Kết quả xổ số kiến thiết Ninh Thuận mở thưởng trong năm:

Kết quả xổ số Ninh Thuận 10/07/2015
KQXS ninh thuan 10-07-2015 - ketquaxoso ninhthuan 10 7 2015 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 10 thang 07 nam 2015

Kết quả xổ số Ninh Thuận 17/07/2015
KQXS ninh thuan 17-07-2015 - ketquaxoso ninhthuan 17 7 2015 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 17 thang 07 nam 2015

Kết quả xổ số Ninh Thuận 24/07/2015
KQXS ninh thuan 24-07-2015 - ketquaxoso ninhthuan 24 7 2015 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 24 thang 07 nam 2015

Kết quả xổ số Ninh Thuận 31/07/2015
KQXS ninh thuan 31-07-2015 - ketquaxoso ninhthuan 31 7 2015 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 31 thang 07 nam 2015

Kết quả xổ số Ninh Thuận 07/08/2015
KQXS ninh thuan 07-08-2015 - ketquaxoso ninhthuan 7 8 2015 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 07 thang 08 nam 2015

Kết quả xổ số Ninh Thuận 14/08/2015
KQXS ninh thuan 14-08-2015 - ketquaxoso ninhthuan 14 8 2015 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 14 thang 08 nam 2015

Kết quả xổ số Ninh Thuận 21/08/2015
KQXS ninh thuan 21-08-2015 - ketquaxoso ninhthuan 21 8 2015 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 21 thang 08 nam 2015

Kết quả xổ số Ninh Thuận 28/08/2015
KQXS ninh thuan 28-08-2015 - ketquaxoso ninhthuan 28 8 2015 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 28 thang 08 nam 2015

Kết quả xổ số Ninh Thuận 04/09/2015
KQXS ninh thuan 04-09-2015 - ketquaxoso ninhthuan 4 9 2015 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 04 thang 09 nam 2015

Kết quả xổ số Ninh Thuận 11/09/2015
KQXS ninh thuan 11-09-2015 - ketquaxoso ninhthuan 11 9 2015 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 11 thang 09 nam 2015

Kết quả xổ số Ninh Thuận 18/09/2015
KQXS ninh thuan 18-09-2015 - ketquaxoso ninhthuan 18 9 2015 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 18 thang 09 nam 2015

Kết quả xổ số Ninh Thuận 25/09/2015
KQXS ninh thuan 25-09-2015 - ketquaxoso ninhthuan 25 9 2015 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 25 thang 09 nam 2015

Kết quả xổ số Ninh Thuận 02/10/2015
KQXS ninh thuan 02-10-2015 - ketquaxoso ninhthuan 2 10 2015 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 02 thang 10 nam 2015

Kết quả xổ số Ninh Thuận 09/10/2015
KQXS ninh thuan 09-10-2015 - ketquaxoso ninhthuan 9 10 2015 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 09 thang 10 nam 2015

Kết quả xổ số Ninh Thuận 16/10/2015
KQXS ninh thuan 16-10-2015 - ketquaxoso ninhthuan 16 10 2015 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 16 thang 10 nam 2015

Kết quả xổ số Ninh Thuận 23/10/2015
KQXS ninh thuan 23-10-2015 - ketquaxoso ninhthuan 23 10 2015 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 23 thang 10 nam 2015

Kết quả xổ số Ninh Thuận 30/10/2015
KQXS ninh thuan 30-10-2015 - ketquaxoso ninhthuan 30 10 2015 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 30 thang 10 nam 2015

Kết quả xổ số Ninh Thuận 06/11/2015
KQXS ninh thuan 06-11-2015 - ketquaxoso ninhthuan 6 11 2015 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 06 thang 11 nam 2015

Kết quả xổ số Ninh Thuận 13/11/2015
KQXS ninh thuan 13-11-2015 - ketquaxoso ninhthuan 13 11 2015 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 13 thang 11 nam 2015

Kết quả xổ số Ninh Thuận 20/11/2015
KQXS ninh thuan 20-11-2015 - ketquaxoso ninhthuan 20 11 2015 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 20 thang 11 nam 2015

Kết quả xổ số Ninh Thuận 27/11/2015
KQXS ninh thuan 27-11-2015 - ketquaxoso ninhthuan 27 11 2015 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 27 thang 11 nam 2015

Kết quả xổ số Ninh Thuận 04/12/2015
KQXS ninh thuan 04-12-2015 - ketquaxoso ninhthuan 4 12 2015 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 04 thang 12 nam 2015

Kết quả xổ số Ninh Thuận 11/12/2015
KQXS ninh thuan 11-12-2015 - ketquaxoso ninhthuan 11 12 2015 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 11 thang 12 nam 2015

Kết quả xổ số Ninh Thuận 18/12/2015
KQXS ninh thuan 18-12-2015 - ketquaxoso ninhthuan 18 12 2015 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 18 thang 12 nam 2015

Kết quả xổ số Ninh Thuận 25/12/2015
KQXS ninh thuan 25-12-2015 - ketquaxoso ninhthuan 25 12 2015 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 25 thang 12 nam 2015

Kết quả xổ số Ninh Thuận 01/01/2016
KQXS ninh thuan 01-01-2016 - ketquaxoso ninhthuan 1 1 2016 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 01 thang 01 nam 2016

Kết quả xổ số Ninh Thuận 08/01/2016
KQXS ninh thuan 08-01-2016 - ketquaxoso ninhthuan 8 1 2016 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 08 thang 01 nam 2016

Kết quả xổ số Ninh Thuận 15/01/2016
KQXS ninh thuan 15-01-2016 - ketquaxoso ninhthuan 15 1 2016 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 15 thang 01 nam 2016

Kết quả xổ số Ninh Thuận 22/01/2016
KQXS ninh thuan 22-01-2016 - ketquaxoso ninhthuan 22 1 2016 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 22 thang 01 nam 2016

Kết quả xổ số Ninh Thuận 29/01/2016
KQXS ninh thuan 29-01-2016 - ketquaxoso ninhthuan 29 1 2016 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 29 thang 01 nam 2016

Kết quả xổ số Ninh Thuận 05/02/2016
KQXS ninh thuan 05-02-2016 - ketquaxoso ninhthuan 5 2 2016 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 05 thang 02 nam 2016

Kết quả xổ số Ninh Thuận 12/02/2016
KQXS ninh thuan 12-02-2016 - ketquaxoso ninhthuan 12 2 2016 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 12 thang 02 nam 2016

Kết quả xổ số Ninh Thuận 19/02/2016
KQXS ninh thuan 19-02-2016 - ketquaxoso ninhthuan 19 2 2016 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 19 thang 02 nam 2016

Kết quả xổ số Ninh Thuận 26/02/2016
KQXS ninh thuan 26-02-2016 - ketquaxoso ninhthuan 26 2 2016 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 26 thang 02 nam 2016

Kết quả xổ số Ninh Thuận 04/03/2016
KQXS ninh thuan 04-03-2016 - ketquaxoso ninhthuan 4 3 2016 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 04 thang 03 nam 2016

Kết quả xổ số Ninh Thuận 11/03/2016
KQXS ninh thuan 11-03-2016 - ketquaxoso ninhthuan 11 3 2016 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 11 thang 03 nam 2016

Kết quả xổ số Ninh Thuận 18/03/2016
KQXS ninh thuan 18-03-2016 - ketquaxoso ninhthuan 18 3 2016 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 18 thang 03 nam 2016

Kết quả xổ số Ninh Thuận 25/03/2016
KQXS ninh thuan 25-03-2016 - ketquaxoso ninhthuan 25 3 2016 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 25 thang 03 nam 2016

Kết quả xổ số Ninh Thuận 01/04/2016
KQXS ninh thuan 01-04-2016 - ketquaxoso ninhthuan 1 4 2016 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 01 thang 04 nam 2016

Kết quả xổ số Ninh Thuận 08/04/2016
KQXS ninh thuan 08-04-2016 - ketquaxoso ninhthuan 8 4 2016 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 08 thang 04 nam 2016

Kết quả xổ số Ninh Thuận 15/04/2016
KQXS ninh thuan 15-04-2016 - ketquaxoso ninhthuan 15 4 2016 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 15 thang 04 nam 2016

Kết quả xổ số Ninh Thuận 22/04/2016
KQXS ninh thuan 22-04-2016 - ketquaxoso ninhthuan 22 4 2016 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 22 thang 04 nam 2016

Kết quả xổ số Ninh Thuận 29/04/2016
KQXS ninh thuan 29-04-2016 - ketquaxoso ninhthuan 29 4 2016 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 29 thang 04 nam 2016

Kết quả xổ số Ninh Thuận 06/05/2016
KQXS ninh thuan 06-05-2016 - ketquaxoso ninhthuan 6 5 2016 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 06 thang 05 nam 2016

Kết quả xổ số Ninh Thuận 13/05/2016
KQXS ninh thuan 13-05-2016 - ketquaxoso ninhthuan 13 5 2016 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 13 thang 05 nam 2016

Kết quả xổ số Ninh Thuận 20/05/2016
KQXS ninh thuan 20-05-2016 - ketquaxoso ninhthuan 20 5 2016 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 20 thang 05 nam 2016

Kết quả xổ số Ninh Thuận 27/05/2016
KQXS ninh thuan 27-05-2016 - ketquaxoso ninhthuan 27 5 2016 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 27 thang 05 nam 2016

Kết quả xổ số Ninh Thuận 03/06/2016
KQXS ninh thuan 03-06-2016 - ketquaxoso ninhthuan 3 6 2016 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 03 thang 06 nam 2016

Kết quả xổ số Ninh Thuận 10/06/2016
KQXS ninh thuan 10-06-2016 - ketquaxoso ninhthuan 10 6 2016 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 10 thang 06 nam 2016

Kết quả xổ số Ninh Thuận 17/06/2016
KQXS ninh thuan 17-06-2016 - ketquaxoso ninhthuan 17 6 2016 - Thống kê xs Ninh Thuận ngày 17 thang 06 nam 2016

--> Xem thống kê chi tiết của XSKT Ninh Thuận

...