Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Đà Lạt.
KQXS Đà Lạt 21/12/2014
GiảiKết quả
895
7104
65377-6654-1466
57535
409590-88954-61158-34755-67616-33688-46301
333137-40402
200831
170363
ĐB929979
Kết quả mới của XSKT Đà Lạt được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS Đà Lạt 14/12/2014
GiảiKết quả
868
7716
66350-2491-5261
56813
464127-50821-00895-10086-81177-24026-13253
303735-11735
292278
188037
ĐB789147
KQXS Đà Lạt 07/12/2014
GiảiKết quả
899
7364
63971-5293-5099
54347
424682-04265-82006-22694-04086-38858-11269
364961-60943
233186
158613
ĐB172092
KQXS Đà Lạt 30/11/2014
GiảiKết quả
890
7250
67084-1767-5394
59536
453020-10593-32521-25601-45699-17222-35814
330340-86040
285453
152280
ĐB736219
KQXS Đà Lạt 23/11/2014
GiảiKết quả
807
7644
62057-9478-4975
57652
471967-46582-15413-56473-08981-44361-83439
385486-56104
281327
168361
ĐB251242
Note: Kết quả xổ số Đà Lạt (kqxs Đà Lạt) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Đà Lạt (ĐL) được cập nhật đầy đủ để dò số Đà Lạt thay thế vé dò Đà Lạt. Thống kê xổ số (tk xs) Đà Lạt được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso dalat). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Đà Lạt, kqxs ĐL, kqxsĐL, xskt Đà Lạt, xskt ĐL, xs Đà Lạt, tkxs Đà Lạt, thống kê xs Đà Lạt, thống kê sx Đà Lạt, thống kê xskt Đà Lạt, xs kiến thiết Đà Lạt, kq xs Đà Lạt, kết quả xs Đà Lạt, kq xổ số Đà Lạt, xổsố Đà Lạt, sổxố Đà Lạt, dự đoán xs Đà Lạt, dò kqxs Đà Lạt, ketquaxoso Đà Lạt, ketquaxosodalat, xosokienthietdalat, kqxskt Đà Lạt, kqxskt dalat, dự đoán xổ số Đà Lạt, dự đoán xổ số dalat, dudoanxoso dalat, xosokienthiet dalat, đài Đà Lạt, dò số Đà Lạt, dò số ĐL. chu kỳ xổ số Đà Lạt, kqxsĐà Lạt, kqxsdalat, xsktĐà Lạt, xsktdalat, xsktĐL, kqxskt, xổ số Đà Lạt trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Đà Lạt
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Đà Lạt.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
6_185___________________032____049______040____
3_181___________________041_____042_____042____
0_173__________________045_____039_____035____
1_168__________________033____032____039____
2_165_________________042_____030____028___
5_161_________________025___038_____034___
4_160_________________033____031____039____
8_154________________030____031____036____
9_149________________034____034____036____
7_144_______________025___034____031___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 02-16
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
13_7_______125<-11-11------1--11---<
61_10__________121<-11-2--1-1---112----<
93_6______114<--11--1-1-2---------<
16_6______114<11---1-----111------<
04_4____113<1---1--11-----------<
06_6______110<--1--1---11--1---1--<
36_6______107<---1-1-1--11-----1--<
19_5_____095<---1--1--1---11-----<
66_6______094<1----1--111-----1---<
86_5_____094<-12-1---------1-----<
21_7_______093<-1-1----2-11-------1<
35_7_______090<12-----1----1-1-1---<
77_5_____090<11-----1--1-----1---<
94_8________089<--11------111--21---<
50_7_______087<-1-1-2--------1--11-<
58_5_____085<1-1----2----------1-<
82_5_____084<--1-1---2-----1-----<
14_4____084<---1-1--1-----1-----<
63_7_______081<1-------1-111-11----<
95_4____077<11-------1-------1--<
80_4____077<---1--1--1----1-----<
47_4____077<-11------1-----1----<
37_5_____073<11----------11----1-<
31_5_____072<1----1-1----1----1--<
02_5_____071<1----1------111-----<
99_5_____070<--21--1--------1----<
53_5_____070<-1-1-------1-1-----1<
65_6______069<--1---3--1---------1<
78_3___068<-1--1------1--------<
09_5_____065<-----111-------11---<
27_4____064<-1--1------1-------1<
90_2__063<1--1----------------<
01_2__063<1--1----------------<
67_5_____062<---11-----1------11-<
91_3___060<-1---1------------1-<
92_2__059<--1--1--------------<
54_7_______055<2----1--------1--111<
75_5_____055<----1--1-2-1--------<
48_8________054<------1--111-111--1-<
79_4____053<1-----1-------11----<
26_4____053<-1----1--------11---<
73_4____049<----1---11-----1----<
88_4____048<1---------11---1----<
71_4____047<--1------11-------1-<
55_3___047<1-------1---------1-<
44_5_____045<----1----11--1-1----<
40_5_____043<---2-1-----------11-<
57_3___043<----1---1-1---------<
43_2__042<--1------1----------<
08_4____041<------11----1-1-----<
68_4____039<-1----------1---1--1<
52_2__039<----1--1------------<
07_2__039<----1--1------------<
81_5_____038<----1----1---1-1-1--<
25_4____036<------1-1----1---1--<
30_3___033<------11-----------1<
34_4____030<-------1--1-1----1--<
00_4____030<-----2------1-1-----<
84_1_030<---1----------------<
22_1_030<---1----------------<
64_4____029<--1-------------1-11<
03_4____029<------1---1--1----1-<
39_3___027<----1------1----1---<
89_4____026<--------11-------11-<
69_3___026<--1----------------2<
20_3___025<---1---------------2<
33_3___022<---------1-1--1-----<
18_3___022<-------1-----1--1---<
83_2__022<-----1-------1------<
41_2__022<------1-----1-------<
23_2__019<-------1------1-----<
42_3___018<----1------------2--<
96_2__018<------1---------1---<
70_4____017<--------2--------2--<
32_4____017<----------11----1-1-<
10_1_017<--------1-----------<
60_2__016<--------1-------1---<
17_2__016<------1-----------1-<
38_2__015<-------1----------1-<
49_2__011<------------11------<
72_2__010<-----------1---1----<
56_4____009<-------------21--1--<
29_3___008<-----------1----1--1<
28_2__008<------------1---1---<
97_1_007<-----------1--------<
15_1_007<-----------1--------<
62_2__005<------------1------1<
59_2__005<------------2-------<
12_2__005<-------------1----1-<
05_3___004<---------------11--1<
85_1_002<----------------1---<
11_1_001<-----------------1--<
74_2__000<------------------11<
98_1_000<-------------------1<
76_1_000<-------------------1<
87_0000<--------------------<
51_0000<--------------------<
46_0000<--------------------<
45_0000<--------------------<
24_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
813_3______<-1----------1---1---<
735_3______<-2--------------1---<
593_3______<---1----1-1---------<
394_3______<---1------1----1----<
261_3______<-1-----------1-1----<
104_3______<1---1---1-----------<
026_3______<-1----1--------1----<
981_2____<----1--------1------<
975_2____<----1------1--------<
958_2____<-------2------------<
943_2____<--1------1----------<
940_2____<-----------------11-<
931_2____<------------1----1--<
930_2____<-------1-----------1<
902_2____<-------------11-----<
866_2____<--------1-1---------<
848_2____<------1--------1----<
821_2____<-1------1-----------<
818_2____<-------1--------1---<
782_2____<--------1-----1-----<
767_2____<---1-------------1--<
714_2____<-----1--1-----------<
695_2____<---------1-------1--<
688_2____<1--------------1----<
682_2____<--1-----1-----------<
644_2____<----1----------1----<
616_2____<1----1--------------<
613_2____<--1--1--------------<
563_2____<------------1-1-----<
559_2____<------------2-------<
473_2____<----1---1-----------<
469_2____<-------------------2<
466_2____<1---------------1---<
421_2____<-----------1-------1<
389_2____<--------11----------<
379_2____<------1-------1-----<
363_2____<1---------1---------<
361_2____<----2---------------<
354_2____<-----1-------------1<
347_2____<--1------1----------<
340_2____<---1-1--------------<
336_2____<-------1--1---------<
250_2____<---1-------------1--<
234_2____<----------1-1-------<
227_2____<-----------1-------1<
206_2____<---------11---------<
163_2____<-----------1---1----<
155_2____<--------1---------1-<
150_2____<-----2--------------<
099_2____<--1---1-------------<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Đà Lạt (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 21/12
-> để tham khảo kết quả xổ số Đà Lạt ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
819
7?82
6??14 ??02 ??02
5??66
4???16 ???53 ???21 ???35 ???65 ???82 ???86
3???82 ???63
2???47
1???35
ĐB???77
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
02-35-16-02-19-82
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
02-16
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Đà Lạt 21/12/2014
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 75 - 09

00 301 402 03 104 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 616 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 831 32 33 34 535 36 137 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 96542 755 56 57 158 59
60 61 62 363 64 65 466 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 377 78 29979
80 81 82 83 84 85 86 87 688 89
590 91 92 93 94 *95 96 97 98 99

...