Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Đắc Nông.
KQXS Đắc Nông 13/12/2014
GiảiKết quả
850
7092
61349-8516-5803
58165
486783-04896-20541-41263-31378-83211-14038
394062-10251
206372
197684
ĐB295022
Kết quả mới của XSKT Đắc Nông được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Đắc Nông 06/12/2014
GiảiKết quả
830
7190
63828-0144-1847
56397
487722-78781-97056-25375-59019-00333-62594
318417-31713
289777
172326
ĐB441312
KQXS Đắc Nông 29/11/2014
GiảiKết quả
862
7004
67876-8884-3794
54456
477535-22369-23669-09072-70250-28965-18174
320964-93534
277221
198999
ĐB627192
KQXS Đắc Nông 22/11/2014
GiảiKết quả
891
7159
61816-7181-1274
51211
404584-94838-04124-65619-66963-04075-62496
301554-03638
260982
153433
ĐB069310
KQXS Đắc Nông 15/11/2014
GiảiKết quả
892
7808
63533-7611-3121
58330
425331-98525-32209-25930-04155-06036-25706
336219-62592
274936
146986
ĐB131439
Note: Kết quả xổ số Đắc Nông (kqxs Đắc Nông) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Đắc Nông (ĐN) được cập nhật đầy đủ để dò số Đắc Nông thay thế vé dò Đắc Nông. Thống kê xổ số (tk xs) Đắc Nông được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso dacnong). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Đắc Nông, kqxs ĐN, kqxsĐN, xskt Đắc Nông, xskt ĐN, xs Đắc Nông, tkxs Đắc Nông, thống kê xs Đắc Nông, thống kê sx Đắc Nông, thống kê xskt Đắc Nông, xs kiến thiết Đắc Nông, kq xs Đắc Nông, kết quả xs Đắc Nông, kq xổ số Đắc Nông, xổsố Đắc Nông, sổxố Đắc Nông, dự đoán xs Đắc Nông, dò kqxs Đắc Nông, ketquaxoso Đắc Nông, ketquaxosodacnong, xosokienthietdacnong, kqxskt Đắc Nông, kqxskt dacnong, dự đoán xổ số Đắc Nông, dự đoán xổ số dacnong, dudoanxoso dacnong, xosokienthiet dacnong, đài Đắc Nông, dò số Đắc Nông, dò số ĐN. chu kỳ xổ số Đắc Nông, kqxsĐắc Nông, kqxsdacnong, xsktĐắc Nông, xsktdacnong, xsktĐN, kqxskt, xổ số Đắc Nông trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Đắc Nông
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Đắc Nông.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
6_189____________________039_____041_____043____
9_187____________________043_____039_____036____
1_177___________________040_____045_____039____
0_169__________________037_____035_____033___
5_167__________________044_____035_____029___
3_166__________________034____045_____032___
8_157_________________024___031____044____
4_146________________028____029____042____
7_144_______________030____034____029___
2_138_______________021___026____033___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 35-92
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
11_10__________170<1--11-111------13---<
75_5_____130<-1-1-1--1--1--------<
63_6______118<1--1--1-2-1---------<
33_6______117<-1-11--1-------1--1-<
92_6______111<1-1-2-1-------1-----<
19_5_____101<-1-11------11-------<
38_5_____097<1--2--1-1-----------<
16_7_______096<1--1---1---1----2-1-<
83_5_____095<1----111-----------1<
59_5_____094<---1-1--1--1----1---<
84_5_____092<1-11---------1-----1<
04_5_____089<--1----111--1-------<
56_6______088<-11---2--------1--1-<
35_4____087<--1--1-1-----1------<
50_5_____084<1-1-----1----11-----<
62_6______080<1-1------11----1--1-<
22_5_____078<11---------11--1----<
17_5_____077<-1---1---1------2---<
74_7_______073<--11------22-1------<
96_6______072<1--1--------11-1-1--<
64_5_____072<--1--1----1-11------<
39_6______070<----1---111-1-1-----<
30_6______070<-1--2------11-1-----<
78_5_____070<1-----1-1-----11----<
94_3___065<-11-------------1---<
77_3___065<-1---1-------1------<
81_2__065<-1-1----------------<
72_2__064<1-1-----------------<
65_2__064<1-1-----------------<
21_3___063<--1-1-------1-------<
26_4____062<-1---1-------1----1-<
68_8________059<------11-1----111-11<
10_4____059<---1-1----1--------1<
91_6______058<---1--1----1-----12-<
54_4____058<---1-1--------1-1---<
99_3___057<--1--1-----------1--<
24_3___056<---1--1---------1---<
47_5_____052<-1------1---2----1--<
41_2__051<1------1------------<
76_5_____050<--1------1--11----1-<
13_5_____049<-1------1-----1---2-<
44_6______047<-1---------21---11--<
00_6______047<------11-1--1-----11<
12_4____047<-1-------------111--<
08_4____046<----1-1---1---1-----<
31_6______044<----1--1--1---1---11<
55_5_____044<----11-------11---1-<
86_5_____042<----1----1-1--1-1---<
09_4____042<----11-----1------1-<
28_4____041<-1----------1--1--1-<
03_3___041<1---------1----1----<
98_6______039<--------221-----1---<
85_4____039<-----1-1------11----<
61_3___038<-------11---1-------<
90_4____037<-1------------1--11-<
51_3___036<1------------1---1--<
88_3___035<------1--11---------<
48_3___035<-----1---1-1--------<
97_1_035<-1------------------<
49_6______034<1-----------1----1-3<
25_2__032<----1----1----------<
18_3___030<-------1-2----------<
69_2__029<--2-----------------<
82_2__028<---1-------------1--<
34_2__028<--1---------------1-<
36_4____027<----2---------1-1---<
67_4____026<--------1-1--1-----1<
06_4____026<----1-----1------1-1<
40_2__023<-----1------1-------<
37_4____022<---------1-1-1-----1<
58_3___022<------1----1-------1<
02_3___022<---------11----1----<
80_2__022<-------1---1--------<
42_2__021<------1------1------<
95_4____020<-------1-----1---2--<
32_2__020<-------1-----1------<
53_1_020<-----1--------------<
60_3___019<-----1---------1---1<
01_3___019<------1-------1----1<
52_1_019<------1-------------<
79_1_018<-------1------------<
71_1_018<-------1------------<
07_1_017<--------1-----------<
89_2__015<--------1--------1--<
57_2__011<----------1----1----<
45_1_011<---------1----------<
73_4____009<------------1--1-1-1<
14_2__009<----------1------1--<
27_3___008<----------1------1-1<
70_1_007<-----------1--------<
43_2__005<---------------11---<
29_2__005<--------------1--1--<
05_2__004<-------------2------<
66_2__003<--------------1----1<
87_1_003<---------------1----<
93_0000<--------------------<
46_0000<--------------------<
23_0000<--------------------<
20_0000<--------------------<
15_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
939_3______<--------1-1---1-----<
611_3______<----1---1-------1---<
560_3______<-----1---------1---1<
211_3______<1--1---1------------<
198_3______<---------11-----1---<
967_2____<-------------1-----1<
955_2____<-----1------------1-<
949_2____<------------1------1<
943_2____<---------------11---<
876_2____<--1----------1------<
817_2____<-----1---1----------<
794_2____<--1-------------1---<
777_2____<-1-----------1------<
703_2____<----------1----1----<
684_2____<1------------1------<
606_2____<----------1--------1<
590_2____<-----------------11-<
573_2____<---------------1---1<
568_2____<---------------1---1<
554_2____<---1-1--------------<
541_2____<1------1------------<
533_2____<----1--1------------<
525_2____<----1----1----------<
375_2____<-1------1-----------<
333_2____<-1-------------1----<
326_2____<-1-----------1------<
312_2____<-1---------------1--<
310_2____<---1-1--------------<
263_2____<1-----1-------------<
244_2____<-----------2--------<
183_2____<-----1-1------------<
168_2____<------1-------1-----<
159_2____<---1-------1--------<
156_2____<------2-------------<
144_2____<-1----------1-------<
108_2____<----------1---1-----<
104_2____<---------1--1-------<
100_2____<------1--1----------<
075_2____<---1-------1--------<
031_2____<----------1---1-----<
022_2____<1-----------1-------<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Đắc Nông (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 13/12
-> để tham khảo kết quả xổ số Đắc Nông ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
856
7?19
6??19 ??81 ??94
5??30
4???72 ???35 ???92 ???83 ???17 ???72 ???62
3???81 ???74
2???56
1???11
ĐB???30
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
11-35-81-56-56-92
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
35-92
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Đắc Nông 13/12/2014
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 38 - 84

00 01 02 803 04 05 06 07 08 09
10 211 12 13 14 15 516 17 18 19
20 21 95022 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 038 39
40 541 42 43 44 45 46 47 48 349
*50 251 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 062 263 64 165 66 67 68 69
70 71 372 73 74 75 76 77 378 79
80 81 82 783 684 85 86 87 88 89
90 91 092 93 94 95 896 97 98 99

...