Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Cần Thơ.
KQXS Cần Thơ 22/04/2015
GiảiKết quả
856
7100
69749-6920-8449
57691
423270-35839-35346-33454-48828-49098-48848
347759-10929
210435
157517
ĐB876378
Kết quả mới của XSKT Cần Thơ được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS Cần Thơ 15/04/2015
GiảiKết quả
864
7618
61316-2027-2283
57242
491636-90161-82329-15513-06794-88468-82783
349904-74805
220005
126773
ĐB914663
KQXS Cần Thơ 08/04/2015
GiảiKết quả
836
7198
60771-2236-4538
59550
429068-95622-46063-94067-61841-43338-95456
302906-40556
281754
105503
ĐB508180
KQXS Cần Thơ 01/04/2015
GiảiKết quả
854
7747
63748-8314-0208
52710
438021-21188-75555-48495-03864-07732-05905
333198-43958
279071
137429
ĐB032996
KQXS Cần Thơ 25/03/2015
GiảiKết quả
866
7023
63376-6465-0006
51585
441952-22006-47642-98066-04505-31152-22697
339489-76174
220276
154167
ĐB365612
Note: Kết quả xổ số Cần Thơ (kqxs Cần Thơ) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Cần Thơ (CT) được cập nhật đầy đủ để dò số Cần Thơ thay thế vé dò Cần Thơ. Thống kê xổ số (tk xs) Cần Thơ được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso cantho). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Cần Thơ, kqxs CT, kqxsCT, xskt Cần Thơ, xskt CT, xs Cần Thơ, tkxs Cần Thơ, thống kê xs Cần Thơ, thống kê sx Cần Thơ, thống kê xskt Cần Thơ, xs kiến thiết Cần Thơ, kq xs Cần Thơ, kết quả xs Cần Thơ, kq xổ số Cần Thơ, xổsố Cần Thơ, sổxố Cần Thơ, dự đoán xs Cần Thơ, dò kqxs Cần Thơ, ketquaxoso Cần Thơ, ketquaxosocantho, xosokienthietcantho, kqxskt Cần Thơ, kqxskt cantho, dự đoán xổ số Cần Thơ, dự đoán xổ số cantho, dudoanxoso cantho, xosokienthiet cantho, đài Cần Thơ, dò số Cần Thơ, dò số CT. chu kỳ xổ số Cần Thơ, kqxsCần Thơ, kqxscantho, xsktCần Thơ, xsktcantho, xsktCT, kqxskt, xổ số Cần Thơ trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Cần Thơ
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Cần Thơ.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
0_183___________________046______039_____028___
5_181___________________041_____046______036____
7_176___________________036_____032____044____
8_164_________________036_____024___037____
6_164_________________032____043_____043____
4_160_________________033____038_____033___
1_159_________________032____041_____037____
9_156_________________032____023___039____
2_150________________021___041_____031___
3_147________________031____033____032___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 71-68
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
54_7_______152<1-11--1---1--1-1----<
64_7_______147<-1-1--1---111---1---<
67_8________135<--1-1--1--1--11--11-<
58_5_____123<---1-11-1-1---------<
98_5_____110<1-11-----11---------<
73_5_____110<-1---1--1-1---1-----<
29_5_____110<11-1-----1----1-----<
05_5_____098<-2-11-1-------------<
71_5_____093<--11--1-----11------<
27_6______085<-1---1---1-------111<
17_7_______079<1-----2-1-1---1--1--<
36_4____075<-12------1----------<
10_4____072<---1---1-1--------1-<
39_6______071<1-------22--1-------<
01_7_______070<-----211--1-1---1---<
06_6______069<--1-2-----11-1------<
50_4____068<--1---1---1-------1-<
68_3___068<-11----------1------<
46_4____066<1------11--------1--<
63_2__066<-11-----------------<
56_6______063<1-2-------1----1---1<
42_5_____062<-1--1---------1--1-1<
16_4____062<-1--------111-------<
48_4____061<1--1---------1-----1<
13_4____061<-1---1---------1-1--<
95_3___059<---1--1------1------<
59_4____058<1----1-----1--1-----<
04_4____058<-1------1-1---1-----<
08_3___058<---1-1---------1----<
88_4____057<---1---1-----1--1---<
20_4____057<1------2-------1----<
18_4____056<-1------1--1---1----<
11_3___056<-----11-1-----------<
49_6______055<2------1-1------1--1<
83_4____055<-2---1----------1---<
22_4____054<--1----1----11------<
23_5_____053<----1--1-1-1----1---<
70_2__053<1----1--------------<
66_6______051<----21-----1-1---1--<
40_5_____050<-----21-----11------<
61_5_____049<-1------------111--1<
94_3___046<-1-------1-----1----<
21_4____045<---1------1-1-1-----<
65_7_______044<----1----2-1-1-1---1<
47_5_____044<---1-----1----12----<
35_4____044<1----------11----1--<
78_4____041<1-----------1--11---<
92_4____039<------11----1---1---<
87_5_____038<--------11--11--1---<
43_5_____037<-----1--1--1------11<
24_2__036<------1-1-----------<
03_2__035<--1--------1--------<
14_3___034<---1---------1--1---<
00_3___034<1-------------1---1-<
76_4____033<----2------1-1------<
89_3___033<----1-----11--------<
96_2__032<---1---------1------<
25_4____031<-----1-1----------11<
77_2__031<-----1---1----------<
41_1_031<--1-----------------<
34_4____030<-------11--------11-<
31_4____030<-------1---11---1---<
38_3___030<--2-----------1-----<
91_2__030<1-----------------1-<
12_4____029<----1-------1-1--1--<
02_4____029<-----1-----1--1--1--<
55_2__029<---1------------1---<
28_2__029<1------------------1<
99_2__028<--------11----------<
80_2__028<--1---------------1-<
32_2__027<---1--------------1-<
51_5_____026<--------2--1---1---1<
74_3___026<----1-------1---1---<
15_3___025<-------1---1---1----<
19_5_____023<-------1--1------21-<
97_1_021<----1---------------<
85_1_021<----1---------------<
52_5_____019<----2-------------12<
45_3___019<-------1------1---1-<
37_3___019<------1--------1--1-<
62_1_019<------1-------------<
33_1_019<------1-------------<
26_5_____018<----------1-11----11<
69_2__018<------1---------1---<
81_1_018<-------1------------<
93_1_017<--------1-----------<
79_3___015<--------1-------1--1<
86_2__014<---------1-----1----<
75_4____011<---------1-------21-<
09_3___011<------------1-1--1--<
57_5_____010<-----------1--1--1-2<
53_3___009<----------1------11-<
07_2__008<------------1---1---<
60_2__007<-------------1--1---<
82_2__003<--------------1----1<
30_2__002<---------------2----<
90_0000<--------------------<
84_0000<--------------------<
72_0000<--------------------<
44_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
071_4________<---1--1-----11------<
839_3______<1--------1--1-------<
356_3______<----------1----1---1<
198_3______<--11------1---------<
134_3______<--------1--------11-<
067_3______<--1-------1---1-----<
967_2____<-------------1---1--<
952_2____<----1-------------1-<
947_2____<---------1-----1----<
935_2____<-----------1-----1--<
927_2____<-----1------------1-<
921_2____<----------1-1-------<
920_2____<1--------------1----<
906_2____<--1-------1---------<
905_2____<---1--1-------------<
887_2____<------------1---1---<
861_2____<--------------1-1---<
854_2____<------1---1---------<
827_2____<---------1-------1--<
815_2____<-------1---1--------<
801_2____<-----2--------------<
773_2____<-1---1--------------<
750_2____<----------1-------1-<
725_2____<-----1-1------------<
675_2____<---------1-------1--<
648_2____<-------------1-----1<
640_2____<------1------1------<
618_2____<-1---------1--------<
599_2____<--------11----------<
594_2____<---------1-----1----<
560_2____<-------------1--1---<
554_2____<-------------1-1----<
552_2____<-------------------2<
526_2____<----------1--1------<
503_2____<--1--------1--------<
449_2____<1---------------1---<
446_2____<-------1---------1--<
423_2____<-------1-1----------<
417_2____<------1---1---------<
401_2____<----------1-----1---<
367_2____<-------1----------1-<
329_2____<-1------------1-----<
270_2____<1----1--------------<
208_2____<---1-1--------------<
161_2____<-1-----------------1<
137_2____<------1-----------1-<
107_2____<------------1---1---<
059_2____<-----1--------1-----<
019_2____<-----------------11-<
013_2____<---------------1-1--<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Cần Thơ (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 22/4
-> để tham khảo kết quả xổ số Cần Thơ ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
854
7?71
6??50 ??54 ??68
5??46
4???64 ???10 ???67 ???17 ???71 ???48 ???71
3???64 ???73
2???54
1???67
ĐB???46
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
48-71-73-10-68-54
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
71-68
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Cần Thơ 22/04/2015
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 29 - 63

100 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 517 18 19
920 21 22 23 24 25 26 27 828 929
30 31 32 33 34 435 36 37 38 839
40 41 42 43 44 45 346 47 848 47492
50 51 52 53 454 55 *56 57 58 759
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
270 71 72 73 74 75 76 77 76378 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 691 92 93 94 95 96 97 098 99

...