Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Cà Mau.
KQXS Cà Mau 01/09/2014
GiảiKết quả
858
7584
69507-8947-4343
57753
482398-05639-15582-75244-53585-59991-23009
375255-13957
201818
162611
ĐB269343
Kết quả mới của XSKT Cà Mau được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS Cà Mau 25/08/2014
GiảiKết quả
897
7240
66355-0716-6918
59350
433889-27642-96880-35407-90013-41120-02256
381236-90976
284486
129735
ĐB234553
KQXS Cà Mau 18/08/2014
GiảiKết quả
807
7988
61670-0888-8114
53894
468171-91948-67975-09599-40464-75740-83973
344839-52586
243749
160792
ĐB331750
KQXS Cà Mau 11/08/2014
GiảiKết quả
858
7603
69421-2710-6933
57738
451058-87232-22632-31407-45728-94200-37086
336570-76797
222943
150037
ĐB671350
KQXS Cà Mau 04/08/2014
GiảiKết quả
895
7502
63895-6648-1030
50212
449886-65282-36199-46440-34081-88302-75551
321330-92854
239713
156644
ĐB065813
Note: Kết quả xổ số Cà Mau (kqxs Cà Mau) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Cà Mau (CM) được cập nhật đầy đủ để dò số Cà Mau thay thế vé dò Cà Mau. Thống kê xổ số (tk xs) Cà Mau được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso camau). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Cà Mau, kqxs CM, kqxsCM, xskt Cà Mau, xskt CM, xs Cà Mau, tkxs Cà Mau, thống kê xs Cà Mau, thống kê sx Cà Mau, thống kê xskt Cà Mau, xs kiến thiết Cà Mau, kq xs Cà Mau, kết quả xs Cà Mau, kq xổ số Cà Mau, xổsố Cà Mau, sổxố Cà Mau, dự đoán xs Cà Mau, dò kqxs Cà Mau, ketquaxoso Cà Mau, ketquaxosocamau, xosokienthietcamau, kqxskt Cà Mau, kqxskt camau, dự đoán xổ số Cà Mau, dự đoán xổ số camau, dudoanxoso camau, xosokienthiet camau, đài Cà Mau, dò số Cà Mau, dò số CM. chu kỳ xổ số Cà Mau, kqxsCà Mau, kqxscamau, xsktCà Mau, xsktcamau, xsktCM, kqxskt, xổ số Cà Mau trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Cà Mau
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Cà Mau.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
0_195_____________________045_____045_____048_____
3_174__________________034____032____039____
5_172__________________032____042_____028___
4_168__________________034____035_____040____
1_167__________________029____046______030___
8_158_________________032____042_____036____
2_158_________________032____030____041____
7_151________________036_____023___035____
9_149________________031____036_____035____
6_148________________035_____029____028___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 86-09
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
40_8________186<-11-11-1-1---1-1----<
86_7_______162<-1111--1-------11---<
07_7_______155<1111-----11------1--<
50_5_____137<-111-1-----1--------<
43_6______126<2--1-1--1--1--------<
53_4____100<11---1-----1--------<
97_3___093<-1-1-1--------------<
13_10__________089<-1--21---1--31-----1<
18_3___087<11----1-------------<
44_4____086<1---1-1-----------1-<
94_4____085<--1--11---------1---<
70_4____076<--11----1--------1--<
48_5_____074<--1-1----1-1----1---<
39_5_____074<1-1------1--1------1<
98_6______072<1----1-1--1-----1-1-<
00_7_______071<---1---12------1---2<
82_5_____070<1---1----1------11--<
57_5_____068<1------1-11---1-----<
17_5_____065<-----112-----1------<
14_5_____065<--1--1------1-1-1---<
09_6______064<1-------11---11---1-<
04_6______063<-----11--11-11------<
55_4____063<11--------------1--1<
99_6______060<--1-1--------1--2-1-<
20_5_____060<-1---------1-111----<
92_2__059<--1--1--------------<
95_6______058<----22-----1--1-----<
58_5_____058<1--2----------2-----<
75_4____058<--1---1------1---1--<
28_2__058<---1-1--------------<
21_4____056<---1---1---2--------<
84_4____053<1-------1-1------1--<
16_4____053<-1------1-----11----<
33_3___053<---1---1----------1-<
80_6______052<-1---------1--1--111<
36_5_____051<-1----1------1-----2<
47_3___050<1------1--------1---<
10_6______049<---1----1---2--1--1-<
22_6______048<------21---1--11----<
49_3___048<--1-----1------1----<
42_3___047<-1--------11--------<
37_3___046<---1----1-------1---<
54_5_____045<----1---1--1-1---1--<
91_3___045<1---------11--------<
02_4____044<----2--1--------1---<
30_3___044<----2---1-----------<
64_5_____043<--1-------1---1-11--<
32_4____041<---2-----1---1------<
51_3___039<----11-----------1--<
52_8________038<------1-2----3-2----<
11_4____036<1------------1---11-<
56_2__035<-1-------------1----<
89_1_035<-1------------------<
76_1_035<-1------------------<
12_4____034<----1--1---------11-<
81_4____033<----1-----11------1-<
73_2__033<--1----------1------<
85_2__031<1----------------1--<
38_2__031<---1----------1-----<
35_2__031<-1-----------------1<
71_1_031<--1-----------------<
03_3___030<---1------------11--<
69_4____029<------1---1----11---<
67_3___029<------1----11-------<
25_2__029<-------1-1----------<
83_5_____028<------1--------1-111<
29_3___028<------1---1---1-----<
61_3___027<-------1-1-------1--<
23_3___027<------1----1--1-----<
88_4____024<--2-------------1--1<
19_4____024<---------11-1------1<
31_3___023<-------1---1-----1--<
26_2__023<------1----1--------<
62_4____022<--------1---1--1---1<
24_3___020<---------1--1--1----<
74_2__020<-------1-----1------<
15_1_019<------1-------------<
78_4____018<-----1---------1---2<
34_2__018<--------1-----1-----<
46_1_018<-------1------------<
60_1_017<--------1-----------<
45_1_017<--------1-----------<
01_4____016<---------2---1-----1<
79_2__016<------1-----------1-<
77_2__016<-----1-------------1<
87_4____015<----------1-1----11-<
68_3___014<----------1---1-1---<
90_3___012<---------2--------1-<
65_3___011<----------2---1-----<
05_3___011<----------1----1--1-<
66_2__010<------------1-1-----<
06_3___008<------------2--1----<
72_1_008<----------1---------<
59_1_006<------------1-------<
41_1_006<------------1-------<
96_1_002<----------------1---<
93_2__001<-----------------11-<
08_2__000<------------------11<
63_1_000<------------------1-<
27_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
752_3______<------1-1------1----<
698_3______<-------1--1-----1---<
036_3______<------1------------2<
009_3______<1------------11-----<
948_2____<--1--------1--------<
943_2____<---1-1--------------<
913_2____<-----1------1-------<
907_2____<---------1-------1--<
886_2____<----1--1------------<
854_2____<----1--------1------<
822_2____<-----------1---1----<
809_2____<---------1--------1-<
765_2____<----------1---1-----<
750_2____<--1--1--------------<
661_2____<---------1-------1--<
640_2____<-----1-------1------<
639_2____<1--------1----------<
600_2____<-------1-----------1<
570_2____<---1----1-----------<
564_2____<----------1------1--<
553_2____<-1---------1--------<
513_2____<------------1------1<
502_2____<----1-----------1---<
480_2____<-----------1-----1--<
458_2____<--------------2-----<
440_2____<----1----1----------<
421_2____<---1---1------------<
407_2____<-1-1----------------<
382_2____<---------1------1---<
362_2____<--------1----------1<
350_2____<-1-1----------------<
343_2____<2-------------------<
302_2____<----1--1------------<
300_2____<--------1----------1<
282_2____<----1------------1--<
210_2____<--------1---------1-<
208_2____<------------------11<
199_2____<----1-------------1-<
152_2____<--------1------1----<
122_2____<------1-------1-----<
120_2____<-1-----------1------<
117_2____<------11------------<
086_2____<---1------------1---<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Cà Mau (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 1/9
-> để tham khảo kết quả xổ số Cà Mau ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
850
7?44
6??86 ??92 ??43
5??53
4???48 ???09 ???43 ???04 ???98 ???97 ???57
3???97 ???00
2???48
1???58
ĐB???43
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
43-48-00-09-86-44
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
86-09
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Cà Mau 01/09/2014
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 51 - 04

00 01 02 03 04 05 06 507 08 009
10 611 12 13 14 15 16 17 818 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 639
40 41 42 3693432 244 45 46 947 48 49
50 51 52 753 54 255 56 957 *58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 582 83 584 585 86 87 88 89
90 991 92 93 94 95 96 97 398 99

...