Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Bình Thuận.
KQXS Bình Thuận 20/10/2016
GiảiKết quả
858
7166
68753-7597-4913
55855
472140-42832-32223-31288-53758-79681-91143
319207-55398
282239
166079
ĐB614701
Kết quả mới của XSKT Bình Thuận được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS Bình Thuận 13/10/2016
GiảiKết quả
855
7769
68697-7710-1822
57297
477391-35856-40268-22030-36215-23138-71770
306250-96875
279506
197161
ĐB423705
KQXS Bình Thuận 06/10/2016
GiảiKết quả
844
7803
65353-6146-2885
50692
478788-42863-37855-61395-07664-98116-08191
392541-03553
249915
136984
ĐB190303
KQXS Bình Thuận 29/09/2016
GiảiKết quả
848
7252
61202-7073-4297
58646
443163-58074-68119-28104-08596-61767-46176
315122-69793
272130
172824
ĐB132612
KQXS Bình Thuận 22/09/2016
GiảiKết quả
874
7714
66481-3854-3391
51218
483108-61472-88374-27660-14681-75004-46817
325703-36987
277694
188815
ĐB052191
Note: Kết quả xổ số Bình Thuận (kqxs Bình Thuận) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Bình Thuận (BT) được cập nhật đầy đủ để dò số Bình Thuận thay thế vé dò Bình Thuận. Thống kê xổ số (tk xs) Bình Thuận được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso binhthuan). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Bình Thuận, kqxs BT, kqxsBT, xskt Bình Thuận, xskt BT, xs Bình Thuận, tkxs Bình Thuận, thống kê xs Bình Thuận, thống kê sx Bình Thuận, thống kê xskt Bình Thuận, xs kiến thiết Bình Thuận, kq xs Bình Thuận, kết quả xs Bình Thuận, kq xổ số Bình Thuận, xổsố Bình Thuận, sổxố Bình Thuận, dự đoán xs Bình Thuận, dò kqxs Bình Thuận, ketquaxoso Bình Thuận, ketquaxosobinhthuan, xosokienthietbinhthuan, kqxskt Bình Thuận, kqxskt binhthuan, dự đoán xổ số Bình Thuận, dự đoán xổ số binhthuan, dudoanxoso binhthuan, xosokienthiet binhthuan, đài Bình Thuận, dò số Bình Thuận, dò số BT. chu kỳ xổ số Bình Thuận, kqxsBình Thuận, kqxsbinhthuan, xsktBình Thuận, xsktbinhthuan, xsktBT, kqxskt, xổ số Bình Thuận trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Bình Thuận
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Bình Thuận.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
7_197_____________________043_____038_____039____
1_191____________________041_____048______047_____
2_168__________________040_____028____027___
5_165_________________031____040_____041____
9_160_________________035_____041_____030___
4_158_________________023___039_____042____
3_155_________________033____026____033___
8_154________________034____035_____036____
0_148________________028____026____039____
6_144_______________032____039_____026___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 04-91
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
97_8________149<12-1-2-2------------<
12_7_______143<---1-1--111--11-----<
95_7_______140<--1--1-1--1-111-----<
91_8________139<-11-211--1---------1<
81_8________123<1---2111--------11--<
55_3___108<111-----------------<
15_9_________107<-11-1--11-1---1-1--1<
22_6______088<-1-1---2-------11---<
79_5_____086<1-----2-11----------<
30_6______083<-1-1-1-----------2-1<
53_6______078<1-2--1---------1---1<
46_6______077<--11----1--1----1--1<
40_4____076<1----11----1--------<
66_5_____073<1----11------1--1---<
44_7_______069<--1------111--12----<
69_6______067<-1---1------2-1--1--<
50_5_____064<-1---1------1---2---<
98_4____064<1-----1--1----1-----<
88_3___063<1-1-------------1---<
74_5_____060<---12--------11-----<
75_4____060<-1-----1---11-------<
63_3___059<--11-------------1--<
04_2__059<---11---------------<
73_5_____057<---1--1-----1----1-1<
70_5_____056<-1------2----2------<
93_2__056<---1---1------------<
67_5_____055<---1-----11--11-----<
61_5_____055<-1-----1--1------2--<
24_5_____055<---1-----11--11-----<
14_5_____055<----1--1-1-1--1-----<
18_7_______054<----11-----1---1-111<
41_6______054<--1------1-11--2----<
06_4____054<-1------1--1-----1--<
68_2__053<-1-----1------------<
85_5_____052<--1-----1---21------<
58_6______051<2-----2----------11-<
39_3___050<1-------1------1----<
03_4____049<--2-1-----------1---<
60_5_____047<----1---1-11------1-<
43_4____047<1-----1----------11-<
92_3___046<--1----1----------1-<
72_3___044<----1-1----1--------<
48_4____043<---1-----1-----11---<
33_4____043<-----1--1--1-1------<
01_3___043<1--------1------1---<
65_3___042<--------111---------<
84_5_____041<--1-------1---1-1--1<
51_5_____041<-----1---12-1-------<
17_5_____041<----1--1---1-----11-<
19_4____041<---1----1--------1-1<
08_2__041<----11--------------<
05_3___040<-1--------1-------1-<
80_3___039<------1-1---1-------<
94_4____038<----1--1-----1----1-<
54_4____038<----1--1----1------1<
07_3___038<1---------1-------1-<
59_3___037<------11-------1----<
16_3___036<--1-------1-------1-<
13_3___036<1----------1-------1<
32_2__035<1------------1------<
10_2__035<-1-------------1----<
56_1_035<-1------------------<
20_4____033<------1-1-------11--<
96_2__032<---1---------1------<
38_2__031<-1-----------------1<
02_1_030<---1----------------<
64_4____029<--1------------2---1<
76_2__029<---1------------1---<
52_2__029<---1------------1---<
23_2__029<1------------------1<
87_5_____028<----1-------1--11--1<
78_5_____027<------1-----1--11-1-<
90_3___025<--------1--1--1-----<
29_3___024<-----1-----1------1-<
25_3___023<--------1--1----1---<
47_4____020<--------1----1---11-<
42_1_020<-----1--------------<
82_1_019<------1-------------<
57_5_____018<------1-------1---12<
27_1_018<-------1------------<
89_3___017<----------1--11-----<
77_2__017<---------1--1-------<
21_3___016<---------1---1----1-<
31_4____015<------------11-1-1--<
71_2__015<----------11--------<
00_2__014<---------1-----1----<
49_1_011<---------1----------<
36_1_011<---------1----------<
86_2__010<------------1-1-----<
11_3___008<------------1--1---1<
62_1_008<----------1---------<
45_2__007<-----------1------1-<
09_2__006<-------------1---1--<
35_2__004<--------------1---1-<
37_1_004<--------------1-----<
34_1_004<--------------1-----<
28_1_000<------------------1-<
99_0000<--------------------<
83_0000<--------------------<
26_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
143_4________<1-----1----------11-<
918_3______<-----------------111<
191_3______<--1-1----1----------<
030_3______<-1---------------1-1<
995_2____<-----1-------1------<
987_2____<----1--------------1<
978_2____<---------------1--1-<
966_2____<-------------1--1---<
875_2____<-1-----1------------<
855_2____<1-1-----------------<
854_2____<----1-------1-------<
830_2____<-----1-----------1--<
822_2____<-1-----1------------<
815_2____<----1-----------1---<
791_2____<-----1-------------1<
767_2____<---1------1---------<
761_2____<----------1------1--<
758_2____<1-----1-------------<
753_2____<1------------------1<
741_2____<---------1-1--------<
733_2____<-----1-----1--------<
710_2____<-1-------------1----<
705_2____<-1----------------1-<
697_2____<-1---1--------------<
692_2____<--1---------------1-<
681_2____<1---1---------------<
657_2____<------1-----------1-<
614_2____<-------1---1--------<
612_2____<---1----------1-----<
586_2____<------------1-1-----<
585_2____<--------1---1-------<
584_2____<--------------1-1---<
547_2____<--------1---------1-<
541_2____<--1------------1----<
512_2____<-----1---1----------<
494_2____<-------1----------1-<
487_2____<------------1---1---<
420_2____<------1-1-----------<
406_2____<-----------1-----1--<
398_2____<1-------------1-----<
395_2____<--1-------1---------<
391_2____<-1--1---------------<
353_2____<--1--1--------------<
316_2____<----------1-------1-<
315_2____<----------1---1-----<
297_2____<-1-1----------------<
269_2____<--------------1--1--<
218_2____<----1----------1----<
215_2____<-1-----------------1<
176_2____<---1------------1---<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Bình Thuận (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 20/10
-> để tham khảo kết quả xổ số Bình Thuận ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
891
7?04
6??53 ??91 ??30
5??75
4???69 ???69 ???50 ???66 ???04 ???67 ???04
3???81 ???61
2???61
1???88
ĐB???50
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
66-75-30-91-04-53
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
04-91
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Bình Thuận 20/10/2016
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 91 - 04

00 14701 02 03 04 05 06 207 08 09
10 11 12 913 14 15 16 17 18 19
20 21 22 223 24 25 26 27 28 29
30 31 832 33 34 35 36 37 38 239
140 41 42 143 44 45 46 47 48 49
50 51 52 753 54 855 56 57 7*582 59
60 61 62 63 64 65 166 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 079
80 681 82 83 84 85 86 87 288 89
90 91 92 93 94 95 96 597 398 99

...