Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Bình Định.
KQXS Bình Định 17/04/2014
GiảiKết quả
857
7260
65260-2329-1438
52034
448019-78745-24816-64213-64355-73811-71488
366671-76776
240971
197738
ĐB401127
Kết quả mới của XSKT Bình Định được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Bình Định 10/04/2014
GiảiKết quả
838
7012
68939-5256-2475
56555
483404-14218-76066-66317-38397-97861-59531
382813-70287
275436
120048
ĐB512423
KQXS Bình Định 03/04/2014
GiảiKết quả
832
7865
61993-4012-9019
56358
460902-47601-24017-25776-04340-83833-88452
372121-06811
290935
157151
ĐB219017
KQXS Bình Định 27/03/2014
GiảiKết quả
821
7871
64555-1601-5019
54249
465689-73824-81863-66740-99413-76196-81799
332777-78156
237744
180192
ĐB082786
KQXS Bình Định 20/03/2014
GiảiKết quả
845
7139
62166-2448-4924
58846
411492-91586-67242-47419-06601-51647-52105
333884-21125
207964
144417
ĐB101086
Note: Kết quả xổ số Bình Định (kqxs Bình Định) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Bình Định (BĐ) được cập nhật đầy đủ để dò số Bình Định thay thế vé dò Bình Định. Thống kê xổ số (tk xs) Bình Định được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso binhdinh). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Bình Định, kqxs BĐ, kqxsBĐ, xskt Bình Định, xskt BĐ, xs Bình Định, tkxs Bình Định, thống kê xs Bình Định, thống kê sx Bình Định, thống kê xskt Bình Định, xs kiến thiết Bình Định, kq xs Bình Định, kết quả xs Bình Định, kq xổ số Bình Định, xổsố Bình Định, sổxố Bình Định, dự đoán xs Bình Định, dò kqxs Bình Định, ketquaxoso Bình Định, ketquaxosobinhdinh, xosokienthietbinhdinh, kqxskt Bình Định, kqxskt binhdinh, dự đoán xổ số Bình Định, dự đoán xổ số binhdinh, dudoanxoso binhdinh, xosokienthiet binhdinh, đài Bình Định, dò số Bình Định, dò số BĐ. chu kỳ xổ số Bình Định, kqxsBình Định, kqxsbinhdinh, xsktBình Định, xsktbinhdinh, xsktBĐ, kqxskt, xổ số Bình Định trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Bình Định
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Bình Định.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
1_197_____________________044_____053______035____
4_180___________________049______032____033___
8_173__________________030____043_____039____
7_172__________________039_____032____042____
6_170__________________031____033____043____
0_169__________________036_____034____029___
5_160_________________032____033____036____
3_148________________029____044_____035____
2_138_______________024___029____031___
9_133______________026____027____037____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 57-21
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
13_6______149<11-1--1---1-1-------<
86_10__________142<---121-11---1-2--1--<
19_10__________129<1-111------2---2-11-<
17_7_______126<-12-11----1----1----<
38_11___________122<21---1-2--2-----111-<
56_6______119<-1-1-1---1---1----1-<
48_5_____112<-1--1--1---1-1------<
11_8________101<1-1----1-112---1----<
55_4____096<11-1-------------1--<
01_4____096<--111-------------1-<
45_6______092<1---11-----1-2------<
65_6______091<--1--11----11----1--<
76_6______089<1-1---1-----1----11-<
12_6______088<-11-----1-12--------<
47_5_____088<----1111---------1--<
92_5_____085<---11-1--------11---<
34_6______083<1----11-1--------1-1<
63_3___083<---1--11------------<
21_4____078<--11----1------1----<
40_4____075<--11----1---------1-<
24_7_______072<---11--1-1-1---1---1<
96_4____072<---1--1--1---------1<
31_4____070<-1---1-----11-------<
84_4____069<----111--------1----<
04_6______064<-1----1--1----1-2---<
71_5_____064<2--1------1------1--<
57_7_______063<1---------1---11111-<
39_4____063<-1--1-------1------1<
66_3___062<-1--1------------1--<
60_4____061<2-----1--1----------<
36_4____061<-1-----1--1-1-------<
33_4____061<--1---1------11-----<
02_4____060<--1----2--1---------<
75_3___058<-1----1----1--------<
44_2__058<---1-1--------------<
99_5_____057<---1--1------1--2---<
51_3___054<--1-----2-----------<
16_2__053<1----1--------------<
77_5_____052<---1-----1-1-1--1---<
87_4____050<-1-------1----11----<
58_2__048<--1-----1-----------<
49_3___046<---1-----11---------<
89_5_____044<---1-----1-1------11<
27_5_____044<1-----------121-----<
32_3___043<--1------1----1-----<
15_7_______041<-----11-----3-1---1-<
88_4____039<1-----------2-1-----<
18_2__039<-1---------1--------<
83_7_______038<--------2-1-11-1---1<
53_3___038<-------11---1-------<
54_3___036<-----11-----------1-<
09_2__036<------1-1-----------<
68_6______034<------1---1-1--1-11-<
98_3___034<--------21----------<
03_5_____033<---------1----1111--<
64_4____033<----1---1-------2---<
97_3___033<-1--------------2---<
35_2__033<--1----------1------<
72_4____031<-------1-1---1----1-<
61_2__031<-1-----------------1<
23_2__031<-1-----------------1<
52_1_031<--1-----------------<
05_3___029<----1-----1----1----<
29_2__029<1------------------1<
06_4____028<-----1---1-------1-1<
93_2__028<--1---------------1-<
25_4____026<----1--------11----1<
42_3___025<----1------1------1-<
70_4____023<--------1----11---1-<
81_3___023<-------1--1-------1-<
80_3___022<-----2-------------1<
79_2__021<-----1--------1-----<
08_4____020<--------1----1--1--1<
46_2__020<----1-----------1---<
26_2__020<-------1-----1------<
82_2__018<-------1-------1----<
00_1_018<-------1------------<
28_1_017<--------1-----------<
30_3___016<---------1---1----1-<
37_3___014<----------1-1-----1-<
59_2__014<-------1-----------1<
50_2__014<---------1-----1----<
69_2__012<---------1-------1--<
10_5_____009<-----------1---1-1-2<
94_1_008<----------1---------<
78_1_008<----------1---------<
22_2__007<--------------11----<
91_1_007<-----------1--------<
90_3___005<--------------1-1--1<
73_2__005<------------1------1<
43_1_005<-------------1------<
85_1_004<--------------1-----<
41_1_004<--------------1-----<
67_2__003<----------------11--<
07_1_002<----------------1---<
62_1_001<-----------------1--<
95_0000<--------------------<
74_0000<--------------------<
20_0000<--------------------<
14_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
438_5__________<1----1----------111-<
617_3______<-----1----1----1----<
601_3______<--111---------------<
139_3______<----1-------1------1<
086_3______<----1---1---1-------<
019_3______<1-11----------------<
953_2____<-------11-----------<
833_2____<--1----------1------<
824_2____<---1-----1----------<
815_2____<------1-----1-------<
811_2____<1-1-----------------<
786_2____<---1----------1-----<
776_2____<1-1-----------------<
745_2____<1------------1------<
738_2____<1---------1---------<
734_2____<-----1--1-----------<
719_2____<-----------------11-<
704_2____<---------1----1-----<
587_2____<--------------11----<
586_2____<----1--1------------<
564_2____<--------1-------1---<
555_2____<-1-1----------------<
519_2____<-----------1---1----<
504_2____<------1---------1---<
436_2____<-1--------1---------<
427_2____<------------11------<
413_2____<---1--1-------------<
402_2____<-------1--1---------<
397_2____<-1--------------1---<
270_2____<--------------1---1-<
260_2____<2-------------------<
215_2____<------------1-1-----<
206_2____<-----1-------------1<
172_2____<---------1---1------<
156_2____<---1-1--------------<
131_2____<-----------11-------<
121_2____<--1-----1-----------<
111_2____<-------1--1---------<
106_2____<---------1-------1--<
089_2____<---------1-1--------<
069_2____<---------1-------1--<
065_2____<-----------11-------<
017_2____<--2-----------------<
012_2____<-11-----------------<
011_2____<-----------2--------<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Bình Định (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 17/4
-> để tham khảo kết quả xổ số Bình Định ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
863
7?84
6??92 ??01 ??40
5??40
4???57 ???38 ???40 ???48 ???24 ???86 ???96
3???39 ???76
2???21
1???24
ĐB???84
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
48-57-24-84-38-21
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
57-21
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Bình Định 17/04/2014
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 24 - 38

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 811 12 213 14 15 816 17 18 019
20 21 22 23 24 25 26 01127 28 329
30 31 32 33 034 35 36 37 74382 39
40 41 42 43 44 745 46 47 48 49
50 51 52 53 54 355 56 *57 58 59
22602 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 96712 72 73 74 75 776 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 488 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

...