Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Kiên Giang.
KQXS Kiên Giang 21/05/2017
GiảiKết quả
869
7792
63952-1586-6268
56330
435181-22373-24542-16905-40824-62727-10459
369535-96654
248586
162921
ĐB938110
Kết quả mới của XSKT Kiên Giang được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS Kiên Giang 14/05/2017
GiảiKết quả
843
7963
66560-0601-1142
52201
420350-30680-15184-96708-41071-91630-46335
351981-59303
246893
158956
ĐB682003
KQXS Kiên Giang 07/05/2017
GiảiKết quả
862
7125
63467-3407-6161
57176
425101-02723-16939-33142-36979-21629-24967
367505-08864
219306
103712
ĐB770105
KQXS Kiên Giang 30/04/2017
GiảiKết quả
849
7928
66345-7293-7609
57576
469893-89110-68393-25178-76570-78004-13352
397335-95535
289204
193496
ĐB296564
KQXS Kiên Giang 23/04/2017
GiảiKết quả
890
7001
66656-5901-0098
50136
412880-90092-82855-17819-88980-00037-14879
348082-82704
204140
187210
ĐB891624
Note: Kết quả xổ số Kiên Giang (kqxs Kiên Giang) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Kiên Giang (KG) được cập nhật đầy đủ để dò số Kiên Giang thay thế vé dò Kiên Giang. Thống kê xổ số (tk xs) Kiên Giang được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso kiengiang). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Kiên Giang, kqxs KG, kqxsKG, xskt Kiên Giang, xskt KG, xs Kiên Giang, tkxs Kiên Giang, thống kê xs Kiên Giang, thống kê sx Kiên Giang, thống kê xskt Kiên Giang, xs kiến thiết Kiên Giang, kq xs Kiên Giang, kết quả xs Kiên Giang, kq xổ số Kiên Giang, xổsố Kiên Giang, sổxố Kiên Giang, dự đoán xs Kiên Giang, dò kqxs Kiên Giang, ketquaxoso Kiên Giang, ketquaxosokiengiang, xosokienthietkiengiang, kqxskt Kiên Giang, kqxskt kiengiang, dự đoán xổ số Kiên Giang, dự đoán xổ số kiengiang, dudoanxoso kiengiang, xosokienthiet kiengiang, đài Kiên Giang, dò số Kiên Giang, dò số KG. chu kỳ xổ số Kiên Giang, kqxsKiên Giang, kqxskiengiang, xsktKiên Giang, xsktkiengiang, xsktKG, kqxskt, xổ số Kiên Giang trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Kiên Giang
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Kiên Giang.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
0_192____________________024___051______052_____
1_181___________________040_____034____043____
9_169__________________039_____038_____034___
4_169__________________040_____033____035____
8_161_________________028____033____037____
3_159_________________028____036_____037____
6_157_________________036_____034____027___
7_153________________042_____032____027___
2_153________________026____037_____034___
5_146________________037_____032____034___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 42-10
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
10_7_______175<1--11-1-11-1--------<
92_5_____127<1---111-------1-----<
81_5_____127<11---1---1-1--------<
80_11___________120<-1--212--1-1-1--1-1-<
24_6______116<1---1-1--1-1-------1<
35_7_______111<11-2---1------1----1<
42_3___108<111-----------------<
43_6______107<-1---1-1-1--2-------<
05_7_______101<1-2--1-1------11----<
01_7_______100<-21-2--1-----------1<
79_4____096<--1-1---1---1-------<
03_7_______089<-2---2--11------1---<
93_5_____088<-1-3--1-------------<
04_7_______087<---21-2--1---1------<
76_3___087<--11---1------------<
49_3___083<---1-1--1-----------<
52_6______082<1--1----1---11----1-<
30_5_____078<11---------1-11-----<
56_4____071<-1--1-----1--1------<
59_6______070<1-------11-1-1-1----<
60_5_____069<-1-----1-11----1----<
14_5_____069<------111--1-1------<
08_6______067<-1---1------2-1--1--<
58_4____066<-----111-------1----<
64_3___061<--11-----------1----<
22_7_______060<-----2-1-2--1-1-----<
27_4____058<1----1-----1--1-----<
09_6______057<---1--1------2--1-1-<
21_3___056<1------1--1---------<
96_5_____054<---1----1-1----11---<
71_4____054<-1------1---1---1---<
78_3___053<---1----2-----------<
61_5_____051<--1-----1---1--1--1-<
73_4____051<1--------1-1---1----<
40_4____051<----1--1-1----1-----<
39_4____051<--1----1----1---1---<
07_3___048<--1----1--------1---<
91_8________047<------21-1-----2-1-1<
90_5_____046<----12--------1--1--<
28_5_____046<---1------11-1-----1<
68_6______045<1----------1-12---1-<
84_4____043<-1--------1-----11--<
50_4____043<-1-------1-------1-1<
45_5_____042<---1-----1----1--1-1<
37_4____042<----11-----1------1-<
70_4____041<---1------1-1-----1-<
82_3___039<----1-1---------1---<
69_3___039<1------------11-----<
32_2__037<-----1--1-----------<
54_3___036<1-----------1-----1-<
06_2__036<--1-------1---------<
29_4____035<--1-------1-------11<
23_3___035<--1-------1--------1<
20_3___035<------11---------1--<
00_4____034<-------1--1-11------<
12_3___033<--1---------1------1<
33_4____032<------1-1------1---1<
17_3___032<--------11-1--------<
63_2__032<-1----------------1-<
86_2__031<2-------------------<
62_2__031<--1------------1----<
25_1_031<--1-----------------<
47_4____029<-----1-----21-------<
18_5_____027<-------2---------111<
67_4____024<--2-------------1--1<
19_2__024<----1-------1-------<
83_4____023<---------1-1--1--1--<
55_2__023<----1--------1------<
77_2__022<--------1-1---------<
36_3___020<----1-----------1-1-<
98_2__019<----1------------1--<
57_1_019<------1-------------<
53_1_017<--------1-----------<
75_5_____015<------1----------22-<
16_3___015<----------1---11----<
31_5_____014<----------1--1-1---2<
65_2__014<--------1---------1-<
02_2__013<----------1--1------<
46_2__011<----------1----1----<
44_2__010<----------1-----1---<
97_2__009<-------------11-----<
38_2__008<------------1---1---<
88_2__007<-----------1------1-<
15_2__007<----------1--------1<
51_1_007<-----------1--------<
74_2__006<--------------1-1---<
48_2__006<-------------1---1--<
95_1_006<------------1-------<
66_2__005<---------------11---<
99_2__004<---------------1-1--<
85_2__004<--------------1---1-<
11_3___003<---------------1-1-1<
41_2__003<----------------11--<
94_3___001<----------------2-1-<
72_1_001<-----------------1--<
26_1_001<-----------------1--<
13_1_000<-------------------1<
89_0000<--------------------<
87_0000<--------------------<
34_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
459_4________<1--------1---1-1----<
708_3______<-1----------1-1-----<
543_3______<-------1-1--1-------<
535_3______<1--1---1------------<
452_3______<------------11----1-<
110_3______<1--1----1-----------<
981_2____<-1-------1----------<
980_2____<----1-1-------------<
921_2____<1---------1---------<
893_2____<-1-1----------------<
880_2____<----1----1----------<
864_2____<--1------------1----<
829_2____<----------1-------1-<
792_2____<1----1--------------<
761_2____<--------1---1-------<
696_2____<--------1-1---------<
691_2____<------1--1----------<
680_2____<-1-----------1------<
675_2____<------1----------1--<
668_2____<--------------1---1-<
640_2____<-------1-1----------<
609_2____<---1------------1---<
586_2____<2-------------------<
570_2____<---1--------------1-<
545_2____<-----------------1-1<
505_2____<--1-----------1-----<
504_2____<------1--1----------<
497_2____<-------------11-----<
496_2____<---1------------1---<
409_2____<-------------1----1-<
407_2____<--1----1------------<
335_2____<-1-1----------------<
324_2____<------1----1--------<
322_2____<---------1--1-------<
311_2____<---------------1-1--<
267_2____<----------------1--1<
258_2____<------1--------1----<
180_2____<-----------1----1---<
175_2____<-----------------11-<
142_2____<-11-----------------<
112_2____<------------1------1<
105_2____<--1----1------------<
101_2____<--1----1------------<
082_2____<----1-1-------------<
003_2____<-1---1--------------<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Kiên Giang (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 21/5
-> để tham khảo kết quả xổ số Kiên Giang ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
822
7?10
6??08 ??52 ??27
5??27
4???80 ???03 ???27 ???04 ???42 ???09 ???05
3???42 ???24
2???59
1???27
ĐB???09
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
04-42-42-10-80-24
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
42-10
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Kiên Giang 21/05/2017
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 40 - 96

00 01 02 03 04 905 06 07 08 09
38110 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 921 22 23 824 25 26 727 28 29
330 31 32 33 34 535 36 37 38 39
40 41 542 43 44 45 46 47 48 49
50 51 952 53 654 55 56 57 58 459
60 61 62 63 64 65 66 67 268 *69
70 71 72 373 74 75 76 77 78 79
80 181 82 83 84 85 55862 87 88 89
90 91 792 93 94 95 96 97 98 99

...