Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Đà Lạt.
KQXS Đà Lạt 21/08/2016
GiảiKết quả
800
7693
62828-3061-6927
54864
496169-74433-58432-28172-62883-48098-42813
341671-92298
296247
187467
ĐB116351
Kết quả mới của XSKT Đà Lạt được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS Đà Lạt 14/08/2016
GiảiKết quả
832
7279
63651-8010-7385
50143
450791-42695-40975-82163-83464-61781-67074
332025-44183
209957
178868
ĐB295749
KQXS Đà Lạt 07/08/2016
GiảiKết quả
862
7727
65874-4075-8557
57666
490176-88468-56707-77870-38359-52780-41163
333729-90003
270684
131265
ĐB807253
KQXS Đà Lạt 31/07/2016
GiảiKết quả
893
7435
67645-8833-0313
54111
459005-02574-12559-14965-99066-49366-55845
339292-97804
275814
173317
ĐB517439
KQXS Đà Lạt 24/07/2016
GiảiKết quả
844
7903
63398-3570-7182
52220
417813-31461-41166-44491-31508-65778-90069
304028-60105
264473
163131
ĐB916284
Note: Kết quả xổ số Đà Lạt (kqxs Đà Lạt) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Đà Lạt (ĐL) được cập nhật đầy đủ để dò số Đà Lạt thay thế vé dò Đà Lạt. Thống kê xổ số (tk xs) Đà Lạt được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso dalat). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Đà Lạt, kqxs ĐL, kqxsĐL, xskt Đà Lạt, xskt ĐL, xs Đà Lạt, tkxs Đà Lạt, thống kê xs Đà Lạt, thống kê sx Đà Lạt, thống kê xskt Đà Lạt, xs kiến thiết Đà Lạt, kq xs Đà Lạt, kết quả xs Đà Lạt, kq xổ số Đà Lạt, xổsố Đà Lạt, sổxố Đà Lạt, dự đoán xs Đà Lạt, dò kqxs Đà Lạt, ketquaxoso Đà Lạt, ketquaxosodalat, xosokienthietdalat, kqxskt Đà Lạt, kqxskt dalat, dự đoán xổ số Đà Lạt, dự đoán xổ số dalat, dudoanxoso dalat, xosokienthiet dalat, đài Đà Lạt, dò số Đà Lạt, dò số ĐL. chu kỳ xổ số Đà Lạt, kqxsĐà Lạt, kqxsdalat, xsktĐà Lạt, xsktdalat, xsktĐL, kqxskt, xổ số Đà Lạt trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Đà Lạt
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Đà Lạt.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
4_176___________________038_____037_____040____
8_173__________________041_____040_____036____
6_171__________________028____044_____041____
7_169__________________036_____032____044____
1_169__________________043_____035_____031___
0_165_________________036_____045_____030___
9_160_________________037_____032____034___
5_158_________________026____038_____035____
3_155_________________025___028____038____
2_144_______________030____029____031___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 59-05
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
84_7_______129<--1-1--11-1---1----1<
68_7_______124<-11--1--1--1------2-<
27_5_____119<1-1--1--1----1------<
66_7_______115<--1211------1------1<
28_4____115<1---1-11------------<
51_7_______113<11---2-1----1----1--<
74_4____107<-111---------1------<
32_5_____106<11----1-1----1------<
70_4____092<--1-11-----1--------<
57_6______091<-11----1---1-11-----<
91_5_____091<-1--11--------1--1--<
69_5_____091<1---1--1----1--1----<
33_3___091<1--1-1--------------<
93_4____090<1--1--1--------1----<
13_4____089<1--11-------------1-<
65_3___088<--11--1-------------<
64_3___085<11------1-----------<
04_4____082<---1-11-----------1-<
05_5_____080<---11---1-------1-1-<
03_6______071<--1-1----1----11---1<
83_4____069<11--------1--------1<
19_4____068<------111-1---------<
63_4____066<-11----------1---1--<
17_5_____065<---1-1----2-1-------<
75_3___063<-11---------------1-<
98_4____060<2---1----------1----<
59_3___060<--11------------1---<
43_5_____059<-1------1---1-11----<
80_3___058<--1---1--------1----<
61_5_____055<1---1------------2-1<
25_2__054<-1----1-------------<
07_6______052<--1---1---------1-21<
71_2__052<1-----1-------------<
82_3___050<----1--1-1----------<
78_5_____048<----1-1---11-------1<
35_3___048<---1----1-----1-----<
54_4____047<------21---1--------<
52_4____047<-----2-1----1-------<
09_6______046<-----11---1---1-1--1<
44_5_____046<----1-1---1----1-1--<
85_3___046<-1-------1-----1----<
55_4____044<------12------1-----<
47_4____044<1---------11-------1<
92_3___043<---1----1----------1<
67_4____042<1-------1----------2<
81_3___042<-1--------1-----1---<
10_3___042<-1--------1-----1---<
29_2__042<--1------1----------<
36_3___039<-------11--1--------<
15_6______038<-----11-------12---1<
00_4____037<1----------2-----1--<
95_2__036<-1------------1-----<
88_5_____035<-------2--1-1--1----<
86_5_____035<-----1---1--1---1--1<
14_5_____035<---1--------2---11--<
79_4____035<-1------------1---11<
46_4____035<---------1--111-----<
72_2__035<1------------1------<
62_4____034<--1----------2--1---<
30_4____034<-----1-----11-1-----<
53_3___034<--1---------1-----1-<
49_2__034<-1--------------1---<
73_3___033<----1-----11--------<
76_2__033<--1----------1------<
06_8________032<---------41-21------<
42_4____032<-------1-1----1-1---<
34_3___031<-------11----------1<
99_5_____030<---------1-1----111-<
11_2__028<---1-------------1--<
39_2__027<---1--------------1-<
20_3___026<----1-----1-------1-<
87_6______025<---------1-12---1-1-<
45_4____024<---2-----------2----<
24_5_____023<-----1-----2-----1-1<
40_3___023<------1------1--1---<
26_3___023<-------1--1-------1-<
21_2__023<--------2-----------<
96_4____022<---------1-1---1-1--<
08_2__020<----1-----------1---<
89_1_020<-----1--------------<
97_3___019<--------1----1----1-<
58_2__019<---------11---------<
31_2__019<----1------------1--<
37_2__018<--------1-----1-----<
23_2__018<--------1-----1-----<
41_2__017<-------1--------1---<
48_4____016<---------1-----11-1-<
56_3___015<---------------111--<
02_3___015<---------1---2------<
90_2__011<---------1--------1-<
16_2__011<-----------1--1-----<
12_2__011<----------1----1----<
77_3___010<------------1--1-1--<
38_1_007<-----------1--------<
60_2__005<--------------1--1--<
01_1_005<-------------1------<
18_2__004<-------------2------<
50_2__000<-----------------2--<
22_1_000<-------------------1<
94_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
806_3______<---------11--1------<
169_3______<1-----------1--1----<
124_3______<-----1-----1-------1<
962_2____<-------------1--1---<
961_2____<-----------------1-1<
946_2____<---------1----1-----<
940_2____<------1------1------<
917_2____<----------1-1-------<
904_2____<------1-----------1-<
870_2____<--1--------1--------<
868_2____<-1----------------1-<
813_2____<1---1---------------<
791_2____<-1------------1-----<
787_2____<------------1-----1-<
781_2____<-1--------1---------<
780_2____<--1------------1----<
778_2____<----1--------------1<
703_2____<---------1-----1----<
684_2____<--1-----------1-----<
666_2____<--1--1--------------<
648_2____<---------1--------1-<
645_2____<---1-----------1----<
606_2____<---------1--1-------<
557_2____<--1--------1--------<
551_2____<------------1----1--<
496_2____<---------1-----1----<
491_2____<----1------------1--<
487_2____<---------1--1-------<
473_2____<----1-----1---------<
432_2____<1-------1-----------<
405_2____<--------1-------1---<
366_2____<---1--------1-------<
351_2____<1------1------------<
330_2____<-----------11-------<
318_2____<-------------2------<
298_2____<1--------------1----<
279_2____<-1-----------------1<
277_2____<------------1----1--<
265_2____<--1---1-------------<
247_2____<1----------1--------<
220_2____<----1-----1---------<
183_2____<-1-----------------1<
178_2____<----------11--------<
163_2____<-11-----------------<
148_2____<---------------11---<
143_2____<-1------------1-----<
105_2____<----1-------------1-<
074_2____<-1-----------1------<
044_2____<----------1----1----<
017_2____<-----1----1---------<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Đà Lạt (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 21/8
-> để tham khảo kết quả xổ số Đà Lạt ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
804
7?63
6??13 ??70 ??05
5??03
4???59 ???28 ???05 ???51 ???83 ???84 ???83
3???59 ???69
2???05
1???83
ĐB???17
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
59-59-04-70-05-05
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
59-05
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Đà Lạt 21/08/2016
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 80 - 68

*00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 813 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 927 828 29
30 31 432 433 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 247 48 49
50 16351 52 53 54 55 56 57 58 59
60 061 62 63 864 65 66 467 68 169
70 671 172 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 883 84 85 86 87 88 89
90 91 92 693 94 95 96 97 20982 99

...