Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Cà Mau.
KQXS Cà Mau 28/07/2014
GiảiKết quả
898
7392
67217-9414-0628
52077
433653-89294-22595-94704-98097-38913-72251
357750-25395
240640
150078
ĐB613943
Kết quả mới của XSKT Cà Mau được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS Cà Mau 21/07/2014
GiảiKết quả
883
7829
63144-7094-1475
50604
496036-17122-27715-01322-52752-65126-70723
349079-45218
201067
131117
ĐB752769
KQXS Cà Mau 14/07/2014
GiảiKết quả
861
7698
69047-0033-6886
51302
400474-41646-13117-33757-60340-48312-72022
321421-41025
292817
137131
ĐB024600
KQXS Cà Mau 07/07/2014
GiảiKết quả
884
7362
63554-8730-9300
56152
495570-47060-34316-07549-77210-97743-33309
375245-60934
202700
184752
ĐB154637
KQXS Cà Mau 30/06/2014
GiảiKết quả
825
7890
65382-1519-0532
53657
457639-63901-77313-75501-21404-10661-55440
333524-50690
259248
152907
ĐB915809
Note: Kết quả xổ số Cà Mau (kqxs Cà Mau) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Cà Mau (CM) được cập nhật đầy đủ để dò số Cà Mau thay thế vé dò Cà Mau. Thống kê xổ số (tk xs) Cà Mau được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso camau). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Cà Mau, kqxs CM, kqxsCM, xskt Cà Mau, xskt CM, xs Cà Mau, tkxs Cà Mau, thống kê xs Cà Mau, thống kê sx Cà Mau, thống kê xskt Cà Mau, xs kiến thiết Cà Mau, kq xs Cà Mau, kết quả xs Cà Mau, kq xổ số Cà Mau, xổsố Cà Mau, sổxố Cà Mau, dự đoán xs Cà Mau, dò kqxs Cà Mau, ketquaxoso Cà Mau, ketquaxosocamau, xosokienthietcamau, kqxskt Cà Mau, kqxskt camau, dự đoán xổ số Cà Mau, dự đoán xổ số camau, dudoanxoso camau, xosokienthiet camau, đài Cà Mau, dò số Cà Mau, dò số CM. chu kỳ xổ số Cà Mau, kqxsCà Mau, kqxscamau, xsktCà Mau, xsktcamau, xsktCM, kqxskt, xổ số Cà Mau trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Cà Mau
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Cà Mau.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
0_196_____________________046______047______043____
4_180___________________037_____033____046_____
1_176___________________036_____042_____035____
5_173__________________032____040_____028___
3_161_________________035_____030____037____
2_159_________________032____039_____039____
8_156_________________030____041_____033___
6_150________________035_____032____031___
7_146________________032____022___035____
9_143_______________025___034____033___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 67-22
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
04_6______176<11--11-11-----------<
40_7_______127<1-1-1---1-1----1---1<
17_6______111<112-----1---------1-<
13_8________110<1---1--31-----11----<
09_7_______109<---11---11---1-2----<
57_4____107<--1-11---1----------<
98_6______097<1-1--1-----1-1--1---<
52_9_________092<-1-2----3-2-----1---<
22_7_______091<-21---1--11-------1-<
54_8________088<---1--1-1---1---31--<
43_5_____085<1--1--1---------1--1<
29_3___082<-1---1---1----------<
62_4____078<---1---1--1---1-----<
94_4____072<11---------1---1----<
69_4____072<-1---1----11--------<
67_3___072<-1----11------------<
83_7_______067<-1--------1-111-11--<
14_4____066<1------1-1-1--------<
84_5_____063<---1-1------1--11---<
61_4____063<--1-1-------1--1----<
10_5_____061<---1---2--1--1------<
95_4____061<2-----1--1----------<
00_7_______060<--12------1---2----1<
20_5_____060<------1-111-----1---<
19_4____060<----11-1------1-----<
25_2__060<--1-1---------------<
23_5_____059<-1----1--1-------1-1<
31_4____059<--1---1-----1----1--<
75_3___055<-1------1---1-------<
26_3___053<-1----1---------1---<
80_6______052<------1--1--111--1--<
50_2__052<1-----1-------------<
53_3___050<1-----1----------1--<
36_4____049<-1------1-----2-----<
16_4____049<---1-----11----1----<
21_6______047<--1---2----------21-<
74_4____045<--1-----1------1--1-<
01_4____045<----2---1-----1-----<
78_5_____044<1---------1---21----<
24_4____044<----1--1--1----1----<
48_3___044<----1-1----1--------<
86_3___043<--1-------11--------<
87_6______042<-----1-1----11----2-<
07_4____042<----11------1----1--<
64_4____041<-----1---1-11-------<
34_4____039<---1-----1-------11-<
12_4____039<--1---------11----1-<
91_2__039<-----11-------------<
42_2__039<-----11-------------<
81_5_____038<-----11------1---1-1<
44_3___038<-1-----------1---1--<
32_2__038<----1---1-----------<
39_4____037<----1--1------1---1-<
65_3___037<-----2---1----------<
79_2__037<-1-----------1------<
82_5_____036<----1------11--11---<
47_3___036<--1--------1-----1--<
51_2__036<1-----------1-------<
70_3___035<---1--------1---1---<
49_2__035<---1------1---------<
18_2__035<-1-------------1----<
02_2__035<--1--------1--------<
15_1_035<-1------------------<
68_4____034<-----1---1-1-------1<
37_3___034<---1-------1------1-<
77_2__034<1-------------1-----<
33_2__033<--1----------1------<
92_3___032<1---------------1-1-<
28_3___031<1----------------11-<
97_3___030<1----------------1-1<
06_6______029<-------2--1----1-1-1<
90_3___029<----2--------1------<
30_3___029<---1-----------2----<
05_6______028<-----1----1--1----21<
45_2__028<---1-------------1--<
60_2__027<---1--------------1-<
46_3___026<--1----------------2<
66_3___025<-------1-1---------1<
99_5_____024<--------1--2-1-----1<
11_4____024<--------1---11-----1<
72_1_020<-----1--------------<
73_1_017<--------1-----------<
41_3___016<-------1--------1--1<
03_3___016<-----------11--1----<
59_2__015<-------1----------1-<
55_3___014<-----------1--11----<
58_4____013<---------2------1--1<
93_2__011<------------11------<
88_2__011<-----------1--1-----<
38_2__011<---------1--------1-<
56_3___010<----------1-----1-1-<
96_2__009<-----------1----1---<
08_2__009<-------------11-----<
35_2__006<--------------1-1---<
85_2__005<------------1------1<
63_1_005<-------------1------<
27_1_001<-----------------1--<
71_1_000<-------------------1<
89_0000<--------------------<
76_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
752_4________<-1-1------1-----1---<
913_3______<1------1-------1----<
698_3______<--1--1-----1--------<
036_3______<-1------------2-----<
009_3______<--------11-----1----<
943_2____<1---------------1---<
907_2____<----1-------1-------<
905_2____<-----1------------1-<
854_2____<--------1--------1--<
822_2____<------1---1---------<
809_2____<----1--------1------<
765_2____<-----1---1----------<
703_2____<------------1--1----<
700_2____<---1---------------1<
697_2____<-----------------1-1<
680_2____<---------1-------1--<
661_2____<----1-------1-------<
654_2____<----------------2---<
640_2____<1-------1-----------<
600_2____<--1-----------1-----<
564_2____<-----1------1-------<
513_2____<-------1------1-----<
506_2____<-------1-----------1<
505_2____<-------------1-----1<
484_2____<------------1---1---<
480_2____<------1-----1-------<
458_2____<---------2----------<
421_2____<--1--------------1--<
382_2____<----1------1--------<
362_2____<---1----------1-----<
322_2____<-1----------------1-<
300_2____<---1----------1-----<
298_2____<-------------1--1---<
282_2____<------------1--1----<
231_2____<------------1----1--<
210_2____<---1---------1------<
208_2____<-------------11-----<
170_2____<------------1---1---<
152_2____<---1------1---------<
137_2____<-----------1------1-<
122_2____<-1-------1----------<
117_2____<-11-----------------<
074_2____<--------1---------1-<
043_2____<------1------------1<
023_2____<------1----------1--<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Cà Mau (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 28/7
-> để tham khảo kết quả xổ số Cà Mau ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
831
7?14
6??25 ??20 ??22
5??20
4???83 ???10 ???54 ???29 ???67 ???40 ???57
3???22 ???40
2???95
1???94
ĐB???04
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
22-14-57-67-20-20
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
67-22
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Cà Mau 28/07/2014
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 17 - 00

00 01 02 03 704 05 06 07 08 09
10 11 12 913 414 15 16 217 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 628 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
640 41 42 13943 44 45 46 47 48 49
750 251 52 653 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 077 078 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 392 93 294 35952 96 097 *98 99

...