Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Bình Phước.
KQXS Bình Phước 28/05/2016
GiảiKết quả
805
7738
61449-9573-6768
58109
476558-06636-70838-66519-55335-29492-94954
365168-89000
221668
106446
ĐB474613
Kết quả mới của XSKT Bình Phước được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS Bình Phước 21/05/2016
GiảiKết quả
885
7686
65176-0847-9607
51284
492193-87504-83320-29537-92208-90197-54302
373192-57570
250450
193608
ĐB382477
KQXS Bình Phước 14/05/2016
GiảiKết quả
811
7148
61874-2001-3197
59381
472732-20486-99130-53774-74224-57825-45405
304020-00011
216360
142380
ĐB937352
KQXS Bình Phước 07/05/2016
GiảiKết quả
893
7664
68413-8129-1897
58192
445960-04785-26216-92377-05555-60685-81698
346096-01444
252893
122510
ĐB885721
KQXS Bình Phước 30/04/2016
GiảiKết quả
808
7200
68830-8604-3618
53064
403454-24857-18069-40699-97730-79343-05129
314306-99221
203636
121988
ĐB456825
Note: Kết quả xổ số Bình Phước (kqxs Bình Phước) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Bình Phước (BP) được cập nhật đầy đủ để dò số Bình Phước thay thế vé dò Bình Phước. Thống kê xổ số (tk xs) Bình Phước được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso binhphuoc). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Bình Phước, kqxs BP, kqxsBP, xskt Bình Phước, xskt BP, xs Bình Phước, tkxs Bình Phước, thống kê xs Bình Phước, thống kê sx Bình Phước, thống kê xskt Bình Phước, xs kiến thiết Bình Phước, kq xs Bình Phước, kết quả xs Bình Phước, kq xổ số Bình Phước, xổsố Bình Phước, sổxố Bình Phước, dự đoán xs Bình Phước, dò kqxs Bình Phước, ketquaxoso Bình Phước, ketquaxosobinhphuoc, xosokienthietbinhphuoc, kqxskt Bình Phước, kqxskt binhphuoc, dự đoán xổ số Bình Phước, dự đoán xổ số binhphuoc, dudoanxoso binhphuoc, xosokienthiet binhphuoc, đài Bình Phước, dò số Bình Phước, dò số BP. chu kỳ xổ số Bình Phước, kqxsBình Phước, kqxsbinhphuoc, xsktBình Phước, xsktbinhphuoc, xsktBP, kqxskt, xổ số Bình Phước trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Bình Phước
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Bình Phước.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
4_177___________________041_____033____042____
8_172__________________036_____032____043____
2_172__________________032____036_____037____
9_169__________________031____038_____033___
0_167__________________035_____036_____039____
5_165_________________033____038_____031___
1_157_________________034____043_____032___
3_156_________________033____039_____028___
7_155_________________028____036_____037____
6_150________________037_____029____038____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 50-16
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
54_8________133<1---1-11---11----11-<
55_5_____118<---1-111---------1--<
04_5_____117<-1--1-11-------1----<
97_5_____112<-111-----1---------1<
92_4____102<11-1-------1--------<
93_5_____100<-1-2-1--1-----------<
24_4____097<--1--1--1-1---------<
80_5_____096<--1---1--1--1--1----<
76_4____091<-1---11-------1-----<
86_6______090<-11--1-------2---1--<
10_5_____090<---1---11--1------1-<
28_7_______075<-----111-2----1----1<
30_5_____075<--1-2---1------1----<
37_7_______074<-1---1-----1-12-1---<
16_5_____074<---1-1---1-----1--1-<
64_3___070<---11----1----------<
20_4____066<-11--------1-------1<
77_4____065<-1-1--------1-----1-<
48_3___064<--1--1----1---------<
05_2__064<1-1-----------------<
50_7_______063<-1------1-1--11--1-1<
85_4____063<-1-2-----------1----<
13_4____063<1--1-------2--------<
21_4____062<---11------1----1---<
00_2__062<1---1---------------<
99_6______061<----1---1-111------1<
60_2__061<--11----------------<
82_7_______060<-----112------21----<
96_4____060<---1-1------1---1---<
70_4____060<-1------2----1------<
69_8________059<----1-1--1--11-1-1-1<
01_6______059<--1----1--1-1---1-1-<
25_5_____059<--1-1---------1-2---<
29_2__059<---11---------------<
47_3___058<-1----1----1--------<
36_3___058<1---1--------------1<
08_5_____057<-2--1------1-------1<
38_6______056<2----1------11-1----<
17_5_____056<-----11-1-----1-1---<
35_4____056<1----1----1------1--<
49_5_____055<1-------1---1--11---<
84_2__054<-1----1-------------<
11_6______051<--2----1--1--1----1-<
02_5_____051<-1-------12------1--<
74_4____051<--2---1-----1-------<
52_4____050<--1-----1--1-----1--<
46_4____049<1---------1-11------<
78_5_____048<-----1--12------1---<
98_4____045<---1----------111---<
03_4____044<------11---11-------<
88_3___044<----1--1--1---------<
09_2__044<1--------1----------<
91_3___042<------1-2-----------<
40_5_____041<------1--1--11-1----<
07_3___040<-1--------1-------1-<
18_2__039<----1--1------------<
68_6______038<3------------11--1--<
72_5_____038<-----1--1--1-----2--<
58_2__038<1---------1---------<
66_3___035<-------11------1----<
81_2__035<--1--------1--------<
95_4____034<-----1--1-----1----1<
32_3___033<--1----------1----1-<
79_5_____030<-----1--------1--111<
57_4____030<----1-----1----1-1--<
44_2__030<---1-----------1----<
14_7_______029<-------1-1-----12-11<
73_3___029<1-----------------2-<
19_2__029<1------------------1<
56_3___028<-------1---11-------<
15_2__028<--------11----------<
43_2__026<----1-----1---------<
06_2__026<----1-----1---------<
65_2__025<------2-------------<
45_3___021<---------11-----1---<
12_5_____019<------1-------1--1-2<
83_2__019<-------1------1-----<
51_1_018<-------1------------<
27_3___017<-------1--------1-1-<
33_4____016<-----------1-11---1-<
26_4____015<---------1-----11--1<
41_5_____011<------------21--1--1<
87_1_011<---------1----------<
62_1_011<---------1----------<
94_3___009<------------1---11--<
39_2__008<------------1---1---<
23_1_008<----------1---------<
42_1_007<-----------1--------<
34_4____005<-------------1---12-<
53_3___005<-------------2---1--<
67_2__005<-------------1----1-<
71_2__004<---------------1-1--<
61_2__003<--------------1----1<
22_2__003<--------------1----1<
59_1_003<---------------1----<
31_1_000<------------------1-<
90_0000<--------------------<
89_0000<--------------------<
75_0000<--------------------<
63_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
955_3______<-----11----------1--<
825_3______<--1-1---------1-----<
450_3______<-1-----------1---1--<
269_3______<---------1---1---1--<
069_3______<----1-1------------1<
001_3______<--1----1----------1-<
954_2____<1-----------1-------<
950_2____<--------1----------1<
938_2____<-------------1-1----<
897_2____<---1-----1----------<
841_2____<------------11------<
817_2____<--------1-------1---<
803_2____<-----------11-------<
776_2____<-----1--------1-----<
774_2____<--1---------1-------<
730_2____<----1---1-----------<
725_2____<----------------2---<
695_2____<--------------1----1<
685_2____<---1-----------1----<
636_2____<1---1---------------<
618_2____<----1--1------------<
608_2____<-1---------1--------<
607_2____<-1----------------1-<
578_2____<-----1---1----------<
570_2____<-1------1-----------<
547_2____<------1----1--------<
513_2____<-----------2--------<
454_2____<----1--1------------<
446_2____<1---------1---------<
434_2____<------------------2-<
410_2____<--------1---------1-<
381_2____<--1--------1--------<
380_2____<--1------------1----<
320_2____<-1---------1--------<
306_2____<----1-----1---------<
302_2____<-1--------1---------<
278_2____<---------1------1---<
272_2____<-----1-----------1--<
224_2____<--1-------1---------<
221_2____<----1------1--------<
197_2____<-11-----------------<
192_2____<-1-1----------------<
182_2____<-------1------1-----<
176_2____<-1----1-------------<
137_2____<--------------2-----<
129_2____<---11---------------<
126_2____<---------------1---1<
096_2____<---1--------1-------<
012_2____<------1----------1--<
011_2____<--1----------1------<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Bình Phước (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 28/5
-> để tham khảo kết quả xổ số Bình Phước ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
877
7?13
6??16 ??76 ??48
5??05
4???60 ???92 ???48 ???93 ???50 ???54 ???50
3???60 ???28
2???48
1???50
ĐB???21
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
50-50-13-60-28-16
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
50-16
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Bình Phước 28/05/2016
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 30 - 21

000 01 02 03 04 *05 06 07 08 109
10 11 12 74613 14 15 16 17 18 519
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 335 636 37 87382 39
40 41 42 43 44 45 446 47 48 449
50 51 52 53 954 55 56 57 558 59
60 61 62 63 64 65 66 67 617683 69
70 71 72 573 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 492 93 94 95 96 97 98 99

...