Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Đaklak.
KQXS Đaklak 19/07/2016
GiảiKết quả
879
7881
63684-6715-8253
51966
475164-89668-93414-09868-08563-19859-05661
311726-40517
260200
144090
ĐB70238
Kết quả mới của XSKT Đaklak được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Đaklak 12/07/2016
GiảiKết quả
874
7915
69014-0820-2053
52931
446568-24336-48530-04241-56808-95174-41572
372537-47153
271110
168508
ĐB96010
KQXS Đaklak 05/07/2016
GiảiKết quả
840
7140
68251-4830-1218
56603
419706-05147-22270-36774-52505-44642-11597
346229-68193
258691
149018
ĐB72282
KQXS Đaklak 28/06/2016
GiảiKết quả
863
7848
69661-7676-2421
51642
456071-09242-04847-47094-85330-93644-13195
383802-31009
287403
177018
ĐB88891
KQXS Đaklak 21/06/2016
GiảiKết quả
817
7295
67169-2541-0563
59433
444451-80538-16424-49754-00463-38249-83346
373389-62174
251378
163684
ĐB20029
Note: Kết quả xổ số Đaklak (kqxs Đaklak) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Đaklak (Đ) được cập nhật đầy đủ để dò số Đaklak thay thế vé dò Đaklak. Thống kê xổ số (tk xs) Đaklak được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso daklak). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Đaklak, kqxs Đ, kqxsĐ, xskt Đaklak, xskt Đ, xs Đaklak, tkxs Đaklak, thống kê xs Đaklak, thống kê sx Đaklak, thống kê xskt Đaklak, xs kiến thiết Đaklak, kq xs Đaklak, kết quả xs Đaklak, kq xổ số Đaklak, xổsố Đaklak, sổxố Đaklak, dự đoán xs Đaklak, dò kqxs Đaklak, ketquaxoso Đaklak, ketquaxosodaklak, xosokienthietdaklak, kqxskt Đaklak, kqxskt daklak, dự đoán xổ số Đaklak, dự đoán xổ số daklak, dudoanxoso daklak, xosokienthiet daklak, đài Đaklak, dò số Đaklak, dò số Đ. chu kỳ xổ số Đaklak, kqxsĐaklak, kqxsdaklak, xsktĐaklak, xsktdaklak, xsktĐ, kqxskt, xổ số Đaklak trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Đaklak
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Đaklak.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
4_176___________________026____045_____038____
6_171__________________039_____042_____030___
0_171__________________036_____038_____038____
8_169__________________033____037_____043____
7_166__________________032____034____045____
1_165_________________037_____041_____036____
5_159_________________034____032____031___
3_152________________033____036_____033___
9_151________________031____030____039____
2_144_______________039_____025___027___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 80-09
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
53_9_________156<12---111----111-----<
38_5_____134<1---1-11-1----------<
47_9_________107<--11-2-1-1------3---<
30_4____106<-111----------1-----<
74_5_____097<-21-1---1-----------<
63_6______091<1--12-----2---------<
84_5_____090<1---1-1-------11----<
70_4____090<--1--1---1-1--------<
61_6______088<1--1--1------1-1---1<
41_6______088<-1--1-1------2--1---<
15_3___086<11-----1------------<
14_6______084<11------1---1---1-1-<
68_6______081<21-----1--------11--<
20_5_____080<-1----1-1-11--------<
09_4____080<---1--1-2-----------<
81_7_______074<1-----11--1-1-----11<
18_8________071<--21---1--------1111<
29_4____071<--1-1----1-----1----<
03_6______070<--11-------2-11-----<
80_5_____069<-----11-11---1------<
10_6______068<-2----1--11-------1-<
82_3___066<--1----11-----------<
48_4____064<---1-1-----1-1------<
26_3___064<1----1---1----------<
95_4____063<---11-----1-----1---<
42_5_____061<--12------1-------1-<
91_4____061<--11-------1-------1<
31_4____061<-1----2-------1-----<
44_5_____060<---1------111--1----<
69_4____060<----1--11--1--------<
51_2__060<--1-1---------------<
17_4____057<1---1-----------2---<
90_3___056<1-----1----1--------<
24_3___056<----1--11-----------<
08_5_____054<-2-----1------1-1---<
00_5_____052<1------1----1----11-<
79_3___052<1-----1--------1----<
76_6______050<---1-----2--1-1--1--<
36_5_____050<-1-------------1111-<
66_4____049<1--------1-1-----1--<
40_3___049<--2--1--------------<
49_5_____048<----1-1--1----2-----<
06_4____048<--1----1-----1----1-<
78_4____044<----1-1-----1-1-----<
67_7_______041<-----1--1-2--1-----2<
37_5_____041<-1---------1----11-1<
92_4____041<------1-1-1----1----<
46_3___041<----1---1---1-------<
35_5_____040<------11----2-1-----<
45_4____038<-----1--1-1--------1<
57_6______037<-------11----1-2-1--<
75_5_____037<-----1-------1-111--<
54_4____037<----1----11-------1-<
72_3___037<-1----------1------1<
27_3___037<-----1-1--------1---<
98_5_____035<-----2---2--------1-<
59_4____035<1-------------1-1--1<
87_6______033<-----------12111----<
05_4____033<--1-----------1--11-<
62_5_____031<--------1-1--1-1-1--<
19_4____031<-----1----1-1-----1-<
89_3___031<----1-----1--1------<
93_1_031<--1-----------------<
71_1_030<---1----------------<
21_1_030<---1----------------<
02_1_030<---1----------------<
64_3___029<1-----------------11<
97_2__029<--1--------------1--<
13_6______028<--------2-1---1---11<
01_5_____027<-----2--------11--1-<
94_2__026<---1---------------1<
99_4____025<---------1-1-1--1---<
12_3___021<---------1-1---1----<
50_2__021<-----1--------1-----<
33_1_021<----1---------------<
86_2__020<-------1-----1------<
83_1_018<-------1------------<
73_2__015<--------1--------1--<
96_1_011<---------1----------<
56_1_011<---------1----------<
07_2__008<----------1-------1-<
04_2__008<------------1---1---<
39_4____007<------------1--3----<
34_3___007<-----------1-----1-1<
85_2__006<-----------1-------1<
22_2__006<-----------2--------<
60_1_006<------------1-------<
52_1_006<------------1-------<
77_1_005<-------------1------<
43_1_005<-------------1------<
25_3___004<---------------1-11-<
28_1_004<--------------1-----<
16_1_001<-----------------1--<
88_3___000<-----------------21-<
58_2__000<-------------------2<
55_1_000<-------------------1<
65_0000<--------------------<
32_0000<--------------------<
23_0000<--------------------<
11_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
820_3______<-1------1--1--------<
699_3______<---------1-1-1------<
517_3______<1---------------2---<
414_3______<1---------------1-1-<
249_3______<----1----1----1-----<
242_3______<---1------1-------1-<
062_3______<----------1--1---1--<
988_2____<-----------------11-<
980_2____<------1-1-----------<
976_2____<---------1-------1--<
975_2____<-----1-----------1--<
969_2____<--------1--1--------<
967_2____<-----1----1---------<
953_2____<-------1----1-------<
946_2____<--------1---1-------<
881_2____<1-----------1-------<
868_2____<1----------------1--<
825_2____<---------------1--1-<
798_2____<-----2--------------<
706_2____<--1----1------------<
684_2____<1---1---------------<
667_2____<----------1--------1<
661_2____<1--1----------------<
657_2____<-------1-----1------<
647_2____<-----1---1----------<
645_2____<--------1----------1<
642_2____<--11----------------<
603_2____<--1----------1------<
592_2____<----------1----1----<
563_2____<1---1---------------<
537_2____<-1-----------------1<
508_2____<-1-----1------------<
505_2____<--1--------------1--<
444_2____<-----------1---1----<
427_2____<-----1-1------------<
424_2____<----1---1-----------<
403_2____<---1-------1--------<
401_2____<--------------11----<
350_2____<-----1--------1-----<
336_2____<-1---------------1--<
335_2____<-------1----1-------<
319_2____<------------1-----1-<
275_2____<---------------11---<
270_2____<--1--1--------------<
253_2____<1------------1------<
241_2____<-1-----------1------<
231_2____<------1-------1-----<
178_2____<------1-------1-----<
174_2____<-1--1---------------<
161_2____<------1--------1----<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Đaklak (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 19/7
-> để tham khảo kết quả xổ số Đaklak ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
842
7?80
6??81 ??29 ??14
5??38
4???48 ???03 ???29 ???68 ???38 ???09 ???20
3???95 ???10
2???41
1???63
ĐB???14
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
80-81-68-95-42-09
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
80-09
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Đaklak 19/07/2016
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 30 - 09

200 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 414 715 16 517 18 19
20 21 22 23 24 25 726 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 70238 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 253 54 55 56 57 58 859
60 661 62 563 164 65 966 67 86682 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 *79
80 881 82 83 684 85 86 87 88 89
090 91 92 93 94 95 96 97 98 99

...