Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Gia Lai.
KQXS Gia Lai 31/07/2015
GiảiKết quả
885
7147
61044-5446-5202
58834
434052-84773-75120-99641-03268-22342-07565
305021-76113
279604
198636
ĐB882804
Kết quả mới của XSKT Gia Lai được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Gia Lai 24/07/2015
GiảiKết quả
834
7751
66933-4883-3244
50352
407856-56547-55928-13682-35906-22126-43819
365885-30523
201773
172663
ĐB244596
KQXS Gia Lai 17/07/2015
GiảiKết quả
825
7614
62141-9125-9613
53479
439747-59538-41288-50427-02048-12021-29230
319599-22185
280360
180627
ĐB180575
KQXS Gia Lai 10/07/2015
GiảiKết quả
805
7133
69172-2859-5844
56115
453698-68396-84609-69211-79831-56905-45333
350607-07642
214637
115429
ĐB553614
KQXS Gia Lai 03/07/2015
GiảiKết quả
861
7623
63709-8742-3019
59917
437302-66263-85806-19099-30399-58735-85820
323292-93225
288410
110124
ĐB944315
Note: Kết quả xổ số Gia Lai (kqxs Gia Lai) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Gia Lai (GL) được cập nhật đầy đủ để dò số Gia Lai thay thế vé dò Gia Lai. Thống kê xổ số (tk xs) Gia Lai được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso gialai). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Gia Lai, kqxs GL, kqxsGL, xskt Gia Lai, xskt GL, xs Gia Lai, tkxs Gia Lai, thống kê xs Gia Lai, thống kê sx Gia Lai, thống kê xskt Gia Lai, xs kiến thiết Gia Lai, kq xs Gia Lai, kết quả xs Gia Lai, kq xổ số Gia Lai, xổsố Gia Lai, sổxố Gia Lai, dự đoán xs Gia Lai, dò kqxs Gia Lai, ketquaxoso Gia Lai, ketquaxosogialai, xosokienthietgialai, kqxskt Gia Lai, kqxskt gialai, dự đoán xổ số Gia Lai, dự đoán xổ số gialai, dudoanxoso gialai, xosokienthiet gialai, đài Gia Lai, dò số Gia Lai, dò số GL. chu kỳ xổ số Gia Lai, kqxsGia Lai, kqxsgialai, xsktGia Lai, xsktgialai, xsktGL, kqxskt, xổ số Gia Lai trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Gia Lai
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Gia Lai.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
2_172__________________038_____047______034___
0_170__________________035_____045_____032___
6_168__________________047______032____033___
3_168__________________038_____032____044____
8_166__________________038_____037_____036____
1_165_________________033____035_____039____
4_163_________________022___044_____046_____
9_159_________________023___036_____034___
5_156_________________033____023___032___
7_153________________033____029____030___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 44-15
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
42_6______179<1--11-111-----------<
85_7_______159<111--11--------2----<
06_5_____135<-1--1-1-11----------<
02_5_____112<1---1---1-11--------<
47_6______109<111---------1-1---1-<
44_6______109<11-1-----1---1---1--<
19_4____096<-1--11-----1--------<
15_3___096<---111--------------<
23_6______091<-1--1-1-----1-2-----<
63_5_____089<-1--11---------1--1-<
52_4____088<11-----1-----1------<
14_4____087<--11-1-----------1--<
09_3___084<---11---1-----------<
21_7_______083<1-1------1-1-1--1-1-<
13_7_______081<1-1----2--------21--<
34_5_____081<11-----1--------1--1<
73_5_____077<11-------------111--<
99_5_____074<--1-2----11---------<
96_5_____073<-1-1--------11-1----<
82_3___070<-1-----11-----------<
72_4____063<---1--1----1-1------<
33_3___063<-1-2----------------<
41_4____061<1-1-------------11--<
20_3___061<1---1-----------1---<
48_5_____060<--1----1-1--1-----1-<
46_3___059<1----2--------------<
79_4____057<--1---1------1----1-<
29_2__057<---1--1-------------<
83_5_____056<-1------1---1--1-1--<
40_4____056<-----21--1----------<
10_5_____055<----1-1-1----2------<
17_4____055<----1-1-1--------1--<
08_6______054<-----1-2-1--1------1<
36_5_____054<1--------11---1--1--<
81_5_____053<-----11--1--1--1----<
51_4____053<-1-----1------1-1---<
98_4____052<---1---2---------1--<
61_5_____051<----1-1--1--1-----1-<
88_4____048<--1----1----1------1<
04_8________046<2-------2------11-11<
25_5_____045<--2-1------------11-<
60_3___045<--1-----1---------1-<
39_6______044<-----1--1--1-1---11-<
92_5_____044<----1--1---1--1---1-<
26_4____043<-1---------1-1-----1<
07_3___042<---1------11--------<
56_2__040<-1--------1---------<
05_5_____039<---2-----1-2--------<
59_4____038<---1-------2-1------<
68_2__038<1---------1---------<
28_4____037<-1------------1--11-<
84_4____036<-----1---1---1-1----<
65_3___036<1-------------1-1---<
30_2__036<--1-------1---------<
70_6______034<------1---1-1-2--1--<
38_3___034<--1--------1-------1<
01_6______033<------1-1------11--2<
31_3___033<---1--------1-----1-<
24_8________032<----1-----31---1---2<
75_2__031<--1------------1----<
43_7_______030<------1---1-2---1-11<
90_4____029<-----1------11---1--<
78_2__029<-------1-1----------<
00_2__029<-------1-1----------<
37_2__028<---1-------------1--<
69_3___027<------1--1--------1-<
11_2__027<---1--------------1-<
97_5_____026<------1---1----1--11<
27_4____026<--2-----------1----1<
58_3___026<-----1-----1----1---<
18_3___024<-------1-----11-----<
87_3___023<--------1---1--1----<
86_3___022<-----1-------1----1-<
62_2__021<-------1----1-------<
67_3___020<-----1--------1----1<
35_3___020<----1----------2----<
95_3___019<----------11--1-----<
94_3___019<-----1---------2----<
71_2__019<--------1----1------<
53_3___017<------1---------1--1<
89_1_017<--------1-----------<
74_4____016<---------2---1-----1<
22_4____016<----------21----1---<
16_2__016<--------1-------1---<
54_2__015<--------1--------1--<
03_2__012<----------1---1-----<
49_2__011<-----------1--1-----<
91_1_011<---------1----------<
50_1_008<----------1---------<
66_4____006<------------2---1--1<
80_2__005<--------------1--1--<
64_2__005<--------------1--1--<
45_1_005<-------------1------<
93_1_002<----------------1---<
12_1_000<-------------------1<
77_0000<--------------------<
76_0000<--------------------<
57_0000<--------------------<
55_0000<--------------------<
32_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
523_4________<-1----1-------2-----<
808_3______<-----1---1---------1<
643_3______<----------1-------11<
342_3______<1-----11------------<
090_3______<-----1------11------<
997_2____<------1--------1----<
928_2____<-1---------------1--<
901_2____<--------1----------1<
888_2____<-------1-----------1<
859_2____<---1---------1------<
831_2____<---1--------1-------<
819_2____<-1---------1--------<
804_2____<1------------------1<
773_2____<11------------------<
742_2____<----1---1-----------<
735_2____<----1----------1----<
687_2____<--------1---1-------<
685_2____<-----11-------------<
637_2____<---1-------------1--<
636_2____<1----------------1--<
623_2____<----1-------1-------<
614_2____<--11----------------<
608_2____<-------1----1-------<
538_2____<--1----------------1<
534_2____<-------1--------1---<
504_2____<--------1---------1-<
479_2____<--1---1-------------<
446_2____<1----1--------------<
396_2____<---1---------1------<
360_2____<--1---------------1-<
352_2____<-1-----------1------<
315_2____<----11--------------<
306_2____<------1-1-----------<
283_2____<--------1------1----<
253_2____<------1---------1---<
248_2____<-------1----1-------<
174_2____<---------1---1------<
124_2____<----1----------1----<
120_2____<1---------------1---<
070_2____<--------------1--1--<
066_2____<------------1---1---<
021_2____<1-1-----------------<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Gia Lai (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 31/7
-> để tham khảo kết quả xổ số Gia Lai ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
815
7?47
6??21 ??99 ??21
5??46
4???96 ???96 ???63 ???15 ???44 ???52 ???46
3???99 ???33
2???42
1???14
ĐB???63
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
99-44-33-15-96-46
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
44-15
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Gia Lai 31/07/2015
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 02 - 81

00 01 202 03 6828042 05 06 07 08 09
10 11 12 113 14 15 16 17 18 19
120 021 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 834 35 636 37 38 39
40 641 342 43 044 45 446 147 48 49
50 51 052 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 565 66 67 268 69
70 71 72 773 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 *85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

...