Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Ninh Thuận.
KQXS Ninh Thuận 20/01/2017
GiảiKết quả
852
7507
61167-6050-7416
52303
496334-41242-10135-41386-18009-23953-44389
331156-93009
274163
144879
ĐB28427
Kết quả mới của XSKT Ninh Thuận được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Ninh Thuận 13/01/2017
GiảiKết quả
858
7118
67050-5891-3517
59896
480272-08248-90241-26371-39904-31203-62902
381939-35636
225457
142443
ĐB00953
KQXS Ninh Thuận 06/01/2017
GiảiKết quả
882
7299
65549-3303-5699
58904
446081-90067-08098-86714-30944-46277-93836
342157-91088
296835
107715
ĐB90636
KQXS Ninh Thuận 30/12/2016
GiảiKết quả
828
7957
66794-5611-5195
58693
484601-72348-98203-92047-68149-44703-14000
340990-45859
220957
163642
ĐB27199
KQXS Ninh Thuận 23/12/2016
GiảiKết quả
821
7894
60633-7432-9370
53069
404164-32201-09707-46372-23971-50542-59627
324376-01021
290369
197825
ĐB09509
Note: Kết quả xổ số Ninh Thuận (kqxs Ninh Thuận) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Ninh Thuận (NT) được cập nhật đầy đủ để dò số Ninh Thuận thay thế vé dò Ninh Thuận. Thống kê xổ số (tk xs) Ninh Thuận được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso ninhthuan). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Ninh Thuận, kqxs NT, kqxsNT, xskt Ninh Thuận, xskt NT, xs Ninh Thuận, tkxs Ninh Thuận, thống kê xs Ninh Thuận, thống kê sx Ninh Thuận, thống kê xskt Ninh Thuận, xs kiến thiết Ninh Thuận, kq xs Ninh Thuận, kết quả xs Ninh Thuận, kq xổ số Ninh Thuận, xổsố Ninh Thuận, sổxố Ninh Thuận, dự đoán xs Ninh Thuận, dò kqxs Ninh Thuận, ketquaxoso Ninh Thuận, ketquaxosoninhthuan, xosokienthietninhthuan, kqxskt Ninh Thuận, kqxskt ninhthuan, dự đoán xổ số Ninh Thuận, dự đoán xổ số ninhthuan, dudoanxoso ninhthuan, xosokienthiet ninhthuan, đài Ninh Thuận, dò số Ninh Thuận, dò số NT. chu kỳ xổ số Ninh Thuận, kqxsNinh Thuận, kqxsninhthuan, xsktNinh Thuận, xsktninhthuan, xsktNT, kqxskt, xổ số Ninh Thuận trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Ninh Thuận
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Ninh Thuận.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
9_182___________________046______030____050_____
0_179___________________037_____036_____035____
2_173__________________051______030____036____
7_171__________________029____047______040____
1_168__________________040_____040_____040____
3_163_________________027____040_____035____
8_161_________________038_____035_____032___
6_143_______________030____033____036____
4_142_______________022___030____027___
5_138_______________020___039_____029___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 07-58
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
03_12____________209<1112--321-----1-----<
71_6______115<-1--11-1--------11--<
53_7_______107<11----1-1--1-1----1-<
01_4____101<---111----1---------<
57_6______098<-112--------1-1-----<
17_7_______095<-1---11---2---11----<
72_8________093<-1--11-----1---31---<
42_3___092<1--11---------------<
02_3___090<-1---11-------------<
07_3___089<1---1-1-------------<
77_4____087<--1--11-------1-----<
67_7_______084<1-1----1----1-1-1--1<
35_6______084<1-1-----2-----1----1<
00_3___083<---1-1--1-----------<
89_8________079<1-----1-11-2---2----<
50_4____077<11--------11--------<
27_4____076<1---1----1--1-------<
36_7_______075<-12------1-------111<
81_6______066<--1-----11-11-----1-<
04_3___065<-11-------------1---<
48_2__065<-1-1----------------<
70_5_____064<----11--1--1-1------<
33_5_____064<----111---------1--1<
94_4____064<---11------1--1-----<
16_5_____063<1------1-11--------1<
58_2__063<-1---1--------------<
49_6______061<--11--------2----11-<
09_4____059<2---1-----------1---<
88_5_____058<--1-----11--1------1<
15_4____058<--1----1--11--------<
14_4____058<--1--1---------11---<
47_3___058<---1-1---------1----<
41_3___057<-1----1-----1-------<
43_4____056<-1------1---1-1-----<
39_5_____055<-1----1---2-------1-<
56_4____055<1-----1------11-----<
99_5_____053<--21------1-------1-<
78_8________052<-----1--21---1--11-1<
80_6______051<-----1----1-111-1---<
34_2__051<1------1------------<
91_5_____047<-1-------1---1----11<
96_3___047<-1-------1----1-----<
98_6______046<--1---------1--1-111<
65_5_____046<-------11-1--11-----<
79_8________045<1-----------11-112-1<
59_4____044<---1------11----1---<
63_2__044<1--------1----------<
44_4____043<--1-----1--------11-<
26_6______041<------1--1-1-1--1-1-<
12_7_______040<-------1--211--11---<
51_5_____037<-------11----11----1<
52_4____037<1----------1-----2--<
20_4____037<------11-----1---1--<
95_3___036<---1--------1--1----<
76_3___036<----1---1--------1--<
37_3___035<-------2-1----------<
18_1_035<-1------------------<
10_5_____033<-------1--12--1-----<
64_5_____030<----1-----1----1-11-<
82_3___030<--1------------1---1<
86_2__030<1-----------------1-<
93_1_030<---1----------------<
90_1_030<---1----------------<
28_1_030<---1----------------<
19_4____029<-------1--1--1---1--<
38_3___029<--------11----1-----<
11_2__029<---1------------1---<
29_3___026<-------1-1--------1-<
75_4____025<-------1----21------<
30_4____025<-----2--------1--1--<
25_2__025<----1------1--------<
69_3___024<----2-------------1-<
21_4____022<----2-----------1--1<
46_3___021<-----1-------1-----1<
32_1_021<----1---------------<
54_2__019<---------11---------<
97_1_019<------1-------------<
13_1_019<------1-------------<
31_4____018<------1---------12--<
68_2__018<---------1-1--------<
60_2__018<-----1-----------1--<
45_1_018<-------1------------<
74_1_017<--------1-----------<
87_2__014<---------1-----1----<
08_2__011<------------11------<
62_3___010<---------1--------11<
66_3___007<------------1---1--1<
83_1_007<-----------1--------<
22_3___006<--------------11---1<
23_2__005<-------------1----1-<
92_1_005<-------------1------<
40_1_005<-------------1------<
85_1_004<--------------1-----<
55_1_003<---------------1----<
24_1_003<---------------1----<
61_1_002<----------------1---<
05_2__000<------------------11<
84_1_000<------------------1-<
73_0000<--------------------<
06_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
303_5__________<1-1---12------------<
953_3______<11------1-----------<
636_3______<-11--------------1--<
226_3______<-------------1--1-1-<
210_3______<-------1---1--1-----<
050_3______<11---------1--------<
009_3______<2---------------1---<
979_2____<-------------1-----1<
978_2____<----------------1--1<
971_2____<----11--------------<
957_2____<---2----------------<
947_2____<-----1---------1----<
939_2____<-1----1-------------<
922_2____<---------------1---1<
917_2____<----------2---------<
904_2____<-11-----------------<
898_2____<------------1-----1-<
854_2____<---------11---------<
836_2____<--1----------------1<
826_2____<---------1-1--------<
778_2____<-----1-------1------<
751_2____<--------1----------1<
689_2____<-----------1---1----<
665_2____<-------1------1-----<
664_2____<----------1------1--<
517_2____<-1---1--------------<
453_2____<------1------1------<
280_2____<----------1---1-----<
279_2____<---------------1-1--<
278_2____<--------2-----------<
265_2____<----------1--1------<
256_2____<------1------1------<
249_2____<------------1-----1-<
212_2____<-----------11-------<
203_2____<-1-1----------------<
167_2____<1------1------------<
164_2____<----1-------------1-<
163_2____<1--------1----------<
157_2____<--1---------1-------<
149_2____<---1-------------1--<
131_2____<------1----------1--<
129_2____<-------1-1----------<
116_2____<-------1-----------1<
112_2____<----------1-----1---<
091_2____<-------------1-----1<
017_2____<--------------11----<
001_2____<-----1----1---------<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Ninh Thuận (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 20/1
-> để tham khảo kết quả xổ số Ninh Thuận ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
857
7?36
6??02 ??09 ??50
5??57
4???42 ???89 ???58 ???48 ???48 ???70 ???81
3???49 ???03
2???49
1???07
ĐB???71
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
07-71-58-57-81-48
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
07-58
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Ninh Thuận 20/01/2017
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 42 - 67

00 01 02 303 04 05 06 507 08 00092
10 11 12 13 14 15 416 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 28427 28 29
30 31 32 33 334 135 36 37 38 39
40 41 242 43 44 45 46 47 48 49
050 51 *52 953 54 55 156 57 58 59
60 61 62 163 64 65 66 167 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 879
80 81 82 83 84 85 386 87 88 389
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

...