Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Hậu Giang.
KQXS Hậu Giang 20/12/2014
GiảiKết quả
860
7208
61306-6225-7954
51340
438341-40436-11863-81868-31036-89202-50285
375398-70583
217433
141569
ĐB289945
Kết quả mới của XSKT Hậu Giang được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS Hậu Giang 13/12/2014
GiảiKết quả
894
7777
67435-4622-8595
58790
414130-44853-68395-29623-10438-01283-45369
314181-06627
251581
163661
ĐB809537
KQXS Hậu Giang 06/12/2014
GiảiKết quả
858
7584
68553-2742-8719
57868
464197-80680-74961-10114-09423-87802-67671
365928-61198
297061
141228
ĐB857005
KQXS Hậu Giang 29/11/2014
GiảiKết quả
836
7336
68923-1826-7471
54895
423961-17132-66792-09937-28363-04954-33315
374215-61233
246318
193653
ĐB991756
KQXS Hậu Giang 22/11/2014
GiảiKết quả
800
7147
66850-1449-9396
53604
435646-64653-94309-70620-86005-04665-53669
327359-45511
214041
161594
ĐB333234
Note: Kết quả xổ số Hậu Giang (kqxs Hậu Giang) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Hậu Giang (HG) được cập nhật đầy đủ để dò số Hậu Giang thay thế vé dò Hậu Giang. Thống kê xổ số (tk xs) Hậu Giang được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso haugiang). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Hậu Giang, kqxs HG, kqxsHG, xskt Hậu Giang, xskt HG, xs Hậu Giang, tkxs Hậu Giang, thống kê xs Hậu Giang, thống kê sx Hậu Giang, thống kê xskt Hậu Giang, xs kiến thiết Hậu Giang, kq xs Hậu Giang, kết quả xs Hậu Giang, kq xổ số Hậu Giang, xổsố Hậu Giang, sổxố Hậu Giang, dự đoán xs Hậu Giang, dò kqxs Hậu Giang, ketquaxoso Hậu Giang, ketquaxosohaugiang, xosokienthiethaugiang, kqxskt Hậu Giang, kqxskt haugiang, dự đoán xổ số Hậu Giang, dự đoán xổ số haugiang, dudoanxoso haugiang, xosokienthiet haugiang, đài Hậu Giang, dò số Hậu Giang, dò số HG. chu kỳ xổ số Hậu Giang, kqxsHậu Giang, kqxshaugiang, xsktHậu Giang, xskthaugiang, xsktHG, kqxskt, xổ số Hậu Giang trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Hậu Giang
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Hậu Giang.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
9_187____________________033____042_____043____
6_178___________________037_____040_____038____
4_178___________________042_____038_____029___
3_162_________________035_____040_____039____
5_161_________________032____034____041____
1_159_________________031____036_____029___
8_158_________________033____034____039____
2_156_________________030____037_____031___
7_154________________042_____029____032___
0_147________________025___030____039____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 36-69
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
61_7_______151<-121-1---1---1------<
53_7_______129<-1111-----------1-11<
33_5_____116<1--1---11----1------<
23_5_____112<-111-----1---------1<
56_7_______108<---1--11--11--2-----<
63_5_____108<1--1-21-------------<
69_4____098<11--1---------1-----<
95_6______097<-2-1-1--1----1------<
02_4____096<1-1--1-----1--------<
94_5_____089<-1--1-1------1-----1<
41_5_____088<1---1---1-----11----<
38_3___088<-1---1--1-----------<
18_4____086<---1-1-1-----1------<
83_3___086<11-----1------------<
19_10__________082<--1----111--2---2-2-<
68_5_____077<1-1----1---------11-<
54_4____072<1--1------11--------<
36_8________071<2--2-----1-1---1--1-<
05_3___071<--1-1----1----------<
98_5_____070<1-1--------1---11---<
09_5_____070<----111-----1----1--<
27_5_____068<-1-----1-11-----1---<
37_3___068<-1-1--------1-------<
48_3___066<-----111------------<
22_4____065<-1----1--1-----1----<
80_5_____064<--1--1------1-1--1--<
84_3___062<--1---1----1--------<
77_3___062<-1---1----------1---<
65_6______059<----11---11-1------1<
85_4____059<1-------1-11--------<
35_4____059<-1------2-----1-----<
71_3___059<--11-------------1--<
20_4____057<----1--11-----1-----<
14_4____057<--1--2---------1----<
32_2__057<---1--1-------------<
90_7_______054<-1----1---2------1-2<
40_4____054<1-------1---1-1-----<
08_4____054<1-----1-----1---1---<
42_5_____053<--1----1--1----2----<
28_6______051<--2-----1-11-------1<
96_6______046<----1-1----1-2---1--<
47_4____046<----1--1--1--1------<
45_5_____043<1--------1-----1--2-<
59_4____043<----1---2-------1---<
00_4____043<----1-2-----------1-<
60_3___042<1----------1-1------<
97_2__042<--1------1----------<
06_2__038<1---------1---------<
46_3___037<----1-1-----------1-<
30_3___037<-1-----------1----1-<
26_5_____036<---1-------1--1----2<
81_2__036<-2------------------<
73_4____035<------1--1--1---1---<
50_4____035<----11-----------1-1<
34_6______034<----1--1--------22--<
39_3___034<------1-1--------1--<
15_3___033<---2------1---------<
58_2__032<--1-----------1-----<
87_5_____030<-------1---11---1-1-<
88_4____030<--------1-1--1-1----<
72_3___030<-------1--11--------<
25_2__030<1-----------------1-<
62_4____029<-------1--1---1-1---<
10_4____029<-----1-----12-------<
21_3___029<-------1-1-----1----<
92_4____026<---1-------------3--<
78_3___026<-----1-----1----1---<
75_4____025<-------1---1--1----1<
31_3___025<-------1--1-----1---<
89_4____023<---------1--1-1-1---<
49_6______022<----1--------1---211<
74_4____022<------1----1------11<
67_4____022<---------1--11----1-<
04_1_021<----1---------------<
55_4____020<--------2-----2-----<
11_3___020<----1----------2----<
24_1_020<-----1--------------<
79_3___019<----------1-11------<
12_2__019<--------1----1------<
03_4____018<----------1-1-1---1-<
82_3___018<------1--------2----<
29_2__014<---------1-----1----<
16_3___011<---------2---------1<
43_2__011<------------11------<
17_2__011<---------1--------1-<
66_2__008<-----------1-----1--<
07_2__008<-------------1-1----<
70_1_006<------------1-------<
86_1_005<-------------1------<
76_1_004<--------------1-----<
57_2__003<--------------1----1<
99_2__002<---------------1---1<
91_2__002<---------------1---1<
44_1_002<----------------1---<
93_3___001<----------------1-11<
13_1_001<-----------------1--<
01_1_001<-----------------1--<
64_0000<--------------------<
52_0000<--------------------<
51_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
790_4________<-1--------1------1-1<
895_3______<---1----1----1------<
742_3______<--1------------2----<
665_3______<----1----11---------<
975_2____<-----------1--1-----<
961_2____<--11----------------<
956_2____<------1----1--------<
954_2____<1--1----------------<
945_2____<1--------1----------<
909_2____<-----1------1-------<
868_2____<1-1-----------------<
863_2____<1----1--------------<
792_2____<---1-------------1--<
756_2____<---1---1------------<
753_2____<------------------11<
719_2____<--1-----1-----------<
661_2____<-1---1--------------<
653_2____<---11---------------<
647_2____<----------1--1------<
646_2____<----1-1-------------<
623_2____<-1-------1----------<
622_2____<-1-------1----------<
620_2____<----1---------1-----<
587_2____<-------1---1--------<
537_2____<-1----------1-------<
534_2____<----------------11--<
511_2____<----1----------1----<
510_2____<------------2-------<
480_2____<-----1--------1-----<
467_2____<---------1---1------<
428_2____<--------1----------1<
419_2____<------------1-----1-<
388_2____<--------1------1----<
369_2____<-1------------1-----<
363_2____<---1--1-------------<
356_2____<----------1---1-----<
285_2____<1-------1-----------<
241_2____<--------1------1----<
228_2____<--1--------1--------<
208_2____<1-----------1-------<
198_2____<--1-------------1---<
162_2____<--------------1-1---<
149_2____<-------------1---1--<
055_2____<--------1-----1-----<
036_2____<1-----------------1-<
005_2____<--1-1---------------<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Hậu Giang (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 20/12
-> để tham khảo kết quả xổ số Hậu Giang ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
869
7?36
6??95 ??68 ??18
5??77
4???56 ???69 ???94 ???61 ???36 ???63 ???09
3???36 ???98
2???83
1???38
ĐB???33
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
77-69-61-36-56-95
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
36-69
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Hậu Giang 20/12/2014
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 47 - 18

00 01 202 03 04 05 306 07 208 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 225 26 27 28 29
30 31 32 433 34 35 04362 37 38 39
340 341 42 43 44 89945 46 47 48 49
50 51 52 53 954 55 56 57 58 59
*60 61 62 863 64 65 66 67 868 569
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 583 84 285 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 398 99

...