Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Hậu Giang.
KQXS Hậu Giang 27/09/2014
GiảiKết quả
879
7510
60773-4510-0280
55403
452889-30537-49940-39909-22208-62519-03487
325265-64767
236419
106570
ĐB489943
Kết quả mới của XSKT Hậu Giang được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS Hậu Giang 20/09/2014
GiảiKết quả
833
7994
60760-1461-6407
59779
416467-08296-22149-97895-74796-89443-52918
354647-09830
224812
179788
ĐB165486
KQXS Hậu Giang 13/09/2014
GiảiKết quả
855
7356
66076-5162-6975
54703
400369-48480-22456-91257-08158-15726-71055
304535-99441
290189
122140
ĐB134620
KQXS Hậu Giang 06/09/2014
GiảiKết quả
882
7388
69714-8221-5111
51742
459707-81636-62498-71482-50199-90791-38511
376241-29822
281045
141742
ĐB903829
KQXS Hậu Giang 30/08/2014
GiảiKết quả
877
7544
69053-5034-3493
58478
493989-97687-55919-45198-79534-57327-77608
365819-56531
243173
144259
ĐB385162
Note: Kết quả xổ số Hậu Giang (kqxs Hậu Giang) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Hậu Giang (HG) được cập nhật đầy đủ để dò số Hậu Giang thay thế vé dò Hậu Giang. Thống kê xổ số (tk xs) Hậu Giang được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso haugiang). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Hậu Giang, kqxs HG, kqxsHG, xskt Hậu Giang, xskt HG, xs Hậu Giang, tkxs Hậu Giang, thống kê xs Hậu Giang, thống kê sx Hậu Giang, thống kê xskt Hậu Giang, xs kiến thiết Hậu Giang, kq xs Hậu Giang, kết quả xs Hậu Giang, kq xổ số Hậu Giang, xổsố Hậu Giang, sổxố Hậu Giang, dự đoán xs Hậu Giang, dò kqxs Hậu Giang, ketquaxoso Hậu Giang, ketquaxosohaugiang, xosokienthiethaugiang, kqxskt Hậu Giang, kqxskt haugiang, dự đoán xổ số Hậu Giang, dự đoán xổ số haugiang, dudoanxoso haugiang, xosokienthiet haugiang, đài Hậu Giang, dò số Hậu Giang, dò số HG. chu kỳ xổ số Hậu Giang, kqxsHậu Giang, kqxshaugiang, xsktHậu Giang, xskthaugiang, xsktHG, kqxskt, xổ số Hậu Giang trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Hậu Giang
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Hậu Giang.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
9_191____________________030____044_____045____
4_190____________________043_____049______035____
8_168__________________042_____037_____035____
1_167__________________038_____035_____029___
7_165_________________038_____035_____045____
0_161_________________035_____037_____034___
3_151________________028____031____042____
5_150________________027____031____034___
2_149________________032____028____033___
6_148________________027____033____028___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 61-57
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
87_5_____133<1---1-1-11----------<
49_8________117<-1---2111---------11<
67_6______104<11----1-1--1-------1<
89_6______100<1-1-1-----11-----1--<
80_5_____094<1-1--1-----1-----1--<
09_7_______093<1----1--111---1---1-<
03_8________089<1-1---1-------212---<
93_8________083<----1-111----11-1-1-<
19_7_______081<2---2-2----------1--<
79_5_____081<11-------2----1-----<
08_6______080<1---1---2-------1--1<
40_4____079<1-1------1-1--------<
98_6______077<---11----11---1--1--<
36_3___076<---1--1--1----------<
41_5_____075<--11-----2---1------<
43_5_____074<11---------11------1<
94_5_____071<-1-----11-1--------1<
45_6______069<---1--2-1------1--1-<
75_5_____068<--1----11----1-1----<
62_5_____066<--1-1-----1--2------<
88_3___066<-1-1----------1-----<
90_5_____064<-----1-21---1-------<
07_3___064<-1-1------------1---<
73_3___062<1---1----------1----<
96_4____061<-2---1----1---------<
61_5_____060<-1------1-1-1-----1-<
57_4____059<--1----1-1------1---<
91_3___058<---1---1-----1------<
99_3___055<---1---1--------1---<
26_4____054<--1----2--------1---<
30_4____053<-1----1------1----1-<
47_9_________052<-1------2------221-1<
92_7_______051<-----3--1---1--11---<
53_6______051<----1-11-------1--11<
86_4____051<-1-------1--1---1---<
65_2__051<1------1------------<
34_9_________050<----22-----2-3------<
37_4____050<1--------11------1--<
44_4____048<----1-----111-------<
10_3___048<2-------1-----------<
11_5_____044<---2-----1--11------<
18_4____042<-1----------1-1---1-<
95_3___040<-1--------1-------1-<
29_3___040<---1-----1------1---<
82_5_____039<---2-----1---1---1--<
74_4____038<------11--2---------<
68_3___038<-----11---------1---<
50_2__038<-----1-1------------<
12_2__038<-1----------1-------<
58_3___037<--1---------1--1----<
00_2__036<------1-1-----------<
77_5_____035<----1----1---1--1--1<
35_2__035<--1--------1--------<
22_2__035<---1------1---------<
33_1_035<-1------------------<
60_4____034<-1-------------1--2-<
78_4____033<----1-----1-1----1--<
42_5_____032<---2--------1--1-1--<
13_3___032<-----1---1----1-----<
76_2__032<--1-----------1-----<
69_2__031<--1------------1----<
56_3___030<--2-----------1-----<
21_1_030<---1----------------<
70_3___029<1-----------------11<
20_2__029<--1--------------1--<
55_4____028<--2---------1------1<
14_2__028<---1-------------1--<
27_6______025<----1-----1------211<
25_4____024<------1----1-----11-<
17_3___022<------1----2--------<
59_2__022<----1---------1-----<
23_2__022<-------1---1--------<
31_1_021<----1---------------<
16_3___020<-------1------1--1--<
71_1_020<-----1--------------<
66_1_020<-----1--------------<
01_1_020<-----1--------------<
46_2__019<------1--------1----<
83_3___018<----------11---1----<
81_2__018<--------1-----1-----<
39_2__016<-----1-------------1<
15_3___015<-----------11---1---<
28_2__015<-------1----------1-<
38_3___011<----------1---1----1<
05_3___011<-----------1-1-----1<
24_2__011<------------11------<
06_2__011<---------1--------1-<
72_3___010<------------1--1-1--<
04_4____009<-----------1---1--11<
32_2__009<-------------11-----<
52_1_008<----------1---------<
63_3___007<-------------1-2----<
84_2__007<-----------1------1-<
51_5_____005<------------1---2--2<
85_2__005<------------1------1<
64_2__005<--------------1--1--<
48_1_005<-------------1------<
54_1_004<--------------1-----<
02_1_001<-----------------1--<
97_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
889_3______<1---------11--------<
792_3______<-----1---------11---<
453_3______<---------------1--11<
158_3______<--1---------1--1----<
149_3______<-1---1-------------1<
993_2____<--------1-------1---<
989_2____<----1------------1--<
982_2____<-------------1---1--<
975_2____<--1----------1------<
949_2____<-----1--1-----------<
943_2____<1-----------1-------<
838_2____<----------1--------1<
809_2____<-----1----1---------<
790_2____<-----1-1------------<
777_2____<-------------1--1---<
773_2____<1--------------1----<
767_2____<1-------1-----------<
753_2____<------11------------<
742_2____<---2----------------<
703_2____<--1-------------1---<
661_2____<------------1-----1-<
636_2____<---1-----1----------<
630_2____<-------------1----1-<
613_2____<---------1----1-----<
608_2____<----1-----------1---<
584_2____<-----------1------1-<
534_2____<----11--------------<
525_2____<------1----1--------<
510_2____<2-------------------<
461_2____<-1--------1---------<
447_2____<--------1----------1<
419_2____<1-----1-------------<
403_2____<1--------------1----<
327_2____<----1-----1---------<
281_2____<--------1-----1-----<
249_2____<------1-----------1-<
198_2____<----1------------1--<
193_2____<-------------1----1-<
163_2____<-------------1-1----<
162_2____<--1-1---------------<
140_2____<--1------1----------<
062_2____<-------------2------<
060_2____<---------------1--1-<
051_2____<------------1------1<
045_2____<---1----1-----------<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Hậu Giang (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 27/9
-> để tham khảo kết quả xổ số Hậu Giang ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
873
7?08
6??40 ??61 ??03
5??57
4???80 ???49 ???94 ???49 ???61 ???75 ???62
3???03 ???96
2???79
1???41
ĐB???94
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
57-03-80-49-73-61
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
61-57
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Hậu Giang 27/09/2014
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 91 - 94

00 01 02 403 04 05 06 07 208 909
55102 11 12 13 14 15 16 17 18 45192
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 537 38 39
940 41 42 89943 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 265 66 767 68 69
570 71 72 773 74 75 76 77 78 *79
280 81 82 83 84 85 86 487 88 889
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

...