Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Đaklak.
KQXS Đaklak 22/04/2014
GiảiKết quả
830
7837
69692-4292-4090
51423
417608-13841-07403-68219-89418-51140-64220
375062-18345
256593
177398
ĐB197555
Kết quả mới của XSKT Đaklak được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Đaklak 15/04/2014
GiảiKết quả
816
7821
68332-6118-6603
57254
421972-49474-53267-15586-28269-71414-56824
336529-10018
226836
118861
ĐB923398
KQXS Đaklak 08/04/2014
GiảiKết quả
831
7819
64827-9718-0823
52838
473615-64582-66254-24885-86407-69545-79777
348607-89497
233179
142628
ĐB319680
KQXS Đaklak 01/04/2014
GiảiKết quả
841
7527
62185-9808-5628
55304
470535-31919-59089-83883-57137-86550-19142
309169-46997
257718
119400
ĐB561917
KQXS Đaklak 25/03/2014
GiảiKết quả
802
7919
65234-9510-9489
52407
437799-86540-95794-48470-36271-12063-40706
302970-16968
217795
157016
ĐB677390
Note: Kết quả xổ số Đaklak (kqxs Đaklak) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Đaklak (Đ) được cập nhật đầy đủ để dò số Đaklak thay thế vé dò Đaklak. Thống kê xổ số (tk xs) Đaklak được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso daklak). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Đaklak, kqxs Đ, kqxsĐ, xskt Đaklak, xskt Đ, xs Đaklak, tkxs Đaklak, thống kê xs Đaklak, thống kê sx Đaklak, thống kê xskt Đaklak, xs kiến thiết Đaklak, kq xs Đaklak, kết quả xs Đaklak, kq xổ số Đaklak, xổsố Đaklak, sổxố Đaklak, dự đoán xs Đaklak, dò kqxs Đaklak, ketquaxoso Đaklak, ketquaxosodaklak, xosokienthietdaklak, kqxskt Đaklak, kqxskt daklak, dự đoán xổ số Đaklak, dự đoán xổ số daklak, dudoanxoso daklak, xosokienthiet daklak, đài Đaklak, dò số Đaklak, dò số Đ. chu kỳ xổ số Đaklak, kqxsĐaklak, kqxsdaklak, xsktĐaklak, xsktdaklak, xsktĐ, kqxskt, xổ số Đaklak trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Đaklak
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Đaklak.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
7_176___________________030____032____050_____
6_168__________________036_____042_____026___
8_167__________________041_____036_____029___
5_167__________________040_____029____032___
0_167__________________037_____040_____042____
3_165_________________027____041_____038____
2_164_________________035_____038_____039____
9_157_________________034____038_____033___
1_155_________________030____033____034___
4_154________________030____031____037____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 41-16
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
69_6______140<-1-1--1-1-1--1------<
18_5_____130<1211----------------<
19_7_______129<1-111-------2----1--<
37_6______128<1--1-1--1-1-----1---<
27_7_______126<--11---1-1-11-----1-<
85_7_______124<--11-1--21----1-----<
90_5_____115<1---1-11-------1----<
41_5_____108<1--1---1-1-----1----<
31_5_____107<--1---1-1-1-1-------<
40_5_____093<1---11-----1----1---<
99_5_____089<----1111--------1---<
80_3___084<--1--1--1-----------<
30_7_______080<1----1-1--12--1-----<
82_7_______075<--1--1----1-112-----<
28_4____075<--11----1---------1-<
74_6______074<-1----1-1---1-1-1---<
23_5_____074<1-1-------1--1-1----<
03_5_____074<11--------------111-<
00_5_____073<---1---1-1-----1-1--<
07_9_________072<--2-1---11----21--1-<
76_5_____069<-----111--1------1--<
45_5_____068<1-1---------1-1---1-<
98_4____067<11----------1------1<
54_4____067<-11----------1--1---<
92_6______066<2----1------111-----<
32_5_____064<-1------11---1--1---<
89_3___064<---11-----1---------<
16_3___064<-1--1----------1----<
08_2__063<1--1----------------<
67_9_________061<-1----1----2--131---<
61_5_____061<-1----1---1--1----1-<
83_3___060<---1--1-----1-------<
97_4____055<--11-------------1-1<
72_4____054<-1-----1------11----<
86_4____053<-1-------1-1---1----<
20_4____051<1-----1-----1------1<
62_2__051<1------1------------<
55_2__051<1------1------------<
02_6______050<----11--1------2---1<
95_5_____050<----11-----11---1---<
38_4____050<--1-----1--1-----1--<
14_4____047<-1----1-----------11<
77_3___047<--1------11---------<
24_5_____046<-1--------1---1-1-1-<
36_3___045<-1-------1------1---<
13_3___045<-----12-------------<
64_6______044<-----2---11--1----1-<
33_4____044<------1-2----1------<
09_3___043<-----11----1--------<
10_4____041<----1--1--1-------1-<
35_3___041<---1-----1-----1----<
93_3___039<1---------1------1--<
12_2__038<-----1-1------------<
96_2__036<------1-1-----------<
71_5_____035<----1----1-2------1-<
68_3___035<----1--1-----------1<
29_1_035<-1------------------<
94_4____033<----1-----1--1--1---<
50_3___033<---1--------1-----1-<
22_4____032<-------11-----1----1<
06_2__032<----1----1----------<
04_3___031<---1-----------1-1--<
21_2__031<-1-----------------1<
79_1_031<--1-----------------<
42_1_030<---1----------------<
51_3___029<------1--1------1---<
47_3___028<-----1-----1--1-----<
17_2__028<---1-------------1--<
43_6______027<-----1---1-------112<
81_5_____027<-----------111---1-1<
15_2__027<--1----------------1<
87_3___025<-------1----1-1-----<
25_3___024<------1----1-----1--<
70_3___023<----2--------------1<
73_2__023<--------2-----------<
63_4____022<----1--------1----11<
34_4____022<----1---------1--1-1<
78_3___021<---------1--1-1-----<
49_3___020<-------1-----1----1-<
05_2__020<-------1-----1------<
11_1_018<-------1------------<
53_3___017<-----------11-1-----<
59_4____015<---------1-----1-11-<
60_3___014<-----------1-1--1---<
26_3___013<---------1------1-1-<
52_2__013<----------1--1------<
01_3___011<-----------1---1-1--<
58_3___009<-------------1-1-1--<
46_2__008<----------1-------1-<
66_1_008<----------1---------<
48_1_006<------------1-------<
56_1_005<-------------1------<
57_4____001<----------------31--<
84_1_001<-----------------1--<
65_3___000<-------------------3<
91_0000<--------------------<
88_0000<--------------------<
75_0000<--------------------<
44_0000<--------------------<
39_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
964_3______<-----1---11---------<
919_3______<---11------------1--<
737_3______<-----1--1-1---------<
680_3______<--1--1--1-----------<
923_2____<----------1--1------<
872_2____<-------1------1-----<
861_2____<-1----------------1-<
854_2____<-------------1--1---<
843_2____<---------1--------1-<
841_2____<1--------1----------<
838_2____<--1-----1-----------<
836_2____<-1-------1----------<
821_2____<-1-----------------1<
807_2____<---------1----1-----<
799_2____<----1-1-------------<
794_2____<----1-----1---------<
787_2____<------------1-1-----<
782_2____<-----1--------1-----<
718_2____<--11----------------<
692_2____<1-------------1-----<
630_2____<----------11--------<
628_2____<--11----------------<
607_2____<--1-----1-----------<
590_2____<------11------------<
585_2____<--------1-----1-----<
582_2____<--1-----------1-----<
545_2____<--1-----------1-----<
540_2____<----1-----------1---<
510_2____<----1-----1---------<
414_2____<-1----------------1-<
407_2____<--1-1---------------<
403_2____<1-----------------1-<
398_2____<11------------------<
390_2____<----1----------1----<
367_2____<------1---------1---<
333_2____<--------1----1------<
307_2____<---------------1--1-<
281_2____<------------1----1--<
269_2____<-1------1-----------<
254_2____<-11-----------------<
220_2____<1------------------1<
204_2____<---------------1-1--<
178_2____<------------1-1-----<
132_2____<--------1-------1---<
127_2____<---------1-1--------<
083_2____<------1-----1-------<
082_2____<----------1--1------<
067_2____<---------------2----<
034_2____<--------------1--1--<
024_2____<----------1-------1-<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Đaklak (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 22/4
-> để tham khảo kết quả xổ số Đaklak ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
823
7?45
6??82 ??41 ??03
5??03
4???32 ???37 ???03 ???27 ???16 ???07 ???07
3???16 ???32
2???99
1???03
ĐB???00
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
41-16-23-03-32-03
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
41-16
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Đaklak 22/04/2014
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 19 - 89

00 01 02 403 04 05 06 07 608 09
10 11 12 13 14 15 16 17 418 219
220 21 22 423 24 25 26 27 28 29
*30 31 32 33 34 35 36 837 38 39
140 841 42 43 44 345 46 47 48 49
50 51 52 53 54 97555 56 57 58 59
60 61 062 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
090 91 26922 593 94 95 96 97 398 99

...