Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Cà Mau.
KQXS Cà Mau 25/08/2014
GiảiKết quả
897
7240
66355-0716-6918
59350
433889-27642-96880-35407-90013-41120-02256
381236-90976
284486
129735
ĐB234553
Kết quả mới của XSKT Cà Mau được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS Cà Mau 18/08/2014
GiảiKết quả
807
7988
61670-0888-8114
53894
468171-91948-67975-09599-40464-75740-83973
344839-52586
243749
160792
ĐB331750
KQXS Cà Mau 11/08/2014
GiảiKết quả
858
7603
69421-2710-6933
57738
451058-87232-22632-31407-45728-94200-37086
336570-76797
222943
150037
ĐB671350
KQXS Cà Mau 04/08/2014
GiảiKết quả
895
7502
63895-6648-1030
50212
449886-65282-36199-46440-34081-88302-75551
321330-92854
239713
156644
ĐB065813
KQXS Cà Mau 28/07/2014
GiảiKết quả
898
7392
67217-9414-0628
52077
433653-89294-22595-94704-98097-38913-72251
357750-25395
240640
150078
ĐB613943
Note: Kết quả xổ số Cà Mau (kqxs Cà Mau) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Cà Mau (CM) được cập nhật đầy đủ để dò số Cà Mau thay thế vé dò Cà Mau. Thống kê xổ số (tk xs) Cà Mau được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso camau). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Cà Mau, kqxs CM, kqxsCM, xskt Cà Mau, xskt CM, xs Cà Mau, tkxs Cà Mau, thống kê xs Cà Mau, thống kê sx Cà Mau, thống kê xskt Cà Mau, xs kiến thiết Cà Mau, kq xs Cà Mau, kết quả xs Cà Mau, kq xổ số Cà Mau, xổsố Cà Mau, sổxố Cà Mau, dự đoán xs Cà Mau, dò kqxs Cà Mau, ketquaxoso Cà Mau, ketquaxosocamau, xosokienthietcamau, kqxskt Cà Mau, kqxskt camau, dự đoán xổ số Cà Mau, dự đoán xổ số camau, dudoanxoso camau, xosokienthiet camau, đài Cà Mau, dò số Cà Mau, dò số CM. chu kỳ xổ số Cà Mau, kqxsCà Mau, kqxscamau, xsktCà Mau, xsktcamau, xsktCM, kqxskt, xổ số Cà Mau trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Cà Mau
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Cà Mau.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
0_204_____________________046______047______051_____
3_171__________________032____033____038____
4_170__________________036_____032____042____
1_167__________________029____047______029___
8_161_________________034____041_____035____
5_161_________________030____039_____027___
2_159_________________033____031____041____
6_151________________033____030____030___
7_149________________037_____025___032___
9_147________________030____035_____035____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 51-04
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
40_9_________195<11-11-1-1---1-1----1<
86_7_______169<1111--1-------11----<
50_5_____142<111-1-----1---------<
07_6______135<111-----11------1---<
43_4____099<--1-1--1--1---------<
13_11___________094<1--21---1--31-----11<
97_3___093<1-1-1---------------<
54_5_____090<---1---1--1-1---1---<
94_5_____088<-1--11---------1---1<
48_5_____087<-1-1----1-1----1----<
70_4____083<-11----1--------1---<
00_7_______076<--1---12------1---2-<
04_6______076<----11--11-11-------<
14_5_____073<-1--1------1-1-1----<
17_5_____069<----112-----1-------<
99_6______068<-1-1--------1--2-1--<
53_3___067<1---1-----1---------<
75_4____065<-1---1------1---1---<
92_2__064<-1--1---------------<
95_6______062<---22-----1--1------<
20_5_____062<1---------1-111-----<
28_2__060<--1-1---------------<
21_4____059<--1---1---2---------<
51_3___058<---11-----------1---<
44_3___056<---1-1-----------1--<
33_3___056<--1---1----------1--<
80_6______055<1---------1--1--111-<
10_6______054<--1----1---2--1--1--<
12_4____054<---1--1---------11--<
49_3___054<-1-----1------1-----<
22_6______053<-----21---1--11-----<
64_5_____053<-1-------1---1-11---<
16_5_____053<1------1-----11----1<
39_4____053<-1------1--1------1-<
36_5_____052<1----1------1-----2-<
98_5_____049<----1-1--1-----1-1--<
57_4____049<------1-11---1------<
32_4____049<--2-----1---1-------<
42_3___049<1--------11---------<
37_3___049<--1----1-------1----<
18_3___049<1----1-------------1<
81_4____047<---1-----11------1--<
02_4____047<---2--1--------1----<
82_5_____045<---1----1------11--1<
52_8________042<-----1-2----3-2-----<
09_7_______039<-------11---11---1-2<
30_5_____038<---2---1-----------2<
73_2__038<-1----------1-------<
25_2__036<------1-1-----------<
69_4____035<-----1---1----11----<
71_1_035<-1------------------<
56_2__034<1-------------1-----<
83_5_____033<-----1--------1-111-<
88_4____033<-2-------------1--1-<
29_3___033<-----1---1---1------<
38_2__033<--1----------1------<
89_1_033<1-------------------<
76_1_033<1-------------------<
55_4____032<1--------------1--11<
19_4____032<--------11-1------1-<
03_4____032<--1------------11--1<
67_3___032<-----1----11--------<
61_4____031<------1-1-------1--1<
23_3___030<-----1----1--1------<
35_2__030<1-----------------1-<
84_4____027<-------1-1------1--1<
58_4____027<--2----------2------<
62_4____026<-------1---1--1---1-<
31_3___026<------1---1-----1---<
26_2__025<-----1----1---------<
24_4____024<--------1--1--1----1<
01_4____023<--------2---1-----1-<
87_4____021<---------1-1----11--<
90_3___021<--------2--------1--<
74_3___021<------1-----1------1<
78_5_____020<----1---------1---21<
34_2__020<-------1-----1------<
15_1_020<-----1--------------<
68_3___019<---------1---1-1----<
91_2__019<---------11---------<
47_2__019<------1--------1----<
46_1_019<------1-------------<
79_2__018<-----1-----------1--<
77_2__018<----1-------------1-<
60_1_018<-------1------------<
45_1_018<-------1------------<
65_3___017<---------2---1------<
05_3___016<---------1----1--1--<
66_2__012<-----------1-1------<
72_1_011<---------1----------<
06_4____009<-----------2--1----1<
11_3___009<------------1---11--<
59_1_007<-----------1--------<
41_1_007<-----------1--------<
93_2__003<----------------11--<
96_1_003<---------------1----<
85_1_002<----------------1---<
08_2__001<-----------------11-<
63_1_001<-----------------1--<
27_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
913_3______<----1------1-------1<
752_3______<-----1-1------1-----<
698_3______<------1--1-----1----<
282_3______<---1------------1--1<
036_3______<-----1------------2-<
009_3______<------------11-----1<
948_2____<-1--------1---------<
943_2____<--1-1---------------<
907_2____<--------1-------1---<
886_2____<---1--1-------------<
854_2____<---1--------1-------<
822_2____<----------1---1-----<
809_2____<--------1--------1--<
765_2____<---------1---1------<
750_2____<-1--1---------------<
703_2____<----------------1--1<
661_2____<--------1-------1---<
640_2____<----1-------1-------<
600_2____<------1-----------1-<
570_2____<--1----1------------<
564_2____<---------1------1---<
553_2____<1---------1---------<
513_2____<-----------1------1-<
502_2____<---1-----------1----<
480_2____<----------1-----1---<
458_2____<-------------2------<
440_2____<---1----1-----------<
421_2____<--1---1-------------<
407_2____<1-1-----------------<
382_2____<--------1------1----<
362_2____<-------1----------1-<
350_2____<1-1-----------------<
302_2____<---1--1-------------<
300_2____<-------1----------1-<
210_2____<-------1---------1--<
208_2____<-----------------11-<
199_2____<---1-------------1--<
152_2____<-------1------1-----<
122_2____<-----1-------1------<
120_2____<1-----------1-------<
117_2____<-----11-------------<
086_2____<--1------------1----<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Cà Mau (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 25/8
-> để tham khảo kết quả xổ số Cà Mau ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
833
7?40
6??21 ??53 ??80
5??80
4???43 ???43 ???70 ???13 ???04 ???40 ???04
3???92 ???00
2???92
1???95
ĐB???51
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
43-51-04-40-21-04
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
51-04
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Cà Mau 25/08/2014
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 81 - 07

00 01 02 03 04 05 06 407 08 09
10 11 12 013 14 15 716 17 918 19
120 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 735 236 37 38 39
240 41 642 43 44 45 46 47 48 49
350 51 52 34553 54 355 256 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 976 77 78 79
880 81 82 83 84 85 486 87 88 889
90 91 92 93 94 95 96 *97 98 99

...