Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Bình Dương.
KQXS Bình Dương 29/07/2016
GiảiKết quả
885
7803
64025-4366-3002
53301
480300-03935-25997-19538-76702-48024-59117
359594-40891
209181
167933
ĐB235259
Kết quả mới của XSKT Bình Dương được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS Bình Dương 22/07/2016
GiảiKết quả
868
7485
69313-0589-6158
55496
436594-50763-95575-56576-86541-29998-47183
341845-97811
291311
110081
ĐB757585
KQXS Bình Dương 15/07/2016
GiảiKết quả
819
7670
66752-3070-2071
54896
487482-86128-77247-67966-53251-71100-53802
395500-85321
289497
182849
ĐB882144
KQXS Bình Dương 08/07/2016
GiảiKết quả
845
7706
67258-2745-9182
56761
407486-53787-33012-71596-60747-05890-07025
361586-74245
267990
186814
ĐB279153
KQXS Bình Dương 01/07/2016
GiảiKết quả
813
7048
63578-0589-0580
55670
445659-82394-13499-48365-12093-64618-72737
367382-52624
242156
186948
ĐB697768
Note: Kết quả xổ số Bình Dương (kqxs Bình Dương) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Bình Dương (BD) được cập nhật đầy đủ để dò số Bình Dương thay thế vé dò Bình Dương. Thống kê xổ số (tk xs) Bình Dương được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso binhduong). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Bình Dương, kqxs BD, kqxsBD, xskt Bình Dương, xskt BD, xs Bình Dương, tkxs Bình Dương, thống kê xs Bình Dương, thống kê sx Bình Dương, thống kê xskt Bình Dương, xs kiến thiết Bình Dương, kq xs Bình Dương, kết quả xs Bình Dương, kq xổ số Bình Dương, xổsố Bình Dương, sổxố Bình Dương, dự đoán xs Bình Dương, dò kqxs Bình Dương, ketquaxoso Bình Dương, ketquaxosobinhduong, xosokienthietbinhduong, kqxskt Bình Dương, kqxskt binhduong, dự đoán xổ số Bình Dương, dự đoán xổ số binhduong, dudoanxoso binhduong, xosokienthiet binhduong, đài Bình Dương, dò số Bình Dương, dò số BD. chu kỳ xổ số Bình Dương, kqxsBình Dương, kqxsbinhduong, xsktBình Dương, xsktbinhduong, xsktBD, kqxskt, xổ số Bình Dương trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Bình Dương
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Bình Dương.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
8_172__________________033____036_____038____
7_171__________________039_____032____033___
5_170__________________037_____040_____034___
4_170__________________033____045_____036____
9_163_________________030____039_____027___
2_163_________________041_____029____039____
0_163_________________036_____040_____039____
3_162_________________025___038_____035____
6_155_________________032____026____044____
1_151________________034____035_____035____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 44-89
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
94_8________188<11--11-11-1-----1---<
96_6______162<-111-1-1----1-------<
14_7_______118<---1--11--11-1----1-<
82_6______116<--111----11---1-----<
03_6______112<1----111-1---1------<
12_4____104<---1-11--1----------<
85_7_______098<12----1--1----1--1--<
53_8________097<---1--1--1-11-----21<
02_8________094<2-1-----11-1-1---1--<
13_4____094<-1--1-1-----1-------<
89_4____090<-1--12--------------<
11_6______087<-2---1-1-1---1------<
58_5_____086<-1-1---2----------1-<
00_6______083<1-2--1--------11----<
66_3___082<1-1----1------------<
44_6______075<--1----1-1---111----<
98_4____074<-1----1-1---1-------<
59_6______071<1---1-----11-----1-1<
87_6______070<---1---21-----1--1--<
24_5_____070<1---1----1-----1--1-<
25_4____070<1--1------1--1------<
81_2__068<11------------------<
75_7_______067<-1---1------21---1-1<
47_7_______064<--11--------1-1--2-1<
97_3___064<1-1------------1----<
45_6______063<-1-3-------------1-1<
28_4____063<--1-----11-1--------<
36_9_________062<-------12--111-1-1-1<
51_5_____062<--1--1------1-1----1<
70_6______061<--2-1----1-1-------1<
99_4____061<----1--11-1---------<
68_4____058<-1--1------------2--<
01_4____058<1----1----1----1----<
06_5_____056<---1--1--------11-1-<
91_3___056<1----1------1-------<
61_4____054<---1-1---------1---1<
83_2__053<-1-----1------------<
52_5_____051<--1------1-1---11---<
10_5_____051<------3-1---1-------<
86_4____048<---2--1-------1-----<
90_5_____047<---2--1-------1-1---<
63_3___044<-1--------1---1-----<
56_5_____043<----1---1-1-----11--<
21_3___043<--1------1----1-----<
37_7_______041<----1---1-1----3--1-<
48_5_____038<----2------11-1-----<
49_3___038<--1---------1-1-----<
38_5_____036<1-----------2----11-<
19_2__036<--1-------1---------<
62_4____035<-----11---------1-1-<
50_2__035<-------11-----------<
41_2__035<-1-------------1----<
76_1_035<-1------------------<
17_2__033<1--------------1----<
35_1_033<1-------------------<
43_4____032<------11---------11-<
93_2__032<----1----1----------<
46_5_____031<------1---2--1-1----<
92_2__031<-----1---1----------<
71_4____030<--1-------------11-1<
04_2__030<------1--1----------<
33_2__029<1------------------1<
26_5_____028<-----1-----2---11---<
39_3___027<--------1-1--1------<
07_4____026<-------1-----11-1---<
73_3___024<-------1---1----1---<
22_4____023<------1------1-2----<
78_4____022<----1--------1----11<
08_3___020<--------2---------1-<
16_1_020<-----1--------------<
40_5_____019<---------11-----2--1<
15_2__019<--------1----1------<
60_5_____018<--------1---1-----12<
34_4____018<----------21--1-----<
80_2__018<----1-------------1-<
18_2__018<----1-------------1-<
65_2__017<----1--------------1<
31_2__017<-----1------------1-<
27_1_017<--------1-----------<
55_2__015<----------11--------<
79_3___013<-----------1-1---1--<
42_2__013<---------1------1---<
32_3___011<-------------11-1---<
30_2__010<------------1-1-----<
77_2__008<-----------1-----1--<
88_2__007<-------------1--1---<
20_1_007<-----------1--------<
05_1_007<-----------1--------<
23_1_006<------------1-------<
74_1_005<-------------1------<
54_1_004<--------------1-----<
57_1_002<----------------1---<
95_2__001<----------------2---<
29_1_001<-----------------1--<
84_1_000<-------------------1<
72_1_000<------------------1-<
64_1_000<-------------------1<
09_1_000<------------------1-<
69_0000<--------------------<
67_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
787_3______<---1---1------1-----<
637_3______<--------1-1----1----<
036_3______<--------1--1-1------<
952_2____<---------1-----1----<
948_2____<----1------1--------<
894_2____<-------11-----------<
891_2____<1----1--------------<
853_2____<------------------11<
840_2____<----------------1--1<
811_2____<-1-----1------------<
803_2____<1----1--------------<
752_2____<--1--------1--------<
747_2____<---1---------------1<
730_2____<------------1-1-----<
722_2____<-------------1-1----<
714_2____<-------------1----1-<
675_2____<-----1------1-------<
670_2____<--1-1---------------<
610_2____<--------1---1-------<
594_2____<11------------------<
589_2____<-1--1---------------<
506_2____<----------------1-1-<
492_2____<-----1---1----------<
482_2____<--1-------1---------<
475_2____<-----------------1-1<
426_2____<-----1---------1----<
414_2____<------1----1--------<
385_2____<------1-------1-----<
311_2____<-1-------1----------<
300_2____<1-------------1-----<
290_2____<------1---------1---<
286_2____<------1-------1-----<
260_2____<------------------11<
259_2____<1---------1---------<
258_2____<---1---1------------<
207_2____<-------------11-----<
153_2____<---1--1-------------<
125_2____<----------1--1------<
070_2____<--1------1----------<
025_2____<1--1----------------<
002_2____<1--------1----------<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Bình Dương (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 29/7
-> để tham khảo kết quả xổ số Bình Dương ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
813
7?44
6??53 ??96 ??11
5??11
4???87 ???28 ???89 ???36 ???25 ???58 ???47
3???00 ???81
2???87
1???82
ĐB???89
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
47-81-13-28-89-44
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
44-89
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Bình Dương 29/07/2016
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 03 - 94

300 301 70022 803 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 117 18 19
20 21 22 23 024 025 26 27 28 29
30 31 32 933 34 935 36 37 538 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 35259
60 61 62 63 64 65 366 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 181 82 83 84 *85 86 87 88 89
90 891 92 93 594 95 96 997 98 99

...