Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Hậu Giang.
KQXS Hậu Giang 04/07/2015
GiảiKết quả
839
7061
62452-1136-6086
53215
482463-18490-22713-10128-85549-47921-55364
379697-77363
240453
118066
ĐB329912
Kết quả mới của XSKT Hậu Giang được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS Hậu Giang 27/06/2015
GiảiKết quả
833
7030
63101-5843-1130
57101
490981-68047-70285-96463-45745-75482-72750
378409-63576
267742
181212
ĐB875408
KQXS Hậu Giang 20/06/2015
GiảiKết quả
869
7819
67345-5025-0498
50560
488446-32373-19792-71705-69874-45479-46656
368699-76225
237031
145176
ĐB025628
KQXS Hậu Giang 13/06/2015
GiảiKết quả
852
7739
69076-6551-5399
56143
496625-12709-85086-71088-76812-10759-12055
399531-08118
243636
115976
ĐB994136
KQXS Hậu Giang 06/06/2015
GiảiKết quả
857
7960
63314-0108-7744
55095
420191-12815-71560-50400-55881-99883-14632
336845-29912
238842
108856
ĐB737033
Note: Kết quả xổ số Hậu Giang (kqxs Hậu Giang) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Hậu Giang (HG) được cập nhật đầy đủ để dò số Hậu Giang thay thế vé dò Hậu Giang. Thống kê xổ số (tk xs) Hậu Giang được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso haugiang). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Hậu Giang, kqxs HG, kqxsHG, xskt Hậu Giang, xskt HG, xs Hậu Giang, tkxs Hậu Giang, thống kê xs Hậu Giang, thống kê sx Hậu Giang, thống kê xskt Hậu Giang, xs kiến thiết Hậu Giang, kq xs Hậu Giang, kết quả xs Hậu Giang, kq xổ số Hậu Giang, xổsố Hậu Giang, sổxố Hậu Giang, dự đoán xs Hậu Giang, dò kqxs Hậu Giang, ketquaxoso Hậu Giang, ketquaxosohaugiang, xosokienthiethaugiang, kqxskt Hậu Giang, kqxskt haugiang, dự đoán xổ số Hậu Giang, dự đoán xổ số haugiang, dudoanxoso haugiang, xosokienthiet haugiang, đài Hậu Giang, dò số Hậu Giang, dò số HG. chu kỳ xổ số Hậu Giang, kqxsHậu Giang, kqxshaugiang, xsktHậu Giang, xskthaugiang, xsktHG, kqxskt, xổ số Hậu Giang trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Hậu Giang
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Hậu Giang.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
6_189____________________038_____036_____045____
8_176___________________036_____042_____033___
5_176___________________042_____039_____036____
9_166__________________031____042_____035____
1_164_________________032____035_____036____
0_161_________________038_____034____042____
3_157_________________025___038_____039____
4_154________________040_____040_____026___
7_151________________035_____030____025__
2_146________________023___024___043____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 39-08
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
86_9_________138<1--1--122-2---------<
12_5_____125<11-11------------1--<
39_5_____113<1--1--1---1--1------<
05_6______102<--1---1-1--11------1<
45_6______101<-11-1----1------2---<
56_7_______100<--1-1-21-------1--1-<
42_4____093<-1--11--------1-----<
52_4____091<1--1---1-----1------<
76_5_____090<-112---------------1<
09_4____090<-1-1--2-------------<
43_5_____089<-1-1---1-------1-1--<
15_3___089<1---1-1-------------<
47_5_____079<-1---1---1------11--<
98_8________078<--1--1-----1--1112--<
64_5_____077<1----1--1--11-------<
82_7_______076<-1-----1-11-1--1-1--<
00_6______074<----111--1-------1-1<
50_4____068<-1----1-1---------1-<
30_7_______067<-2------11--11---1--<
63_6______067<21--------1-----1-1-<
01_7_______065<-2-----1-1--1-2-----<
36_7_______064<1--2------1-2------1<
81_2__064<-1--1---------------<
33_2__064<-1--1---------------<
28_2__064<1-1-----------------<
08_2__064<-1--1---------------<
59_5_____061<---1----21--------1-<
99_2__061<--11----------------<
60_6______060<--1-2-------11----1-<
79_3___059<--1--1---------1----<
74_2__059<--1--1--------------<
13_4____058<1-------1-1-1-------<
31_3___057<--11---------------1<
14_3___056<----1--11-----------<
53_5_____052<1--------1---11-1---<
49_3___052<1-------1----1------<
46_4____051<--1--1-------------2<
25_3___051<--21----------------<
83_7_______050<----11----12----1--1<
90_3___049<1-------1-------1---<
95_6______047<----1----112--1-----<
32_6______044<----11-----1--3-----<
57_4____044<----1--1--1----1----<
10_5_____043<-----11-----1-1---1-<
72_4____040<-------12-------1---<
41_5_____038<------1-1----1--11--<
96_2__038<-----1-1------------<
66_2__038<1---------1---------<
27_2__038<-----1-1------------<
92_4____037<--1----------1-1-1--<
11_3___037<-----11----------1--<
68_2__037<-----1--1-----------<
88_4____036<---1------1-----1--1<
19_4____036<--1---------1--1---1<
91_8________035<----1-----11---1-211<
97_5_____035<1----------1------21<
61_3___034<1-------------1---1-<
69_3___033<--1-----------1--1--<
85_2__033<-1---------------1--<
21_1_033<1-------------------<
24_4____032<--------12--1-------<
73_3___032<--1-----------1---1-<
44_3___030<----1------1-1------<
67_2__030<------1--1----------<
51_2__030<---1-----------1----<
34_4____029<-------2--1----1----<
55_2__029<---1------------1---<
18_2__029<---1------------1---<
62_4____028<---------1-11-1-----<
75_3___028<-------2---1--------<
93_3___027<------2------1------<
16_4____026<-----------111-----1<
22_3___025<--------1--1--1-----<
26_2__023<-------1--1---------<
06_3___022<---------11----1----<
87_3___021<------1-----1------1<
65_3___021<------1------1----1-<
48_1_020<-----1--------------<
58_4____018<-------1-------1-1-1<
71_2__018<-----1-----------1--<
03_2__018<---------1-1--------<
78_6______017<-----------1-11-1-2-<
02_2__017<-----1------------1-<
54_2__016<---------1---1------<
20_2__016<---------1---1------<
40_4____014<----------1-1----1-1<
89_3___012<----------1---1---1-<
29_3___012<-----------1-1----1-<
07_1_011<---------1----------<
80_4____010<------------11----11<
17_2__007<--------------11----<
77_1_006<------------1-------<
23_2__005<---------------11---<
94_1_005<-------------1------<
04_1_003<---------------1----<
38_2__002<---------------2----<
84_1_002<----------------1---<
70_1_002<----------------1---<
35_2__001<----------------1--1<
37_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
843_3______<-1-----1---------1--<
824_3______<--------11--1-------<
560_3______<--1-1-------1-------<
534_3______<-------1--1----1----<
463_3______<11--------------1---<
239_3______<------1---1--1------<
101_3______<-2------------1-----<
998_2____<---------------11---<
989_2____<----------1---1-----<
986_2____<--------2-----------<
932_2____<-----------1--1-----<
916_2____<-----------1-1------<
912_2____<1---1---------------<
883_2____<----1------1--------<
856_2____<----1-1-------------<
853_2____<---------1------1---<
829_2____<-----------1------1-<
819_2____<--1----------------1<
745_2____<-1--------------1---<
710_2____<-----1------------1-<
705_2____<--1---------1-------<
649_2____<--------1----1------<
646_2____<-----1-------------1<
622_2____<--------1--1--------<
602_2____<-----1------------1-<
586_2____<-------1--1---------<
582_2____<-------1-1----------<
497_2____<------------------11<
492_2____<---------------1-1--<
482_2____<-1-------------1----<
479_2____<--1------------1----<
461_2____<--------------1---1-<
441_2____<------1-1-----------<
364_2____<1----1--------------<
345_2____<--1-------------1---<
285_2____<-1---------------1--<
275_2____<-------1---1--------<
191_2____<----1------------1--<
136_2____<1--1----------------<
130_2____<-1-------1----------<
113_2____<--------1-1---------<
098_2____<-----------1-----1--<
091_2____<-----------------11-<
086_2____<1--1----------------<
083_2____<----------11--------<
057_2____<----------1----1----<
047_2____<-1---------------1--<
031_2____<--1----------------1<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Hậu Giang (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 4/7
-> để tham khảo kết quả xổ số Hậu Giang ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
839
7?39
6??00 ??99 ??50
5??08
4???81 ???52 ???81 ???00 ???63 ???09 ???43
3???99 ???82
2???12
1???56
ĐB???52
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
00-81-50-08-39-09
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
39-08
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Hậu Giang 04/07/2015
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 99 - 43

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 29912 713 14 215 16 17 18 19
20 921 22 23 24 25 26 27 128 29
30 31 32 33 34 35 136 37 38 *39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 549
50 51 452 453 54 55 56 57 58 59
60 061 62 34632 364 65 066 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 086 87 88 89
490 91 92 93 94 95 96 697 98 99

...