Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Gia Lai.
KQXS Gia Lai 06/03/2015
GiảiKết quả
857
7103
66585-2552-9893
59016
494703-93683-58135-65612-89740-71443-82340
302722-88430
218506
187372
ĐB094569
Kết quả mới của XSKT Gia Lai được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Gia Lai 27/02/2015
GiảiKết quả
858
7033
61401-4528-3985
55497
472512-83044-77276-06852-27614-73891-32731
350530-05904
288727
111515
ĐB212574
KQXS Gia Lai 20/02/2015
GiảiKết quả
891
7541
61900-0536-3390
53686
456728-34477-68801-50024-25715-56152-54980
369112-84025
295789
138179
ĐB167781
KQXS Gia Lai 13/02/2015
GiảiKết quả
869
7156
65455-0938-9512
56935
473017-68568-38625-06571-19396-18095-34722
396634-37912
291415
179200
ĐB806158
KQXS Gia Lai 06/02/2015
GiảiKết quả
812
7218
64965-3187-7716
52794
470131-43914-40574-50435-17140-92985-02418
348355-02288
204292
116640
ĐB595283
Note: Kết quả xổ số Gia Lai (kqxs Gia Lai) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Gia Lai (GL) được cập nhật đầy đủ để dò số Gia Lai thay thế vé dò Gia Lai. Thống kê xổ số (tk xs) Gia Lai được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso gialai). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Gia Lai, kqxs GL, kqxsGL, xskt Gia Lai, xskt GL, xs Gia Lai, tkxs Gia Lai, thống kê xs Gia Lai, thống kê sx Gia Lai, thống kê xskt Gia Lai, xs kiến thiết Gia Lai, kq xs Gia Lai, kết quả xs Gia Lai, kq xổ số Gia Lai, xổsố Gia Lai, sổxố Gia Lai, dự đoán xs Gia Lai, dò kqxs Gia Lai, ketquaxoso Gia Lai, ketquaxosogialai, xosokienthietgialai, kqxskt Gia Lai, kqxskt gialai, dự đoán xổ số Gia Lai, dự đoán xổ số gialai, dudoanxoso gialai, xosokienthiet gialai, đài Gia Lai, dò số Gia Lai, dò số GL. chu kỳ xổ số Gia Lai, kqxsGia Lai, kqxsgialai, xsktGia Lai, xsktgialai, xsktGL, kqxskt, xổ số Gia Lai trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Gia Lai
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Gia Lai.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
0_173__________________034____041_____042____
5_171__________________041_____034____038____
8_170__________________030____035_____040____
6_168__________________037_____035_____036____
1_167__________________029____048______038____
7_161_________________038_____035_____025__
2_159_________________035_____026____040____
9_158_________________035_____040_____031___
3_157_________________029____036_____033___
4_156_________________032____030____037____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 18-86
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
12_10__________178<11121------1111-----<
15_5_____159<-111-1-1------------<
91_7_______152<-11--1---1--111-----<
85_6______146<11--11--1----------1<
04_7_______141<-1---11-1---1--11---<
52_7_______135<111---1-----1--1--1-<
74_6______128<-1--1-12--1---------<
58_6______122<-1-1---1---1-11-----<
14_6______117<-1--11--1----1---1--<
83_7_______110<1---1-1-1------11-1-<
16_6______109<1---1-1---1-1------1<
01_9_________092<-11-----2--1-11---11<
35_4____091<1--11-----------1---<
30_6______084<11----1-------21----<
28_6______083<-11----1-----1-1--1-<
96_4____081<---1--1-1-------1---<
55_4____080<---11---1----------1<
00_3___078<--11----1-----------<
38_4____076<---1-1---1------1---<
86_6______073<--1--1----11--1--1--<
18_6______072<----2-1-11-------1--<
94_7_______070<----1-11-11-----1-1-<
41_4____070<--1---1--2----------<
33_4____070<-1-----11------1----<
22_3___066<1--1--------1-------<
25_4____065<--11--------1-1-----<
69_6______063<1--1--------2---1--1<
31_3___062<-1--1------------1--<
68_4____060<---1-1------1---1---<
40_4____058<2---2---------------<
76_3___058<-1----1----1--------<
72_3___058<1----1----1---------<
60_8________055<------211-2------1-1<
65_4____054<----11--1----------1<
39_4____054<-----11--1-1--------<
90_3___054<--1----1--1---------<
44_2__052<-1------1-----------<
06_6______051<1---------11-1--1--1<
79_4____050<--1-----1----1-1----<
57_4____050<1--------1--1--1----<
97_3___050<-1-------1-1--------<
71_6______049<---1---2-------1-11-<
80_3___046<--1-----1--------1--<
17_4____044<---1-----1----1-1---<
95_5_____043<---1-------1-11---1-<
32_4____042<-----11---1------1--<
49_4____040<-------1-11-1-------<
10_4____040<------11-----11-----<
43_3___040<1----------1---1----<
56_4____039<---1-----1------2---<
87_2__039<----1--1------------<
03_4____038<2---------1--1------<
93_3___036<1-----------1-----1-<
89_2__034<--1---------1-------<
92_6______033<----1-1---------2--2<
34_3___033<---1--------1-----1-<
27_2__033<-1---------------1--<
36_1_031<--1-----------------<
24_1_031<--1-----------------<
09_6______030<-----1-----2-1-2----<
66_3___030<-------1--11--------<
77_2__029<--1--------------1--<
70_5_____028<-----1-----1-2----1-<
48_5_____028<-------1---1-1---11-<
45_3___028<-----1------11------<
81_2__028<--1---------------1-<
11_3___024<-----1----1--------1<
88_3___021<----1---------2-----<
82_2__021<-----1--------1-----<
37_3___020<---------1--1--1----<
73_2__019<-----1----------1---<
46_2__019<--------1----1------<
53_2__018<--------1-----1-----<
08_2__018<------1---------1---<
62_1_018<-------1------------<
05_1_018<-------1------------<
63_3___014<---------1------11--<
78_2__012<---------1-------1--<
75_2__012<---------1-------1--<
51_3___011<----------1-----11--<
13_2__011<----------1----1----<
47_1_011<---------1----------<
20_4____010<----------1----1--2-<
02_2__010<---------1---------1<
23_3___009<-----------1---1---1<
64_2__008<-----------1-----1--<
26_1_008<----------1---------<
19_2__006<-----------1-------1<
29_2__005<------------1------1<
59_1_005<-------------1------<
84_2__004<--------------1---1-<
67_3___003<--------------1---11<
98_2__003<--------------1----1<
61_1_003<---------------1----<
50_2__002<---------------1---1<
42_2__001<-----------------11-<
07_1_001<-----------------1--<
54_1_000<------------------1-<
99_0000<--------------------<
21_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
801_3______<--1----------1-----1<
541_3______<--1---1--1----------<
528_3______<-1-----1-----1------<
506_3______<1------------1-----1<
439_3______<-----1---1-1--------<
401_3______<-1------------1---1-<
283_3______<----1-1-----------1-<
238_3______<-----1---1------1---<
992_2____<------1---------1---<
991_2____<------------1-1-----<
985_2____<-1--1---------------<
930_2____<------1-------1-----<
914_2____<----1--------1------<
886_2____<-----1----1---------<
871_2____<-------1-------1----<
857_2____<------------1--1----<
806_2____<----------1-----1---<
781_2____<--1---------------1-<
771_2____<-----------------11-<
728_2____<--1---------------1-<
722_2____<1--1----------------<
716_2____<----1--------------1<
715_2____<--1--1--------------<
712_2____<-----------1--1-----<
683_2____<1--------------1----<
667_2____<------------------11<
665_2____<-----1-------------1<
648_2____<-------------1----1-<
634_2____<---1--------------1-<
625_2____<---1--------1-------<
612_2____<1------------1------<
595_2____<-------------11-----<
574_2____<-1--1---------------<
560_2____<--------1-1---------<
552_2____<1-----------------1-<
512_2____<-1-1----------------<
497_2____<-1-------1----------<
460_2____<------11------------<
455_2____<---1----1-----------<
437_2____<---------1--1-------<
409_2____<-----------2--------<
404_2____<------1---------1---<
396_2____<---1--1-------------<
390_2____<--1----1------------<
288_2____<----1---------1-----<
276_2____<-1---------1--------<
258_2____<-------------11-----<
179_2____<--1------------1----<
158_2____<---1---1------------<
156_2____<---1-----1----------<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Gia Lai (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 6/3
-> để tham khảo kết quả xổ số Gia Lai ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
886
7?14
6??69 ??96 ??86
5??25
4???74 ???15 ???15 ???91 ???14 ???35 ???58
3???18 ???35
2???30
1???04
ĐB???91
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
14-18-86-35-69-91
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
18-86
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Gia Lai 06/03/2015
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 38 - 91

00 01 02 71032 04 05 506 07 08 09
10 11 612 13 14 15 016 17 18 19
20 21 722 23 24 25 26 27 28 29
430 31 32 33 34 135 36 37 38 39
37402 41 42 443 44 45 46 47 48 49
50 51 552 53 54 55 56 *57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 94569
70 71 372 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 683 84 585 86 87 88 89
90 91 92 893 94 95 96 97 98 99

...