Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Cần Thơ.
KQXS Cần Thơ 24/09/2014
GiảiKết quả
846
7857
65947-9922-6408
57441
428125-16543-46120-42029-73995-78657-41285
343350-07775
232009
184669
ĐB113335
Kết quả mới của XSKT Cần Thơ được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS Cần Thơ 17/09/2014
GiảiKết quả
886
7941
63319-6715-3755
53315
434338-07577-98066-35400-30674-67509-90914
327041-27019
211902
103899
ĐB416563
KQXS Cần Thơ 10/09/2014
GiảiKết quả
815
7231
65948-6744-4745
52062
479340-70430-21993-37270-23215-06181-00732
311927-60911
278354
161564
ĐB151729
KQXS Cần Thơ 03/09/2014
GiảiKết quả
832
7151
68677-9251-2473
53191
464905-29846-87090-02714-61662-09498-47821
355287-05215
251682
130546
ĐB341422
KQXS Cần Thơ 27/08/2014
GiảiKết quả
845
7416
66295-6701-7640
52442
477121-74063-13194-54967-24117-52722-38540
370262-63827
283437
181162
ĐB261065
Note: Kết quả xổ số Cần Thơ (kqxs Cần Thơ) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Cần Thơ (CT) được cập nhật đầy đủ để dò số Cần Thơ thay thế vé dò Cần Thơ. Thống kê xổ số (tk xs) Cần Thơ được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso cantho). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Cần Thơ, kqxs CT, kqxsCT, xskt Cần Thơ, xskt CT, xs Cần Thơ, tkxs Cần Thơ, thống kê xs Cần Thơ, thống kê sx Cần Thơ, thống kê xskt Cần Thơ, xs kiến thiết Cần Thơ, kq xs Cần Thơ, kết quả xs Cần Thơ, kq xổ số Cần Thơ, xổsố Cần Thơ, sổxố Cần Thơ, dự đoán xs Cần Thơ, dò kqxs Cần Thơ, ketquaxoso Cần Thơ, ketquaxosocantho, xosokienthietcantho, kqxskt Cần Thơ, kqxskt cantho, dự đoán xổ số Cần Thơ, dự đoán xổ số cantho, dudoanxoso cantho, xosokienthiet cantho, đài Cần Thơ, dò số Cần Thơ, dò số CT. chu kỳ xổ số Cần Thơ, kqxsCần Thơ, kqxscantho, xsktCần Thơ, xsktcantho, xsktCT, kqxskt, xổ số Cần Thơ trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Cần Thơ
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Cần Thơ.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
2_176___________________031____034____048_____
7_173__________________037_____042_____036____
4_169__________________035_____039_____034___
6_167__________________031____037_____034___
5_167__________________023___041_____043____
3_164_________________036_____037_____028___
1_163_________________032____036_____041____
0_161_________________040_____032____030___
8_160_________________037_____034____038____
9_140_______________038_____028____028___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 63-11
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
22_7_______161<1--1111------1-1----<
77_6______122<-1-1-1-1----1--1----<
54_6______111<--1---11---1---11---<
95_4____109<1---11---1----------<
38_8________107<-1---1-1--1---1--3--<
48_4____105<--1--11--1----------<
40_7_______100<--1-21--2-------1---<
30_4____099<--1--11---1---------<
41_5_____092<12----1----1--------<
62_9_________090<--112-------11-2-1--<
63_6______089<-1--11-----1------2-<
14_4____088<-1-1---1----------1-<
15_6______084<-221--------------1-<
05_4____082<---1-1-2------------<
32_4____076<--11----1--------1--<
85_6______075<1------1----1111----<
21_5_____075<---11----1-1--1-----<
27_6______071<--1-1----2--1------1<
09_2__068<11------------------<
93_4____065<--1----11-------1---<
84_4____064<------111-----1-----<
29_2__064<1-1-----------------<
45_4____063<--1-1-----1------1--<
64_5_____062<--1--1-----1---2----<
46_5_____061<1--2---------1---1--<
25_4____061<1-----1--1-------1--<
31_7_______060<--1----1---11--11--1<
11_4____059<--1----1-1------1---<
86_6______058<-1----2-------1-11--<
82_2__058<---1-1--------------<
81_4____057<--1-----1-11--------<
55_4____054<-1------1-1-------1-<
75_5_____053<1--------1-11------1<
66_2__053<-1-----1------------<
79_5_____052<------21--11--------<
47_4____050<1------1----1------1<
08_4____050<1--------21---------<
57_4____049<2------1-------1----<
43_3___049<1-------1-------1---<
20_3___047<1--------1--1-------<
91_2__047<---1----1-----------<
87_4____046<---1----1---1------1<
50_4____046<1----------11--1----<
68_5_____044<------1-11----1----1<
92_4____044<---------1111-------<
00_3___044<-1--------1---1-----<
94_4____043<----1-1----1----1---<
02_4____041<-1-----------11---1-<
73_4____040<---1-------1-1---1--<
72_7_______039<------1-2----1--1-11<
16_4____039<----11--------1---1-<
24_2__039<-----11-------------<
12_6______038<-----1----1-11-1---1<
65_3___037<----1---1-------1---<
74_3___036<-1-----------1-----1<
70_3___036<--1--------1-----1--<
17_3___036<----1--1----------1-<
99_3___035<-1------------1----1<
51_5_____034<---2------------111-<
19_3___033<-2----------------1-<
04_3___033<------1-1---------1-<
44_2__033<--1----------1------<
98_3___030<---1----------1----1<
35_3___030<1----------------1-1<
69_2__030<1-----------------1-<
90_1_030<---1----------------<
01_4____029<----1-------1--11---<
03_3___029<-----1---1-------1--<
67_3___027<----1--------11-----<
39_3___027<------1-----11------<
37_3___027<----1-----1------1--<
06_4____026<------------111-1---<
33_2__026<-----2--------------<
56_4____024<-----1-------1-1---1<
52_3___024<---------11--1------<
71_4____022<---------1---11-1---<
78_2__022<-------1---1--------<
89_3___021<-------1----1-----1-<
26_3___020<------1-------1---1-<
42_2__020<----1-----------1---<
10_3___017<----------1-1--1----<
61_1_017<--------1-----------<
60_1_017<--------1-----------<
58_7_______016<----------2--11--12-<
76_3___015<--------1-------1--1<
49_3___015<---------2-----1----<
36_2__014<----------1-1-------<
88_3___009<-----------1---1---1<
13_2__009<----------1------1--<
96_1_008<----------1---------<
83_1_007<-----------1--------<
80_1_007<-----------1--------<
28_1_005<-------------1------<
34_1_004<--------------1-----<
07_1_004<--------------1-----<
97_2__002<---------------1---1<
59_2__002<----------------1-1-<
18_1_002<----------------1---<
23_1_001<-----------------1--<
53_2__000<-------------------2<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
902_3______<-1------------1---1-<
677_3______<---1---1-------1----<
058_3______<----------2------1--<
986_2____<------1-------1-----<
947_2____<1-----------1-------<
927_2____<--1----------------1<
914_2____<-1----------------1-<
912_2____<-----1-------1------<
879_2____<------11------------<
876_2____<--------1----------1<
875_2____<------------1------1<
872_2____<------1------------1<
839_2____<------1------1------<
838_2____<-----1-----------1--<
786_2____<------1----------1--<
784_2____<------1-------1-----<
749_2____<---------1-----1----<
672_2____<----------------1-1-<
630_2____<-----11-------------<
603_2____<---------1-------1--<
592_2____<-----------11-------<
588_2____<-----------1-------1<
540_2____<----1---1-----------<
479_2____<------1---1---------<
475_2____<---------1-1--------<
441_2____<1----------1--------<
438_2____<--------------1--1--<
430_2____<--1-------1---------<
400_2____<-1------------1-----<
399_2____<--------------1----1<
372_2____<--------1----1------<
363_2____<------------------2-<
338_2____<-1---------------1--<
316_2____<--------------1---1-<
295_2____<----11--------------<
287_2____<---1--------1-------<
262_2____<----1--------1------<
231_2____<--1--------1--------<
215_2____<--11----------------<
184_2____<-------11-----------<
181_2____<--1-----1-----------<
151_2____<---1-------------1--<
143_2____<--------1-------1---<
117_2____<----1--1------------<
062_2____<--1---------1-------<
021_2____<---------1----1-----<
019_2____<-1----------------1-<
001_2____<------------1---1---<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Cần Thơ (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 24/9
-> để tham khảo kết quả xổ số Cần Thơ ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
825
7?32
6??62 ??85 ??11
5??22
4???22 ???11 ???40 ???63 ???40 ???09 ???95
3???14 ???54
2???22
1???95
ĐB???93
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
11-40-93-95-14-63
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
63-11
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Cần Thơ 24/09/2014
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 30 - 77

00 01 02 03 04 05 06 07 408 009
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
120 21 922 23 24 125 26 27 28 029
30 31 32 33 34 13335 36 37 38 39
40 441 42 543 44 45 *46 947 48 49
350 51 52 53 54 55 56 68572 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 669
70 71 72 73 74 775 76 77 78 79
80 81 82 83 84 285 86 87 88 89
90 91 92 93 94 995 96 97 98 99

...