Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Đà Lạt.
KQXS Đà Lạt 16/07/2017
GiảiKết quả
897
7827
63423-9013-5679
50394
439963-41129-29989-16902-70540-62343-90735
389129-83585
255699
114498
ĐB796149
Kết quả mới của XSKT Đà Lạt được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS Đà Lạt 09/07/2017
GiảiKết quả
828
7572
66646-7970-6773
58051
445572-88217-60462-52028-84798-84367-06869
341969-40782
249149
135144
ĐB082834
KQXS Đà Lạt 02/07/2017
GiảiKết quả
820
7154
65540-4160-7443
52545
456376-68975-20095-20120-96585-46992-16654
358834-01301
253767
154715
ĐB598919
KQXS Đà Lạt 25/06/2017
GiảiKết quả
882
7324
65724-2331-3465
51344
480024-37778-22500-76587-45888-30693-65544
322140-78622
292409
103884
ĐB962875
KQXS Đà Lạt 18/06/2017
GiảiKết quả
895
7257
60430-8973-5104
56536
423524-76813-19424-32577-21014-23900-66242
377304-48478
247146
185115
ĐB299333
Note: Kết quả xổ số Đà Lạt (kqxs Đà Lạt) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Đà Lạt (ĐL) được cập nhật đầy đủ để dò số Đà Lạt thay thế vé dò Đà Lạt. Thống kê xổ số (tk xs) Đà Lạt được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso dalat). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Đà Lạt, kqxs ĐL, kqxsĐL, xskt Đà Lạt, xskt ĐL, xs Đà Lạt, tkxs Đà Lạt, thống kê xs Đà Lạt, thống kê sx Đà Lạt, thống kê xskt Đà Lạt, xs kiến thiết Đà Lạt, kq xs Đà Lạt, kết quả xs Đà Lạt, kq xổ số Đà Lạt, xổsố Đà Lạt, sổxố Đà Lạt, dự đoán xs Đà Lạt, dò kqxs Đà Lạt, ketquaxoso Đà Lạt, ketquaxosodalat, xosokienthietdalat, kqxskt Đà Lạt, kqxskt dalat, dự đoán xổ số Đà Lạt, dự đoán xổ số dalat, dudoanxoso dalat, xosokienthiet dalat, đài Đà Lạt, dò số Đà Lạt, dò số ĐL. chu kỳ xổ số Đà Lạt, kqxsĐà Lạt, kqxsdalat, xsktĐà Lạt, xsktdalat, xsktĐL, kqxskt, xổ số Đà Lạt trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Đà Lạt
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Đà Lạt.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
4_183___________________026____040_____045____
5_179___________________039_____028____049_____
7_177___________________049______049______030___
8_168__________________031____034____041____
6_166__________________035_____039_____025__
2_160_________________024___037_____039____
0_157_________________030____034____032___
3_153________________038_____032____035____
9_151________________029____035_____036____
1_146________________039_____032____028___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 89-44
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
40_7_______166<1-11--1-11----1-----<
73_8________141<-1--111--1-----2-1--<
75_10__________107<--11-1---2-2-----111<
49_4____095<11---1----------1---<
84_4____094<---1---11-1---------<
24_7_______091<---32-1--1----------<
46_5_____087<-1--1---1----1-----1<
98_6______085<11--------1----111--<
15_7_______082<--1-1-----111------2<
76_4____082<--1---1---1-1-------<
65_4____082<---1-1-1---------1--<
43_4____080<1-1------11---------<
82_6______077<-1-1------2-11------<
02_6______076<1----11----11-----1-<
28_7_______075<-2-----11--11-----1-<
94_5_____075<1----11-----1--1----<
54_7_______072<--2--1--11------1--1<
97_5_____071<1-----1-1----1-1----<
67_3___071<-11-------1---------<
85_5_____067<1-1--------------111<
01_5_____064<--1--1-----1---1-1--<
34_4____063<-11------------1--1-<
44_4____062<-1-2------------1---<
13_2__062<1---1---------------<
89_6______061<1-----1-----11-1-1--<
95_3___061<--1-1---------1-----<
22_4____060<---1--1------11-----<
00_3___058<---11-----------1---<
42_5_____057<----1---21---1------<
27_5_____057<1----2-------2------<
93_3___056<---1---1-------1----<
19_3___056<--1--1------------1-<
78_3___055<---11--------------1<
63_6______054<1------2------1-1-1-<
05_5_____054<------11-11---1-----<
88_3___054<---1-1-------------1<
92_3___053<--1----1---1--------<
72_5_____052<-2-------11----1----<
69_5_____048<-2--------11---1----<
87_2__047<---1----1-----------<
58_5_____046<-----1--1--11---1---<
20_7_______045<--2---------1-1-111-<
66_4____044<-----1--1--11-------<
62_4____044<-1--------------111-<
31_3___044<---1-----1--1-------<
52_3___043<-----11----1--------<
79_5_____042<1-----------1-11---1<
17_3___042<-1---------1---1----<
55_6______041<------1-3---------2-<
36_4____041<----1-1----1------1-<
30_4____041<----1--1---1-----1--<
99_3___041<1----------1--1-----<
57_3___041<----1-1-------1-----<
77_5_____040<----1--1----1---1--1<
33_4____039<----1--1----1-----1-<
90_3___039<-----1-1------1-----<
60_3___038<--1------1---------1<
45_3___038<--1---------1-1-----<
68_6______035<-----1---1----11-1-1<
23_3___035<1--------------11---<
08_2__035<-------11-----------<
70_1_035<-1------------------<
51_1_035<-1------------------<
71_4____034<------11--------11--<
29_3___033<2------------1------<
35_5_____032<1------------2-----2<
09_3___032<---1---------1----1-<
04_5_____030<----2--------1-1-1--<
10_3___028<-------2---1--------<
11_5_____026<------1---1---2----1<
14_3___025<----1-------1----1--<
47_2__024<------1---1---------<
38_3___023<--------1-1------1--<
48_4____021<------1-------2-1---<
41_2__021<-----1--------1-----<
91_3___020<-------1-------11---<
16_2__019<--------1----1------<
86_1_018<-------1------------<
81_3___017<----------11----1---<
80_1_017<--------1-----------<
06_3___016<---------1---1----1-<
64_2__016<---------1---1------<
39_2__016<---------1---1------<
83_3___015<----------1--1--1---<
03_2__014<----------1-1-------<
56_1_011<---------1----------<
32_1_011<---------1----------<
59_2__010<----------1-----1---<
12_2__008<-----------1-----1--<
18_2__005<--------------1--1--<
74_4____004<------------1-----21<
61_2__002<----------------1-1-<
37_2__002<---------------1---1<
25_1_001<-----------------1--<
96_1_000<-------------------1<
53_0000<--------------------<
50_0000<--------------------<
26_0000<--------------------<
21_0000<--------------------<
07_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
715_4________<--1-------11-------1<
791_3______<-------1-------11---<
675_3______<---------1-------11-<
355_3______<------1-2-----------<
146_3______<----1--------1-----1<
075_3______<-----1-----1-------1<
028_3______<-1------1--1--------<
963_2____<1-------------1-----<
948_2____<------1-------1-----<
919_2____<--1--1--------------<
879_2____<--------------1----1<
873_2____<-----11-------------<
869_2____<-1-------------1----<
834_2____<-11-----------------<
802_2____<-----1------1-------<
737_2____<---------------1---1<
727_2____<-----1-------1------<
724_2____<---1-----1----------<
699_2____<1-------------1-----<
668_2____<--------------1----1<
654_2____<--1------1----------<
622_2____<---1---------1------<
589_2____<------1-----1-------<
585_2____<1-1-----------------<
572_2____<-2------------------<
571_2____<-------1--------1---<
542_2____<--------1----1------<
540_2____<1-1-----------------<
538_2____<--------1--------1--<
536_2____<----1-1-------------<
535_2____<-------------1-----1<
505_2____<---------11---------<
468_2____<---------------1-1--<
462_2____<-1----------------1-<
427_2____<-----1-------1------<
414_2____<------------1----1--<
367_2____<-1--------1---------<
366_2____<-----1------1-------<
344_2____<---1------------1---<
343_2____<1--------1----------<
340_2____<--------1-----1-----<
301_2____<--1--------1--------<
297_2____<--------1------1----<
254_2____<-----1----------1---<
217_2____<-1-------------1----<
209_2____<-------------1----1-<
197_2____<------1------1------<
176_2____<----------1-1-------<
149_2____<11------------------<
129_2____<2-------------------<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Đà Lạt (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 16/7
-> để tham khảo kết quả xổ số Đà Lạt ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
865
7?54
6??15 ??75 ??82
5??82
4???85 ???00 ???43 ???34 ???02 ???89 ???28
3???44 ???85
2???84
1???43
ĐB???02
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
75-28-43-85-44-89
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
89-44
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Đà Lạt 16/07/2017
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 36 - 72

00 01 902 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 013 14 15 16 17 18 19
20 21 22 423 24 25 26 827 28 11292
30 31 32 33 34 735 36 37 38 39
540 41 42 343 44 45 46 47 48 96149
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 963 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 679
80 81 82 83 84 585 86 87 88 989
90 91 92 93 394 95 96 *97 498 699

...