Kết quả xổ số kiến thiết Ninh Thuận mở thưởng trong năm:

Kết quả xổ số Ninh Thuận 02/08/2013
KQXS ninh thuan 02-08-2013 - ketquaxoso ninhthuan 2 8 2013 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 02 thang 08 nam 2013

Kết quả xổ số Ninh Thuận 09/08/2013
KQXS ninh thuan 09-08-2013 - ketquaxoso ninhthuan 9 8 2013 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 09 thang 08 nam 2013

Kết quả xổ số Ninh Thuận 16/08/2013
KQXS ninh thuan 16-08-2013 - ketquaxoso ninhthuan 16 8 2013 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 16 thang 08 nam 2013

Kết quả xổ số Ninh Thuận 23/08/2013
KQXS ninh thuan 23-08-2013 - ketquaxoso ninhthuan 23 8 2013 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 23 thang 08 nam 2013

Kết quả xổ số Ninh Thuận 30/08/2013
KQXS ninh thuan 30-08-2013 - ketquaxoso ninhthuan 30 8 2013 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 30 thang 08 nam 2013

Kết quả xổ số Ninh Thuận 06/09/2013
KQXS ninh thuan 06-09-2013 - ketquaxoso ninhthuan 6 9 2013 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 06 thang 09 nam 2013

Kết quả xổ số Ninh Thuận 13/09/2013
KQXS ninh thuan 13-09-2013 - ketquaxoso ninhthuan 13 9 2013 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 13 thang 09 nam 2013

Kết quả xổ số Ninh Thuận 20/09/2013
KQXS ninh thuan 20-09-2013 - ketquaxoso ninhthuan 20 9 2013 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 20 thang 09 nam 2013

Kết quả xổ số Ninh Thuận 27/09/2013
KQXS ninh thuan 27-09-2013 - ketquaxoso ninhthuan 27 9 2013 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 27 thang 09 nam 2013

Kết quả xổ số Ninh Thuận 04/10/2013
KQXS ninh thuan 04-10-2013 - ketquaxoso ninhthuan 4 10 2013 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 04 thang 10 nam 2013

Kết quả xổ số Ninh Thuận 11/10/2013
KQXS ninh thuan 11-10-2013 - ketquaxoso ninhthuan 11 10 2013 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 11 thang 10 nam 2013

Kết quả xổ số Ninh Thuận 18/10/2013
KQXS ninh thuan 18-10-2013 - ketquaxoso ninhthuan 18 10 2013 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 18 thang 10 nam 2013

Kết quả xổ số Ninh Thuận 25/10/2013
KQXS ninh thuan 25-10-2013 - ketquaxoso ninhthuan 25 10 2013 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 25 thang 10 nam 2013

Kết quả xổ số Ninh Thuận 01/11/2013
KQXS ninh thuan 01-11-2013 - ketquaxoso ninhthuan 1 11 2013 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 01 thang 11 nam 2013

Kết quả xổ số Ninh Thuận 08/11/2013
KQXS ninh thuan 08-11-2013 - ketquaxoso ninhthuan 8 11 2013 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 08 thang 11 nam 2013

Kết quả xổ số Ninh Thuận 15/11/2013
KQXS ninh thuan 15-11-2013 - ketquaxoso ninhthuan 15 11 2013 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 15 thang 11 nam 2013

Kết quả xổ số Ninh Thuận 22/11/2013
KQXS ninh thuan 22-11-2013 - ketquaxoso ninhthuan 22 11 2013 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 22 thang 11 nam 2013

Kết quả xổ số Ninh Thuận 29/11/2013
KQXS ninh thuan 29-11-2013 - ketquaxoso ninhthuan 29 11 2013 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 29 thang 11 nam 2013

Kết quả xổ số Ninh Thuận 06/12/2013
KQXS ninh thuan 06-12-2013 - ketquaxoso ninhthuan 6 12 2013 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 06 thang 12 nam 2013

Kết quả xổ số Ninh Thuận 13/12/2013
KQXS ninh thuan 13-12-2013 - ketquaxoso ninhthuan 13 12 2013 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 13 thang 12 nam 2013

Kết quả xổ số Ninh Thuận 20/12/2013
KQXS ninh thuan 20-12-2013 - ketquaxoso ninhthuan 20 12 2013 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 20 thang 12 nam 2013

Kết quả xổ số Ninh Thuận 27/12/2013
KQXS ninh thuan 27-12-2013 - ketquaxoso ninhthuan 27 12 2013 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 27 thang 12 nam 2013

Kết quả xổ số Ninh Thuận 03/01/2014
KQXS ninh thuan 03-01-2014 - ketquaxoso ninhthuan 3 1 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 03 thang 01 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 10/01/2014
KQXS ninh thuan 10-01-2014 - ketquaxoso ninhthuan 10 1 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 10 thang 01 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 17/01/2014
KQXS ninh thuan 17-01-2014 - ketquaxoso ninhthuan 17 1 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 17 thang 01 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 24/01/2014
KQXS ninh thuan 24-01-2014 - ketquaxoso ninhthuan 24 1 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 24 thang 01 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 31/01/2014
KQXS ninh thuan 31-01-2014 - ketquaxoso ninhthuan 31 1 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 31 thang 01 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 07/02/2014
KQXS ninh thuan 07-02-2014 - ketquaxoso ninhthuan 7 2 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 07 thang 02 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 14/02/2014
KQXS ninh thuan 14-02-2014 - ketquaxoso ninhthuan 14 2 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 14 thang 02 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 21/02/2014
KQXS ninh thuan 21-02-2014 - ketquaxoso ninhthuan 21 2 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 21 thang 02 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 28/02/2014
KQXS ninh thuan 28-02-2014 - ketquaxoso ninhthuan 28 2 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 28 thang 02 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 07/03/2014
KQXS ninh thuan 07-03-2014 - ketquaxoso ninhthuan 7 3 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 07 thang 03 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 14/03/2014
KQXS ninh thuan 14-03-2014 - ketquaxoso ninhthuan 14 3 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 14 thang 03 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 21/03/2014
KQXS ninh thuan 21-03-2014 - ketquaxoso ninhthuan 21 3 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 21 thang 03 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 28/03/2014
KQXS ninh thuan 28-03-2014 - ketquaxoso ninhthuan 28 3 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 28 thang 03 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 04/04/2014
KQXS ninh thuan 04-04-2014 - ketquaxoso ninhthuan 4 4 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 04 thang 04 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 11/04/2014
KQXS ninh thuan 11-04-2014 - ketquaxoso ninhthuan 11 4 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 11 thang 04 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 18/04/2014
KQXS ninh thuan 18-04-2014 - ketquaxoso ninhthuan 18 4 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 18 thang 04 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 25/04/2014
KQXS ninh thuan 25-04-2014 - ketquaxoso ninhthuan 25 4 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 25 thang 04 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 02/05/2014
KQXS ninh thuan 02-05-2014 - ketquaxoso ninhthuan 2 5 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 02 thang 05 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 09/05/2014
KQXS ninh thuan 09-05-2014 - ketquaxoso ninhthuan 9 5 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 09 thang 05 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 16/05/2014
KQXS ninh thuan 16-05-2014 - ketquaxoso ninhthuan 16 5 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 16 thang 05 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 23/05/2014
KQXS ninh thuan 23-05-2014 - ketquaxoso ninhthuan 23 5 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 23 thang 05 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 30/05/2014
KQXS ninh thuan 30-05-2014 - ketquaxoso ninhthuan 30 5 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 30 thang 05 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 06/06/2014
KQXS ninh thuan 06-06-2014 - ketquaxoso ninhthuan 6 6 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 06 thang 06 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 13/06/2014
KQXS ninh thuan 13-06-2014 - ketquaxoso ninhthuan 13 6 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 13 thang 06 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 20/06/2014
KQXS ninh thuan 20-06-2014 - ketquaxoso ninhthuan 20 6 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 20 thang 06 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 27/06/2014
KQXS ninh thuan 27-06-2014 - ketquaxoso ninhthuan 27 6 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 27 thang 06 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 04/07/2014
KQXS ninh thuan 04-07-2014 - ketquaxoso ninhthuan 4 7 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 04 thang 07 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 11/07/2014
KQXS ninh thuan 11-07-2014 - ketquaxoso ninhthuan 11 7 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 11 thang 07 nam 2014

--> Xem thống kê chi tiết của XSKT Ninh Thuận

...