Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Đà Lạt.
KQXS Đà Lạt 23/11/2014
GiảiKết quả
807
7644
62057-9478-4975
57652
471967-46582-15413-56473-08981-44361-83439
385486-56104
281327
168361
ĐB251242
Kết quả mới của XSKT Đà Lạt được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS Đà Lạt 16/11/2014
GiảiKết quả
800
7613
69031-9150-6354
50406
402883-53340-71509-66616-57636-81092-83602
340391-35150
222566
155000
ĐB420714
KQXS Đà Lạt 09/11/2014
GiảiKết quả
865
7099
65996-0519-2893
57703
465580-56026-92848-26065-28508-73217-67041
368009-57665
252325
140379
ĐB978130
KQXS Đà Lạt 02/11/2014
GiảiKết quả
861
7204
60075-8638-4023
52336
493752-22930-27309-04977-91008-21818-94007
324934-62958
264035
154958
ĐB090431
KQXS Đà Lạt 26/10/2014
GiảiKết quả
870
7682
65473-5782-9170
52210
430714-01725-41663-55593-61321-41866-51104
376157-45389
269821
120860
ĐB425155
Note: Kết quả xổ số Đà Lạt (kqxs Đà Lạt) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Đà Lạt (ĐL) được cập nhật đầy đủ để dò số Đà Lạt thay thế vé dò Đà Lạt. Thống kê xổ số (tk xs) Đà Lạt được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso dalat). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Đà Lạt, kqxs ĐL, kqxsĐL, xskt Đà Lạt, xskt ĐL, xs Đà Lạt, tkxs Đà Lạt, thống kê xs Đà Lạt, thống kê sx Đà Lạt, thống kê xskt Đà Lạt, xs kiến thiết Đà Lạt, kq xs Đà Lạt, kết quả xs Đà Lạt, kq xổ số Đà Lạt, xổsố Đà Lạt, sổxố Đà Lạt, dự đoán xs Đà Lạt, dò kqxs Đà Lạt, ketquaxoso Đà Lạt, ketquaxosodalat, xosokienthietdalat, kqxskt Đà Lạt, kqxskt dalat, dự đoán xổ số Đà Lạt, dự đoán xổ số dalat, dudoanxoso dalat, xosokienthiet dalat, đài Đà Lạt, dò số Đà Lạt, dò số ĐL. chu kỳ xổ số Đà Lạt, kqxsĐà Lạt, kqxsdalat, xsktĐà Lạt, xsktdalat, xsktĐL, kqxskt, xổ số Đà Lạt trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Đà Lạt
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Đà Lạt.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
3_177___________________045_____045_____040____
5_174__________________029____039_____038____
2_173__________________039_____032____031___
6_171__________________026____044_____037____
7_163_________________026____042_____037____
8_161_________________034____031____037____
0_160_________________039_____039_____034___
4_155_________________036_____032____035____
9_153________________034____028____039____
1_153________________032____028____032___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 02-61
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
48_8________165<--1--111-111--1-----<
66_7_______125<-1--111-----1----1-1<
61_8________121<2--1-1---112--------<
06_5_____119<-1---11--1---1------<
36_7_______114<-1-1--11-----1---1-1<
09_6______110<-111-------11----1--<
75_9_________097<1--1-2-1--------112-<
73_5_____092<1---11-----1-----1--<
04_3___092<1--11---------------<
19_4____091<--1--1---11---------<
16_4____090<-1-----111----------<
63_7_______089<----1-111-11-------1<
13_6______088<11------1--11------1<
44_5_____087<1----11--1-1--------<
57_4____087<1---1-1----------1--<
93_5_____084<--1-1-2---------1---<
34_4____084<---1--1-1----1------<
31_4____084<-1-1----1----1------<
08_4____083<--11----1-1---------<
03_4____078<--1---1--1----1-----<
02_4____077<-1------111---------<
25_4____073<--1-1----1---1------<
81_5_____070<1----1---1-1-1------<
14_3___069<-1--1-----1---------<
94_7_______065<------111--21------1<
82_4____065<1---2-----1---------<
80_4____063<--1--1----1-----1---<
21_6______062<----2-11-------1-1--<
07_3___062<1--1------------1---<
54_5_____061<-1--------1--111----<
30_3___061<--11-----------1----<
52_3___059<1--1---------------1<
77_6______058<---1--1-----1---1-11<
35_6______057<---1----1-1-1---1-1-<
00_5_____056<-2------1-1------1--<
65_5_____055<--3--1---------1----<
67_4____055<1-----1------11-----<
39_5_____050<1------1----1-----11<
27_4____050<1------1-------11---<
50_8________048<-2--------1--11-1-11<
41_2__048<--1-----1-----------<
78_4____047<1------1--------1-1-<
83_2__046<-1-------1----------<
18_4____045<---1-----1--1----1--<
89_5_____044<----11-------11---1-<
79_4____042<--1-------11-------1<
33_4____041<-----1-1--1------1--<
32_4____041<------11----1-1-----<
88_3___041<------11---1--------<
26_3___041<--1--------11-------<
40_4____040<-1-----------11----1<
71_3___040<-----11-------1-----<
86_2__038<1---------1---------<
23_3___036<---1------1------1--<
91_2__036<-1------------1-----<
92_3___035<-1--------------11--<
99_2__035<--1--------1--------<
42_4____034<1------------2----1-<
96_2__034<--1---------1-------<
17_2__032<--1-----------1-----<
37_6______031<--------11----1-12--<
38_2__031<---1----------1-----<
53_3___029<-------1-1-----1----<
29_5_____026<-------1----1--11-1-<
58_4____026<---2----------1---1-<
49_3___026<--------11-------1--<
70_4____025<----2--------2------<
47_4____025<-----1-----1-----11-<
56_5_____024<---------21--1-----1<
60_2__024<----1-------1-------<
72_4____022<-------1---1-----1-1<
68_4____022<--------1---1--1---1<
95_2__022<-----1-------1------<
55_4____021<----1---------1---11<
10_1_021<----1---------------<
59_3___020<--------2---------1-<
43_1_020<-----1--------------<
28_3___019<--------1---1------1<
15_1_018<-------1------------<
05_4____017<-----------11--1-1--<
62_2__017<--------1------1----<
12_2__015<---------1----1-----<
97_3___014<-------1----------11<
64_3___013<------------1-11----<
85_3___007<------------1---2---<
74_2__007<--------------11----<
11_1_005<-------------1------<
98_1_003<---------------1----<
76_1_003<---------------1----<
69_2__002<---------------2----<
20_2__002<---------------2----<
46_1_002<----------------1---<
24_1_002<----------------1---<
22_1_002<----------------1---<
01_1_002<----------------1---<
84_2__000<------------------11<
90_1_000<------------------1-<
87_1_000<------------------1-<
51_0000<--------------------<
45_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
866_3______<----1-1------------1<
563_3______<--------1-1--------1<
379_3______<--1-------1--------1<
347_3______<-----1-----------11-<
981_2____<1--------1----------<
975_2____<1------1------------<
958_2____<---2----------------<
940_2____<-------------11-----<
931_2____<--------1----1------<
930_2____<---1-----------1----<
902_2____<---------11---------<
873_2____<-----1-----------1--<
848_2____<--1--------1--------<
837_2____<--------------1-1---<
835_2____<----------------1-1-<
818_2____<---1--------1-------<
813_2____<--------1---1-------<
782_2____<----1-----1---------<
775_2____<-----1------------1-<
772_2____<-----------1-----1--<
714_2____<-1--1---------------<
695_2____<-----1-------1------<
644_2____<1----------1--------<
621_2____<------1----------1--<
593_2____<----1-1-------------<
559_2____<--------2-----------<
478_2____<1---------------1---<
473_2____<1---1---------------<
469_2____<---------------2----<
468_2____<------------1------1<
458_2____<--------------1---1-<
450_2____<------------------11<
429_2____<-------1----------1-<
421_2____<-------1-------1----<
394_2____<------1----1--------<
389_2____<----11--------------<
378_2____<-------1----------1-<
361_2____<2-------------------<
354_2____<-1-------------1----<
342_2____<-------------1----1-<
336_2____<---1--1-------------<
284_2____<------------------11<
261_2____<---------1-1--------<
234_2____<------1-1-----------<
227_2____<-------1-------1----<
206_2____<-----11-------------<
163_2____<-------1---1--------<
156_2____<----------1--------1<
155_2____<----1---------1-----<
150_2____<-2------------------<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Đà Lạt (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 23/11
-> để tham khảo kết quả xổ số Đà Lạt ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
819
7?57
6??75 ??48 ??16
5??16
4???08 ???31 ???61 ???21 ???02 ???06 ???81
3???36 ???02
2???16
1???06
ĐB???16
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
16-21-06-16-61-02
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
02-61
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Đà Lạt 23/11/2014
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 21 - 21

00 01 02 03 104 05 06 *07 08 09
10 11 12 413 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 327 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 439
40 41 51242 43 644 45 46 47 48 49
50 51 652 53 54 55 56 057 58 59
60 33612 62 63 64 65 66 967 68 69
70 71 72 473 74 975 76 77 478 79
80 981 582 83 84 85 486 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

...