Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Bình Phước.
KQXS Bình Phước 02/05/2015
GiảiKết quả
808
7130
61388-3992-7632
54441
420326-71600-30824-55670-68958-55436-53951
346899-64569
268344
126028
ĐB882937
Kết quả mới của XSKT Bình Phước được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS Bình Phước 25/04/2015
GiảiKết quả
889
7102
68797-2207-2500
56321
416760-98866-83869-25461-78067-66754-10771
321302-51655
248551
118974
ĐB470369
KQXS Bình Phước 18/04/2015
GiảiKết quả
889
7719
60886-9023-3100
53578
483330-90519-07630-41319-22913-10567-82900
340714-99855
215410
192673
ĐB801209
KQXS Bình Phước 11/04/2015
GiảiKết quả
867
7012
69703-8471-3616
54004
498917-48839-51188-65364-36792-26775-51376
335167-33730
248455
182642
ĐB689396
KQXS Bình Phước 04/04/2015
GiảiKết quả
854
7876
63050-9889-7361
53110
488816-26230-96550-46758-51934-21143-31365
333883-27439
241463
194508
ĐB131102
Note: Kết quả xổ số Bình Phước (kqxs Bình Phước) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Bình Phước (BP) được cập nhật đầy đủ để dò số Bình Phước thay thế vé dò Bình Phước. Thống kê xổ số (tk xs) Bình Phước được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso binhphuoc). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Bình Phước, kqxs BP, kqxsBP, xskt Bình Phước, xskt BP, xs Bình Phước, tkxs Bình Phước, thống kê xs Bình Phước, thống kê sx Bình Phước, thống kê xskt Bình Phước, xs kiến thiết Bình Phước, kq xs Bình Phước, kết quả xs Bình Phước, kq xổ số Bình Phước, xổsố Bình Phước, sổxố Bình Phước, dự đoán xs Bình Phước, dò kqxs Bình Phước, ketquaxoso Bình Phước, ketquaxosobinhphuoc, xosokienthietbinhphuoc, kqxskt Bình Phước, kqxskt binhphuoc, dự đoán xổ số Bình Phước, dự đoán xổ số binhphuoc, dudoanxoso binhphuoc, xosokienthiet binhphuoc, đài Bình Phước, dò số Bình Phước, dò số BP. chu kỳ xổ số Bình Phước, kqxsBình Phước, kqxsbinhphuoc, xsktBình Phước, xsktbinhphuoc, xsktBP, kqxskt, xổ số Bình Phước trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Bình Phước
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Bình Phước.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
9_176___________________043_____032____043____
8_175___________________035_____042_____037____
6_172__________________031____039_____042____
1_171__________________029____040_____036____
3_167__________________039_____033____036____
0_166__________________030____039_____034___
7_161_________________040_____037_____036____
4_154________________022___034____041____
2_153________________037_____029____031___
5_145_______________034____035_____024__
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 58-30
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
30_6______134<1-2111--------------<
89_10__________129<-11-11----1--21-1-1-<
00_7_______124<112---1-------1-1---<
55_5_____120<-111-----1-1--------<
51_7_______118<11----21--1--1------<
12_5_____118<---1-111---------1--<
03_5_____115<---1--11-11---------<
67_7_______105<-112-----1-1-------1<
69_4____097<12---1--------------<
16_4____097<---11---1-1---------<
88_5_____088<1--1----11--------1-<
34_6______084<----111--11-----1---<
41_6______083<1------1-111---1----<
19_6______083<--3--1--11----------<
97_5_____075<-1---1----1-1-1-----<
02_9_________071<-2--1---1---1--1-12-<
58_5_____069<1---1------11-----1-<
54_4____067<-1--1--------11-----<
92_3___067<1--1-------1--------<
66_6______066<-1---1-------1-21---<
46_6______064<-----111--1-------11<
99_5_____064<1----1----1-1--1----<
61_2__064<-1--1---------------<
08_4____063<1---1-------1----1--<
93_7_______062<-----211---1----1--1<
76_3___062<---11-------1-------<
71_4____061<-1-1------------1-1-<
86_6______060<--1-------111--2----<
79_6______060<-----112------1----1<
24_6______060<1-----1---------1111<
10_2__060<--1-1---------------<
14_7_______059<--1------211--1---1-<
78_4____059<--1----1-1------1---<
39_2__059<---11---------------<
50_4____057<----2-1--1----------<
13_5_____056<--1---1-------1--1-1<
36_4____056<1-------1--1-1------<
44_5_____054<1-------1--1----11--<
32_4____054<1-----1----1-----1--<
26_5_____051<1------1----1----2--<
74_3___051<-1----1-----------1-<
70_2__051<1------1------------<
63_5_____049<----11---1----2-----<
96_2__047<---1----1-----------<
17_2__047<---1----1-----------<
28_4____045<1---------1---11----<
73_4____044<--1------1-----11---<
80_5_____041<------21-----1-----1<
37_4____041<1-----------1-1--1--<
77_6______040<--------1---2111----<
60_4____040<-1---------1----1--1<
81_5_____039<-------1-11---1--1--<
56_4____039<------1-1--1----1---<
21_3___039<-1-----------1--1---<
98_4____038<-------12---------1-<
25_2__038<-----1-1------------<
47_3___037<-----1-1--------1---<
83_4____036<----1-1--------2----<
75_3___036<---1-------1----1---<
64_5_____035<---1---------1-1-1-1<
23_2__033<--1----------1------<
09_4____032<--1------------11--1<
07_3___032<-1---------------1-1<
18_4____030<-----1----1--1----1-<
27_2__029<-------1-1----------<
04_2__029<---1------------1---<
42_2__027<---1--------------1-<
11_3___025<--------1---11------<
65_3___023<----1--------1----1-<
43_3___023<----1---------1--1--<
22_2__021<-------1----1-------<
68_3___019<--------1---1------1<
45_4____018<---------11-------11<
38_3___018<----------1-1-1-----<
95_2__018<---------1-1--------<
72_2__017<--------1------1----<
57_2__017<---------1--1-------<
20_1_017<--------1-----------<
06_2__016<-----1-------------1<
87_2__015<--------1--------1--<
40_2__014<--------1---------1-<
91_2__011<-----------1--1-----<
15_2__011<------------11------<
82_2__009<-------------11-----<
31_2__009<----------1------1--<
49_2__008<-----------1-----1--<
94_1_008<----------1---------<
52_2__007<-----------1------1-<
59_2__005<------------1------1<
29_2__004<-------------1-----1<
01_2__004<-------------1-----1<
33_1_004<--------------1-----<
90_1_003<---------------1----<
48_1_003<---------------1----<
35_1_003<---------------1----<
84_2__002<----------------1-1-<
85_1_001<-----------------1--<
05_1_000<-------------------1<
62_0000<--------------------<
53_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
899_3______<1----1------1-------<
760_3______<-1---------1----1---<
714_3______<--1------1-1--------<
500_3______<-1------------1-1---<
986_2____<---------------2----<
981_2____<----------1---1-----<
958_2____<1-----------1-------<
951_2____<1---------1---------<
946_2____<-----1----1---------<
900_2____<--1---1-------------<
859_2____<------------1------1<
826_2____<-------1---------1--<
793_2____<-----------1----1---<
792_2____<---1-------1--------<
781_2____<-------1-1----------<
780_2____<-------------1-----1<
768_2____<------------1------1<
758_2____<----1-------------1-<
679_2____<--------------1----1<
673_2____<--1------1----------<
642_2____<---1--------------1-<
618_2____<----------1--1------<
566_2____<---------------11---<
516_2____<--------1-1---------<
451_2____<------2-------------<
436_2____<1----------1--------<
427_2____<-------1-1----------<
396_2____<---1----1-----------<
383_2____<------1--------1----<
379_2____<-----1-1------------<
364_2____<---1---------------1<
334_2____<-----11-------------<
289_2____<-----1--------1-----<
278_2____<-------1-1----------<
224_2____<-----------------11-<
214_2____<----------1---1-----<
193_2____<-----1-------------1<
189_2____<----------------1-1-<
102_2____<-1--1---------------<
041_2____<---------1-----1----<
028_2____<1-------------1-----<
023_2____<--1----------1------<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Bình Phước (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 2/5
-> để tham khảo kết quả xổ số Bình Phước ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
858
7?19
6??61 ??71 ??61
5??51
4???66 ???86 ???92 ???58 ???97 ???66 ???51
3???92 ???30
2???16
1???41
ĐB???92
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
51-61-71-58-30-66
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
58-30
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Bình Phước 02/05/2015
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 78 - 46

600 01 02 03 04 05 06 07 *08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 824 25 326 27 028 29
130 31 632 33 34 35 436 82937 38 39
40 441 42 43 344 45 46 47 48 49
50 951 52 53 54 55 56 57 958 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 569
670 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 388 89
90 91 992 93 94 95 96 97 98 899

...