Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Bình Phước.
KQXS Bình Phước 18/06/2016
GiảiKết quả
844
7529
62257-0100-4737
55579
429385-65601-24151-60739-36808-01959-19086
320603-23013
242470
183067
ĐB951180
Kết quả mới của XSKT Bình Phước được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS Bình Phước 11/06/2016
GiảiKết quả
881
7647
67189-0752-0802
55469
424168-61289-66560-79325-69800-41172-99924
387721-71268
229422
141308
ĐB196808
KQXS Bình Phước 04/06/2016
GiảiKết quả
805
7337
67799-2422-4590
57972
466019-64284-67809-60961-42706-05447-86208
326392-33604
247852
162444
ĐB551355
KQXS Bình Phước 28/05/2016
GiảiKết quả
805
7738
61449-9573-6768
58109
476558-06636-70838-66519-55335-29492-94954
365168-89000
221668
106446
ĐB474613
KQXS Bình Phước 21/05/2016
GiảiKết quả
885
7686
65176-0847-9607
51284
492193-87504-83320-29537-92208-90197-54302
373192-57570
250450
193608
ĐB382477
Note: Kết quả xổ số Bình Phước (kqxs Bình Phước) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Bình Phước (BP) được cập nhật đầy đủ để dò số Bình Phước thay thế vé dò Bình Phước. Thống kê xổ số (tk xs) Bình Phước được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso binhphuoc). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Bình Phước, kqxs BP, kqxsBP, xskt Bình Phước, xskt BP, xs Bình Phước, tkxs Bình Phước, thống kê xs Bình Phước, thống kê sx Bình Phước, thống kê xskt Bình Phước, xs kiến thiết Bình Phước, kq xs Bình Phước, kết quả xs Bình Phước, kq xổ số Bình Phước, xổsố Bình Phước, sổxố Bình Phước, dự đoán xs Bình Phước, dò kqxs Bình Phước, ketquaxoso Bình Phước, ketquaxosobinhphuoc, xosokienthietbinhphuoc, kqxskt Bình Phước, kqxskt binhphuoc, dự đoán xổ số Bình Phước, dự đoán xổ số binhphuoc, dudoanxoso binhphuoc, xosokienthiet binhphuoc, đài Bình Phước, dò số Bình Phước, dò số BP. chu kỳ xổ số Bình Phước, kqxsBình Phước, kqxsbinhphuoc, xsktBình Phước, xsktbinhphuoc, xsktBP, kqxskt, xổ số Bình Phước trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Bình Phước
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Bình Phước.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
4_176___________________040_____036_____039____
8_175___________________036_____038_____046_____
9_173__________________028____037_____036____
2_173__________________032____037_____036____
0_172__________________032____045_____041____
5_162_________________033____036_____032___
6_159_________________035_____030____036____
7_154________________033____031____037____
1_150________________034____036_____031___
3_146________________037_____034____026___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 05-52
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
08_8________146<121-2--1------1-----<
92_5_____127<--111-1-------1-----<
55_5_____124<--1---1-111---------<
00_4____124<11-1---1------------<
04_6______115<--1-1--1-11-------1-<
37_9_________111<1-1-1---1-----1-12-1<
86_6______110<1---11--1-------2---<
24_5_____110<-1---1--1--1-1------<
54_6______108<---1---1-11---11----<
47_5_____107<-11-1----1----1-----<
52_5_____099<-11--1-----1--1-----<
60_3___090<-1---11-------------<
05_3___089<--11-1--------------<
72_5_____088<-11-----1--1--1-----<
44_4____088<1-1---1-----------1-<
13_5_____087<1--1--1-------2-----<
85_5_____084<1---1-2-----------1-<
25_6______079<-1---1-1---------1-2<
97_4____072<----111-----1-------<
99_6______071<--1----1---1-111----<
84_3___071<--1-1----1----------<
29_3___070<1-----11------------<
69_7_______069<-1-----1-1--1--11-1-<
21_5_____069<-1----11------1----1<
02_5_____068<-1--1-------12------<
68_7_______067<-2-3------------11--<
80_6______067<1----1---1--1--1--1-<
93_5_____067<----1-2-1--1--------<
70_5_____064<1---1------2----1---<
81_3___064<-1---1--------1-----<
22_3___064<-11--------------1--<
09_3___064<--11--------1-------<
01_6______062<1----1----1--1-1---1<
19_2__061<--11----------------<
03_5_____056<1--------11---11----<
36_2__056<---1---1------------<
06_3___051<--1----1-----1------<
57_4____050<1------1-----1----1-<
35_3___049<---1----1----1------<
28_6______048<--------111-2----1--<
79_3___048<1-------1--------1--<
76_4____047<----1---11-------1--<
30_5_____045<-----1-2---1------1-<
20_3___042<----11--------1-----<
38_6______041<---2----1------11-1-<
77_3___040<----1-1--------1----<
64_3___040<------11----1-------<
48_3___039<-----1--1----1------<
51_2__038<1---------1---------<
74_4____037<-----2---1-----1----<
46_4____037<---1---------1-11---<
49_5_____036<---1-------1---1--11<
16_4____036<------1-1---1-----1-<
89_2__036<-2------------------<
11_5_____035<-----2----1--1--1---<
10_4____035<------1---11--1-----<
50_5_____033<----1------1-1--11--<
82_7_______032<--------112------21-<
17_5_____032<--------11-1-----1-1<
96_4____032<------1-1------1---1<
39_3___032<1--------------1---1<
67_2__032<1---------------1---<
58_2__032<---1---------1------<
90_1_031<--1-----------------<
59_2__030<1-----------------1-<
73_1_030<---1----------------<
61_2__029<--1--------------1--<
88_3___028<-------1--1--1------<
78_5_____025<--------1--12------1<
98_4____025<------1----------111<
18_2__023<-------1--1---------<
07_2__023<----1--------1------<
40_5_____022<---------1--1--11-1-<
95_3___022<--------1--1-----1--<
43_2__020<-------1-----1------<
32_2__019<-----1----------1---<
91_3___017<---------1-2--------<
66_3___015<----------11------1-<
56_3___015<----------1---11----<
15_2__013<-----------11-------<
14_5_____012<----------1-1-----12<
65_2__012<---------2----------<
12_2__012<---------1-------1--<
45_3___010<------------11-----1<
83_2__009<----------1------1--<
33_3___007<--------------1-11--<
27_2__007<----------1--------1<
87_1_006<------------1-------<
62_1_006<------------1-------<
26_3___005<------------1-----11<
23_1_005<-------------1------<
42_1_004<--------------1-----<
41_4____003<---------------21--1<
94_2__002<---------------1---1<
34_1_002<----------------1---<
53_2__001<----------------2---<
71_1_000<------------------1-<
75_0000<--------------------<
63_0000<--------------------<
31_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
825_3______<-----1-1---------1--<
955_2____<--------11----------<
954_2____<---1-----------1----<
938_2____<----------------1-1-<
897_2____<------1-----1-------<
841_2____<---------------11---<
817_2____<-----------1-------1<
808_2____<11------------------<
803_2____<--------------11----<
776_2____<--------1--------1--<
774_2____<-----1---------1----<
737_2____<1---------------1---<
730_2____<-------1---1--------<
725_2____<-------------------2<
721_2____<-1----1-------------<
685_2____<------1-----------1-<
636_2____<---1---1------------<
618_2____<-------1--1---------<
608_2____<----1---------1-----<
604_2____<--1----1------------<
601_2____<1------------1------<
578_2____<--------1---1-------<
570_2____<----1------1--------<
547_2____<---------1----1-----<
513_2____<--------------2-----<
454_2____<-------1--1---------<
450_2____<----1-----------1---<
446_2____<---1---------1------<
444_2____<--1---1-------------<
422_2____<-11-----------------<
381_2____<-----1--------1-----<
380_2____<-----1------------1-<
320_2____<----1---------1-----<
306_2____<-------1-----1------<
302_2____<----1--------1------<
284_2____<--1-1---------------<
278_2____<------------1------1<
269_2____<------------1---1---<
224_2____<-----1-------1------<
221_2____<-------1------1-----<
208_2____<--1-1---------------<
197_2____<----11--------------<
192_2____<----1-1-------------<
182_2____<----------1------1--<
176_2____<----1----1----------<
172_2____<-1---------1--------<
168_2____<-1-1----------------<
137_2____<-----------------2--<
129_2____<------11------------<
096_2____<------1--------1----<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Bình Phước (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 18/6
-> để tham khảo kết quả xổ số Bình Phước ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
855
7?52
6??68 ??05 ??05
5??80
4???24 ???93 ???37 ???00 ???97 ???55 ???80
3???99 ???29
2???24
1???68
ĐB???60
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
60-68-52-05-93-37
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
05-52
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Bình Phước 18/06/2016
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 04 - 60

100 601 02 603 04 05 06 07 808 09
10 11 12 013 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 529
30 31 32 33 34 35 36 737 38 739
40 41 42 43 *44 45 46 47 48 49
50 151 52 53 54 55 56 257 58 959
60 61 62 63 64 65 66 067 68 69
470 71 72 73 74 75 76 77 78 579
51180 81 82 83 84 385 086 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

...