Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Đắc Nông.
KQXS Đắc Nông 19/07/2014
GiảiKết quả
895
7772
60680-9110-9747
53530
405718-44887-62166-59898-02986-24345-93445
353508-86961
291468
181765
ĐB769822
Kết quả mới của XSKT Đắc Nông được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Đắc Nông 12/07/2014
GiảiKết quả
834
7873
62162-5762-1391
55074
442941-78793-65317-62639-62121-67729-56984
338356-34327
250105
169098
ĐB581408
KQXS Đắc Nông 05/07/2014
GiảiKết quả
858
7917
60810-8202-1934
55364
492555-97460-59533-07302-68947-82235-65552
333284-68781
278538
174399
ĐB011149
KQXS Đắc Nông 28/06/2014
GiảiKết quả
863
7510
62576-1637-0844
59743
462203-24725-27842-79546-41903-38354-00667
388092-98767
228886
102589
ĐB074534
KQXS Đắc Nông 21/06/2014
GiảiKết quả
892
7380
64535-7078-1789
54296
409439-17404-29711-16257-85024-29060-18615
328763-16043
206551
196904
ĐB017960
Note: Kết quả xổ số Đắc Nông (kqxs Đắc Nông) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Đắc Nông (ĐN) được cập nhật đầy đủ để dò số Đắc Nông thay thế vé dò Đắc Nông. Thống kê xổ số (tk xs) Đắc Nông được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso dacnong). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Đắc Nông, kqxs ĐN, kqxsĐN, xskt Đắc Nông, xskt ĐN, xs Đắc Nông, tkxs Đắc Nông, thống kê xs Đắc Nông, thống kê sx Đắc Nông, thống kê xskt Đắc Nông, xs kiến thiết Đắc Nông, kq xs Đắc Nông, kết quả xs Đắc Nông, kq xổ số Đắc Nông, xổsố Đắc Nông, sổxố Đắc Nông, dự đoán xs Đắc Nông, dò kqxs Đắc Nông, ketquaxoso Đắc Nông, ketquaxosodacnong, xosokienthietdacnong, kqxskt Đắc Nông, kqxskt dacnong, dự đoán xổ số Đắc Nông, dự đoán xổ số dacnong, dudoanxoso dacnong, xosokienthiet dacnong, đài Đắc Nông, dò số Đắc Nông, dò số ĐN. chu kỳ xổ số Đắc Nông, kqxsĐắc Nông, kqxsdacnong, xsktĐắc Nông, xsktdacnong, xsktĐN, kqxskt, xổ số Đắc Nông trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Đắc Nông
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Đắc Nông.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
1_180___________________046______037_____035____
8_172__________________028____040_____041____
4_169__________________036_____031____042____
5_167__________________034____037_____035____
9_164_________________037_____034____027___
6_160_________________031____039_____032___
3_160_________________034____041_____040____
2_158_________________029____040_____033___
7_157_________________041_____031____040____
0_153________________024___030____035____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 92-55
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
17_7_______173<-11---1111-------1--<
80_5_____121<1---11---1-1--------<
86_5_____117<1--1-11---------1---<
84_8________114<-11---1-1----11---11<
39_6______112<-1--1-1-1------1---1<
34_6______103<-111---------1-1---1<
98_6______102<11-----11------11---<
10_6______099<1-11------1---1-1---<
76_6______093<---1-1-1---1----11--<
47_5_____091<1-1--1------1------1<
55_6______089<--1-----11111-------<
35_3___086<--1-1--1------------<
44_4____081<---1-11------------1<
58_5_____076<--1---1-----111-----<
54_6______073<---1-1-------111--1-<
33_5_____072<--1---1--2---1------<
60_6______068<--1-2-----11--1-----<
30_3___068<1------11-----------<
08_2__068<11------------------<
91_4____065<-1----2---1---------<
92_5_____063<---11-------12------<
21_5_____063<-1---2----1-------1-<
43_5_____058<---11-------2-----1-<
25_5_____058<---1----11--1-----1-<
63_3___058<---11-----------1---<
42_2__058<---1-1--------------<
64_8________057<--1-----1-2--12---1-<
27_6______057<-1-------11-1----1-1<
22_6______057<1-------1---21-1----<
89_4____057<---11----------1-1--<
18_7_______055<1--------2--11-1---1<
81_4____055<--1----1---1-1------<
73_4____053<-1------1---1----1--<
95_3___053<1-----1-------1-----<
04_6______052<----21-----11----1--<
52_3___052<--1-----1--1--------<
49_3___051<--1----1-----1------<
87_2__050<1-------1-----------<
78_5_____048<----1---11----1--1--<
41_5_____048<-1---------11-1----1<
75_3___048<------11-1----------<
20_5_____047<-----1-----111-1----<
67_3___047<---2--1-------------<
56_3___044<-1---------1-1------<
13_3___044<-----11---1---------<
02_5_____041<--2------2-----1----<
15_2__041<----11--------------<
74_2__040<-1--------1---------<
05_2__040<-1--------1---------<
29_4____039<-1----------1---2---<
83_6______038<-------1-1-1--1--11-<
19_4____038<-----1---11-----1---<
72_2__038<1---------1---------<
11_5_____037<----1--1-------11--1<
66_3___037<1---------1--------1<
77_4____036<-----2---1------1---<
38_4____036<--1---------1--1---1<
62_2__036<-2------------------<
65_6______035<1---------1-------22<
93_3___035<-1-------------1--1-<
36_3___034<------1--1-1--------<
61_2__034<1-------------1-----<
53_6______032<--------2--1-1--11--<
07_4____032<------1-1-------1-1-<
45_3___032<2-------------1-----<
96_5_____031<----1-----1---1-2---<
68_4____031<1---------------1-11<
31_4____031<-----1--1--------2--<
37_3___031<---1-----------1-1--<
99_1_031<--1-----------------<
97_4____030<-------3-------1----<
03_2__028<---2----------------<
51_3___027<----1------1----1---<
46_2__027<---1--------------1-<
57_2__026<----1-----1---------<
01_3___025<--------1---11------<
50_3___024<------1----1-----1--<
23_3___022<-----1--------1--1--<
24_1_021<----1---------------<
79_3___020<-------2-----------1<
00_3___020<-------1-----1----1-<
70_2__019<------1--------1----<
28_4____015<------1----------2-1<
12_2__015<-------1----------1-<
06_3___014<-------1----------11<
32_4____013<----------1---1-1--1<
26_1_011<---------1----------<
69_2__008<-------------1-1----<
85_2__007<--------------11----<
94_1_007<-----------1--------<
82_2__006<-----------2--------<
88_2__005<--------------1--1--<
48_2__003<---------------1--1-<
16_1_002<----------------1---<
90_2__001<-----------------11-<
71_0000<--------------------<
59_0000<--------------------<
40_0000<--------------------<
14_0000<--------------------<
09_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
822_3______<1-----------11------<
555_3______<--1-------1-1-------<
498_3______<--------1------11---<
460_3______<--1--------1--1-----<
284_3______<--1----------11-----<
165_3______<----------1-------11<
153_3______<--------1--1-1------<
125_3______<---------1--1-----1-<
984_2____<-1------1-----------<
977_2____<-----1----------1---<
948_2____<---------------1--1-<
930_2____<-------11-----------<
918_2____<-------------1-----1<
904_2____<----11--------------<
873_2____<-1---------------1--<
796_2____<----------1---1-----<
795_2____<------1-------1-----<
747_2____<1----1--------------<
729_2____<-1----------1-------<
720_2____<-----1------1-------<
718_2____<1--------1----------<
711_2____<----1--------------1<
707_2____<------1---------1---<
683_2____<-------1------1-----<
654_2____<--------------11----<
639_2____<-1------1-----------<
629_2____<----------------2---<
596_2____<----------------2---<
513_2____<-----11-------------<
504_2____<-----------11-------<
432_2____<--------------1-1---<
427_2____<-----------------1-1<
364_2____<--1---------------1-<
318_2____<---------1-----1----<
258_2____<------1-----1-------<
257_2____<----1-----1---------<
237_2____<---------------1-1--<
228_2____<-----------------1-1<
197_2____<-------1-------1----<
183_2____<-----------------11-<
149_2____<--1----------1------<
134_2____<-------------1-----1<
121_2____<-1---1--------------<
117_2____<------1--1----------<
110_2____<1---------------1---<
098_2____<-1-----1------------<
092_2____<---1--------1-------<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Đắc Nông (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 19/7
-> để tham khảo kết quả xổ số Đắc Nông ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
830
7?80
6??44 ??86 ??55
5??10
4???25 ???10 ???80 ???39 ???63 ???64 ???44
3???17 ???60
2???92
1???43
ĐB???60
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
39-92-60-80-55-17
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
92-55
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Đắc Nông 19/07/2014
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 55 - 34

00 01 02 03 04 05 06 07 508 09
110 11 12 13 14 15 16 17 718 19
20 21 69822 23 24 25 26 27 28 29
530 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 43452 46 747 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 961 62 63 64 765 166 67 468 69
70 71 772 73 74 75 76 77 78 79
680 81 82 83 84 85 986 887 88 89
90 91 92 93 94 *95 96 97 898 99

...