Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Hậu Giang.
KQXS Hậu Giang 30/04/2016
GiảiKết quả
877
7500
61446-7076-0547
55903
415724-89624-76495-32284-54759-84063-43152
394748-61328
269074
173510
ĐB174367
Kết quả mới của XSKT Hậu Giang được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS Hậu Giang 23/04/2016
GiảiKết quả
876
7087
65427-1488-4522
55313
464220-84840-92692-17443-69048-20976-86363
396176-49611
205814
119916
ĐB793648
KQXS Hậu Giang 16/04/2016
GiảiKết quả
818
7415
60007-4997-0211
54302
488131-32433-29675-18553-91130-30844-03743
394163-26822
238569
178834
ĐB266978
KQXS Hậu Giang 09/04/2016
GiảiKết quả
859
7866
63677-4791-8525
53155
455260-30990-29129-15081-32997-77197-97497
398271-55339
256484
157001
ĐB637902
KQXS Hậu Giang 02/04/2016
GiảiKết quả
845
7745
64212-8700-9648
57815
422120-37453-18221-81412-86127-61233-99573
379725-20435
208200
185319
ĐB512968
Note: Kết quả xổ số Hậu Giang (kqxs Hậu Giang) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Hậu Giang (HG) được cập nhật đầy đủ để dò số Hậu Giang thay thế vé dò Hậu Giang. Thống kê xổ số (tk xs) Hậu Giang được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso haugiang). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Hậu Giang, kqxs HG, kqxsHG, xskt Hậu Giang, xskt HG, xs Hậu Giang, tkxs Hậu Giang, thống kê xs Hậu Giang, thống kê sx Hậu Giang, thống kê xskt Hậu Giang, xs kiến thiết Hậu Giang, kq xs Hậu Giang, kết quả xs Hậu Giang, kq xổ số Hậu Giang, xổsố Hậu Giang, sổxố Hậu Giang, dự đoán xs Hậu Giang, dò kqxs Hậu Giang, ketquaxoso Hậu Giang, ketquaxosohaugiang, xosokienthiethaugiang, kqxskt Hậu Giang, kqxskt haugiang, dự đoán xổ số Hậu Giang, dự đoán xổ số haugiang, dudoanxoso haugiang, xosokienthiet haugiang, đài Hậu Giang, dò số Hậu Giang, dò số HG. chu kỳ xổ số Hậu Giang, kqxsHậu Giang, kqxshaugiang, xsktHậu Giang, xskthaugiang, xsktHG, kqxskt, xổ số Hậu Giang trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Hậu Giang
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Hậu Giang.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
7_186____________________035_____048______044____
9_171__________________039_____033____036____
8_171__________________033____034____035____
5_164_________________038_____032____039____
0_162_________________033____033____038____
4_161_________________041_____034____026___
6_158_________________025___040_____032___
2_157_________________039_____039_____033___
1_157_________________029____038_____029___
3_153________________028____029____048_____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 59-46
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
97_9_________178<--13-111--1--1------<
76_10__________161<13---11-1-2--1------<
63_9_________138<111--1---1----1--111<
02_7_______136<--11-11---1--1----1-<
48_6______124<12--1-1---------1---<
53_7_______118<--1-1-11---1------11<
77_7_______113<1--1---11----11----1<
15_7_______112<--1-1-1--1-----111--<
10_9_________108<1----11-21-1--1---1-<
60_5_____103<---1---11--1-1------<
33_4____098<--1-1---1-1---------<
20_3___092<-1--11--------------<
22_6______084<-11----1----1---11--<
59_5_____079<1--1----1---1------1<
28_8________075<1------21--1--11---1<
67_8________074<1--------1111----111<
88_4____068<-1-----1-1-1--------<
84_3___066<1--1--------1-------<
11_2__066<-11-----------------<
43_5_____065<-11-----------2-1---<
46_4____065<1-------11-1--------<
25_5_____064<---11-------1-1--1--<
27_3___063<-1--1-----------1---<
26_4____060<-----1-11-1---------<
12_6______057<----21---1--2-------<
71_4____057<---1-1---------11---<
44_3___055<--1---1-----------1-<
69_5_____053<--1----1----1--1-1--<
00_5_____053<1---2-------------11<
29_3___053<---1---1----------1-<
47_3___052<1------1------1-----<
66_4____051<---1--1----------1-1<
34_3___051<--1----1-----1------<
95_4____049<1---------11--1-----<
39_4____048<---1-----1-1---1----<
13_4____048<-1-------1--1------1<
89_6______046<-----11----1-1--2---<
75_4____046<--1------1--1----1--<
55_3___046<---1----1-------1---<
07_5_____045<--1-------21---1----<
35_4____045<----1-2---------1---<
14_3___044<-1---------1-1------<
38_3___043<-----1-1--1---------<
93_6______042<-----1---1-1-1-1---1<
73_6______042<----1----1-1--11---1<
45_5_____042<----2---1----1-----1<
81_4____042<---1------1---11----<
74_4____041<1-----------1--11---<
40_3___041<-1-----------11-----<
68_2__041<----11--------------<
91_4____040<---1------1----11---<
78_3___040<--1-------1---1-----<
72_3___038<-----1-1-------1----<
31_3___038<--1---------1-1-----<
30_3___038<--1------1---------1<
87_4____037<-1-----------1---2--<
70_4____037<------11---2--------<
21_3___037<----1-1-----------1-<
52_2__036<1-----------1-------<
37_3___035<-----11------------1<
03_2__035<1------------1------<
16_1_035<-1------------------<
19_4____033<----1-----1--1--1---<
92_2__033<-1---------------1--<
51_4____031<-------1--1-1---1---<
09_3___031<--------11--1-------<
18_2__031<--1------------1----<
24_3___030<2---------------1---<
05_3___030<-----1-----11-------<
90_1_030<---1----------------<
01_1_030<---1----------------<
41_2__028<--------11----------<
83_4____020<--------1-----1-1-1-<
50_3___020<-----1----------11--<
04_3___020<------1-------1---1-<
42_1_019<------1-------------<
36_1_018<-------1------------<
79_3___017<--------1------1--1-<
96_2__017<------1----------1--<
65_1_017<--------1-----------<
23_1_017<--------1-----------<
61_2__016<-----1-------------1<
80_2__012<----------1---1-----<
57_2__012<-----------1-1------<
94_1_011<---------1----------<
86_1_011<---------1----------<
06_1_011<---------1----------<
98_3___010<------------1-1---1-<
08_3___010<------------1--1-1--<
56_4____009<----------1-----1-11<
62_2__008<-------------1-1----<
82_3___006<-------------1---11-<
32_1_005<-------------1------<
85_3___003<---------------1-1-1<
99_1_003<---------------1----<
64_2__001<-----------------11-<
58_1_001<-----------------1--<
49_2__000<------------------11<
54_1_000<------------------1-<
17_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
993_3______<-----1---1-----1----<
791_3______<---1------1----1----<
497_3______<---1------1--1------<
310_3______<--------11-1--------<
007_3______<--1-------11--------<
997_2____<--11----------------<
976_2____<-1----1-------------<
946_2____<--------11----------<
944_2____<------1-----------1-<
870_2____<------1----1--------<
863_2____<-----------------1-1<
830_2____<---------1---------1<
775_2____<---------1-------1--<
722_2____<-------1--------1---<
648_2____<-1--1---------------<
621_2____<------1-----------1-<
602_2____<----------1--1------<
573_2____<----1----------1----<
569_2____<--1--------------1--<
559_2____<--------1---1-------<
547_2____<1------1------------<
545_2____<-------------1-----1<
495_2____<1----------1--------<
473_2____<---------1----1-----<
415_2____<--1-------------1---<
410_2____<------1-1-----------<
408_2____<---------------1-1--<
381_2____<----------1----1----<
328_2____<1------1------------<
319_2____<----1-----------1---<
277_2____<-------11-----------<
271_2____<---1------------1---<
267_2____<-----------1-------1<
233_2____<----1-----1---------<
228_2____<-------1------1-----<
226_2____<-----1-1------------<
176_2____<-1------1-----------<
138_2____<-----1----1---------<
120_2____<----11--------------<
063_2____<1-----------------1-<
037_2____<-----11-------------<
005_2____<-----------11-------<
002_2____<-----1------------1-<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Hậu Giang (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 30/4
-> để tham khảo kết quả xổ số Hậu Giang ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
844
7?60
6??46 ??33 ??11
5??88
4???76 ???88 ???60 ???59 ???63 ???48 ???25
3???10 ???12
2???76
1???12
ĐB???28
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
25-76-11-88-46-59
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
59-46
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Hậu Giang 30/04/2016
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 73 - 97

500 01 02 903 04 05 06 07 08 09
510 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 67242 25 26 27 328 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 446 547 748 49
50 51 152 53 54 55 56 57 58 759
60 61 62 063 64 65 66 74367 68 69
70 71 72 73 074 75 076 *77 78 79
80 81 82 83 284 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 495 96 97 98 99

...