Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Đà Lạt.
KQXS Đà Lạt 26/07/2015
GiảiKết quả
834
7362
62182-2487-9335
56395
471510-54275-56895-87707-41344-98255-50888
319770-20837
296850
142241
ĐB126107
Kết quả mới của XSKT Đà Lạt được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS Đà Lạt 19/07/2015
GiảiKết quả
817
7596
69277-3856-4401
53286
410061-98423-57438-69096-72816-64028-25478
338774-73797
213904
136336
ĐB147579
KQXS Đà Lạt 12/07/2015
GiảiKết quả
896
7461
60301-7345-4457
50076
435371-16322-92282-52501-31046-40314-58147
323415-84425
201051
184074
ĐB976722
KQXS Đà Lạt 05/07/2015
GiảiKết quả
872
7033
63876-0203-7894
57503
471676-29152-90789-60634-44944-62325-03345
355928-85995
286309
142144
ĐB648855
KQXS Đà Lạt 28/06/2015
GiảiKết quả
859
7086
66160-5402-9057
52008
471750-73343-60924-89632-38451-44495-63726
306787-80098
215843
187944
ĐB698637
Note: Kết quả xổ số Đà Lạt (kqxs Đà Lạt) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Đà Lạt (ĐL) được cập nhật đầy đủ để dò số Đà Lạt thay thế vé dò Đà Lạt. Thống kê xổ số (tk xs) Đà Lạt được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso dalat). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Đà Lạt, kqxs ĐL, kqxsĐL, xskt Đà Lạt, xskt ĐL, xs Đà Lạt, tkxs Đà Lạt, thống kê xs Đà Lạt, thống kê sx Đà Lạt, thống kê xskt Đà Lạt, xs kiến thiết Đà Lạt, kq xs Đà Lạt, kết quả xs Đà Lạt, kq xổ số Đà Lạt, xổsố Đà Lạt, sổxố Đà Lạt, dự đoán xs Đà Lạt, dò kqxs Đà Lạt, ketquaxoso Đà Lạt, ketquaxosodalat, xosokienthietdalat, kqxskt Đà Lạt, kqxskt dalat, dự đoán xổ số Đà Lạt, dự đoán xổ số dalat, dudoanxoso dalat, xosokienthiet dalat, đài Đà Lạt, dò số Đà Lạt, dò số ĐL. chu kỳ xổ số Đà Lạt, kqxsĐà Lạt, kqxsdalat, xsktĐà Lạt, xsktdalat, xsktĐL, kqxskt, xổ số Đà Lạt trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Đà Lạt
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Đà Lạt.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
5_181___________________042_____039_____042____
7_180___________________040_____038_____045____
6_174__________________034____032____043____
4_174__________________033____044_____044____
3_166__________________040_____037_____027___
0_158_________________030____045_____034___
1_156_________________032____028____032___
9_152________________027____043_____027___
2_152________________035_____026____034___
8_147________________027____028____032___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 52-09
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
95_7_______145<2--11--1-1---1------<
45_5_____133<--11-1--11----------<
34_6______130<1--1--1--1--11------<
01_6______119<-12----111----------<
51_4____112<--1-1-1-1-----------<
44_9_________101<1--21----11-----111-<
96_8________097<-21----11--1--1--1--<
56_6______094<-1---12----1-1------<
37_8________092<1---1-1-11--1--1---1<
28_4____091<-1-1---1-------1----<
36_3___090<-1---11-------------<
17_9_________077<-1----11-2------112-<
55_5_____072<1--1-----1----1---1-<
94_7_______069<---1----21--11-1----<
50_6______069<1---1-------11-1---1<
86_5_____069<-1--1------1-1-----1<
57_5_____069<--1-1------1-1-1----<
82_4____069<1-1-------1----1----<
59_3___069<----111-------------<
52_4____067<---1-1----11--------<
74_4____066<-11--------2--------<
25_3___066<--11------1---------<
61_2__066<-11-----------------<
87_2__062<1---1---------------<
07_5_____060<2-----1--1------1---<
71_5_____059<--1----2--1-----1---<
16_3___059<-1---1-------------1<
09_2__057<---1--1-------------<
65_7_______056<-----13----11----1--<
76_4____056<--12--------------1-<
78_2__054<-1----1-------------<
77_2__054<-1----1-------------<
89_3___053<---1----2-----------<
72_3___053<---1--1------------1<
38_2__053<-1-----1------------<
79_4____052<-1------1-----1-1---<
42_6______051<-----2--11------11--<
41_4____050<1--------11------1--<
64_3___049<-----1-1-1----------<
75_4____048<1-------1----2------<
03_4____048<---2--1-------1-----<
14_5_____046<--1-----1----2----1-<
33_3___046<---1-----11---------<
04_3___046<-1--------1-1-------<
97_5_____044<-1---------1--1--11-<
90_4____044<-----11---1----1----<
48_4____044<-----1--11---------1<
98_4____040<----11---------11---<
00_7_______038<-----1----121---1--1<
35_4____038<1-------------11-1--<
81_2__038<-----1-1------------<
46_3___037<--1----------11-----<
15_2__036<--1-------1---------<
70_7_______035<1-----------3---1-11<
88_4____035<1-------------2-1---<
23_1_035<-1------------------<
26_4____034<----1-----11-----1--<
12_3___034<-------11-------1---<
10_1_033<1-------------------<
63_4____032<-------11-----1----1<
84_3___032<-------1-1--1-------<
62_2__030<1-----------------1-<
22_2__029<--2-----------------<
47_3___028<--1--------------2--<
02_5_____027<----1-------12-----1<
24_3___027<----1------1----1---<
08_6______025<----1--------1--121-<
60_3___025<----1---------11----<
21_4____023<--------1-1-----1--1<
43_4____022<----2------------11-<
99_3___022<-------1--1--------1<
49_3___022<-------1----1----1--<
05_3___022<-----1-------1----1-<
11_2__021<-------1----1-------<
32_3___020<----1----------1---1<
73_3___019<-----1---------1---1<
68_3___019<-------1-----1-----1<
85_2__019<-----1----------1---<
91_1_018<-------1------------<
54_1_017<--------1-----------<
06_4____015<-----------11--1---1<
66_3___014<-----------1--11----<
40_3___014<---------1-----1--1-<
39_4____013<-----------1--1-1-1-<
67_4____011<----------1---2---1-<
53_3___008<------------1--1---1<
27_2__008<----------1-------1-<
29_3___007<-----------2-----1--<
58_2__007<----------2---------<
18_1_006<------------1-------<
13_1_006<------------1-------<
19_1_005<-------------1------<
31_2__004<---------------1-1--<
30_2__004<--------------1---1-<
93_2__003<----------------11--<
92_2__003<--------------2-----<
83_2__003<---------------1--1-<
80_1_002<----------------1---<
69_1_000<-------------------1<
20_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
944_3______<---11----1----------<
770_3______<1-----------1---1---<
717_3______<------11----------1-<
665_3______<------1----1-----1--<
996_2____<--------1-----1-----<
941_2____<----------1------1--<
900_2____<----------11--------<
894_2____<---1----1-----------<
856_2____<-1---------1--------<
801_2____<--------11----------<
797_2____<-1------------1-----<
774_2____<-1---------1--------<
765_2____<-----11-------------<
763_2____<--------1-----1-----<
707_2____<1-----1-------------<
696_2____<-----------1-----1--<
670_2____<------------2-------<
668_2____<-------1-----------1<
667_2____<----------1-------1-<
649_2____<-------1---------1--<
637_2____<----1-1-------------<
621_2____<--------1----------1<
596_2____<-1-----1------------<
539_2____<--------------1-1---<
537_2____<---------1-----1----<
534_2____<---------1--1-------<
494_2____<---------1-----1----<
457_2____<--1--------1--------<
415_2____<--1-------1---------<
400_2____<-----1----------1---<
395_2____<1------------1------<
362_2____<1-----------------1-<
345_2____<--11----------------<
336_2____<-1---1--------------<
314_2____<--1----------1------<
309_2____<---1--1-------------<
288_2____<--------------1-1---<
286_2____<-1-----------------1<
285_2____<-----1----------1---<
283_2____<---------------1--1-<
256_2____<-----1-------1------<
248_2____<-----1-------------1<
114_2____<--------1----1------<
107_2____<1--------1----------<
073_2____<-----1-------------1<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Đà Lạt (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 26/7
-> để tham khảo kết quả xổ số Đà Lạt ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
859
7?87
6??86 ??28 ??52
5??74
4???09 ???44 ???52 ???96 ???25 ???45 ???25
3???09 ???55
2???52
1???25
ĐB???07
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
52-52-09-59-25-09
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
52-09
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Đà Lạt 26/07/2015
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 52 - 94

00 01 02 03 04 05 06 7261072 08 09
510 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 *34 335 36 837 38 39
40 241 42 43 344 45 46 47 48 49
850 51 52 53 54 255 56 57 58 59
60 61 362 63 64 65 66 67 68 69
770 71 72 73 74 275 76 77 78 79
80 81 182 83 84 85 86 487 888 89
90 91 92 93 94 83952 96 97 98 99

...