Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Hậu Giang.
KQXS Hậu Giang 01/08/2015
GiảiKết quả
834
7735
66553-4758-9968
54827
442529-88685-38320-11024-14816-46357-96538
315156-92606
215835
175962
ĐB690280
Kết quả mới của XSKT Hậu Giang được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS Hậu Giang 25/07/2015
GiảiKết quả
885
7322
61062-9152-3806
51551
468408-90521-05029-39508-59262-41562-86720
318398-00513
231776
179116
ĐB724520
KQXS Hậu Giang 18/07/2015
GiảiKết quả
812
7838
65514-6235-1375
57875
447933-06727-12139-11012-27946-27061-83270
336690-39425
295550
132130
ĐB537713
KQXS Hậu Giang 11/07/2015
GiảiKết quả
807
7134
64157-4971-7295
57410
414357-60089-49107-79494-17478-92580-66565
347160-54724
217158
129742
ĐB063480
KQXS Hậu Giang 04/07/2015
GiảiKết quả
839
7061
62452-1136-6086
53215
482463-18490-22713-10128-85549-47921-55364
379697-77363
240453
118066
ĐB329912
Note: Kết quả xổ số Hậu Giang (kqxs Hậu Giang) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Hậu Giang (HG) được cập nhật đầy đủ để dò số Hậu Giang thay thế vé dò Hậu Giang. Thống kê xổ số (tk xs) Hậu Giang được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso haugiang). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Hậu Giang, kqxs HG, kqxsHG, xskt Hậu Giang, xskt HG, xs Hậu Giang, tkxs Hậu Giang, thống kê xs Hậu Giang, thống kê sx Hậu Giang, thống kê xskt Hậu Giang, xs kiến thiết Hậu Giang, kq xs Hậu Giang, kết quả xs Hậu Giang, kq xổ số Hậu Giang, xổsố Hậu Giang, sổxố Hậu Giang, dự đoán xs Hậu Giang, dò kqxs Hậu Giang, ketquaxoso Hậu Giang, ketquaxosohaugiang, xosokienthiethaugiang, kqxskt Hậu Giang, kqxskt haugiang, dự đoán xổ số Hậu Giang, dự đoán xổ số haugiang, dudoanxoso haugiang, xosokienthiet haugiang, đài Hậu Giang, dò số Hậu Giang, dò số HG. chu kỳ xổ số Hậu Giang, kqxsHậu Giang, kqxshaugiang, xsktHậu Giang, xskthaugiang, xsktHG, kqxskt, xổ số Hậu Giang trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Hậu Giang
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Hậu Giang.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
5_185___________________046______042_____038____
6_183___________________032____038_____046_____
1_176___________________040_____037_____030___
9_163_________________033____034____034___
0_163_________________036_____036_____042____
8_161_________________032____037_____031___
2_159_________________026____034____047_____
4_152________________036_____031____031___
3_151________________025___043_____035____
7_147________________034____028____026___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 46-16
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
39_6______114<--1-1--1--1---1--1--<
76_5_____114<-1---112------------<
12_6______105<--2-11-11-----------<
52_5_____100<-1--1--1---1-----1--<
42_5_____099<---1-1--11--------1-<
13_6______098<-11-1-------1-1-1---<
85_3___096<11---1--------------<
33_3___084<--1--1--1-----------<
57_7_______079<1--2----1--1--1----1<
27_4____079<1-1------1-1--------<
60_6______077<---1--1-2-------11--<
16_5_____077<11-------------111--<
46_3___077<--1---1--1----------<
62_8________076<13-----------1-11-1-<
25_4____074<--1---21------------<
56_7_______073<1-----1-1-21-------1<
08_4____073<-2---1--1-----------<
06_5_____070<11-----------11----1<
24_6______069<1--1--------12--1---<
20_5_____069<12-----------1---1--<
50_4____067<--1--1----1-1-------<
34_6______066<1--1-------2--1----1<
29_4____066<11-------------1-1--<
21_2__064<-1--1---------------<
58_4____063<1--1-------1-------1<
90_3___063<--1-1-------1-------<
30_7_______062<--1--2------11--11--<
53_5_____062<1---1--------1---11-<
35_3___062<2-1-----------------<
98_6______061<-1----1--1-----1--11<
80_5_____058<1--2------------11--<
45_4____058<-----11-1----1------<
61_3___057<--1-1-------------1-<
38_4____056<1-1----------------2<
86_9_________055<----1--1--122-2-----<
14_4____055<--1-----1--11-------<
95_7_______052<---1----1----112--1-<
51_3___049<-1-----1-----------1<
10_5_____048<---1-----11-----1-1-<
63_4____048<----21--------1-----<
00_4____047<--------111--1------<
68_3___047<1--------1--1-------<
15_3___043<----1---1-1---------<
36_6______041<----1--2------1-2---<
22_4____041<-1----------1--1--1-<
71_2__041<---1-----1----------<
64_5_____040<----1----1--1--11---<
28_2__040<----1-1-------------<
09_4____039<-----1-1--2---------<
43_4____038<-----1-1---1-------1<
99_2__037<------11------------<
81_2__037<-----1--1-----------<
31_2__037<------11------------<
65_3___036<---1------1------1--<
05_5_____035<------1---1-1--11---<
82_6______034<-----1-----1-11-1--1<
01_7_______033<-----2-----1-1--1-2-<
47_3___033<-----1---1---1------<
75_5_____032<--2--------2---1----<
83_5_____031<--------11----12----<
78_4____031<---1-----------1-11-<
89_3___031<---1----------1---1-<
70_1_031<--1-----------------<
07_3___030<---2---------1------<
74_2__030<------1--1----------<
94_2__028<---1-------------1--<
32_6______026<--------11-----1--3-<
79_3___026<------1--1---------1<
59_4____025<-------1----21------<
49_3___025<----1-------1----1--<
66_2__022<----1---------1-----<
97_2__021<----1----------1----<
91_4____020<--------1-----11---1<
88_2__019<-------1------1-----<
11_2__019<---------11---------<
44_3___018<--------1------1-1--<
96_2__018<---------1-1--------<
55_1_018<-------1------------<
18_1_018<-------1------------<
19_3___017<------1---------1--1<
92_3___016<------1----------1-1<
73_2__016<------1-----------1-<
69_2__016<------1-----------1-<
41_3___015<----------1-1----1--<
67_2__013<----------1--1------<
72_3___012<-----------12-------<
26_2__011<-----------1--1-----<
48_1_011<---------1----------<
02_1_011<---------1----------<
87_2__010<----------1-----1---<
93_3___008<----------2------1--<
03_2__008<-------------1-1----<
54_2__006<-------------1---1--<
40_2__006<--------------1-1---<
77_1_002<----------------1---<
17_2__000<------------------11<
23_1_000<-------------------1<
04_1_000<-------------------1<
84_0000<--------------------<
37_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
824_3______<------------11--1---<
560_3______<------1-1-------1---<
534_3______<-----------1--1----1<
239_3______<----------1---1--1--<
130_3______<--1--1-------1------<
101_3______<-----2------------1-<
989_2____<--------------1---1-<
986_2____<------------2-------<
962_2____<1--------------1----<
932_2____<---------------1--1-<
916_2____<---------------1-1--<
912_2____<----1---1-----------<
883_2____<--------1------1----<
856_2____<--------1-1---------<
843_2____<-----1-----1--------<
742_2____<---1-1--------------<
713_2____<--1-1---------------<
705_2____<------1---------1---<
649_2____<------------1----1--<
622_2____<------------1--1----<
586_2____<-----------1--1-----<
582_2____<-----------1-1------<
580_2____<---1------------1---<
565_2____<---1-------------1--<
551_2____<-1-----1------------<
520_2____<-1---------------1--<
513_2____<-1--------------1---<
482_2____<-----1-------------1<
479_2____<------1------------1<
463_2____<----11--------------<
441_2____<----------1-1-------<
410_2____<---1------------1---<
408_2____<-1---1--------------<
364_2____<----1----1----------<
357_2____<1--1----------------<
275_2____<-----------1---1----<
262_2____<-1--------------1---<
156_2____<1----------1--------<
136_2____<----1--1------------<
113_2____<------------1-1-----<
107_2____<---1---------1------<
086_2____<----1--1------------<
083_2____<--------------11----<
061_2____<--1-1---------------<
057_2____<--------------1----1<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Hậu Giang (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 1/8
-> để tham khảo kết quả xổ số Hậu Giang ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
839
7?85
6??29 ??12 ??12
5??27
4???06 ???76 ???20 ???16 ???52 ???25 ???42
3???46 ???60
2???90
1???76
ĐB???52
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
25-90-06-46-16-52
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
46-16
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Hậu Giang 01/08/2015
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 21 - 14

00 01 02 03 04 05 606 07 08 09
10 11 12 13 14 15 816 17 18 19
320 21 22 23 024 25 26 827 28 529
30 31 32 33 *34 87352 36 37 538 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 553 54 55 156 357 758 59
60 61 962 63 64 65 66 67 968 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
90280 81 82 83 84 685 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

...