Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Đắc Nông.
KQXS Đắc Nông 21/05/2016
GiảiKết quả
872
7760
68995-0307-1614
56935
429776-73536-14761-80269-79372-74796-35663
331335-97220
217741
102977
ĐB45710
Kết quả mới của XSKT Đắc Nông được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Đắc Nông 14/05/2016
GiảiKết quả
814
7964
62601-6364-2014
59936
420247-68974-74304-73574-68301-24415-85717
368747-56700
222239
160374
ĐB53035
KQXS Đắc Nông 07/05/2016
GiảiKết quả
841
7446
64519-4028-7929
55498
455388-30383-32800-03029-18648-61211-62941
348411-91064
267798
131566
ĐB96510
KQXS Đắc Nông 30/04/2016
GiảiKết quả
828
7311
67224-4171-2422
58072
492176-83961-55086-58023-62346-78618-33330
351224-11590
221801
192488
ĐB44557
KQXS Đắc Nông 23/04/2016
GiảiKết quả
842
7223
67005-3594-3893
55366
478558-77986-16191-41789-28808-61054-11041
342217-88368
235106
186986
ĐB38793
Note: Kết quả xổ số Đắc Nông (kqxs Đắc Nông) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Đắc Nông (ĐN) được cập nhật đầy đủ để dò số Đắc Nông thay thế vé dò Đắc Nông. Thống kê xổ số (tk xs) Đắc Nông được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso dacnong). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Đắc Nông, kqxs ĐN, kqxsĐN, xskt Đắc Nông, xskt ĐN, xs Đắc Nông, tkxs Đắc Nông, thống kê xs Đắc Nông, thống kê sx Đắc Nông, thống kê xskt Đắc Nông, xs kiến thiết Đắc Nông, kq xs Đắc Nông, kết quả xs Đắc Nông, kq xổ số Đắc Nông, xổsố Đắc Nông, sổxố Đắc Nông, dự đoán xs Đắc Nông, dò kqxs Đắc Nông, ketquaxoso Đắc Nông, ketquaxosodacnong, xosokienthietdacnong, kqxskt Đắc Nông, kqxskt dacnong, dự đoán xổ số Đắc Nông, dự đoán xổ số dacnong, dudoanxoso dacnong, xosokienthiet dacnong, đài Đắc Nông, dò số Đắc Nông, dò số ĐN. chu kỳ xổ số Đắc Nông, kqxsĐắc Nông, kqxsdacnong, xsktĐắc Nông, xsktdacnong, xsktĐN, kqxskt, xổ số Đắc Nông trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Đắc Nông
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Đắc Nông.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
7_174__________________037_____042_____034___
4_172__________________032____042_____040____
3_172__________________042_____028____035____
2_172__________________033____041_____035____
8_168__________________024___039_____036____
1_164_________________033____037_____039____
9_154________________041_____034____032___
0_154________________039_____035_____039____
5_153________________035_____029____035____
6_149________________024___033____035____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 23-86
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
36_7_______138<11---1--11---2------<
61_7_______127<1--1-1-1---1-2------<
41_9_________118<1-2-1--1-2-1--1-----<
22_5_____113<---1--1-11-1--------<
00_5_____111<-11---1--1------1---<
86_7_______109<---121--1-----1--1--<
23_6______107<---11-1-1-------1-1-<
57_5_____100<---1-11--1---------1<
72_6______096<2--1-1-----11-------<
88_4____094<--11-1----1---------<
14_6______093<12-----1--1---1-----<
10_4____090<1-1--1-----------1--<
76_3___089<1--1---1------------<
46_3___089<--11-1--------------<
30_4____085<---1-1-1------1-----<
47_7_______082<-2------11-111------<
01_5_____076<-2-1--1---------1---<
98_5_____072<--2--11----1--------<
20_5_____068<1------11--2--------<
35_3___066<21------------------<
17_2__064<-1--1---------------<
28_2__061<--11----------------<
03_5_____060<-----111---------1-1<
64_4____057<-21--------------1--<
66_3___057<--1-1-------------1-<
74_7_______055<-3--------1-1--11---<
95_4____055<1------1--1-----1---<
18_3___054<---1--1-----------1-<
04_2__053<-1-----1------------<
11_5_____052<--21---------1--1---<
93_6______051<----2-------1111----<
07_3___050<1-------1------1----<
05_4____048<----1-1---1-1-------<
54_4____047<----1---11-------1--<
39_2__046<-1-------1----------<
19_7_______044<--1-------1-1--1-1-2<
91_3___044<----1---2-----------<
42_3___042<----1-1------1------<
02_3___042<------11--1---------<
48_4____041<--1-----1---------2-<
58_6______040<----1----1---112----<
73_7_______039<-------11----11-1-11<
29_5_____039<--2-----1---------2-<
78_3___039<-------11--1--------<
77_4____038<1-----------1--1---1<
60_5_____037<1------------1--21--<
50_3___037<-----11----------1--<
69_2__037<1----------1--------<
75_4____036<------3---1---------<
68_4____036<----11----------1--1<
90_3___035<---1---------1-1----<
82_3___035<-------2-1----------<
15_2__035<-1-------------1----<
89_5_____034<----1-----1-1--1---1<
84_4____034<-----1---1----1-1---<
31_3___033<-----1--1----------1<
96_1_033<1-------------------<
63_1_033<1-------------------<
56_4____032<-------1-1---1---1--<
06_2__032<----1----1----------<
83_3___031<--1-----------1----1<
45_6______030<-------1---12--1--1-<
94_3___029<----1-------11------<
71_3___029<---1-----------2----<
24_5_____028<---2--------1----2--<
32_3___027<--------1-1--1------<
08_3___025<----1-------1----1--<
12_2__025<-----1----1---------<
87_4____024<--------1-2----1----<
13_3___023<------1-------11----<
99_2__022<-------1---1--------<
79_4____020<---------1-1----1-1-<
62_4____020<----------11---11---<
16_3___020<-----1--------1----1<
80_6______019<------1-------1--121<
49_1_019<------1-------------<
92_5_____018<-----1---------1--12<
27_3___018<----------1-1-1-----<
25_5_____017<---------1----2-11--<
97_2__017<-------1--------1---<
51_1_017<--------1-----------<
55_3___013<---------1------1-1-<
44_3___013<----------1---1--1--<
34_2__013<----------1--1------<
67_2__012<-----------1-1------<
38_2__011<------------11------<
70_1_011<---------1----------<
85_3___010<------------1-1---1-<
09_3___009<------------1---11--<
37_2__008<----------1-------1-<
26_2__006<-----------1-------1<
59_1_006<------------1-------<
43_3___005<-----------2-------1<
53_1_004<--------------1-----<
65_1_003<---------------1----<
52_1_002<----------------1---<
40_3___000<------------------12<
21_3___000<-----------------21-<
81_0000<--------------------<
33_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
986_3______<----2------------1--<
961_3______<---1---1-----1------<
773_3______<--------1-----1----1<
700_3______<-1-------1------1---<
445_3______<------------1--1--1-<
219_3______<------------1--1---1<
977_2____<1--------------1----<
974_2____<-1--------1---------<
958_2____<---------1-----1----<
941_2____<--1-----------1-----<
921_2____<-----------------11-<
893_2____<----1--------1------<
873_2____<----------------1-1-<
844_2____<--------------1--1--<
798_2____<--1--------1--------<
792_2____<------------------11<
787_2____<--------1-1---------<
776_2____<1------1------------<
747_2____<-1---------1--------<
705_2____<------1-----1-------<
614_2____<1------1------------<
594_2____<----1-------1-------<
592_2____<---------------1---1<
585_2____<--------------1---1-<
557_2____<---1---------------1<
540_2____<-------------------2<
523_2____<------1-1-----------<
498_2____<--1---1-------------<
489_2____<----------1-1-------<
422_2____<---1--1-------------<
415_2____<-1-------------1----<
393_2____<--------------11----<
383_2____<--1----------------1<
368_2____<----11--------------<
336_2____<---------1---1------<
332_2____<--------1-1---------<
284_2____<---------1----1-----<
239_2____<-1-------1----------<
224_2____<---2----------------<
222_2____<--------1--1--------<
160_2____<-------------1---1--<
157_2____<-----1---1----------<
156_2____<-------1-----1------<
147_2____<------------11------<
127_2____<------------1-1-----<
125_2____<--------------1-1---<
103_2____<-----11-------------<
074_2____<------------1---1---<
072_2____<---1-1--------------<
029_2____<--1---------------1-<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Đắc Nông (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 21/5
-> để tham khảo kết quả xổ số Đắc Nông ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
866
7?61
6??22 ??23 ??95
5??18
4???30 ???41 ???98 ???30 ???01 ???14 ???72
3???98 ???01
2???10
1???86
ĐB???72
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
86-30-01-72-23-41
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
23-86
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Đắc Nông 21/05/2016
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 46 - 66

00 01 02 03 04 05 06 307 08 09
45710 11 12 13 614 15 16 17 18 19
220 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 39352 536 37 38 39
40 741 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
760 761 62 663 64 65 66 67 68 269
70 71 3*722 73 74 75 776 977 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 995 796 97 98 99

...