Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Đắc Nông.
KQXS Đắc Nông 25/06/2016
GiảiKết quả
804
7039
66512-6072-8119
56926
492196-37927-49929-10713-38265-74986-38528
398985-13924
250815
195532
ĐB97253
Kết quả mới của XSKT Đắc Nông được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Đắc Nông 18/06/2016
GiảiKết quả
848
7805
67079-7631-2592
53953
442782-36469-35994-60579-65797-84347-45676
389001-46308
253656
170816
ĐB27418
KQXS Đắc Nông 11/06/2016
GiảiKết quả
847
7702
65847-3360-2568
56803
449046-14357-43722-32200-06878-45431-33358
351388-99645
224965
168639
ĐB41807
KQXS Đắc Nông 04/06/2016
GiảiKết quả
872
7716
68625-4801-1701
50998
438003-90504-43862-15757-62779-46733-71294
354015-61786
230521
136445
ĐB91753
KQXS Đắc Nông 28/05/2016
GiảiKết quả
845
7919
65795-3351-9648
54348
482751-73853-76840-93196-79321-33635-22223
374348-61314
261752
198018
ĐB50065
Note: Kết quả xổ số Đắc Nông (kqxs Đắc Nông) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Đắc Nông (ĐN) được cập nhật đầy đủ để dò số Đắc Nông thay thế vé dò Đắc Nông. Thống kê xổ số (tk xs) Đắc Nông được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso dacnong). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Đắc Nông, kqxs ĐN, kqxsĐN, xskt Đắc Nông, xskt ĐN, xs Đắc Nông, tkxs Đắc Nông, thống kê xs Đắc Nông, thống kê sx Đắc Nông, thống kê xskt Đắc Nông, xs kiến thiết Đắc Nông, kq xs Đắc Nông, kết quả xs Đắc Nông, kq xổ số Đắc Nông, xổsố Đắc Nông, sổxố Đắc Nông, dự đoán xs Đắc Nông, dò kqxs Đắc Nông, ketquaxoso Đắc Nông, ketquaxosodacnong, xosokienthietdacnong, kqxskt Đắc Nông, kqxskt dacnong, dự đoán xổ số Đắc Nông, dự đoán xổ số dacnong, dudoanxoso dacnong, xosokienthiet dacnong, đài Đắc Nông, dò số Đắc Nông, dò số ĐN. chu kỳ xổ số Đắc Nông, kqxsĐắc Nông, kqxsdacnong, xsktĐắc Nông, xsktdacnong, xsktĐN, kqxskt, xổ số Đắc Nông trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Đắc Nông
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Đắc Nông.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
3_183___________________045_____033____033___
7_176___________________040_____038_____035____
4_175___________________030____045_____038____
8_165_________________028____033____041____
2_162_________________030____039_____038____
5_158_________________033____031____038____
1_157_________________026____038_____040____
9_156_________________042_____034____029___
6_151________________025___030____040____
0_144_______________041_____039_____028___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 94-04
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
53_5_____123<11-11--------------1<
01_7_______109<-1-2--2-1--1--------<
72_8________108<1--1-2--1-1-----11--<
00_5_____105<--1---11---1--1-----<
18_4____101<-1--1---1--1--------<
76_4____099<-1---1--1---1-------<
45_7_______098<--111-------1---12--<
47_10__________095<-12---2------11-111-<
86_8________095<1--1----121--1-----1<
04_4____093<1--1--1-----1-------<
65_3___093<1-1-1---------------<
39_4____092<1-1---1-------1-----<
96_3___090<1---11--------------<
15_3___090<1--1--1-------------<
57_6______088<--11----1-11--1-----<
48_6______088<-1--3--1-----1------<
19_5_____086<1---1--1-------1-1--<
03_5_____085<--11------111-------<
31_4____073<-11-------1--1------<
94_5_____071<-1-1-----1-------11-<
88_5_____071<--1----11-1----1----<
46_4____071<--1----11-1---------<
28_3___068<1------11-----------<
35_4____066<----121-------------<
16_4____066<-1-1------1--------1<
14_7_______065<----112-----1--1---1<
98_6______062<---1---2--11----1---<
69_3___062<-1---1----------1---<
07_3___061<--1--1-------1------<
22_6______060<--1-----1--1-11-1---<
29_4____059<1------2-----1------<
21_2__059<---11---------------<
79_5_____058<-2-1----------1-1---<
41_9_________056<-----1-2-1--1-2-1--1<
60_3___056<--1--1------------1-<
23_5_____055<----1---11-1-1------<
05_5_____054<-1-------1-1---1-1--<
24_4____054<1-------2--------1--<
36_7_______049<-----11---1--11---2-<
68_3___047<--1------11---------<
61_7_______046<-----1--1-1-1---1-2-<
95_4____044<----11------1--1----<
02_4____044<--1--------11--1----<
08_3___044<-1-------1-------1--<
64_3___043<------21------------<
10_3___043<-----1-1--1---------<
58_5_____042<--1------1----1---11<
56_4____042<-1----------1-1---1-<
82_4____041<-1----------2-1-----<
78_4____041<--1---------11--1---<
12_3___041<1---------1----1----<
92_2__040<-1--------1---------<
32_4____038<1------------1-1--1-<
11_4____038<-------21---------1-<
97_2__038<-1----------1-------<
13_3___036<1----------1-------1<
27_4____033<1--------------1-1-1<
62_3___032<---1-----------11---<
26_2__032<1---------------1---<
85_3___030<1----------------1-1<
17_2__030<------1--1----------<
33_1_030<---1----------------<
74_5_____029<------3--------1-1--<
20_5_____029<-----1------11--2---<
25_4____029<---1----------1----2<
51_3___029<----2--------1------<
66_2__029<-------1-1----------<
30_4____027<--------1-1-1------1<
93_5_____021<---------2-------111<
52_1_021<----1---------------<
40_1_021<----1---------------<
54_3___020<---------1---11-----<
63_1_020<-----1--------------<
42_3___018<---------1-1------1-<
77_2__018<-----1-----------1--<
71_1_017<--------1-----------<
91_3___015<---------1---2------<
89_3___015<---------1-----1-1--<
50_2__015<----------11--------<
06_2__015<---------1----1-----<
90_2__014<--------1---------1-<
83_2__014<-------1-----------1<
84_3___011<----------1---1----1<
73_4____010<------------11----11<
75_4____008<-----------3---1----<
99_2__008<------------1---1---<
87_3___007<-------------1-2----<
49_1_007<-----------1--------<
80_2__006<-----------1-------1<
70_1_004<--------------1-----<
55_1_004<--------------1-----<
34_2__003<---------------1--1-<
37_1_003<---------------1----<
67_2__002<----------------1-1-<
44_2__002<---------------1---1<
43_2__001<----------------2---<
38_2__001<-----------------11-<
59_1_001<-----------------1--<
09_1_001<-----------------1--<
81_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
986_3______<1--------2----------<
961_3______<--------1---1-----1-<
348_3______<----2--------1------<
072_3______<1-------1-1---------<
974_2____<------1--------1----<
953_2____<-1-----------------1<
941_2____<-------1-----------1<
929_2____<1------1------------<
893_2____<---------1--------1-<
816_2____<-1-----------------1<
801_2____<---1----1-----------<
798_2____<-------1--------1---<
795_2____<----1-------1-------<
787_2____<-------------1-1----<
776_2____<-----1------1-------<
773_2____<-------------1-----1<
747_2____<------1---------1---<
705_2____<-----------1-----1--<
700_2____<------1-------1-----<
648_2____<----1--1------------<
614_2____<-----1------1-------<
594_2____<---------1-------1--<
523_2____<-----------1-1------<
504_2____<---1--------1-------<
498_2____<-------1---1--------<
489_2____<---------------1-1--<
445_2____<---1-------------1--<
422_2____<--------1--1--------<
388_2____<--1----1------------<
368_2____<---------11---------<
336_2____<--------------1---1-<
332_2____<-------------1-1----<
284_2____<--------------1----1<
239_2____<------1-------1-----<
224_2____<--------2-----------<
223_2____<----1----1----------<
222_2____<-------------1--1---<
196_2____<1---1---------------<
157_2____<----------1---1-----<
156_2____<------------1-----1-<
147_2____<-----------------11-<
127_2____<-----------------1-1<
103_2____<----------11--------<
079_2____<-1--------------1---<
018_2____<----1------1--------<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Đắc Nông (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 25/6
-> để tham khảo kết quả xổ số Đắc Nông ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
894
7?35
6??98 ??94 ??04
5??53
4???31 ???14 ???88 ???45 ???04 ???28 ???46
3???72 ???46
2???31
1???15
ĐB???94
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
04-94-94-98-88-31
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
94-04
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Đắc Nông 25/06/2016
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 18 - 39

00 01 02 03 *04 05 06 07 08 09
10 11 512 713 14 815 16 17 18 119
20 21 22 23 924 25 926 927 528 929
30 31 532 33 34 35 36 37 38 039
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 97253 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 265 66 67 68 69
70 71 072 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 985 986 87 88 89
90 91 92 93 94 95 196 97 98 99

...