Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Gia Lai.
KQXS Gia Lai 17/04/2015
GiảiKết quả
881
7735
63163-3785-3884
50387
462124-97073-69135-93997-27285-41275-57694
344301-76304
204296
170394
ĐB510283
Kết quả mới của XSKT Gia Lai được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Gia Lai 10/04/2015
GiảiKết quả
813
7253
60122-2651-9120
59058
489743-33521-41534-70801-47516-84673-74593
301241-77313
288665
162066
ĐB356104
KQXS Gia Lai 03/04/2015
GiảiKết quả
873
7398
62944-2925-4764
57839
480554-69636-63070-63690-65214-12637-02928
357517-61180
299541
160583
ĐB565013
KQXS Gia Lai 27/03/2015
GiảiKết quả
825
7731
66392-1621-2297
55261
425139-79647-57360-37011-49369-33528-18763
307748-34279
280504
166986
ĐB660643
KQXS Gia Lai 20/03/2015
GiảiKết quả
826
7804
67553-0697-8767
51888
463538-03808-53224-41643-10112-64866-67027
379901-51334
274524
151601
ĐB448274
Note: Kết quả xổ số Gia Lai (kqxs Gia Lai) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Gia Lai (GL) được cập nhật đầy đủ để dò số Gia Lai thay thế vé dò Gia Lai. Thống kê xổ số (tk xs) Gia Lai được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso gialai). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Gia Lai, kqxs GL, kqxsGL, xskt Gia Lai, xskt GL, xs Gia Lai, tkxs Gia Lai, thống kê xs Gia Lai, thống kê sx Gia Lai, thống kê xskt Gia Lai, xs kiến thiết Gia Lai, kq xs Gia Lai, kết quả xs Gia Lai, kq xổ số Gia Lai, xổsố Gia Lai, sổxố Gia Lai, dự đoán xs Gia Lai, dò kqxs Gia Lai, ketquaxoso Gia Lai, ketquaxosogialai, xosokienthietgialai, kqxskt Gia Lai, kqxskt gialai, dự đoán xổ số Gia Lai, dự đoán xổ số gialai, dudoanxoso gialai, xosokienthiet gialai, đài Gia Lai, dò số Gia Lai, dò số GL. chu kỳ xổ số Gia Lai, kqxsGia Lai, kqxsgialai, xsktGia Lai, xsktgialai, xsktGL, kqxskt, xổ số Gia Lai trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Gia Lai
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Gia Lai.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
5_179___________________049______031____040____
1_174__________________032____047______042____
0_171__________________032____039_____036____
6_169__________________037_____034____036____
4_167__________________028____034____046_____
3_167__________________034____039_____038____
7_157_________________033____035_____025__
8_156_________________029____033____035____
2_153________________038_____030____034___
9_147________________028____038_____028___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 66-73
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
04_9_________190<11-11--1---11-1---1-<
83_6______124<1-1---1---1-1-1-----<
01_10__________121<11--2--11-----2--1-1<
43_5_____119<-1-11-1----------1--<
12_11___________118<----1111121------111<
97_6______116<1--11--1-------1-1--<
73_4____112<111--------1--------<
28_6______110<--11---11----1-----1<
34_5_____108<-1--11---1--------1-<
24_5_____097<1---21--1-----------<
31_4____097<---1-1-1--1---------<
86_6______092<---1-1--1--1----11--<
53_5_____091<-1--12--------1-----<
25_5_____086<--11----11--------1-<
41_6______082<-11-----1---1--2----<
85_7_______078<2-----11--11--1-----<
65_5_____076<-1---1----11--1-----<
39_6______072<--11-------11--1-1--<
69_5_____069<---1--1--1--------2-<
66_5_____066<-1--1--------1--11--<
35_5_____066<2-----1--11---------<
21_2__065<-1-1----------------<
16_6______064<-1----1---1-1---1-1-<
58_6______063<-1-----1-1---1---1-1<
52_5_____063<------111---1-----1-<
63_3___063<1--1-----------1----<
22_4____062<-1----1--1--------1-<
14_6______061<--1----1--11--1----1<
15_5_____061<-------111-1-1------<
51_4____060<-1---2----------1---<
13_4____058<-21-------------1---<
47_3___058<---1-1---------1----<
74_7_______053<----1--1--1-12--1---<
96_4____051<1--------1--1-1-----<
93_3___051<-1----1-----------1-<
44_3___050<--1----1------1-----<
81_2__050<1-------1-----------<
94_7_______049<2---------1-11-11---<
90_4____049<--1-----1----1--1---<
00_4____049<-----1--11----1-----<
80_3___049<--1-----1-----1-----<
36_2__048<--1-----1-----------<
79_4____044<---1----1-----1----1<
87_3___043<1---------1--1------<
60_7_______042<---1--------211-2---<
17_3___042<--1------1-----1----<
92_3___041<---1------1-1-------<
30_3___040<------11----1-------<
38_4____039<----1----1-1---1----<
27_2__039<----1--1------------<
91_6______038<-------11--1---1--11<
11_3___036<---1-------1----1---<
70_5_____034<--1--------1-----1-2<
20_2__034<-1--------------1---<
75_2__033<1--------------1----<
84_1_033<1-------------------<
71_4____032<-----1---1---2------<
48_4____032<---1---------1---1-1<
32_4____032<-----1-----11---1---<
37_3___031<--1------------1--1-<
98_1_031<--1-----------------<
54_1_031<--1-----------------<
61_1_030<---1----------------<
64_2__029<--1--------------1--<
95_4____028<-----1---1-------1-1<
40_4____026<------2---2---------<
88_2__026<----1-----1---------<
72_3___025<------1----1----1---<
33_3___024<-------1-----11-----<
08_2__024<----1-------1-------<
55_3___023<---------11---1-----<
76_3___022<-------1----1----1--<
62_2__022<-----1-------1------<
67_1_021<----1---------------<
18_5_____020<----------2-1-11----<
03_4____020<------2---------1--1<
78_2__020<-----1---------1----<
26_2__020<----1-----------1---<
50_1_020<-----1--------------<
57_3___019<------1--------1--1-<
06_4____018<------1---------11-1<
68_3___018<---------1-1------1-<
77_1_017<--------1-----------<
89_2__014<--------1---------1-<
56_2__014<---------1-----1----<
49_4____010<-------------1-11-1-<
10_3___010<------------11-----1<
82_1_007<-----------1--------<
09_4____006<-----------1-----2-1<
45_3___006<-----------1------11<
05_1_005<-------------1------<
46_2__003<--------------1----1<
02_1_003<---------------1----<
23_1_001<-----------------1--<
19_1_001<-----------------1--<
59_1_000<-------------------1<
29_1_000<------------------1-<
99_0000<--------------------<
42_0000<--------------------<
07_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
541_4________<--1-----1---1--1----<
528_4________<---1---1-----1-----1<
801_3______<-1------1----------1<
439_3______<-----------1---1-1--<
283_3______<1---------1-1-------<
985_2____<-------1--1---------<
932_2____<-----1----------1---<
914_2____<----------1--------1<
886_2____<-----------1----1---<
808_2____<----1-------1-------<
785_2____<1-------------1-----<
731_2____<---1---1------------<
722_2____<------1--1----------<
715_2____<--------1--1--------<
665_2____<-1---------1--------<
643_2____<---11---------------<
625_2____<---------1--------1-<
612_2____<------1------------1<
574_2____<-------1--1---------<
571_2____<-----1---1----------<
560_2____<--------------1-1---<
553_2____<----1---------1-----<
512_2____<-------1-1----------<
506_2____<------1------------1<
504_2____<---1--------------1-<
497_2____<-------1-------1----<
460_2____<------------11------<
455_2____<---------1----1-----<
437_2____<---------------1--1-<
409_2____<-----------------2--<
396_2____<---------1--1-------<
394_2____<1--------------1----<
390_2____<--------1----1------<
387_2____<1------------1------<
334_2____<----11--------------<
301_2____<1-------------1-----<
285_2____<1----------1--------<
276_2____<-------1---------1--<
238_2____<-----------1---1----<
214_2____<--1-----------1-----<
158_2____<---------1---1------<
156_2____<---------1-----1----<
135_2____<1-----1-------------<
124_2____<1----1--------------<
112_2____<----1---1-----------<
094_2____<------------11------<
070_2____<--1----------------1<
016_2____<------1-----------1-<
013_2____<--1-------------1---<
011_2____<---1------------1---<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Gia Lai (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 17/4
-> để tham khảo kết quả xổ số Gia Lai ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
865
7?86
6??31 ??97 ??21
5??52
4???28 ???73 ???39 ???41 ???43 ???12 ???65
3???66 ???69
2???66
1???65
ĐB???63
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
69-65-41-73-66-52
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
66-73
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Gia Lai 17/04/2015
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 04 - 13

00 301 02 03 304 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 124 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 17352 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 163 64 65 66 67 68 69
70 71 72 073 74 275 76 77 78 79
80 *81 82 10283 884 27852 86 387 88 89
90 91 92 93 36942 95 296 997 98 99

...