Kết quả xổ số kiến thiết Ninh Thuận mở thưởng trong năm:

Kết quả xổ số Ninh Thuận 18/04/2014
KQXS ninh thuan 18-04-2014 - ketquaxoso ninhthuan 18 4 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 18 thang 04 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 25/04/2014
KQXS ninh thuan 25-04-2014 - ketquaxoso ninhthuan 25 4 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 25 thang 04 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 02/05/2014
KQXS ninh thuan 02-05-2014 - ketquaxoso ninhthuan 2 5 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 02 thang 05 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 09/05/2014
KQXS ninh thuan 09-05-2014 - ketquaxoso ninhthuan 9 5 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 09 thang 05 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 16/05/2014
KQXS ninh thuan 16-05-2014 - ketquaxoso ninhthuan 16 5 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 16 thang 05 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 23/05/2014
KQXS ninh thuan 23-05-2014 - ketquaxoso ninhthuan 23 5 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 23 thang 05 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 30/05/2014
KQXS ninh thuan 30-05-2014 - ketquaxoso ninhthuan 30 5 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 30 thang 05 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 06/06/2014
KQXS ninh thuan 06-06-2014 - ketquaxoso ninhthuan 6 6 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 06 thang 06 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 13/06/2014
KQXS ninh thuan 13-06-2014 - ketquaxoso ninhthuan 13 6 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 13 thang 06 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 20/06/2014
KQXS ninh thuan 20-06-2014 - ketquaxoso ninhthuan 20 6 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 20 thang 06 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 27/06/2014
KQXS ninh thuan 27-06-2014 - ketquaxoso ninhthuan 27 6 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 27 thang 06 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 04/07/2014
KQXS ninh thuan 04-07-2014 - ketquaxoso ninhthuan 4 7 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 04 thang 07 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 11/07/2014
KQXS ninh thuan 11-07-2014 - ketquaxoso ninhthuan 11 7 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 11 thang 07 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 18/07/2014
KQXS ninh thuan 18-07-2014 - ketquaxoso ninhthuan 18 7 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 18 thang 07 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 25/07/2014
KQXS ninh thuan 25-07-2014 - ketquaxoso ninhthuan 25 7 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 25 thang 07 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 01/08/2014
KQXS ninh thuan 01-08-2014 - ketquaxoso ninhthuan 1 8 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 01 thang 08 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 08/08/2014
KQXS ninh thuan 08-08-2014 - ketquaxoso ninhthuan 8 8 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 08 thang 08 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 15/08/2014
KQXS ninh thuan 15-08-2014 - ketquaxoso ninhthuan 15 8 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 15 thang 08 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 22/08/2014
KQXS ninh thuan 22-08-2014 - ketquaxoso ninhthuan 22 8 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 22 thang 08 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 29/08/2014
KQXS ninh thuan 29-08-2014 - ketquaxoso ninhthuan 29 8 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 29 thang 08 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 05/09/2014
KQXS ninh thuan 05-09-2014 - ketquaxoso ninhthuan 5 9 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 05 thang 09 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 12/09/2014
KQXS ninh thuan 12-09-2014 - ketquaxoso ninhthuan 12 9 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 12 thang 09 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 19/09/2014
KQXS ninh thuan 19-09-2014 - ketquaxoso ninhthuan 19 9 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 19 thang 09 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 26/09/2014
KQXS ninh thuan 26-09-2014 - ketquaxoso ninhthuan 26 9 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 26 thang 09 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 03/10/2014
KQXS ninh thuan 03-10-2014 - ketquaxoso ninhthuan 3 10 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 03 thang 10 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 10/10/2014
KQXS ninh thuan 10-10-2014 - ketquaxoso ninhthuan 10 10 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 10 thang 10 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 17/10/2014
KQXS ninh thuan 17-10-2014 - ketquaxoso ninhthuan 17 10 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 17 thang 10 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 24/10/2014
KQXS ninh thuan 24-10-2014 - ketquaxoso ninhthuan 24 10 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 24 thang 10 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 31/10/2014
KQXS ninh thuan 31-10-2014 - ketquaxoso ninhthuan 31 10 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 31 thang 10 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 07/11/2014
KQXS ninh thuan 07-11-2014 - ketquaxoso ninhthuan 7 11 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 07 thang 11 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 14/11/2014
KQXS ninh thuan 14-11-2014 - ketquaxoso ninhthuan 14 11 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 14 thang 11 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 21/11/2014
KQXS ninh thuan 21-11-2014 - ketquaxoso ninhthuan 21 11 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 21 thang 11 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 28/11/2014
KQXS ninh thuan 28-11-2014 - ketquaxoso ninhthuan 28 11 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 28 thang 11 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 05/12/2014
KQXS ninh thuan 05-12-2014 - ketquaxoso ninhthuan 5 12 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 05 thang 12 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 12/12/2014
KQXS ninh thuan 12-12-2014 - ketquaxoso ninhthuan 12 12 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 12 thang 12 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 19/12/2014
KQXS ninh thuan 19-12-2014 - ketquaxoso ninhthuan 19 12 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 19 thang 12 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 26/12/2014
KQXS ninh thuan 26-12-2014 - ketquaxoso ninhthuan 26 12 2014 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 26 thang 12 nam 2014

Kết quả xổ số Ninh Thuận 02/01/2015
KQXS ninh thuan 02-01-2015 - ketquaxoso ninhthuan 2 1 2015 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 02 thang 01 nam 2015

Kết quả xổ số Ninh Thuận 09/01/2015
KQXS ninh thuan 09-01-2015 - ketquaxoso ninhthuan 9 1 2015 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 09 thang 01 nam 2015

Kết quả xổ số Ninh Thuận 16/01/2015
KQXS ninh thuan 16-01-2015 - ketquaxoso ninhthuan 16 1 2015 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 16 thang 01 nam 2015

Kết quả xổ số Ninh Thuận 23/01/2015
KQXS ninh thuan 23-01-2015 - ketquaxoso ninhthuan 23 1 2015 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 23 thang 01 nam 2015

Kết quả xổ số Ninh Thuận 30/01/2015
KQXS ninh thuan 30-01-2015 - ketquaxoso ninhthuan 30 1 2015 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 30 thang 01 nam 2015

Kết quả xổ số Ninh Thuận 06/02/2015
KQXS ninh thuan 06-02-2015 - ketquaxoso ninhthuan 6 2 2015 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 06 thang 02 nam 2015

Kết quả xổ số Ninh Thuận 13/02/2015
KQXS ninh thuan 13-02-2015 - ketquaxoso ninhthuan 13 2 2015 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 13 thang 02 nam 2015

Kết quả xổ số Ninh Thuận 20/02/2015
KQXS ninh thuan 20-02-2015 - ketquaxoso ninhthuan 20 2 2015 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 20 thang 02 nam 2015

Kết quả xổ số Ninh Thuận 27/02/2015
KQXS ninh thuan 27-02-2015 - ketquaxoso ninhthuan 27 2 2015 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 27 thang 02 nam 2015

Kết quả xổ số Ninh Thuận 06/03/2015
KQXS ninh thuan 06-03-2015 - ketquaxoso ninhthuan 6 3 2015 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 06 thang 03 nam 2015

Kết quả xổ số Ninh Thuận 13/03/2015
KQXS ninh thuan 13-03-2015 - ketquaxoso ninhthuan 13 3 2015 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 13 thang 03 nam 2015

Kết quả xổ số Ninh Thuận 20/03/2015
KQXS ninh thuan 20-03-2015 - ketquaxoso ninhthuan 20 3 2015 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 20 thang 03 nam 2015

Kết quả xổ số Ninh Thuận 27/03/2015
KQXS ninh thuan 27-03-2015 - ketquaxoso ninhthuan 27 3 2015 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 27 thang 03 nam 2015

--> Xem thống kê chi tiết của XSKT Ninh Thuận

...