Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Bình Phước.
KQXS Bình Phước 27/09/2014
GiảiKết quả
892
7112
62343-3690-1685
56537
450349-26699-28469-44511-16621-84977-64926
381874-59140
286425
158402
ĐB156247
Kết quả mới của XSKT Bình Phước được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS Bình Phước 20/09/2014
GiảiKết quả
893
7523
64157-0653-8968
56607
438227-67560-30418-63106-14783-90001-42245
388675-50583
215347
157775
ĐB129344
KQXS Bình Phước 13/09/2014
GiảiKết quả
867
7711
67154-3117-8588
53642
418520-90536-18640-68358-88364-20687-24879
332030-69336
265446
178893
ĐB134364
KQXS Bình Phước 06/09/2014
GiảiKết quả
827
7996
62622-7758-3823
57726
415189-34117-94229-66872-19786-06394-59819
392153-29234
255057
185044
ĐB630544
KQXS Bình Phước 30/08/2014
GiảiKết quả
895
7753
67970-9130-8348
58603
437270-51121-94245-10305-06664-14464-33640
331884-10668
293669
183946
ĐB889127
Note: Kết quả xổ số Bình Phước (kqxs Bình Phước) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Bình Phước (BP) được cập nhật đầy đủ để dò số Bình Phước thay thế vé dò Bình Phước. Thống kê xổ số (tk xs) Bình Phước được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso binhphuoc). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Bình Phước, kqxs BP, kqxsBP, xskt Bình Phước, xskt BP, xs Bình Phước, tkxs Bình Phước, thống kê xs Bình Phước, thống kê sx Bình Phước, thống kê xskt Bình Phước, xs kiến thiết Bình Phước, kq xs Bình Phước, kết quả xs Bình Phước, kq xổ số Bình Phước, xổsố Bình Phước, sổxố Bình Phước, dự đoán xs Bình Phước, dò kqxs Bình Phước, ketquaxoso Bình Phước, ketquaxosobinhphuoc, xosokienthietbinhphuoc, kqxskt Bình Phước, kqxskt binhphuoc, dự đoán xổ số Bình Phước, dự đoán xổ số binhphuoc, dudoanxoso binhphuoc, xosokienthiet binhphuoc, đài Bình Phước, dò số Bình Phước, dò số BP. chu kỳ xổ số Bình Phước, kqxsBình Phước, kqxsbinhphuoc, xsktBình Phước, xsktbinhphuoc, xsktBP, kqxskt, xổ số Bình Phước trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Bình Phước
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Bình Phước.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
8_186____________________041_____039_____038____
6_183___________________051______036_____040____
7_177___________________032____038_____044____
5_170__________________041_____039_____026___
3_164_________________033____031____042____
4_157_________________025___042_____040____
1_156_________________033____031____026___
0_153________________027____040_____040____
2_151________________025___035_____036____
9_143_______________032____029____028___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 77-21
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
27_5_____130<-1-111----------1---<
87_8________122<--1---111--1----2-1-<
40_6______118<1-1-1-1--------1-1--<
30_6______108<--1-11---1----11----<
58_8________106<--11---1---11----1-2<
68_6______101<-1--1---21--1-------<
17_5_____098<--11-1----11--------<
46_4____091<--1-11------1-------<
93_7_______090<-11--------111-1--1-<
53_6______090<-1-11---------1-1--1<
12_7_______084<1-----21--1--11-----<
43_4____082<1----1-1-1----------<
57_8________079<-1-1-----11----2--11<
49_8________078<1----1-1---1-11--1-1<
18_4____077<-1----11--1---------<
06_7_______076<-1--------11111----1<
77_6______076<1----11----1-1---1--<
11_3___075<1-1------1----------<
21_6______069<1---1-----1----11-1-<
23_4____068<-1-1--------1--1----<
26_5_____067<1--1-----1--------2-<
47_3___067<11--------------1---<
64_9_________066<--2-2----1--11---2--<
60_4____066<-1-----1-1---1------<
45_3___065<-1--1---------1-----<
69_3___063<1---1---------1-----<
44_5_____062<-1-2--------2-------<
88_4____060<--1--1-------1--1---<
48_5_____058<----1-1-1-----11----<
96_2__058<---1-1--------------<
20_4____057<--1-----11-------1--<
85_3___056<1-------2-----------<
83_7_______055<-2------2-----1-1--1<
34_5_____055<---1---1------1--11-<
90_2__053<1----1--------------<
74_6______052<1-------1--1----1-11<
07_2__052<-1------1-----------<
86_3___049<---1----1----1------<
02_4____048<1------1-------1--1-<
67_2__048<--1-----1-----------<
92_4____045<1----------1-1-1----<
94_3___045<---1----1--------1--<
62_4____044<------1-1-1-1-------<
52_4____043<-----11---1-----1---<
89_3___043<---1----1----------1<
03_3___043<----11-------1------<
97_3___042<-----1-1---1--------<
54_2__042<--1------1----------<
09_5_____039<------2--1---11-----<
75_3___039<-2----------1-------<
72_4____038<---1------1----1--1-<
36_6______036<--2---------1-11--1-<
05_5_____036<----1----1-1-----2--<
50_3___036<-----11-----------1-<
82_3___035<---------111--------<
22_3___035<---1--------1---1---<
01_2__035<-1-------------1----<
99_1_033<1-------------------<
25_1_033<1-------------------<
00_7_______032<-------3--2---1---1-<
42_2__032<--1-----------1-----<
37_2__032<1---------------1---<
79_1_031<--1-----------------<
29_2__030<---1-----------1----<
19_1_030<---1----------------<
71_4____029<-----1------1-1-1---<
76_3___029<-----1----1---1-----<
56_3___028<--------1-1-1-------<
38_3___025<------1----1----1---<
84_3___024<----1------1-------1<
16_4____023<-------2------1--1--<
65_2__023<------1----1--------<
70_5_____022<----2-----------1-11<
95_4____022<----1--------1----11<
73_4____022<-------2-----1-----1<
41_2__022<-------1---1--------<
78_2__021<------1------1------<
51_3___020<---------11------1--<
81_3___018<------1--------2----<
80_2__018<-----1-----------1--<
35_3___017<------1----------11-<
08_3___017<----------1--11-----<
24_3___016<----------1--1-1----<
91_2__016<------1-----------1-<
63_2__016<-----1-------------1<
28_2__016<--------1-------1---<
39_3___015<----------11------1-<
33_2__013<-----------11-------<
04_2__013<---------1------1---<
66_3___012<---------1------1--1<
61_1_011<---------1----------<
32_1_011<---------1----------<
14_2__007<------------1----1--<
59_1_006<------------1-------<
13_3___005<-------------1---1-1<
55_1_003<---------------1----<
15_1_001<-----------------1--<
98_1_000<-------------------1<
10_1_000<-------------------1<
31_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
768_3______<--------2---1-------<
749_3______<-----1-------11-----<
640_3______<--1-1-1-------------<
509_3______<------2--1----------<
364_3______<--2----------1------<
985_2____<--------2-----------<
982_2____<---------1-1--------<
970_2____<----1-----------1---<
934_2____<-------1----------1-<
897_2____<-----1-1------------<
893_2____<--1------------1----<
884_2____<----1--------------1<
874_2____<1----------1--------<
852_2____<-----11-------------<
840_2____<---------------1-1--<
812_2____<------11------------<
776_2____<-----1----1---------<
775_2____<-1----------1-------<
726_2____<---1-----1----------<
693_2____<-----------1-1------<
692_2____<-----------1---1----<
683_2____<--------2-----------<
657_2____<----------1----1----<
642_2____<--1-----------1-----<
633_2____<-----------11-------<
623_2____<------------1--1----<
621_2____<1---------------1---<
588_2____<--1----------1------<
571_2____<-----1------1-------<
550_2____<-----1------------1-<
544_2____<---1--------1-------<
458_2____<-------1-----------1<
457_2____<---------1---------1<
416_2____<-------1---------1--<
383_2____<----------------1--1<
336_2____<--1------------1----<
321_2____<---------------1--1-<
302_2____<-------1----------1-<
287_2____<----------------2---<
270_2____<----1-------------1-<
245_2____<-1--1---------------<
153_2____<---1----------1-----<
117_2____<--11----------------<
112_2____<1---------1---------<
005_2____<---------1-------1--<
000_2____<----------2---------<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Bình Phước (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 27/9
-> để tham khảo kết quả xổ số Bình Phước ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
821
7?53
6??77 ??68 ??53
5??06
4???44 ???47 ???47 ???64 ???23 ???40 ???12
3???30 ???30
2???45
1???64
ĐB???26
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
68-40-21-30-47-77
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
77-21
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Bình Phước 27/09/2014
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 46 - 30

00 01 402 03 04 05 06 07 08 09
10 511 112 13 14 15 16 17 18 19
20 621 22 23 24 425 926 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 537 38 39
140 41 42 343 44 45 46 56247 48 349
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 469
70 71 72 73 874 75 76 977 78 79
80 81 82 83 84 685 86 87 88 89
690 91 *92 93 94 95 96 97 98 699

...