Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Cà Mau.
KQXS Cà Mau 06/07/2015
GiảiKết quả
809
7915
66871-3512-2151
57369
495472-73652-86195-81603-52584-41242-77902
359982-44682
263649
123968
ĐB471151
Kết quả mới của XSKT Cà Mau được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS Cà Mau 29/06/2015
GiảiKết quả
847
7432
68455-4622-5824
56361
403475-25134-34739-42761-80298-56910-86179
341158-69143
250041
131639
ĐB352569
KQXS Cà Mau 22/06/2015
GiảiKết quả
852
7021
69008-0680-4630
56229
471806-86176-65241-25139-74132-48551-94199
354792-18789
281425
103571
ĐB976903
KQXS Cà Mau 15/06/2015
GiảiKết quả
895
7508
64908-4724-8125
58005
491780-23370-54103-22777-79337-59195-77778
359884-42036
291107
131780
ĐB064071
KQXS Cà Mau 08/06/2015
GiảiKết quả
881
7159
68994-4881-7672
58610
487201-64907-35685-69494-47608-83821-33088
362695-39876
268478
134864
ĐB635793
Note: Kết quả xổ số Cà Mau (kqxs Cà Mau) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Cà Mau (CM) được cập nhật đầy đủ để dò số Cà Mau thay thế vé dò Cà Mau. Thống kê xổ số (tk xs) Cà Mau được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso camau). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Cà Mau, kqxs CM, kqxsCM, xskt Cà Mau, xskt CM, xs Cà Mau, tkxs Cà Mau, thống kê xs Cà Mau, thống kê sx Cà Mau, thống kê xskt Cà Mau, xs kiến thiết Cà Mau, kq xs Cà Mau, kết quả xs Cà Mau, kq xổ số Cà Mau, xổsố Cà Mau, sổxố Cà Mau, dự đoán xs Cà Mau, dò kqxs Cà Mau, ketquaxoso Cà Mau, ketquaxosocamau, xosokienthietcamau, kqxskt Cà Mau, kqxskt camau, dự đoán xổ số Cà Mau, dự đoán xổ số camau, dudoanxoso camau, xosokienthiet camau, đài Cà Mau, dò số Cà Mau, dò số CM. chu kỳ xổ số Cà Mau, kqxsCà Mau, kqxscamau, xsktCà Mau, xsktcamau, xsktCM, kqxskt, xổ số Cà Mau trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Cà Mau
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Cà Mau.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
1_200_____________________051______038_____046_____
5_177___________________035_____048______039____
7_168__________________028____048______031___
9_166__________________032____035_____041____
8_161_________________038_____030____034___
4_157_________________035_____032____028___
6_156_________________032____031____032___
3_156_________________035_____028____032___
2_154________________027____029____042____
0_145_______________027____041_____035____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 71-41
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
78_6______144<---111-1--1---1-----<
70_7_______137<---1-1-11--1-1---1--<
71_6______125<1-11-2----1---------<
29_4____118<--1---111-----------<
72_7_______113<1---1-2-1-11--------<
51_11___________112<2-1----11-1-1-1-111-<
03_5_____104<1-11-----1------1---<
95_6______101<1--21---1----1------<
08_5_____090<--121--------1------<
69_6______087<11------1-1----1--1-<
25_5_____087<--11--1--------11---<
05_5_____087<---1-1-1----1--1----<
76_5_____083<--1-1--1--------11--<
20_6______082<-----1211----1------<
59_8________079<----121--1-1-1-----1<
41_6______073<-11--------1--1-1-1-<
43_3___070<-1-----11-----------<
15_5_____069<1----1---1-1--1-----<
10_4____067<-1--1--------11-----<
80_5_____065<--12-------1-1------<
24_2__065<-1-1----------------<
36_6______064<---1-1-----1-1---1-1<
32_3___064<-11--------------1--<
82_5_____063<2-------11-1--------<
47_5_____063<-1-----1-1-----11---<
12_5_____063<1------11-------2---<
84_2__063<1--1----------------<
07_4____062<---11-----1------1--<
39_4____060<-21-----------1-----<
21_2__060<--1-1---------------<
77_3___059<---1--1------1------<
34_3___057<-1----1-----1-------<
52_5_____056<1-1---------------12<
79_4____055<-1-------11---1-----<
75_3___055<-1------1---1-------<
19_5_____054<-----1-1-1--11------<
49_3___053<1-----1-------1-----<
22_4____050<-1-----1-------1--1-<
42_2__050<1-------1-----------<
94_4____048<----2--1----1-------<
92_3___048<--1-----1------1----<
99_2__048<--1-----1-----------<
54_5_____045<------1-2-1------1--<
06_4____045<--1------1-1-------1<
61_7_______044<-2---------12---1-1-<
09_3___043<1--------1------1---<
55_4____042<-1---------1--1----1<
53_5_____041<-----1--1-1----1---1<
98_4____040<-1----------2--1----<
02_4____040<1--------1--------11<
04_6______039<------1--11---1--1-1<
86_3___039<-----1-1------1-----<
18_3___039<-----1-1------1-----<
58_2__038<-1----------1-------<
17_5_____037<------1--2---11-----<
68_3___036<1------------1---1--<
37_2__033<---1--------1-------<
73_6______032<-----1----1-1--2---1<
48_3___031<-------1-1---1------<
30_2__031<--1------------1----<
01_4____029<----1------2-1------<
93_4____028<----1-----1-----1-1-<
65_4____028<------1----21-------<
56_3___028<------1--1-------1--<
89_2__027<--1----------------1<
96_4____024<-------1--1------11-<
81_3___024<----2-------------1-<
14_2__024<------1---1---------<
62_4____023<--------1-1-----1--1<
67_2__023<------1----1--------<
45_3___021<------1-------1--1--<
85_1_021<----1---------------<
64_1_021<----1---------------<
90_3___020<-----1----------11--<
11_4____018<-----1----------1-11<
91_3___018<-------1-------1--1-<
13_4____017<---------1---1--1--1<
88_3___017<----1-------------2-<
83_2__016<-----1-------------1<
46_5_____013<------------1-12-1--<
35_3___013<----------1-1------1<
28_2__013<---------1------1---<
87_4____012<---------1------1-11<
60_4____011<------------11---2--<
38_3___011<----------1----1--1-<
50_3___009<------------1-2-----<
44_2__009<----------1------1--<
33_2__008<-------------1-1----<
27_2__007<-----------1------1-<
74_1_007<-----------1--------<
00_1_005<-------------1------<
57_2__004<---------------1-1--<
26_1_004<--------------1-----<
97_2__002<---------------1---1<
16_1_002<----------------1---<
23_1_000<------------------1-<
66_0000<--------------------<
63_0000<--------------------<
40_0000<--------------------<
31_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
473_4________<-----1----1-1------1<
151_3______<2---------------1---<
968_2____<1------------1------<
928_2____<---------1------1---<
915_2____<1----------1--------<
908_2____<---1---------1------<
903_2____<--1-------------1---<
871_2____<1----1--------------<
851_2____<------------1-1-----<
780_2____<---2----------------<
761_2____<-1--------------1---<
715_2____<-----1--------1-----<
704_2____<------1------------1<
649_2____<1-----1-------------<
569_2____<-1--------1---------<
565_2____<-----------2--------<
506_2____<-----------1-------1<
505_2____<-----1---------1----<
478_2____<----1-----1---------<
451_2____<--------1---------1-<
425_2____<--1------------1----<
396_2____<-------1---------1--<
376_2____<----------------11--<
372_2____<------2-------------<
369_2____<1--------------1----<
336_2____<-----1-------------1<
334_2____<------1-----1-------<
322_2____<---------------1--1-<
298_2____<-1----------1-------<
292_2____<--------1------1----<
261_2____<-----------11-------<
241_2____<--1-------------1---<
229_2____<--1----1------------<
220_2____<------1-1-----------<
201_2____<----1------1--------<
195_2____<1--1----------------<
179_2____<-1------------1-----<
170_2____<-----------1-----1--<
159_2____<----11--------------<
153_2____<---------------1---1<
143_2____<-1------1-----------<
046_2____<--------------11----<
036_2____<---1-------1--------<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Cà Mau (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 6/7
-> để tham khảo kết quả xổ số Cà Mau ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
843
7?71
6??41 ??07 ??69
5??43
4???72 ???69 ???41 ???95 ???70 ???05 ???05
3???10 ???10
2???71
1???24
ĐB???72
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
72-10-71-41-07-43
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
71-41
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Cà Mau 06/07/2015
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 47 - 19

00 01 902 603 04 05 06 07 08 *09
10 11 512 13 14 915 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 242 43 44 45 46 47 48 649
50 1711512 652 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 968 369
70 871 472 73 74 75 76 77 78 79
80 81 69822 83 584 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 195 96 97 98 99

...