Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Bình Phước.
KQXS Bình Phước 25/07/2015
GiảiKết quả
862
7125
69530-5678-1272
53585
463576-26496-60207-08738-91808-21353-90524
309564-23966
216636
151223
ĐB822264
Kết quả mới của XSKT Bình Phước được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS Bình Phước 18/07/2015
GiảiKết quả
880
7789
66979-3152-3477
59131
450494-78250-68923-85134-11676-59589-87139
364002-84526
234048
153662
ĐB930090
KQXS Bình Phước 11/07/2015
GiảiKết quả
894
7971
65568-3542-7037
51222
418123-48539-43179-77600-75777-42544-08818
357008-38894
232904
183427
ĐB886546
KQXS Bình Phước 04/07/2015
GiảiKết quả
812
7954
68841-9843-0194
52049
488566-80080-10535-25155-69089-54678-61044
325898-28351
281794
189723
ĐB692344
KQXS Bình Phước 27/06/2015
GiảiKết quả
851
7414
64637-0938-3853
53281
441775-96463-59073-03220-87706-92428-88717
386444-80272
271967
190521
ĐB892974
Note: Kết quả xổ số Bình Phước (kqxs Bình Phước) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Bình Phước (BP) được cập nhật đầy đủ để dò số Bình Phước thay thế vé dò Bình Phước. Thống kê xổ số (tk xs) Bình Phước được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso binhphuoc). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Bình Phước, kqxs BP, kqxsBP, xskt Bình Phước, xskt BP, xs Bình Phước, tkxs Bình Phước, thống kê xs Bình Phước, thống kê sx Bình Phước, thống kê xskt Bình Phước, xs kiến thiết Bình Phước, kq xs Bình Phước, kết quả xs Bình Phước, kq xổ số Bình Phước, xổsố Bình Phước, sổxố Bình Phước, dự đoán xs Bình Phước, dò kqxs Bình Phước, ketquaxoso Bình Phước, ketquaxosobinhphuoc, xosokienthietbinhphuoc, kqxskt Bình Phước, kqxskt binhphuoc, dự đoán xổ số Bình Phước, dự đoán xổ số binhphuoc, dudoanxoso binhphuoc, xosokienthiet binhphuoc, đài Bình Phước, dò số Bình Phước, dò số BP. chu kỳ xổ số Bình Phước, kqxsBình Phước, kqxsbinhphuoc, xsktBình Phước, xsktbinhphuoc, xsktBP, kqxskt, xổ số Bình Phước trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Bình Phước
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Bình Phước.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
8_189____________________041_____031____038____
0_176___________________034____040_____046_____
3_170__________________039_____034____037____
2_165_________________030____039_____034___
6_162_________________029____035_____037____
1_162_________________033____036_____035____
9_158_________________039_____031____037____
4_156_________________032____031____042____
5_153________________033____040_____024__
7_149________________030____043_____030___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 30-53
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
53_5_____149<1---1-111-----------<
23_5_____142<1111----------1-----<
00_9_________138<--1--1-1---1112---1-<
44_7_______123<--1211-----11-------<
94_6______120<-122-1--------------<
66_6______116<1--1-1--1----1---1--<
77_4____112<-11---1--1----------<
20_6______105<----1111-1-1--------<
76_7_______098<11----1---11---11---<
54_5_____089<---1---1--1--1--1---<
72_3___087<1---1---1-----------<
30_9_________086<1----1-1----1-2111--<
62_3___085<11------1-----------<
12_7_______084<---1---11------1-111<
27_4____079<--1---1-1----------1<
08_5_____077<1-1------1--1---1---<
05_4____075<-----1-111----------<
37_4____074<--1-1----1--1-------<
89_8________072<-2-1-----1---11-11--<
55_5_____072<---1--1------111----<
73_4____070<----111-------1-----<
51_9_________069<---11-----2-11----21<
18_4____069<--1---1---1------1--<
38_3___067<1---1-----1---------<
21_5_____065<----11-1---1-1------<
39_4____065<-11------------11---<
26_4____062<-1---1------1------1<
78_4____060<1--1----------1----1<
79_6______059<-11--------------112<
71_5_____059<--1----1--1--1-1----<
34_5_____059<-1-----1--------111-<
75_4____059<----11-1-------1----<
14_4____059<----11--1-----1-----<
04_4____059<--1-----11-----1----<
31_3___059<-1----1---1---------<
58_6______058<-----1-1-1-11---1---<
90_3___058<-1------2-----------<
80_5_____057<-1-1--------------21<
49_2__056<---1---1------------<
85_3___055<1-------1-1---------<
68_3___053<--1-----1-1---------<
88_5_____051<------11-1--1--1----<
43_3___046<---1----1-------1---<
10_5_____045<-----12-------1-1---<
02_5_____045<-1---------1-2--1---<
46_5_____044<--1--------1-----111<
52_2__040<-1--------1---------<
48_2__039<-1---------1--------<
42_3___038<--1--------1---1----<
67_6______037<----1-----1--112----<
64_4____036<2---------1----1----<
28_4____036<----1----2--1-------<
24_3___036<1-----------1-----1-<
36_2__036<1-----------1-------<
16_4____035<------1-1------11---<
07_2__035<1------------1------<
22_3___034<--1--------1-------1<
92_5_____033<-----1----2-1--1----<
50_4____033<-1--------------2-1-<
96_2__033<1--------------1----<
41_3___032<---1--------1------1<
25_3___030<1----------------1-1<
35_1_030<---1----------------<
06_3___026<----1------1-----1--<
98_2__026<---1---------------1<
81_3___025<----1-----1--------1<
83_4____024<-------1---1----1-1-<
29_2__024<-------2------------<
91_3___023<-----1-----2--------<
74_3___023<----1--------1----1-<
09_4____021<---------1-2--1-----<
70_3___021<------1-----1------1<
63_3___021<----1-----------11--<
17_2__021<----1----------1----<
56_3___020<--------2---------1-<
13_3___020<------1-------1---1-<
47_5_____019<---------2-1-----1-1<
19_5_____019<------1-------3--1--<
03_4____019<-----1---------1--11<
84_1_019<------1-------------<
11_1_019<------1-------------<
33_1_018<-------1------------<
57_1_017<--------1-----------<
93_5_____016<-----1-----------211<
61_3___015<----------1--1--1---<
60_2__013<----------1--1------<
69_4____011<------------12---1--<
95_1_011<---------1----------<
82_1_011<---------1----------<
45_1_011<---------1----------<
15_1_011<---------1----------<
99_2__007<------------1----1--<
97_2__006<-------------1---1--<
32_2__006<------------1-----1-<
86_1_004<--------------1-----<
65_1_002<----------------1---<
87_0000<--------------------<
59_0000<--------------------<
40_0000<--------------------<
01_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
974_2____<----1--------1------<
967_2____<----1-----1---------<
958_2____<-------1----1-------<
951_2____<----------1-1-------<
900_2____<--------------1---1-<
899_2____<------------1----1--<
898_2____<---1---------------1<
844_2____<-----1-----1--------<
808_2____<1--------1----------<
777_2____<--1------1----------<
775_2____<----1----------1----<
771_2____<----------1--1------<
678_2____<1--1----------------<
673_2____<------1-------1-----<
670_2____<------1-----1-------<
630_2____<-------1------1-----<
616_2____<--------1------1----<
600_2____<--1---------1-------<
519_2____<------1-------1-----<
463_2____<----1-----------1---<
451_2____<------------------2-<
427_2____<--1----------------1<
421_2____<-----1-1------------<
420_2____<-----1-----1--------<
379_2____<-----------------1-1<
364_2____<----------1----1----<
344_2____<---1--------1-------<
334_2____<-----------------11-<
330_2____<-----1--------1-----<
318_2____<------1---1---------<
272_2____<1---1---------------<
247_2____<-----------1-------1<
220_2____<----1--1------------<
207_2____<1------------1------<
204_2____<--------11----------<
188_2____<---------1-----1----<
112_2____<-------1-----------1<
110_2____<------1---------1---<
102_2____<-------------1--1---<
100_2____<-----------1--1-----<
080_2____<---1---------------1<
027_2____<------1-1-----------<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Bình Phước (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 25/7
-> để tham khảo kết quả xổ số Bình Phước ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
853
7?30
6??23 ??54 ??77
5??51
4???53 ???44 ???38 ???21 ???30 ???27 ???30
3???12 ???20
2???66
1???26
ĐB???27
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
30-27-21-26-53-30
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
30-53
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Bình Phước 25/07/2015
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 76 - 14

00 01 02 03 04 05 06 207 808 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 223 524 125 26 27 28 29
530 31 32 33 34 35 636 37 738 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 353 54 55 56 57 58 59
60 61 *62 63 5222642 65 966 67 68 69
70 71 272 73 74 75 576 77 678 79
80 81 82 83 84 585 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 496 97 98 99

...