Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Khánh Hòa.
KQXS Khánh Hòa 20/09/2017
GiảiKết quả
892
7935
69100-5134-4892
52258
472803-85974-94700-37326-12457-45471-84547
354905-48453
260724
160672
ĐB872716
Kết quả mới của XSKT Khánh Hòa được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Khánh Hòa 17/09/2017
GiảiKết quả
894
7162
69987-5135-3261
52299
459060-07315-37820-21134-40082-35759-66951
335434-66725
284995
162486
ĐB402475
KQXS Khánh Hòa 13/09/2017
GiảiKết quả
812
7256
67784-1155-2221
55979
460721-10318-51641-54964-44067-88521-24068
368748-87202
206087
116613
ĐB573882
KQXS Khánh Hòa 10/09/2017
GiảiKết quả
847
7739
63867-2787-6802
52767
406637-72227-12499-62730-66895-99931-45876
347485-55994
234270
169994
ĐB998270
KQXS Khánh Hòa 06/09/2017
GiảiKết quả
809
7557
66835-1058-4903
51925
448100-67197-11987-11577-94432-30116-12894
326898-01187
238540
181002
ĐB589095
Note: Kết quả xổ số Khánh Hòa (kqxs Khánh Hòa) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Khánh Hòa (KH) được cập nhật đầy đủ để dò số Khánh Hòa thay thế vé dò Khánh Hòa. Thống kê xổ số (tk xs) Khánh Hòa được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso khanhhoa). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Khánh Hòa, kqxs KH, kqxsKH, xskt Khánh Hòa, xskt KH, xs Khánh Hòa, tkxs Khánh Hòa, thống kê xs Khánh Hòa, thống kê sx Khánh Hòa, thống kê xskt Khánh Hòa, xs kiến thiết Khánh Hòa, kq xs Khánh Hòa, kết quả xs Khánh Hòa, kq xổ số Khánh Hòa, xổsố Khánh Hòa, sổxố Khánh Hòa, dự đoán xs Khánh Hòa, dò kqxs Khánh Hòa, ketquaxoso Khánh Hòa, ketquaxosokhanhhoa, xosokienthietkhanhhoa, kqxskt Khánh Hòa, kqxskt khanhhoa, dự đoán xổ số Khánh Hòa, dự đoán xổ số khanhhoa, dudoanxoso khanhhoa, xosokienthiet khanhhoa, đài Khánh Hòa, dò số Khánh Hòa, dò số KH. chu kỳ xổ số Khánh Hòa, kqxsKhánh Hòa, kqxskhanhhoa, xsktKhánh Hòa, xsktkhanhhoa, xsktKH, kqxskt, xổ số Khánh Hòa trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Khánh Hòa
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Khánh Hòa.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
2_175___________________036_____041_____041____
7_174__________________038_____029____044____
3_171__________________025___044_____036____
9_170__________________042_____037_____041____
4_167__________________036_____032____037____
6_160_________________030____035_____036____
1_158_________________036_____029____032___
0_157_________________028____036_____036____
5_156_________________032____042_____033___
8_152________________037_____035_____024__
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 82-35
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
35_6______161<11--1--11-1---------<
94_11___________149<-1-21-2-111---1---1-<
16_6______146<1---1-111---------1-<
87_8________133<-1112-----1-----1-1-<
25_6______128<-1--1-1-12----------<
03_4____106<1---1---11----------<
67_9_________103<--12---1-21-1----1--<
02_3___099<--111---------------<
95_3___094<-1-11---------------<
53_5_____093<1-----211-----------<
99_4____093<-1-1-1---------1----<
34_5_____087<12------1-----1-----<
82_4____084<-11----1-------1----<
84_5_____083<--1--1-1-----1-----1<
57_5_____073<1---1----1-1-------1<
39_8________072<---1---1-21-----11-1<
00_6______068<2---1-----1--11-----<
47_3___068<1--1------1---------<
32_7_______067<----1-1-1-11-2------<
89_6______066<-----1--111-1----1--<
56_4____066<--1--1-----11-------<
13_5_____065<--1--2----1-1-------<
58_3___065<1---1-------1-------<
59_4____061<-1---1---------1-1--<
23_5_____058<------1-211---------<
76_4____056<---1---1---2--------<
27_7_______055<---1----11-----12--1<
74_3___055<1-----1-----1-------<
64_3___055<--1----2------------<
21_4____054<--3---1-------------<
40_7_______053<----1--1--1-2-11----<
51_3___051<-1------1-------1---<
79_2__048<--1-----1-----------<
62_5_____047<-1--------1---11--1-<
63_4____047<-----12------1------<
49_6______043<-----12-----1---2---<
37_5_____042<---1-------1-1--11--<
09_5_____042<----1--1--1------11-<
55_2__042<--1------1----------<
18_2__042<--1------1----------<
28_6______041<-------1-1-1-11----1<
05_5_____041<1----------2---11---<
01_4____041<-------11-1---1-----<
24_3___041<1--------1--------1-<
70_5_____039<---2-------11-1-----<
72_4____039<1-----------1-2-----<
06_4____039<------11--1-------1-<
31_3___038<---1-----1--------1-<
41_4____037<--1---------1---11--<
97_3___037<----11-------------1<
61_3___037<-1-----------1----1-<
75_3___036<-1-----------1-----1<
50_9_________035<------1---1-2-1-112-<
93_4____035<-----1--------111---<
86_2__035<-1-------------1----<
20_1_035<-1------------------<
11_4____034<-------11------11---<
15_3___034<-1--------------1-1-<
22_5_____031<------1----1--11-1--<
85_3___031<---1---------1-----1<
26_3___031<1---------------1--1<
60_2__031<-1-----------------1<
73_4____030<------1-----11-1----<
71_2__030<1-----------------1-<
48_2__029<--1--------------1--<
52_4____028<-----------1-111----<
68_3___028<--1--------------1-1<
12_3___026<--1----------------2<
30_2__026<---1---------------1<
92_4____025<2----------------1-1<
54_3___025<-----1-------1-1----<
96_4____024<-----2---------1-1--<
08_3___024<-----1-----1------1-<
33_2__023<-----1------1-------<
36_4____022<-----1---------11-1-<
66_3___022<-------1---1------1-<
98_1_021<----1---------------<
77_1_021<----1---------------<
90_1_018<-------1------------<
46_2__016<-----1-------------1<
80_2__015<--------1--------1--<
81_3___013<-----------1-1---1--<
44_3___013<--------1---------2-<
19_3___012<----------1--2------<
69_2__011<-----------1--1-----<
14_1_011<---------1----------<
91_2__010<------------1-1-----<
43_2__009<-----------1----1---<
42_2__009<-------------11-----<
10_1_007<-----------1--------<
38_2__006<--------------1-1---<
83_1_006<------------1-------<
65_1_005<-------------1------<
88_1_003<---------------1----<
78_1_003<---------------1----<
45_1_001<-----------------1--<
29_1_001<-----------------1--<
07_2__000<-----------------1-1<
17_1_000<-------------------1<
04_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
994_4________<---2--2-------------<
067_4________<--1-------1-1----1--<
932_3______<-----------1-2------<
850_3______<------------1---1-1-<
187_3______<----1-----1-------1-<
140_3______<----------1---11----<
100_3______<1---1---------1-----<
039_3______<---------2-------1--<
987_2____<-1--1---------------<
941_2____<----------------11--<
936_2____<----------------1-1-<
906_2____<------1---1---------<
896_2____<-----1---------1----<
881_2____<-----------1-1------<
853_2____<------2-------------<
811_2____<--------1-------1---<
773_2____<------1-----1-------<
763_2____<------1------1------<
749_2____<-----11-------------<
739_2____<---1---1------------<
701_2____<-------1--1---------<
659_2____<-----1---------1----<
650_2____<------------1-----1-<
649_2____<----------------2---<
639_2____<----------1-----1---<
576_2____<-------1---1--------<
557_2____<----1--------------1<
527_2____<---------1------1---<
499_2____<---1-----------1----<
493_2____<-----1--------1-----<
489_2____<-----1--1-----------<
437_2____<-------------1---1--<
434_2____<-1------1-----------<
394_2____<---------1----1-----<
364_2____<-------2------------<
328_2____<--------------1----1<
326_2____<1---------------1---<
323_2____<--------1-1---------<
270_2____<---2----------------<
266_2____<-------1----------1-<
261_2____<-1-----------1------<
258_2____<1-----------1-------<
240_2____<-------1----1-------<
227_2____<---1---------------1<
225_2____<------1--1----------<
155_2____<--1------1----------<
134_2____<11------------------<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Khánh Hòa (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 20/9
-> để tham khảo kết quả xổ số Khánh Hòa ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
816
7?56
6??53 ??82 ??32
5??35
4???76 ???76 ???27 ???59 ???94 ???03 ???94
3???57 ???67
2???02
1???74
ĐB???03
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
16-35-82-59-74-02
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
82-35
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Khánh Hòa 20/09/2017
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 40 - 25

71002 01 02 803 04 905 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 72716 17 18 19
20 21 22 23 724 25 326 27 28 29
30 31 32 33 134 935 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 547 48 49
50 51 52 453 54 55 56 457 258 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 471 672 73 974 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 8*922 93 94 95 96 97 98 99

...