Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Bình Dương.
KQXS Bình Dương 12/09/2014
GiảiKết quả
865
7766
69453-0649-9282
55100
420501-16408-07085-16074-17686-90631-66121
336334-19620
293269
153196
ĐB033082
Kết quả mới của XSKT Bình Dương được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS Bình Dương 05/09/2014
GiảiKết quả
815
7429
61561-5805-3691
59102
402319-07644-16992-02410-34657-88126-36178
330923-38428
273065
190127
ĐB776709
KQXS Bình Dương 29/08/2014
GiảiKết quả
805
7584
65272-1885-8410
51848
435265-68071-66534-96263-42489-68194-25742
382846-27170
279886
193755
ĐB529709
KQXS Bình Dương 22/08/2014
GiảiKết quả
878
7773
65668-5064-1476
53002
457502-02882-66506-89910-49356-61182-19006
309095-36898
227921
154446
ĐB770243
KQXS Bình Dương 15/08/2014
GiảiKết quả
877
7815
63619-6544-7411
58418
455812-86177-47874-66837-57463-26038-37310
351980-90207
275736
153321
ĐB429159
Note: Kết quả xổ số Bình Dương (kqxs Bình Dương) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Bình Dương (BD) được cập nhật đầy đủ để dò số Bình Dương thay thế vé dò Bình Dương. Thống kê xổ số (tk xs) Bình Dương được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso binhduong). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Bình Dương, kqxs BD, kqxsBD, xskt Bình Dương, xskt BD, xs Bình Dương, tkxs Bình Dương, thống kê xs Bình Dương, thống kê sx Bình Dương, thống kê xskt Bình Dương, xs kiến thiết Bình Dương, kq xs Bình Dương, kết quả xs Bình Dương, kq xổ số Bình Dương, xổsố Bình Dương, sổxố Bình Dương, dự đoán xs Bình Dương, dò kqxs Bình Dương, ketquaxoso Bình Dương, ketquaxosobinhduong, xosokienthietbinhduong, kqxskt Bình Dương, kqxskt binhduong, dự đoán xổ số Bình Dương, dự đoán xổ số binhduong, dudoanxoso binhduong, xosokienthiet binhduong, đài Bình Dương, dò số Bình Dương, dò số BD. chu kỳ xổ số Bình Dương, kqxsBình Dương, kqxsbinhduong, xsktBình Dương, xsktbinhduong, xsktBD, kqxskt, xổ số Bình Dương trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Bình Dương
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Bình Dương.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
6_187____________________036_____036_____047_____
8_178___________________037_____042_____037____
0_172__________________031____038_____034___
7_167__________________032____038_____037____
9_166__________________033____037_____034___
1_166__________________042_____039_____032___
3_159_________________025___038_____034___
4_157_________________039_____037_____038____
2_147________________036_____032____031___
5_141_______________029____023___036____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 57-78
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
10_6______182<-1111--1-1----------<
21_4____129<1--111--------------<
76_6______123<---1-111-----11-----<
02_7_______109<-1-2-2-1-----1------<
65_3___108<111-----------------<
78_5_____102<-1-1---1---1----1---<
68_4____101<---1--1-11----------<
61_7_______094<-1---11---2--1---1--<
57_5_____094<-1---11-----1-1-----<
00_5_____085<1------111--------1-<
86_4____085<1-1----1----1-------<
63_3___085<--1-1---1-----------<
95_3___083<---1-1--1-----------<
89_5_____082<--1---12-------1----<
94_5_____081<--1--1-1-------2----<
09_4____081<-11-----1--------1--<
85_3___081<1-1-----1-----------<
73_4____080<---1--1-2-----------<
96_6______077<1----11-----11-1----<
82_6______077<2--2----1-----1-----<
23_6______076<-1----1-1-12--------<
46_5_____074<--11-----1-1-----1--<
15_6______073<-1--1------1-1-1--1-<
66_5_____071<1----11-------1--1--<
48_7_______070<--1----11-1--1---2--<
53_4____068<1------11------1----<
34_4____066<1-1----------1-1----<
05_2__066<-11-----------------<
19_3___065<-1--1---------1-----<
44_2__064<-1--1---------------<
74_4____063<1---1------1------1-<
84_7_______060<--1------11-1-11--1-<
06_7_______060<---2---1--1----111--<
56_2__058<---1-1--------------<
91_5_____056<-1------1---1-1---1-<
55_3___055<--1--1-------------1<
29_2__052<-1------1-----------<
64_3___050<---1----1---1-------<
69_5_____049<1---------1-1-1--1--<
72_3___049<--1----1-------1----<
80_6______047<----1---2---1-1-1---<
26_5_____047<-1----------1----111<
90_5_____046<-----1-2-----1-1----<
08_4____046<1------1--------1--1<
28_5_____045<-1--------1--1---1-1<
92_3___044<-1-------1-------1--<
47_5_____043<-----2--1--1-------1<
35_5_____042<------1--1-11---1---<
31_5_____042<1-----------1-1-1-1-<
70_3___042<--1------1-----1----<
49_4____041<1------------11-1---<
42_4____040<--1--------11------1<
27_2__040<-1--------1---------<
98_3___039<---1------1---1-----<
14_6______037<-----1----1--11-11--<
01_2__037<1----------1--------<
87_6______034<------11------2--1-1<
83_3___033<-----1---1---1------<
43_2__033<---1--------1-------<
20_2__033<1--------------1----<
38_5_____030<----1----1------1-11<
16_5_____029<------2----1---1--1-<
17_5_____028<------1--1------1-11<
45_3___028<------1----1-1------<
07_3___028<----1----1---------1<
33_6______027<---------21--1--1-1-<
77_2__027<----2---------------<
71_2__027<--1----------------1<
36_2__026<----1-----1---------<
37_5_____024<----1------1-----1-2<
59_3___024<----1------1-------1<
40_3___024<------------111-----<
75_5_____023<----------11-1--11--<
18_3___023<----1----------11---<
39_3___022<------1-----1-----1-<
12_1_021<----1---------------<
22_1_020<-----1--------------<
13_1_019<------1-------------<
41_2__018<------1---------1---<
30_1_018<-------1------------<
11_3___017<----1-------------2-<
32_2__015<---------1----1-----<
25_3___013<----------1--1----1-<
62_3___012<---------1-------11-<
99_1_011<---------1----------<
52_1_011<---------1----------<
97_3___010<------------1--1-1--<
24_2__009<-----------1----1---<
54_3___007<------------1---1--1<
81_2__007<------------1----1--<
03_2__007<----------1--------1<
67_1_007<-----------1--------<
79_4____006<--------------12--1-<
93_3___006<----------2--------1<
04_2__006<-----------1-------1<
50_1_005<-------------1------<
60_2__002<----------------1-1-<
58_1_002<----------------1---<
88_0000<--------------------<
51_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
561_3______<-1----1---1---------<
187_3______<------1-------1--1--<
135_3______<---------1-1----1---<
987_2____<--------------1----1<
980_2____<----1---------1-----<
937_2____<-----------1-------1<
923_2____<-1--------1---------<
848_2____<--1-------1---------<
831_2____<------------1-1-----<
809_2____<--------1--------1--<
806_2____<-------1--1---------<
780_2____<--------1-------1---<
773_2____<---1--1-------------<
748_2____<-------1---------1--<
709_2____<-11-----------------<
695_2____<-----1--1-----------<
691_2____<-1------1-----------<
684_2____<------------1--1----<
657_2____<-1------------1-----<
620_2____<1--------------1----<
590_2____<-----1-------1------<
576_2____<-----1-------1------<
547_2____<-----2--------------<
534_2____<--1----------1------<
501_2____<1----------1--------<
500_2____<--------1---------1-<
494_2____<-------1-------1----<
489_2____<--1------------1----<
484_2____<----------1---1-----<
457_2____<------1-----1-------<
418_2____<----1----------1----<
410_2____<-11-----------------<
396_2____<-------------1-1----<
354_2____<------------1---1---<
326_2____<------------1-----1-<
272_2____<--1------------1----<
223_2____<-----------2--------<
216_2____<------1--------1----<
196_2____<1-----------1-------<
178_2____<-1--------------1---<
133_2____<---------2----------<
117_2____<------1---------1---<
114_2____<--------------1-1---<
098_2____<----------1---1-----<
079_2____<--------------1---1-<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Bình Dương (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 12/9
-> để tham khảo kết quả xổ số Bình Dương ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
810
7?82
6??15 ??86 ??78
5??78
4???68 ???02 ???95 ???85 ???63 ???48 ???85
3???73 ???57
2???78
1???65
ĐB???00
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
86-78-78-00-63-57
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
57-78
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Bình Dương 12/09/2014
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 46 - 94

100 501 02 03 04 05 06 07 408 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
620 121 22 23 24 25 26 27 28 29
30 631 32 33 334 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 649
50 51 52 453 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 *65 766 67 68 269
70 71 72 73 074 75 76 77 78 79
80 81 2330822 83 84 085 686 87 88 89
90 91 92 93 94 95 196 97 98 99

...