Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Khánh Hòa.
KQXS Khánh Hòa 17/09/2014
GiảiKết quả
819
7460
63491-8774-8658
52202
476456-74082-88598-71695-24833-05373-43042
339239-17708
207633
103177
ĐB437204
Kết quả mới của XSKT Khánh Hòa được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Khánh Hòa 14/09/2014
GiảiKết quả
802
7235
68161-5145-2205
52400
419068-14780-96659-99508-06548-41094-53546
324034-72307
274315
176907
ĐB493812
KQXS Khánh Hòa 10/09/2014
GiảiKết quả
875
7384
62209-7456-9112
56154
416827-52055-90874-05371-97410-59297-64562
344250-96932
227737
194778
ĐB376415
KQXS Khánh Hòa 07/09/2014
GiảiKết quả
894
7590
68246-8380-9951
53236
451685-95424-33814-32838-85402-19589-15338
346069-93233
201425
121865
ĐB235040
KQXS Khánh Hòa 03/09/2014
GiảiKết quả
854
7557
68711-6308-5270
58176
427494-75673-26662-25566-01302-67769-16533
367703-27378
282278
189641
ĐB068434
Note: Kết quả xổ số Khánh Hòa (kqxs Khánh Hòa) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Khánh Hòa (KH) được cập nhật đầy đủ để dò số Khánh Hòa thay thế vé dò Khánh Hòa. Thống kê xổ số (tk xs) Khánh Hòa được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso khanhhoa). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Khánh Hòa, kqxs KH, kqxsKH, xskt Khánh Hòa, xskt KH, xs Khánh Hòa, tkxs Khánh Hòa, thống kê xs Khánh Hòa, thống kê sx Khánh Hòa, thống kê xskt Khánh Hòa, xs kiến thiết Khánh Hòa, kq xs Khánh Hòa, kết quả xs Khánh Hòa, kq xổ số Khánh Hòa, xổsố Khánh Hòa, sổxố Khánh Hòa, dự đoán xs Khánh Hòa, dò kqxs Khánh Hòa, ketquaxoso Khánh Hòa, ketquaxosokhanhhoa, xosokienthietkhanhhoa, kqxskt Khánh Hòa, kqxskt khanhhoa, dự đoán xổ số Khánh Hòa, dự đoán xổ số khanhhoa, dudoanxoso khanhhoa, xosokienthiet khanhhoa, đài Khánh Hòa, dò số Khánh Hòa, dò số KH. chu kỳ xổ số Khánh Hòa, kqxsKhánh Hòa, kqxskhanhhoa, xsktKhánh Hòa, xsktkhanhhoa, xsktKH, kqxskt, xổ số Khánh Hòa trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Khánh Hòa
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Khánh Hòa.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
4_178___________________041_____035_____044____
2_177___________________044_____040_____034___
7_176___________________039_____033____045____
3_160_________________041_____045_____025__
1_160_________________023___034____034___
0_160_________________031____042_____032___
9_159_________________030____036_____036____
8_158_________________028____027____037____
6_158_________________030____036_____031___
5_154________________033____032____042____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 38-46
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
02_4____127<11-11---------------<
94_5_____118<-1-11--2------------<
33_5_____115<2--11---1-----------<
08_6______099<11--1------1-2------<
25_7_______098<---1-1-21---2-------<
36_4____096<---1-1--1-1---------<
07_8________087<-2---1-11---1-----11<
80_6______087<-1-1--1--------1-11-<
56_5_____087<1-1---1---------1-1-<
12_6______086<-11-----1-1--1-----1<
54_3___086<--1-1--1------------<
95_10__________085<1----1--11--1-221---<
73_4____085<1---1-1------------1<
34_7_______083<-1--1-1--------2--2-<
40_5_____082<---1-11---------11--<
78_6______078<--1-2-1---1--------1<
62_5_____072<--1-1----11--------1<
04_7_______070<1-----1--1-1--21----<
74_4____070<1-1-------1---1-----<
15_2__066<-11-----------------<
38_7_______065<---2---1-11-1--1----<
24_6______063<---1------111-1-1---<
29_5_____063<-----111--------11--<
46_4____063<-1-1-----------1-1--<
69_5_____061<---11-------1--1---1<
45_4____061<-1------11-------1--<
48_5_____060<-1------1-1-1-----1-<
77_4____060<1----1-----11-------<
61_4____060<-1-----1-1---------1<
10_4____060<--1--1-----1------1-<
09_4____059<--1--1-------1---1--<
37_6______058<--1----2--1--1-----1<
05_4____058<-1---1----------1--1<
57_7_______055<----11--1--1-----3--<
65_4____055<---1----11--------1-<
75_3___055<--1--1-------------1<
85_3___053<---1--1------------1<
00_2__053<-1-----1------------<
71_5_____052<--1----1----1--1--1-<
35_3___052<-1------1------1----<
58_2__052<1-----1-------------<
39_2__052<1-----1-------------<
27_4____051<--1------11---1-----<
41_3___051<----1-1--1----------<
89_5_____049<---1-2------------11<
59_4____049<-1----1---------1--1<
55_2__049<--1----1------------<
60_3___046<1--------1---1------<
32_4____045<--1-----1-------11--<
51_4____044<---1----1-----2-----<
82_2__044<1--------1----------<
52_3___042<-----1-1---1--------<
13_5_____040<--------11-----111--<
97_4____040<--1-------1--2------<
67_3___040<------1-1--1--------<
68_3___039<-1-----------1--1---<
76_2__039<----1--1------------<
19_4____038<1---------1------1-1<
84_3___037<--1--------1----1---<
91_3___035<1--------------11---<
90_3___035<---1------1-------1-<
42_3___034<1------------1-----1<
66_4____033<----1-----11------1-<
47_4____033<-----1---1----1--1--<
03_3___033<----1----1----1-----<
98_1_033<1-------------------<
28_3___032<------1-1----------1<
11_2__032<----1----1----------<
44_6______031<------1-----11-12---<
21_7_______029<--------1--11-2---2-<
06_3___028<-------1---11-------<
14_2__028<---1-------------1--<
30_5_____027<------1----2---11---<
63_4____027<-----1---1--------11<
92_3___027<--------1--11-------<
50_2__027<--1----------------1<
81_3___026<-------1-1--------1-<
70_1_021<----1---------------<
87_1_020<-----1--------------<
17_4____019<----------11-2------<
96_2__018<------1---------1---<
99_4____015<-----------1--11-1--<
18_2__013<---------1------1---<
26_4____012<----------1----1-11-<
72_2__011<------------11------<
22_2__011<------------11------<
79_2__010<------------1-1-----<
31_2__009<-------------11-----<
16_3___008<-------------1--11--<
49_1_008<----------1---------<
20_1_008<----------1---------<
88_2__007<------------1----1--<
83_2__007<--------------11----<
93_1_007<-----------1--------<
64_1_005<-------------1------<
23_1_004<--------------1-----<
01_1_000<------------------1-<
86_0000<--------------------<
53_0000<--------------------<
43_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
325_5__________<-------21---2-------<
995_4________<-----1--------111---<
378_3______<----1-1---1---------<
373_3______<1-----1------------1<
907_2____<-1----------1-------<
838_2____<---1------1---------<
835_2____<--------1------1----<
829_2____<-------1--------1---<
769_2____<----1-------1-------<
765_2____<--------11----------<
744_2____<-------------1-1----<
721_2____<--------------1---1-<
703_2____<----1---------1-----<
630_2____<-----------2--------<
617_2____<-------------2------<
610_2____<-----1-----1--------<
590_2____<---1--------------1-<
563_2____<-----1---1----------<
557_2____<----1---1-----------<
524_2____<----------1-----1---<
491_2____<1--------------1----<
480_2____<------1-----------1-<
456_2____<1-1-----------------<
437_2____<----------1--------1<
434_2____<----1----------1----<
432_2____<--------1--------1--<
413_2____<--------1-------1---<
404_2____<---------1-----1----<
400_2____<-1-----1------------<
307_2____<-1-----------------1<
299_2____<-----------1---1----<
296_2____<------1---------1---<
259_2____<------1------------1<
224_2____<-----------1--1-----<
219_2____<-----------------1-1<
213_2____<---------1-----1----<
207_2____<-----1------------1-<
204_2____<1-------------1-----<
171_2____<-------1-------1----<
112_2____<--1-----1-----------<
077_2____<-----------11-------<
057_2____<-----------1-----1--<
048_2____<------------1-----1-<
040_2____<---1-1--------------<
006_2____<-----------11-------<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Khánh Hòa (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 17/9
-> để tham khảo kết quả xổ số Khánh Hòa ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
840
7?56
6??56 ??12 ??07
5??46
4???15 ???78 ???77 ???38 ???38 ???95 ???12
3???80 ???73
2???15
1???46
ĐB???33
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
46-38-12-46-40-15
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
38-46
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Khánh Hòa 17/09/2014
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 80 - 34

00 01 202 03 37204 05 06 07 708 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 *19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 68332 34 35 36 37 38 239
40 41 042 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 456 57 658 59
460 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 373 774 75 76 177 78 79
80 81 082 83 84 85 86 87 88 89
90 491 92 93 94 695 96 97 598 99

...