Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Cà Mau.
KQXS Cà Mau 31/08/2015
GiảiKết quả
890
7499
68994-9370-3440
57219
455705-22530-70888-88161-58715-15817-84604
305586-21468
255119
178290
ĐB718106
Kết quả mới của XSKT Cà Mau được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS Cà Mau 24/08/2015
GiảiKết quả
828
7739
64703-4028-7662
50048
491789-27542-07295-24609-37172-59221-93184
357357-36527
280140
173025
ĐB875926
KQXS Cà Mau 17/08/2015
GiảiKết quả
879
7847
68185-3884-8251
52692
439918-87186-79623-89106-35325-95347-29986
343954-20722
224410
137042
ĐB955518
KQXS Cà Mau 10/08/2015
GiảiKết quả
891
7899
67110-6866-8355
57661
475888-56126-69952-30169-98364-11934-54765
306236-23249
204067
100850
ĐB615117
KQXS Cà Mau 03/08/2015
GiảiKết quả
846
7992
67276-9735-1176
54072
411599-64642-16067-04678-04414-25971-10801
327570-16562
214623
183604
ĐB494893
Note: Kết quả xổ số Cà Mau (kqxs Cà Mau) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Cà Mau (CM) được cập nhật đầy đủ để dò số Cà Mau thay thế vé dò Cà Mau. Thống kê xổ số (tk xs) Cà Mau được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso camau). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Cà Mau, kqxs CM, kqxsCM, xskt Cà Mau, xskt CM, xs Cà Mau, tkxs Cà Mau, thống kê xs Cà Mau, thống kê sx Cà Mau, thống kê xskt Cà Mau, xs kiến thiết Cà Mau, kq xs Cà Mau, kết quả xs Cà Mau, kq xổ số Cà Mau, xổsố Cà Mau, sổxố Cà Mau, dự đoán xs Cà Mau, dò kqxs Cà Mau, ketquaxoso Cà Mau, ketquaxosocamau, xosokienthietcamau, kqxskt Cà Mau, kqxskt camau, dự đoán xổ số Cà Mau, dự đoán xổ số camau, dudoanxoso camau, xosokienthiet camau, đài Cà Mau, dò số Cà Mau, dò số CM. chu kỳ xổ số Cà Mau, kqxsCà Mau, kqxscamau, xsktCà Mau, xsktcamau, xsktCM, kqxskt, xổ số Cà Mau trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Cà Mau
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Cà Mau.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
1_186____________________048______038_____039____
7_185___________________035_____049______029___
9_173__________________036_____038_____045____
2_170__________________026____038_____048_____
8_167__________________039_____036_____033___
5_165_________________031____034____041____
6_157_________________044_____036_____032___
4_153________________028____030____034___
0_143_______________023___037_____034___
3_141_______________030____024___025__
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 72-10
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
25_7_______155<-11--11---11--1-----<
67_7_______152<---11111------1----1<
84_5_____131<-11--1--1--1--------<
99_6______130<1--11--1--1-----1---<
72_10__________121<-1--1--11---1-2-1-11<
42_5_____119<-11-1---1-------1---<
03_6______111<-1---1--1-11-----1--<
10_6______100<--11--2--1--1-------<
61_6______097<1--1---1-2---------1<
52_4____096<---1-1--1-1---------<
95_7_______093<-1---1--1--21---1---<
88_4____093<1--1--1-----1-------<
92_5_____092<--1-11----1-----1---<
26_3___092<-1-1--1-------------<
62_5_____087<-1--1-1---------1-1-<
23_3___087<--1-1-1-------------<
17_6______086<1--1-1--------1--2--<
51_8________083<--1--1--2-1----11-1-<
91_4____083<---1--11-------1----<
34_4____077<---1--1--1----1-----<
70_7_______072<1---1------1-1-11--1<
40_2__068<11------------------<
15_6______066<1----1--1----1---1-1<
06_5_____066<1-1-------1------1-1<
86_5_____064<1-2----------1-1----<
04_5_____061<1---1---------1--11-<
21_4____061<-1-----1--1-1-------<
64_3___061<---1-1------1-------<
05_5_____060<1------1---1-1-1----<
22_4____060<--1----1-1-----1----<
30_3___056<1------1--1---------<
79_5_____055<--1----1-1-------11-<
76_6______054<----2-1---1-1--1----<
69_5_____054<---1----11------1-1-<
39_4____052<-1-------21---------<
71_7_______051<----1---1-11-2----1-<
18_5_____051<--2--1-------1-1----<
90_4____051<2------1-----1------<
48_4____051<-1-----1-------1-1--<
19_6______050<2-----1------1-1-1--<
09_3___050<-1------1--------1--<
68_2__050<1-------1-----------<
78_6______048<----1------111-1--1-<
49_3___048<---1----1-----1-----<
29_5_____042<------1---1---111---<
46_2__041<----11--------------<
82_7_______040<-------22-------11-1<
83_3___040<-----1-1-----1------<
89_2__040<-1--------1---------<
14_4____039<----11--------1---1-<
60_2__039<-----11-------------<
47_5_____038<--2------1-----1-1--<
94_4____038<1-----------2--1----<
36_4____038<---1-------1-1-----1<
55_3___037<---1-----1---------1<
38_3___035<-----1-1----------1-<
32_3___035<------1--11---------<
57_1_035<-1------------------<
96_4____034<------11-------1--1-<
28_3___034<-2---------------1--<
85_2__034<--1---------1-------<
54_5_____033<--1-----------1-2-1-<
27_2__031<-1-----------------1<
66_1_030<---1----------------<
50_1_030<---1----------------<
65_4____029<---1----------1----2<
75_3___028<-------1-1------1---<
93_3___024<----1-------1-----1-<
01_4____022<----1-------1------2<
08_4____020<----------121-------<
45_2__020<------1-------1-----<
12_3___019<--------1------11---<
63_1_019<------1-------------<
41_3___018<---------11--------1<
87_2__018<-----1-----------1--<
35_2__018<----1-------------1-<
24_2__018<---------1-1--------<
43_3___016<---------1-----11---<
02_2__015<--------1--------1--<
59_6______014<------------121--1-1<
20_5_____013<-------------1211---<
80_4____013<----------12-------1<
07_3___013<-----------11-----1-<
77_2__011<-----------1--1-----<
98_1_011<---------1----------<
58_1_011<---------1----------<
53_3___007<-------------1--1-1-<
37_1_007<-----------1--------<
81_2__005<------------2-------<
73_2__005<-------------1----1-<
56_2__005<--------------1--1--<
11_1_005<-------------1------<
13_1_001<-----------------1--<
74_1_000<-------------------1<
44_1_000<------------------1-<
97_0000<--------------------<
33_0000<--------------------<
31_0000<--------------------<
16_0000<--------------------<
00_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
817_3______<1----1-----------1--<
682_3______<-------21-----------<
662_3______<-1----1-----------1-<
176_3______<----1-1---1---------<
994_2____<1-----------1-------<
972_2____<-------1--------1---<
967_2____<-----11-------------<
954_2____<--1---------------1-<
915_2____<--------1----------1<
893_2____<----1-------------1-<
888_2____<1--1----------------<
884_2____<--1--------1--------<
871_2____<--------1----1------<
789_2____<-1--------1---------<
780_2____<-----------2--------<
739_2____<-1-------1----------<
715_2____<1------------1------<
705_2____<1------1------------<
678_2____<----1--------1------<
649_2____<--------1-----1-----<
648_2____<-------1---------1--<
630_2____<-------1--1---------<
623_2____<--1-1---------------<
604_2____<1---1---------------<
586_2____<1--------------1----<
569_2____<---------1--------1-<
565_2____<-------------------2<
499_2____<1---------------1---<
478_2____<------------1-----1-<
473_2____<-------------1----1-<
425_2____<-----1----1---------<
410_2____<--1---1-------------<
372_2____<--------------2-----<
370_2____<1----------1--------<
229_2____<----------1----1----<
220_2____<--------------1-1---<
201_2____<------------1------1<
195_2____<--------1--1--------<
159_2____<------------11------<
151_2____<--------2-----------<
143_2____<---------1------1---<
132_2____<------1---1---------<
106_2____<1-1-----------------<
067_2____<---11---------------<
036_2____<-----------1-------1<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Cà Mau (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 31/8
-> để tham khảo kết quả xổ số Cà Mau ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
899
7?52
6??67 ??04 ??42
5??42
4???92 ???70 ???72 ???15 ???62 ???03 ???51
3???10 ???23
2???92
1???64
ĐB???72
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
23-51-03-10-72-42
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
72-10
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Cà Mau 31/08/2015
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 72 - 42

00 01 02 03 604 705 18106 07 08 09
10 11 12 13 14 715 16 817 18 12192
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
530 31 32 33 34 35 36 37 38 39
440 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 161 62 63 64 65 66 67 468 69
370 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 586 87 888 89
2*902 91 92 93 994 95 96 97 98 499

...