Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Khánh Hòa.
KQXS Khánh Hòa 25/11/2015
GiảiKết quả
817
7852
65013-7471-7716
54375
459999-29180-44763-62814-15739-50972-82120
363433-62346
220006
187329
ĐB795710
Kết quả mới của XSKT Khánh Hòa được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Khánh Hòa 22/11/2015
GiảiKết quả
837
7340
65416-3809-9051
59723
413870-42273-15131-93975-80621-76961-22924
321487-80428
252942
183977
ĐB783429
KQXS Khánh Hòa 18/11/2015
GiảiKết quả
853
7313
66072-4317-9065
58763
405347-58613-87017-89064-73410-02209-34192
329797-01505
215969
178254
ĐB248759
KQXS Khánh Hòa 15/11/2015
GiảiKết quả
863
7171
63166-4351-8071
52025
486007-18429-46164-53263-78489-11992-94648
312955-47863
212449
143984
ĐB288147
KQXS Khánh Hòa 11/11/2015
GiảiKết quả
814
7972
61555-0966-6663
55867
412476-07187-43957-75002-46663-19375-32969
361634-90764
275401
195840
ĐB502189
Note: Kết quả xổ số Khánh Hòa (kqxs Khánh Hòa) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Khánh Hòa (KH) được cập nhật đầy đủ để dò số Khánh Hòa thay thế vé dò Khánh Hòa. Thống kê xổ số (tk xs) Khánh Hòa được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso khanhhoa). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Khánh Hòa, kqxs KH, kqxsKH, xskt Khánh Hòa, xskt KH, xs Khánh Hòa, tkxs Khánh Hòa, thống kê xs Khánh Hòa, thống kê sx Khánh Hòa, thống kê xskt Khánh Hòa, xs kiến thiết Khánh Hòa, kq xs Khánh Hòa, kết quả xs Khánh Hòa, kq xổ số Khánh Hòa, xổsố Khánh Hòa, sổxố Khánh Hòa, dự đoán xs Khánh Hòa, dò kqxs Khánh Hòa, ketquaxoso Khánh Hòa, ketquaxosokhanhhoa, xosokienthietkhanhhoa, kqxskt Khánh Hòa, kqxskt khanhhoa, dự đoán xổ số Khánh Hòa, dự đoán xổ số khanhhoa, dudoanxoso khanhhoa, xosokienthiet khanhhoa, đài Khánh Hòa, dò số Khánh Hòa, dò số KH. chu kỳ xổ số Khánh Hòa, kqxsKhánh Hòa, kqxskhanhhoa, xsktKhánh Hòa, xsktkhanhhoa, xsktKH, kqxskt, xổ số Khánh Hòa trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Khánh Hòa
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Khánh Hòa.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
4_180___________________033____040_____041____
2_179___________________033____043_____030___
9_174__________________041_____024___041____
6_174__________________037_____054______038____
7_167__________________032____046______038____
5_161_________________022___035_____042____
0_161_________________041_____031____037____
3_159_________________037_____031____038____
8_148________________032____027____025__
1_137_______________032____029____030___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 47-29
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
63_12____________199<1-1321-1--1--1----1-<
64_7_______173<--1111--11------1---<
75_12____________120<11--1----1222--1--1-<
29_7_______100<11-1-----1------1--2<
20_7_______098<1----21-1--1----1---<
66_5_____098<---11-1---1-----1---<
09_5_____097<-11--1-------11-----<
84_6______093<---1--1---11--1----1<
72_4____092<1-1-1-----------1---<
87_5_____084<-1--1--2-----------1<
17_4____082<1-2--1--------------<
46_8________078<1----1--1-1-1-1---11<
14_4____078<1---1----11---------<
05_8________075<--1-----1-111-1---11<
16_4____075<11---------11-------<
71_7_______074<1--2-------1---111--<
92_3___072<--11-----1----------<
89_5_____070<---11----1----1-1---<
47_4____070<--11------11--------<
21_3___068<-1---1----1---------<
10_5_____067<1-1--------1---1---1<
06_5_____066<1-----1--11------1--<
24_5_____064<-1----1--1----1--1--<
55_4____064<---11-------11------<
37_4____064<-1------11----1-----<
51_3___064<-1-1------------1---<
45_7_______060<-------1--11111---1-<
59_6______060<--1--1--1--1---1---1<
13_5_____060<1-2-----------1---1-<
40_3___060<-1--1--------------1<
65_2__059<--1--1--------------<
23_4____058<-1----2----------1--<
69_6______057<--1-1----------1-21-<
07_2__057<---1--1-------------<
53_3___055<--1---1-----------1-<
61_4____054<-1----1------1---1--<
73_2__053<-1-----1------------<
77_5_____052<-1-----1------1--11-<
42_5_____052<-1------1----1--2---<
54_5_____050<--1----1-----1--1-1-<
80_4____050<1----1----------11--<
34_4____050<----1-2----1--------<
28_3___050<-1-----1----------1-<
70_4____049<-1-------2---1------<
68_7_______045<-------11---112-1---<
49_4____045<---1-----11--------1<
30_4____045<--------111----1----<
67_5_____042<----1----11---1--1--<
01_3___042<----1--1----1-------<
52_3___041<1-----------11------<
93_4____039<-------1----111-----<
44_3___039<------1-1---1-------<
60_2__039<-----11-------------<
48_3___037<---1-------1---1----<
96_4____036<-------2-2----------<
04_3___036<-----11-----------1-<
41_2__035<-------11-----------<
25_2__035<---1------1---------<
79_6______034<-----1-----11--11--1<
31_3___034<-1--------------1-1-<
27_6______033<-------1-1---1--11-1<
99_1_033<1-------------------<
39_1_033<1-------------------<
22_4____032<------1-1------2----<
97_1_031<--1-----------------<
33_4____029<1----------------2-1<
56_4____027<-----1------1--1-1--<
32_3___027<------1---1----1----<
35_4____025<-------1----12------<
57_2__024<----1-------1-------<
18_4____023<--------1--1---1---1<
90_3___022<-----1------1------1<
50_3___022<-------1--1--------1<
76_3___021<----1---------1----1<
94_2__021<------1------1------<
26_2__021<-----1--------1-----<
62_4____020<-------1-----2---1--<
83_3___020<--------1-----1-1---<
81_1_020<-----1--------------<
95_2__019<--------1----1------<
02_2__018<----1-------------1-<
74_2__017<--------1------1----<
78_1_017<--------1-----------<
11_2__014<--------1---------1-<
08_1_011<---------1----------<
58_2__010<-----------1---1----<
00_2__008<-----------1-----1--<
36_2__007<-----------1------1-<
86_1_006<------------1-------<
91_2__004<---------------1-1--<
12_1_004<--------------1-----<
82_1_003<---------------1----<
43_1_003<---------------1----<
38_2__002<----------------1-1-<
98_2__000<-----------------1-1<
85_1_000<------------------1-<
88_0000<--------------------<
19_0000<--------------------<
15_0000<--------------------<
03_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
875_3______<-----------11-----1-<
763_3______<1-1----------1------<
663_3______<----2-------------1-<
449_3______<---1-----1---------1<
420_3______<-----2--1-----------<
346_3______<1-----------------11<
984_2____<---1-------1--------<
975_2____<-1---------1--------<
972_2____<1---1---------------<
969_2____<--1-1---------------<
961_2____<-1-----------1------<
942_2____<-1-----------1------<
870_2____<-1-----------1------<
856_2____<------------1----1--<
845_2____<-------------11-----<
829_2____<-------------------2<
809_2____<-1---1--------------<
779_2____<-----------11-------<
764_2____<----1-----------1---<
762_2____<-------------1---1--<
684_2____<------1---1---------<
677_2____<--------------1---1-<
668_2____<--------------1-1---<
646_2____<-----1--1-----------<
644_2____<------1-----1-------<
620_2____<------1---------1---<
601_2____<-------1----1-------<
554_2____<-------1----------1-<
489_2____<---1----------1-----<
463_2____<-------1--1---------<
445_2____<-----------1------1-<
433_2____<1----------------1--<
429_2____<-1-1----------------<
379_2____<----------------1--1<
375_2____<1---1---------------<
316_2____<-----------11-------<
305_2____<--------1---1-------<
275_2____<----------1----1----<
263_2____<---1-1--------------<
259_2____<---------------1---1<
227_2____<-------1--------1---<
192_2____<--1------1----------<
168_2____<-------1------1-----<
166_2____<---1------------1---<
147_2____<---1-------1--------<
127_2____<---------1---------1<
090_2____<-----1-------------1<
065_2____<--1--1--------------<
064_2____<--1--1--------------<
041_2____<-------11-----------<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Khánh Hòa (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 25/11
-> để tham khảo kết quả xổ số Khánh Hòa ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
892
7?09
6??16 ??46 ??45
5??29
4???66 ???72 ???92 ???20 ???21 ???92 ???47
3???14 ???17
2???64
1???21
ĐB???47
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
46-21-29-92-47-16
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
47-29
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Khánh Hòa 25/11/2015
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 64 - 84

00 01 02 03 04 05 006 07 08 09
95710 11 12 013 814 15 716 *17 18 19
120 21 22 23 24 25 26 27 28 329
30 31 32 433 34 35 36 37 38 739
40 41 42 43 44 45 346 47 48 49
50 51 852 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 763 64 65 66 67 68 69
70 471 972 73 74 375 76 77 78 79
180 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 999

...