Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Gia Lai.
KQXS Gia Lai 02/10/2015
GiảiKết quả
817
7378
66701-0885-6355
54138
444825-48278-10371-04289-55870-28007-45722
350315-77603
204542
178757
ĐB415124
Kết quả mới của XSKT Gia Lai được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Gia Lai 25/09/2015
GiảiKết quả
853
7223
64019-0218-2320
58176
489277-09897-64658-96156-98598-81315-62330
338136-44351
290479
148199
ĐB313109
KQXS Gia Lai 18/09/2015
GiảiKết quả
886
7556
69831-7605-7486
50525
469173-59805-32972-02542-09358-79727-37110
372388-90715
252747
167376
ĐB685180
KQXS Gia Lai 11/09/2015
GiảiKết quả
875
7015
69331-7369-5288
50117
492879-98938-08325-01632-32275-54787-70248
344189-68696
204189
107500
ĐB222394
KQXS Gia Lai 04/09/2015
GiảiKết quả
895
7677
62289-5706-3136
59383
437100-74520-36392-20409-76436-59207-40757
325834-95917
293568
140270
ĐB672435
Note: Kết quả xổ số Gia Lai (kqxs Gia Lai) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Gia Lai (GL) được cập nhật đầy đủ để dò số Gia Lai thay thế vé dò Gia Lai. Thống kê xổ số (tk xs) Gia Lai được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso gialai). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Gia Lai, kqxs GL, kqxsGL, xskt Gia Lai, xskt GL, xs Gia Lai, tkxs Gia Lai, thống kê xs Gia Lai, thống kê sx Gia Lai, thống kê xskt Gia Lai, xs kiến thiết Gia Lai, kq xs Gia Lai, kết quả xs Gia Lai, kq xổ số Gia Lai, xổsố Gia Lai, sổxố Gia Lai, dự đoán xs Gia Lai, dò kqxs Gia Lai, ketquaxoso Gia Lai, ketquaxosogialai, xosokienthietgialai, kqxskt Gia Lai, kqxskt gialai, dự đoán xổ số Gia Lai, dự đoán xổ số gialai, dudoanxoso gialai, xosokienthiet gialai, đài Gia Lai, dò số Gia Lai, dò số GL. chu kỳ xổ số Gia Lai, kqxsGia Lai, kqxsgialai, xsktGia Lai, xsktgialai, xsktGL, kqxskt, xổ số Gia Lai trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Gia Lai
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Gia Lai.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
0_181___________________029____050______035____
2_178___________________038_____040_____033___
3_169__________________043_____039_____035____
8_166__________________035_____037_____037____
4_165_________________034____037_____037____
9_163_________________025___029____043____
7_160_________________027____041_____036____
1_159_________________040_____040_____030___
5_155_________________033____024___037____
6_144_______________036_____023___037____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 79-77
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
15_8________175<1111-1------111-----<
25_7_______124<1-11-1-----2-1------<
17_7_______118<1--11--1-----1-1-1--<
20_5_____118<-1--1---11---1------<
77_4____117<-1--11--1-----------<
09_6______116<-1--1---1---11---1--<
79_5_____111<-1-1---1---1---1----<
36_8________102<-1--2-1-11--------11<
89_6______098<1--21--1---------1--<
42_8________095<1-1------1--11-111--<
38_4____095<1--1-1-----1--------<
76_4____091<-11---2-------------<
07_5_____089<1---11------1------1<
70_6______082<1---1--2-------1---1<
85_6______072<1--------111--11----<
03_5_____072<1----2--1----------1<
56_4____067<-11-------1--------1<
58_3___067<-11-----------1-----<
78_6______066<2----11---------1-1-<
96_4____066<---1-1----1-1-------<
19_5_____065<-1----1---1--11-----<
73_4____065<--1----1-11---------<
63_6______064<-----11-1-1--11-----<
88_4____064<--11-------1----1---<
31_3___064<--11--------1-------<
23_5_____063<-1-----1--1--1-1----<
47_4____063<--1------111--------<
57_2__062<1---1---------------<
48_5_____061<---1-1-----1----1-1-<
10_5_____061<--1---1------1-1-1--<
34_6______059<----1---211-----1---<
41_4____059<-------111-1--------<
35_4____059<----1-1-1----1------<
99_7_______058<-1----1----1-2----11<
87_3___056<---1-1-----------1--<
00_4____055<---11-----------1-1-<
06_7_______052<----11----1--1-1-11-<
97_4____050<-1----1--------1---1<
01_4____050<1-----1--------1-1--<
71_3___050<1-----1----------1--<
14_5_____048<-----1--1--11-1-----<
27_4____048<--1-----1--2--------<
80_2__048<--1-----1-----------<
46_5_____045<------11-1----2-----<
69_4____044<---1----1------1--1-<
22_4____042<1-------1----------2<
51_3___042<-1--------1-----1---<
92_4____041<----1-1------1--1---<
98_4____039<-1----------1---2---<
30_3___038<-1---------1-------1<
72_3___037<--1---------1--1----<
84_4____036<-----1-1------1---1-<
53_2__035<-1-------------1----<
39_4____034<-------11-----1--1--<
21_4____034<------1--1-1------1-<
18_2__034<-1--------------1---<
55_1_033<1-------------------<
24_5_____032<1------------1-----3<
02_5_____032<------1--1---1---1-1<
75_3___032<---2-------1--------<
94_2__031<---1----------1-----<
86_3___030<--2-----------1-----<
32_1_030<---1----------------<
33_4____029<------1---1-2-------<
05_5_____028<--2---------2-----1-<
68_3___028<----1----1---------1<
04_5_____027<-------1-2-------2--<
83_3___027<----1-----1------1--<
29_3___026<-----1------1--1----<
44_4____025<---------11-1-----1-<
60_3___025<-----1-----1-----1--<
28_2__024<------1---1---------<
52_3___021<---------11-----1---<
59_2__021<-------1----1-------<
37_2__021<-------1----1-------<
11_2__020<--------1---1-------<
13_4____019<---------1-1----2---<
64_1_018<-------1------------<
49_1_018<-------1------------<
95_2__017<----1--------------1<
12_1_017<--------1-----------<
54_2__016<-------1---------1--<
50_2__016<-----1-------------1<
74_3___014<-------1----------2-<
82_3___011<----------1-----11--<
65_1_011<---------1----------<
61_3___008<-------------1-1--1-<
26_1_008<----------1---------<
81_3___007<--------------11--1-<
40_4____006<--------------21--1-<
08_4____005<--------------1-2-1-<
90_1_004<--------------1-----<
67_1_004<--------------1-----<
43_2__002<---------------1---1<
62_1_002<----------------1---<
16_1_001<-----------------1--<
91_1_000<------------------1-<
93_0000<--------------------<
66_0000<--------------------<
45_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
315_4________<11-----------11-----<
479_3______<-1---------1---1----<
436_3______<----1-1-1-----------<
342_3______<---------1-----11---<
306_3______<-----1---------1-1--<
136_3______<-1--1--------------1<
963_2____<--------1-----1-----<
917_2____<----1--------1------<
885_2____<1---------1---------<
834_2____<----1----1----------<
831_2____<--1---------1-------<
808_2____<--------------1---1-<
773_2____<---------11---------<
757_2____<1---1---------------<
747_2____<--1--------1--------<
742_2____<-------------1---1--<
701_2____<1--------------1----<
685_2____<--------------11----<
677_2____<----11--------------<
614_2____<-----------11-------<
599_2____<------1----1--------<
598_2____<-1--------------1---<
568_2____<----1--------------1<
542_2____<1-1-----------------<
523_2____<----------1----1----<
470_2____<-------1-----------1<
446_2____<---------1----1-----<
429_2____<-----1------1-------<
404_2____<-------1---------1--<
360_2____<-----1-----1--------<
303_2____<-----1-------------1<
289_2____<1---1---------------<
288_2____<---1-------1--------<
278_2____<1-----1-------------<
248_2____<---1------------1---<
189_2____<---2----------------<
150_2____<-----1-------------1<
124_2____<1------------1------<
107_2____<-----1-------------1<
100_2____<----1-----------1---<
021_2____<---------1-1--------<
019_2____<-1-----------1------<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Gia Lai (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 2/10
-> để tham khảo kết quả xổ số Gia Lai ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
842
7?20
6??19 ??88 ??79
5??09
4???56 ???77 ???25 ???47 ???20 ???85 ???42
3???42 ???38
2???36
1???88
ĐB???19
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
42-09-79-77-38-36
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
79-77
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Gia Lai 02/10/2015
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 09 - 47

00 701 02 603 04 05 06 007 08 09
10 11 12 13 14 315 16 *17 18 19
20 21 722 23 15124 825 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 138 39
40 41 542 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 355 56 757 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
870 371 72 73 74 75 76 77 23782 79
80 81 82 83 84 885 86 87 88 289
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

...