Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Khánh Hòa.
KQXS Khánh Hòa 27/07/2014
GiảiKết quả
830
7299
65995-3526-3295
58835
417491-86283-47180-84469-18046-72934-26213
337744-61404
256038
196434
ĐB782171
Kết quả mới của XSKT Khánh Hòa được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Khánh Hòa 23/07/2014
GiảiKết quả
830
7532
66829-8291-8905
55359
459156-98544-25684-93524-95296-79668-99144
347413-47240
294418
107816
ĐB301995
KQXS Khánh Hòa 20/07/2014
GiảiKết quả
899
7219
68646-5345-9447
58614
410432-64257-01488-65626-09529-91580-41357
350057-68340
209609
104713
ĐB783416
KQXS Khánh Hòa 16/07/2014
GiảiKết quả
889
7821
60056-8480-3048
54971
423710-21134-87721-15365-65726-80366-01163
315881-82601
230207
128590
ĐB173634
KQXS Khánh Hòa 13/07/2014
GiảiKết quả
878
7385
61307-7750-6742
52219
464763-17369-63275-35261-47505-24259-21373
367437-04212
201762
161528
ĐB630189
Note: Kết quả xổ số Khánh Hòa (kqxs Khánh Hòa) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Khánh Hòa (KH) được cập nhật đầy đủ để dò số Khánh Hòa thay thế vé dò Khánh Hòa. Thống kê xổ số (tk xs) Khánh Hòa được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso khanhhoa). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Khánh Hòa, kqxs KH, kqxsKH, xskt Khánh Hòa, xskt KH, xs Khánh Hòa, tkxs Khánh Hòa, thống kê xs Khánh Hòa, thống kê sx Khánh Hòa, thống kê xskt Khánh Hòa, xs kiến thiết Khánh Hòa, kq xs Khánh Hòa, kết quả xs Khánh Hòa, kq xổ số Khánh Hòa, xổsố Khánh Hòa, sổxố Khánh Hòa, dự đoán xs Khánh Hòa, dò kqxs Khánh Hòa, ketquaxoso Khánh Hòa, ketquaxosokhanhhoa, xosokienthietkhanhhoa, kqxskt Khánh Hòa, kqxskt khanhhoa, dự đoán xổ số Khánh Hòa, dự đoán xổ số khanhhoa, dudoanxoso khanhhoa, xosokienthiet khanhhoa, đài Khánh Hòa, dò số Khánh Hòa, dò số KH. chu kỳ xổ số Khánh Hòa, kqxsKhánh Hòa, kqxskhanhhoa, xsktKhánh Hòa, xsktkhanhhoa, xsktKH, kqxskt, xổ số Khánh Hòa trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Khánh Hòa
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Khánh Hòa.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
9_177___________________030____037_____047_____
6_175___________________038_____035_____039____
1_173__________________037_____039_____044____
8_169__________________026____040_____030___
5_165_________________027____030____038____
4_165_________________038_____039_____033___
3_164_________________034____039_____030___
7_159_________________035_____035_____039____
2_154________________040_____037_____029___
0_147________________036_____030____032___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 65-99
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
69_5_____155<1---1111------------<
99_6______148<1-1--1--11-1--------<
80_5_____140<1-11--1--1----------<
07_10__________136<---11---1-11--1-121-<
13_6______123<111-----1------1-1--<
26_8________122<1-11-1-----21-----1-<
01_6______112<---1-11---1---1---1-<
63_8________099<---11-1--2--1--1-1--<
30_4____099<11---1------1-------<
05_3___091<-1--1-1-------------<
32_4____090<-11--1-------------1<
40_5_____086<-11-----1----11-----<
90_5_____082<---1--11----1------1<
91_7_______080<11-----1-------22---<
71_3___080<1--1----1-----------<
14_3___077<--1---1--1----------<
16_5_____072<-11---------11---1--<
68_3___070<-1-----11-----------<
81_3___069<---1---1--1---------<
44_3___069<12------------------<
89_8________068<---11-------211-1--1<
74_7_______067<-----112--1--1----1-<
95_5_____067<21---------1------1-<
45_6______066<--1------111--1----1<
29_4____066<-11-----------1-1---<
59_4____065<-1--1-------1----1--<
46_4____065<1-1-----------11----<
65_4____062<---1----11-1--------<
78_4____061<----11--1---1-------<
09_4____061<--1---1------11-----<
85_6______060<----111-------111---<
19_5_____060<--1-1---------1-1-1-<
88_4____060<--1---1------1-1----<
56_4____058<-1-1--------------11<
10_2__058<---1-1--------------<
34_7_______056<2--2------1--------2<
87_5_____055<------2-11---1------<
47_3___054<--1----1--1---------<
18_3___054<-1------1----1------<
96_5_____048<-1---------1-1-1-1--<
24_4____046<-1--------12--------<
84_4____045<-1------1---------11<
49_5_____043<-----1--1---11---1--<
38_5_____043<1-----------11--1-1-<
12_7_______042<----1--1----2--1-11-<
73_4____042<----1---1--1---1----<
61_4____041<----11-----2--------<
41_6______040<-------1-21--1----1-<
31_4____040<-------21-------1---<
64_3___040<------1-1--1--------<
37_3___040<----1---1----1------<
66_4____039<---1--------1-1-1---<
04_2__038<1---------1---------<
53_2__037<------11------------<
57_8________036<--3------1-------211<
28_5_____033<----1-----11-----1-1<
21_4____033<---2------1----1----<
35_3___033<1--------------1--1-<
83_1_033<1-------------------<
82_3___031<------1--1----1-----<
79_3___030<------1--1-----1----<
48_1_030<---1----------------<
92_4____029<-------1--1--1---1--<
76_3___029<-------1-1-----1----<
62_3___029<----1----1--------1-<
50_3___029<----1-------11------<
36_4____027<-----2----1--------1<
27_4____027<-----1-----1----11--<
25_3___026<-------1----11------<
52_3___025<-------2------1-----<
11_5_____022<---------1-1---11--1<
39_3___022<-----1---------11---<
42_2__022<----1---------1-----<
17_2__020<------1-------1-----<
98_1_020<-----1--------------<
22_1_020<-----1--------------<
75_5_____019<----1-----------11-2<
70_4____017<---------2-----11---<
23_1_017<--------1-----------<
06_1_017<--------1-----------<
58_2__011<-----------1--1-----<
15_1_011<---------1----------<
51_2__010<----------1-----1---<
55_2__009<----------1------1--<
02_1_008<----------1---------<
20_3___007<------------1---1--1<
93_2__007<----------1--------1<
08_2__006<--------------1-1---<
43_4____005<-------------1---12-<
97_2__005<------------1------1<
33_2__005<-------------1----1-<
77_1_004<--------------1-----<
72_1_003<---------------1----<
86_1_001<-----------------1--<
67_1_000<------------------1-<
00_1_000<-------------------1<
94_0000<--------------------<
60_0000<--------------------<
54_0000<--------------------<
03_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
963_3______<---------2--1-------<
943_3______<-------------1---11-<
889_3______<------------11-----1<
763_3______<----1-1----------1--<
601_3______<---1-1--------1-----<
219_3______<--1-1-----------1---<
207_3______<---1-------1-----1--<
189_3______<----1-------1-1-----<
157_3______<---------1--------11<
092_3______<-------1--1------1--<
995_2____<11------------------<
991_2____<---------------2----<
941_2____<---------1---1------<
881_2____<---1---1------------<
875_2____<-----------------1-1<
840_2____<-------------11-----<
807_2____<--------1-----1-----<
795_2____<-----------1------1-<
779_2____<------1--------1----<
750_2____<----1-------1-------<
745_2____<----------11--------<
726_2____<---1-------1--------<
713_2____<--1------------1----<
674_2____<------1------1------<
634_2____<---1------1---------<
613_2____<--------1--------1--<
608_2____<--------------1-1---<
599_2____<-----1---1----------<
512_2____<------------2-------<
491_2____<1------1------------<
480_2____<---1--1-------------<
420_2____<------------1---1---<
369_2____<----11--------------<
359_2____<-1----------1-------<
336_2____<----------1--------1<
299_2____<1----------1--------<
287_2____<------1------1------<
265_2____<---------1-1--------<
259_2____<----1------------1--<
212_2____<----1----------1----<
211_2____<---------------11---<
171_2____<1-------1-----------<
090_2____<------1------------1<
066_2____<------------1-1-----<
056_2____<---1---------------1<
036_2____<-----2--------------<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Khánh Hòa (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 27/7
-> để tham khảo kết quả xổ số Khánh Hòa ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
846
7?74
6??65 ??05 ??90
5??40
4???90 ???32 ???81 ???71 ???32 ???99 ???14
3???16 ???01
2???90
1???32
ĐB???14
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
14-65-99-01-32-71
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
65-99
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Khánh Hòa 27/07/2014
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 80 - 90

00 01 02 03 404 05 06 07 08 09
10 11 12 213 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 526 27 28 29
*30 31 32 33 49342 835 36 37 038 39
40 41 42 43 744 45 046 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 469
70 82171 72 73 74 75 76 77 78 79
180 81 82 283 84 85 86 87 88 89
90 491 92 93 94 29952 96 97 98 299

...