Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Đắc Nông.
KQXS Đắc Nông 30/08/2014
GiảiKết quả
896
7662
62556-4212-7411
59568
445703-99128-29333-98560-70822-77078-47087
326057-96402
294185
118943
ĐB095573
Kết quả mới của XSKT Đắc Nông được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Đắc Nông 23/08/2014
GiảiKết quả
859
7424
60198-9611-6916
55517
414017-99668-63711-51136-21612-69686-55943
329054-66044
217911
120794
ĐB063216
KQXS Đắc Nông 16/08/2014
GiảiKết quả
827
7891
65989-9599-0995
58395
430582-52951-69796-05914-24590-66649-20547
309644-30506
209329
139312
ĐB969973
KQXS Đắc Nông 09/08/2014
GiảiKết quả
868
7628
65109-9633-7955
56634
444400-18590-87356-63091-12613-54476-06762
377626-85531
203316
162391
ĐB878913
KQXS Đắc Nông 02/08/2014
GiảiKết quả
849
7666
63810-7037-6327
56560
490983-13568-14749-27058-91949-18431-83573
354184-24606
207700
119801
ĐB902967
Note: Kết quả xổ số Đắc Nông (kqxs Đắc Nông) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Đắc Nông (ĐN) được cập nhật đầy đủ để dò số Đắc Nông thay thế vé dò Đắc Nông. Thống kê xổ số (tk xs) Đắc Nông được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso dacnong). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Đắc Nông, kqxs ĐN, kqxsĐN, xskt Đắc Nông, xskt ĐN, xs Đắc Nông, tkxs Đắc Nông, thống kê xs Đắc Nông, thống kê sx Đắc Nông, thống kê xskt Đắc Nông, xs kiến thiết Đắc Nông, kq xs Đắc Nông, kết quả xs Đắc Nông, kq xổ số Đắc Nông, xổsố Đắc Nông, sổxố Đắc Nông, dự đoán xs Đắc Nông, dò kqxs Đắc Nông, ketquaxoso Đắc Nông, ketquaxosodacnong, xosokienthietdacnong, kqxskt Đắc Nông, kqxskt dacnong, dự đoán xổ số Đắc Nông, dự đoán xổ số dacnong, dudoanxoso dacnong, xosokienthiet dacnong, đài Đắc Nông, dò số Đắc Nông, dò số ĐN. chu kỳ xổ số Đắc Nông, kqxsĐắc Nông, kqxsdacnong, xsktĐắc Nông, xsktdacnong, xsktĐN, kqxskt, xổ số Đắc Nông trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Đắc Nông
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Đắc Nông.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
9_178___________________041_____037_____028___
1_178___________________038_____043_____039____
5_173__________________044_____038_____033___
6_163_________________033____036_____038____
0_162_________________028____032____033___
7_160_________________041_____032____040____
4_158_________________028____033____041____
2_158_________________023___037_____036____
8_155_________________030____036_____031___
3_155_________________034____036_____041____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 06-28
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
68_5_____154<11-11-1-------------<
43_7_______121<11---1---11-------2-<
73_6______117<1-1-1--1------1---1-<
12_4____110<111----------1------<
34_5_____105<---1---111---------1<
47_5_____092<--1---1-1--1------1-<
06_4____090<--1-11-------1------<
17_8________089<-2-----11---1111----<
60_7_______088<1---1---1-2-----11--<
62_4____087<1--1---2------------<
11_6______085<13--------1--1------<
44_5_____084<-11------1-11-------<
91_7_______083<--12---1----2---1---<
56_5_____083<1--1---1---------1-1<
27_6______082<--1-1--1-------11-1-<
29_4____082<--1--1-1----------1-<
49_7_______079<--1-3---1----1-----1<
33_7_______078<1--1----1---1--2---1<
16_4____078<-2-1-1--------------<
98_5_____075<-1----11-----11-----<
87_4____073<1----11-------1-----<
86_5_____072<-1----1--1-11-------<
95_5_____071<--2--11-----1-------<
96_4____068<1-1-------1-----1---<
36_5_____067<-1---1------1--1-1--<
10_5_____067<----1-1-11------1---<
55_7_______066<---1----1-----11111-<
28_3___066<1--1--------1-------<
31_4____064<---11------1--1-----<
94_3___061<-1---1-----------1--<
90_2__061<--11----------------<
00_4____057<---11--------1-----1<
84_6______056<----1--11---1-1----1<
85_2__053<1----1--------------<
02_5_____052<1-------2------2----<
76_5_____051<---1-----1-1-1---1--<
54_4____049<-1-------1-1-------1<
22_6______048<1-----1-------1---21<
99_2__048<--1-----1-----------<
89_3___047<--1------11---------<
78_4____045<1---------1---11----<
03_3___045<1--------2----------<
57_3___040<1---------1-----1---<
24_2__040<-1--------1---------<
66_3___039<----1-1---------1---<
64_7_______038<-----2--1-----1-2--1<
58_5_____037<----1---1---1-----11<
13_5_____037<---2-------11---1---<
74_3___037<-----1-1--------1---<
51_3___037<--1-------1------1--<
08_2__037<------11------------<
67_4____036<----1----2--1-------<
80_5_____035<------1---11---1-1--<
25_5_____035<-----1---1----11--1-<
42_3___035<-----1---1-1--------<
59_1_035<-1------------------<
39_4____033<-------1--1-1-1-----<
71_3___032<-----3--------------<
37_2__032<----1----1----------<
14_1_031<--1-----------------<
26_2__030<---1-----------1----<
09_1_030<---1----------------<
82_3___028<--1--------------2--<
83_4____027<----1--------1-1-1--<
35_3___027<--------1-1--1------<
30_3___025<------1------11-----<
45_2__025<------2-------------<
21_4____023<-------1---2----1---<
01_4____021<----1---------1---11<
53_5_____020<-----1--------2--1-1<
81_4____019<--------1----1---1-1<
52_3___019<--------1-----1--1--<
63_2__019<---------11---------<
61_1_019<------1-------------<
72_2__018<------1---------1---<
65_2__018<------1---------1---<
93_1_018<-------1------------<
92_5_____017<---------11-------12<
18_5_____017<------1--------2--11<
05_2__017<-------1--------1---<
20_4____016<-----------1-----111<
41_3___016<-------1---------11-<
04_5_____015<----------21-----11-<
15_2__015<----------11--------<
75_3___014<------------11-1----<
38_2__014<--------1---------1-<
19_3___012<-----------1---11---<
46_1_011<---------1----------<
07_2__010<------------1-1-----<
77_3___009<-----------2---1----<
50_2__007<------------1----1--<
23_1_007<-----------1--------<
70_1_006<------------1-------<
79_2__004<-------------2------<
97_3___003<-------------3------<
32_1_002<----------------1---<
69_1_000<-------------------1<
88_0000<--------------------<
48_0000<--------------------<
40_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
822_4________<1-----1-----------11<
555_3______<--------1-------1-1-<
153_3______<--------------1--1-1<
984_2____<-------1------1-----<
955_2____<---1-------------1--<
951_2____<--1--------------1--<
943_2____<11------------------<
930_2____<-------------11-----<
916_2____<-1---1--------------<
904_2____<----------11--------<
810_2____<----1---1-----------<
806_2____<-----1-------1------<
801_2____<----1-------------1-<
796_2____<--1-------------1---<
762_2____<---1---1------------<
747_2____<------1----1--------<
729_2____<-------1----------1-<
720_2____<-----------1------1-<
718_2____<------1--------1----<
711_2____<-1--------1---------<
644_2____<--1--------1--------<
639_2____<-------1------1-----<
611_2____<-1-----------1------<
590_2____<--11----------------<
573_2____<1---1---------------<
568_2____<1---1---------------<
560_2____<1---1---------------<
531_2____<---1----------1-----<
513_2____<-----------11-------<
504_2____<-----------------11-<
460_2____<--------1--------1--<
391_2____<---1---1------------<
356_2____<---1---1------------<
327_2____<----1--1------------<
284_2____<--------1----------1<
258_2____<------------1-----1-<
257_2____<----------1-----1---<
243_2____<-----1------------1-<
184_2____<----1-------1-------<
149_2____<--------1----------1<
136_2____<-1-------------1----<
128_2____<1-----------1-------<
125_2____<---------------1--1-<
121_2____<-------1---1--------<
117_2____<------------1--1----<
098_2____<-------1-----1------<
092_2____<---------1--------1-<
078_2____<1---------1---------<
017_2____<-1------------1-----<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Đắc Nông (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 30/8
-> để tham khảo kết quả xổ số Đắc Nông ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
855
7?95
6??86 ??49 ??73
5??47
4???16 ???33 ???36 ???56 ???62 ???29 ???55
3???68 ???28
2???06
1???73
ĐB???16
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
28-29-73-16-06-36
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
06-28
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Đắc Nông 30/08/2014
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 31 - 00

00 01 402 703 04 05 06 07 08 09
10 411 212 13 14 15 16 17 18 19
20 21 822 23 24 25 26 27 128 29
30 31 32 333 34 35 36 37 38 39
40 41 42 943 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 556 057 58 59
560 61 662 63 64 65 66 67 568 69
70 71 72 95573 74 75 76 77 078 79
80 81 82 83 84 185 86 087 88 89
90 91 92 93 94 95 *96 97 98 99

...