Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Kiên Giang.
KQXS Kiên Giang 17/09/2017
GiảiKết quả
842
7300
67035-3256-8301
57304
460973-67502-80823-91691-78249-60077-74746
348340-75646
292541
114713
ĐB254457
Kết quả mới của XSKT Kiên Giang được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS Kiên Giang 10/09/2017
GiảiKết quả
885
7576
62374-7669-3465
50154
481796-44351-26708-50202-94137-87131-22150
331549-87701
286289
133660
ĐB311895
KQXS Kiên Giang 03/09/2017
GiảiKết quả
848
7923
66295-7895-1701
57448
451656-53599-21520-96563-43838-79186-90078
349932-03247
290431
108273
ĐB349314
KQXS Kiên Giang 27/08/2017
GiảiKết quả
898
7086
63945-1127-0980
52359
406558-23886-36928-81842-71687-87658-55428
330038-40993
202666
163445
ĐB033793
KQXS Kiên Giang 20/08/2017
GiảiKết quả
808
7905
61261-1116-5827
56736
418504-83536-90487-67297-87479-64568-11573
340030-05719
233661
129558
ĐB704215
Note: Kết quả xổ số Kiên Giang (kqxs Kiên Giang) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Kiên Giang (KG) được cập nhật đầy đủ để dò số Kiên Giang thay thế vé dò Kiên Giang. Thống kê xổ số (tk xs) Kiên Giang được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso kiengiang). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Kiên Giang, kqxs KG, kqxsKG, xskt Kiên Giang, xskt KG, xs Kiên Giang, tkxs Kiên Giang, thống kê xs Kiên Giang, thống kê sx Kiên Giang, thống kê xskt Kiên Giang, xs kiến thiết Kiên Giang, kq xs Kiên Giang, kết quả xs Kiên Giang, kq xổ số Kiên Giang, xổsố Kiên Giang, sổxố Kiên Giang, dự đoán xs Kiên Giang, dò kqxs Kiên Giang, ketquaxoso Kiên Giang, ketquaxosokiengiang, xosokienthietkiengiang, kqxskt Kiên Giang, kqxskt kiengiang, dự đoán xổ số Kiên Giang, dự đoán xổ số kiengiang, dudoanxoso kiengiang, xosokienthiet kiengiang, đài Kiên Giang, dò số Kiên Giang, dò số KG. chu kỳ xổ số Kiên Giang, kqxsKiên Giang, kqxskiengiang, xsktKiên Giang, xsktkiengiang, xsktKG, kqxskt, xổ số Kiên Giang trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Kiên Giang
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Kiên Giang.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
6_184___________________031____043_____044____
0_177___________________030____042_____033___
3_169__________________034____041_____045____
1_167__________________030____024___043____
8_166__________________037_____039_____032___
5_161_________________048______030____041____
7_160_________________036_____036_____032___
9_156_________________034____035_____030___
4_153________________034____041_____023__
2_147________________026____029____037____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 76-87
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
73_7_______143<1-1-1--11-----1--1--<
42_9_________127<1--1-11----1----1111<
02_6______123<11-----111-----1----<
01_8________112<111-------11------21<
31_5_____099<-11--1------11------<
65_4____089<-1---1--1-----1-----<
68_8________086<----112-1-1----1-1--<
23_7_______086<1-1----1---1-1--1--1<
46_7_______082<2----1-1-1---1-1----<
95_4____081<-12-----1-----------<
56_4____079<1-1----1----------1-<
40_4____074<1-----1-1-1---------<
41_4____073<1----11-------1-----<
38_4____072<--11-----1-----1----<
87_4____068<---11-----11--------<
96_3___068<-1---1----1---------<
49_2__068<11------------------<
04_3___066<1---1------1--------<
50_6______063<-1----1----11---1-1-<
63_5_____063<--1--1------1-1---1-<
32_3___063<--1--1-----1--------<
22_3___063<------111-----------<
86_7_______062<--12-------1-1---2--<
08_3___061<-1--1-------------1-<
47_2__059<--1--1--------------<
37_3___057<-1-----1---1--------<
27_3___057<---11------------1--<
76_5_____055<-1-------11--1-----1<
60_5_____055<-1----1-------11--1-<
17_3___055<-------111----------<
91_5_____054<1-------1-1----2----<
05_7_______053<----1-11-----1---1-2<
35_6______053<1----------1--1-111-<
13_3___051<1-----1---------1---<
00_2__050<1-------1-----------<
69_4____049<-1-------1---1---1--<
58_3___049<---21---------------<
81_7_______048<-------11-1-1-1--11-<
93_5_____048<---2---1--1-------1-<
06_5_____048<-----11--1---1-----1<
85_4____047<-1---------1-1-1----<
28_3___047<---2--1-------------<
48_4____045<--2------11---------<
54_3___044<-1-------1-------1--<
36_6______043<----21--------1-2---<
55_5_____043<------11-1------2---<
66_3___042<---1------11--------<
15_3___042<----1---1--1--------<
77_4____041<1-----------1--11---<
43_4____040<-----1--2---------1-<
83_6______039<-----1--1-----211---<
89_2__039<-1---------1--------<
18_2__039<-----11-------------<
26_2__037<------11------------<
45_5_____035<---2-----1-----2----<
99_3___035<--1----------1--1---<
57_2__035<1------------1------<
51_2__035<-1-------------1----<
74_1_035<-1------------------<
61_4____034<----2----1---------1<
78_2__034<--1---------1-------<
20_2__034<--1---------1-------<
97_4____033<----1-----1--1--1---<
90_3___033<------1--1--1-------<
80_3___033<---1--------1-----1-<
71_4____032<-----1---1----1---1-<
98_2__031<---1----------1-----<
14_2__030<--1-------------1---<
72_5_____028<-------1----11-2----<
59_2__028<---1-------------1--<
94_4____027<--------1-1-2-------<
70_3___026<------1-----1-1-----<
16_2__026<----1-----1---------<
79_3___025<----1-----1--------1<
29_4____024<--------1---11-----1<
34_3___024<---------11--1------<
33_3___024<-------2-------1----<
19_3___023<----1-------2-------<
67_5_____022<--------1--1---1---2<
09_2__022<------1-----1-------<
21_3___021<-------1-----1---1--<
88_1_020<-----1--------------<
30_3___019<----1------------11-<
10_2__018<-----1-----------1--<
12_3___016<-------1--------1--1<
75_2__015<---------1----1-----<
39_5_____011<-----------2--1-1--1<
11_1_011<---------1----------<
07_2__010<---------1---------1<
03_4____009<------------1-1---2-<
84_3___009<-------------11---1-<
92_2__009<----------1------1--<
64_3___008<-----------1----1--1<
53_1_008<----------1---------<
82_2__007<-------------1--1---<
52_2__005<--------------1--1--<
62_2__002<---------------1---1<
24_1_001<-----------------1--<
25_1_000<-------------------1<
44_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
629_3______<------------11-----1<
583_3______<--------1-----1-1---<
563_3______<--1--1------1-------<
546_3______<-----1-1-----1------<
981_2____<-------1----------1-<
977_2____<------------1--1----<
970_2____<------------1-1-----<
967_2____<-----------1-------1<
945_2____<---1-----1----------<
932_2____<--1--1--------------<
923_2____<--1----1------------<
905_2____<----1------------1--<
895_2____<-11-----------------<
893_2____<-------1----------1-<
855_2____<------1--1----------<
842_2____<---1-1--------------<
836_2____<--------------1-1---<
796_2____<-1--------1---------<
792_2____<----------1------1--<
746_2____<1--------------1----<
739_2____<-----------1----1---<
708_2____<-1----------------1-<
701_2____<-11-----------------<
676_2____<----------1--1------<
661_2____<----1----1----------<
586_2____<-----------------2--<
573_2____<----1---1-----------<
560_2____<---------------1--1-<
558_2____<---11---------------<
542_2____<-----------1-----1--<
505_2____<-------------1-----1<
502_2____<1------1------------<
468_2____<------2-------------<
460_2____<------1-------1-----<
448_2____<--1------1----------<
445_2____<---1-----------1----<
431_2____<--1----------1------<
407_2____<---------1---------1<
373_2____<--------------1--1--<
350_2____<------1-----------1-<
301_2____<1---------1---------<
273_2____<--1----1------------<
237_2____<-------1---1--------<
181_2____<------------1----1--<
142_2____<------------------11<
131_2____<-1---1--------------<
071_2____<---------1--------1-<
006_2____<-----1---1----------<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Kiên Giang (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 17/9
-> để tham khảo kết quả xổ số Kiên Giang ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
804
7?46
6??76 ??49 ??65
5??46
4???87 ???27 ???22 ???32 ???22 ???50 ???76
3???42 ???76
2???95
1???02
ĐB???02
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
76-76-50-87-27-02
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
76-87
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Kiên Giang 17/09/2017
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 05 - 15

300 301 502 03 304 05 06 07 08 09
10 11 12 713 14 15 16 17 18 19
20 21 22 823 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 035 36 37 38 39
340 541 *42 43 44 45 67462 47 48 249
50 51 52 53 54 55 256 54457 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 973 74 75 76 077 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 691 92 93 94 95 96 97 98 99

...