Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Kiên Giang.
KQXS Kiên Giang 07/02/2016
GiảiKết quả
887
7647
68713-3405-1965
59097
489318-00485-33279-80300-33178-17644-11788
310840-47915
261210
175755
ĐB561177
Kết quả mới của XSKT Kiên Giang được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS Kiên Giang 31/01/2016
GiảiKết quả
800
7009
66653-4438-7647
51806
425469-05813-65391-79380-75247-34053-21468
319857-32902
225093
100060
ĐB044219
KQXS Kiên Giang 24/01/2016
GiảiKết quả
858
7319
63995-7300-8787
53204
429948-17646-55082-53132-14079-02975-88271
376955-30429
224330
169311
ĐB124604
KQXS Kiên Giang 17/01/2016
GiảiKết quả
890
7496
62922-6321-8839
55764
456673-44573-62486-69952-04293-88022-03407
343906-57757
221464
164697
ĐB749855
KQXS Kiên Giang 10/01/2016
GiảiKết quả
880
7863
64496-6066-5118
58047
495472-34455-37678-78143-22671-45798-30576
384770-00993
224158
105377
ĐB810535
Note: Kết quả xổ số Kiên Giang (kqxs Kiên Giang) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Kiên Giang (KG) được cập nhật đầy đủ để dò số Kiên Giang thay thế vé dò Kiên Giang. Thống kê xổ số (tk xs) Kiên Giang được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso kiengiang). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Kiên Giang, kqxs KG, kqxsKG, xskt Kiên Giang, xskt KG, xs Kiên Giang, tkxs Kiên Giang, thống kê xs Kiên Giang, thống kê sx Kiên Giang, thống kê xskt Kiên Giang, xs kiến thiết Kiên Giang, kq xs Kiên Giang, kết quả xs Kiên Giang, kq xổ số Kiên Giang, xổsố Kiên Giang, sổxố Kiên Giang, dự đoán xs Kiên Giang, dò kqxs Kiên Giang, ketquaxoso Kiên Giang, ketquaxosokiengiang, xosokienthietkiengiang, kqxskt Kiên Giang, kqxskt kiengiang, dự đoán xổ số Kiên Giang, dự đoán xổ số kiengiang, dudoanxoso kiengiang, xosokienthiet kiengiang, đài Kiên Giang, dò số Kiên Giang, dò số KG. chu kỳ xổ số Kiên Giang, kqxsKiên Giang, kqxskiengiang, xsktKiên Giang, xsktkiengiang, xsktKG, kqxskt, xổ số Kiên Giang trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Kiên Giang
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Kiên Giang.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
3_181___________________033____047______034___
5_177___________________031____047______038____
6_176___________________039_____027____039____
4_174__________________046______022___037____
9_160_________________035_____045_____033___
0_160_________________031____039_____038____
7_158_________________035_____037_____033___
8_155_________________032____038_____036____
1_150________________032____033____034___
2_149________________026____025___038____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 32-10
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
55_12____________164<1-111--1--2-121---1-<
00_6______128<111----1--1-------1-<
97_6______120<1--1--11----1-1-----<
19_6______116<-11---11------1----1<
30_7_______110<--1--11--1--1----1-1<
32_6______101<--1---11---1--1----1<
47_4____098<12--1---------------<
93_4____095<-1-11---------1-----<
87_4____090<1-1--2--------------<
78_3___089<1---1-1-------------<
39_4____082<---1-1-1---------1--<
46_6______079<--1---1-1-----1-1--1<
38_6______079<-1---1---3--1-------<
80_5_____079<-1--1----11-----1---<
06_5_____077<-1-1-----11--------1<
52_4____077<---1---11----------1<
57_5_____068<-1-1---------11---1-<
13_2__068<11------------------<
58_6______067<--1-1-----2-1-----1-<
02_5_____067<-1---1-----1---1--1-<
79_4____065<1-1-------1--------1<
18_4____065<1---1-------1--1----<
96_5_____064<---11-------1--11---<
88_5_____062<1-----1--1----1--1--<
77_2__062<1---1---------------<
82_3___061<--1---1-----1-------<
60_3___061<-1---1-----------1--<
10_3___061<1-------11----------<
71_4____058<--1-1----------1-1--<
40_3___058<1----1----1---------<
21_5_____057<---1--1---2--------1<
85_4____057<1-------1--11-------<
04_4____057<--2-----11----------<
83_7_______056<------1-11--1----111<
90_6______054<---1----1---1-1-11--<
15_2__051<1------1------------<
16_5_____048<-------12--11-------<
75_3___048<--1----1--------1---<
73_6______047<---2-----1-1-1--1---<
64_4____047<---2--1--------1----<
36_4____047<------2-1-1---------<
53_3___047<-2-------1----------<
37_4____044<-----11-----11------<
72_5_____043<----1---2-----1--1--<
51_3___043<-----11----1--------<
56_3___042<-----1-1---1--------<
91_4____041<-1---------1----1-1-<
07_4____041<---1-----2------1---<
70_3___041<----11---------1----<
35_3___041<----11---------1----<
11_4____040<--1-------1--1-----1<
65_3___040<1----------1---1----<
74_4____039<------11-----1-1----<
05_4____039<1------------11---1-<
98_3___039<----1--1-------1----<
76_3___039<----1---1-----1-----<
48_3___039<--1---------11------<
09_3___036<-1------------1---1-<
69_1_035<-1------------------<
24_3___034<--------21----------<
68_3___033<-1---------------11-<
44_1_033<1-------------------<
28_3___032<-------11---------1-<
12_3___032<-----1----11--------<
01_6______031<--------1-----111-11<
66_4____030<----1-------1-1-1---<
86_1_030<---1----------------<
95_3___029<--1-------------2---<
54_7_______027<-----1----2----12--1<
92_4____027<------1-----11----1-<
34_4____027<---------1-1-11-----<
29_2__027<--1----------------1<
26_3___026<--------11-------1--<
33_6______024<---------1-1-1--1-11<
99_7_______023<-----------111-111-1<
31_3___023<-------1-----1-1----<
22_4____022<---2-------------2--<
89_3___021<-------1-----1---1--<
43_1_021<----1---------------<
14_3___020<-----1--------2-----<
63_2__020<----1-----------1---<
67_1_020<-----1--------------<
59_2__019<-----1----------1---<
23_1_019<------1-------------<
62_4____015<----------11-----2--<
84_4____014<-----------11----11-<
03_2__014<-------1-----------1<
94_3___013<-------1-----------2<
81_2__012<-----------1-1------<
61_2__011<----------1----1----<
27_2__008<-------------1-1----<
49_1_007<-----------1--------<
17_1_007<-----------1--------<
25_2__005<-------------1----1-<
50_2__004<---------------1-1--<
45_2__003<---------------1--1-<
41_1_000<------------------1-<
42_0000<--------------------<
20_0000<--------------------<
08_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
983_3______<--------1--------11-<
855_3______<---1---------2------<
798_3______<----1--1-------1----<
496_3______<---11-----------1---<
484_3______<-----------11----1--<
455_3______<----1-----1---1-----<
330_3______<--1------1-------1--<
999_2____<----------------1--1<
993_2____<----1---------1-----<
945_2____<---------------1--1-<
839_2____<---1-------------1--<
787_2____<--1--1--------------<
770_2____<----11--------------<
754_2____<-----1----1---------<
752_2____<-------1-----------1<
697_2____<---1--------1-------<
694_2____<-------1-----------1<
678_2____<----1-1-------------<
662_2____<-----------1-----1--<
647_2____<11------------------<
646_2____<--1---1-------------<
628_2____<-------1----------1-<
583_2____<---------1--1-------<
516_2____<-----------11-------<
499_2____<-----------1---1----<
438_2____<-1-------1----------<
434_2____<-----------1-1------<
421_2____<------1---1---------<
414_2____<-----1--------1-----<
300_2____<1-1-----------------<
216_2____<-------11-----------<
158_2____<----1-----1---------<
138_2____<---------2----------<
132_2____<--1-----------1-----<
118_2____<----1----------1----<
101_2____<--------1------1----<
082_2____<--1---1-------------<
066_2____<----1-----------1---<
037_2____<-----1-------1------<
019_2____<------11------------<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Kiên Giang (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 7/2
-> để tham khảo kết quả xổ số Kiên Giang ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
846
7?77
6??52 ??32 ??88
5??38
4???52 ???18 ???19 ???10 ???60 ???30 ???87
3???30 ???13
2???78
1???39
ĐB???55
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
10-88-19-52-32-46
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
32-10
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Kiên Giang 07/02/2016
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 02 - 46

300 01 02 03 04 405 06 07 08 09
210 11 12 713 14 915 16 17 318 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
840 41 42 43 644 45 46 647 48 49
50 51 52 53 54 755 56 57 58 59
60 61 62 63 64 965 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 61177 178 279
80 81 82 83 84 485 86 *87 788 89
90 91 92 93 94 95 96 097 98 99

...