Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Ninh Thuận.
KQXS Ninh Thuận 26/05/2017
GiảiKết quả
805
7945
60692-0684-5305
50252
473831-55741-25441-88687-70543-52696-33802
397995-27409
235592
184241
ĐB925327
Kết quả mới của XSKT Ninh Thuận được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Ninh Thuận 19/05/2017
GiảiKết quả
865
7596
62511-8638-1563
53858
498953-11526-45132-58937-88252-56036-36751
324752-17384
231829
145898
ĐB762471
KQXS Ninh Thuận 12/05/2017
GiảiKết quả
893
7672
63352-8811-1712
53192
487262-53750-53643-30010-53661-27096-26414
377302-46638
281259
158237
ĐB539810
KQXS Ninh Thuận 05/05/2017
GiảiKết quả
852
7412
68765-9174-8423
57674
478560-26212-57682-78810-15136-24747-85118
362149-73330
258844
192477
ĐB094332
KQXS Ninh Thuận 28/04/2017
GiảiKết quả
883
7194
60292-1086-6884
51075
466392-87143-31353-07111-88705-35464-88521
394881-08674
281250
177772
ĐB555461
Note: Kết quả xổ số Ninh Thuận (kqxs Ninh Thuận) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Ninh Thuận (NT) được cập nhật đầy đủ để dò số Ninh Thuận thay thế vé dò Ninh Thuận. Thống kê xổ số (tk xs) Ninh Thuận được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso ninhthuan). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Ninh Thuận, kqxs NT, kqxsNT, xskt Ninh Thuận, xskt NT, xs Ninh Thuận, tkxs Ninh Thuận, thống kê xs Ninh Thuận, thống kê sx Ninh Thuận, thống kê xskt Ninh Thuận, xs kiến thiết Ninh Thuận, kq xs Ninh Thuận, kết quả xs Ninh Thuận, kq xổ số Ninh Thuận, xổsố Ninh Thuận, sổxố Ninh Thuận, dự đoán xs Ninh Thuận, dò kqxs Ninh Thuận, ketquaxoso Ninh Thuận, ketquaxosoninhthuan, xosokienthietninhthuan, kqxskt Ninh Thuận, kqxskt ninhthuan, dự đoán xổ số Ninh Thuận, dự đoán xổ số ninhthuan, dudoanxoso ninhthuan, xosokienthiet ninhthuan, đài Ninh Thuận, dò số Ninh Thuận, dò số NT. chu kỳ xổ số Ninh Thuận, kqxsNinh Thuận, kqxsninhthuan, xsktNinh Thuận, xsktninhthuan, xsktNT, kqxskt, xổ số Ninh Thuận trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Ninh Thuận
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Ninh Thuận.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
3_180___________________041_____043_____041____
8_178___________________035_____039_____038____
7_174__________________037_____033____038____
5_165_________________033____039_____031___
2_165_________________034____028____046_____
1_160_________________026____035_____037____
9_155_________________036_____035_____031___
4_154________________036_____039_____035____
6_149________________031____029____040____
0_148________________031____040_____023__
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 58-26
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
11_6______161<-11-11-1---1--------<
32_5_____144<-1-1---111----------<
96_7_______136<111-----11-1-------1<
52_6______127<1211--------------1-<
05_6______127<2---11-1--1---------<
84_7_______122<11--1------1111-----<
43_6______113<1-1-1---1-------1--1<
72_6______111<--1-11-1------1----1<
92_6______109<2-1-21--------------<
37_6______106<-11---1--2----1-----<
41_8________094<3-----111--------1-1<
36_8________093<-1-1-1-------11-2--1<
61_4____091<--1-11------1-------<
83_7_______085<----1-21--111-------<
53_7_______085<-1--1--1----2-----11<
77_3___083<---1--11------------<
38_4____082<-11------11---------<
82_7_______070<---1-1----21---1-1--<
26_5_____069<-1----1-1------1-1--<
02_5_____069<1-1--------1-1-----1<
74_7_______068<---21--1-----11--1--<
98_6______066<-1----1---1--11--1--<
65_3___066<-1-1----------1-----<
50_6______065<--1-1------1-1----11<
12_4____063<--12-------1--------<
87_4____062<1-------11----1-----<
23_4____061<---1-1------1--1----<
58_4____060<-1-----1-1---------1<
44_4____058<---1--1-------11----<
28_6______057<-----1--121-1-------<
31_5_____057<1-------1---1-11----<
51_3___052<-1------1------1----<
10_3___051<--21----------------<
45_2__051<1------1------------<
75_3___049<----1---11----------<
49_3___049<---1----1----1------<
27_4____048<1-----1---------1-1-<
66_4____045<-----11----1-1------<
07_7_______043<------1-2----1-11-1-<
67_5_____043<-----1-2-----1----1-<
71_4____043<-1-------1-------1-1<
09_5_____042<1---------1--1----2-<
47_3___041<---1-----1-----1----<
95_3___039<1------------11-----<
29_2__039<-1---------1--------<
86_4____038<----11---------1--1-<
63_4____036<-1-------------1-11-<
94_6______035<----1-----11----12--<
68_3___035<------1-1-------1---<
30_3___035<---1--------1---1---<
62_2__035<--1--------1--------<
18_5_____034<---1----------11-1-1<
79_4____032<-----1----11------1-<
93_1_031<--1-----------------<
14_1_031<--1-----------------<
33_3___030<-------1--11--------<
25_3___030<------1---1-1-------<
60_1_030<---1----------------<
81_4____029<----1-----1---2-----<
16_4____029<-----1----------111-<
40_2__029<-------1-1----------<
59_4____028<--1-------------3---<
55_4____026<--------1--12-------<
06_3___026<------1-----1-1-----<
73_2__025<------2-------------<
19_4____024<--------1----1-11---<
69_2__024<-----1-----1--------<
48_5_____022<--------1----1-1-1-1<
03_5_____022<----------1-----1111<
15_3___022<-----1---------11---<
42_4____021<--------1---1----11-<
64_1_021<----1---------------<
21_1_021<----1---------------<
76_1_020<-----1--------------<
70_1_020<-----1--------------<
90_4____019<---------1--2--1----<
13_2__019<---------11---------<
08_2__019<------1--------1----<
54_1_019<------1-------------<
00_2__018<---------1-1--------<
88_1_018<-------1------------<
20_1_018<-------1------------<
34_3___016<---------1---1----1-<
46_2__016<-------1---------1--<
89_4____015<----------1---11--1-<
39_3___011<---------1-------1-1<
35_3___010<----------1-----1-1-<
04_4____009<-------------11--1-1<
17_3___009<-----------1---1---1<
01_1_008<----------1---------<
78_2__006<-------------1---1--<
22_1_006<------------1-------<
57_2__005<------------1------1<
24_1_005<-------------1------<
97_1_004<--------------1-----<
56_2__002<----------------1-1-<
85_1_002<----------------1---<
91_1_000<-------------------1<
99_0000<--------------------<
80_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
953_4________<-1----------1-----11<
638_4________<-11------11---------<
328_3______<--------12----------<
241_3______<1-----1------------1<
118_3______<---1-----------1---1<
998_2____<-------------1---1--<
995_2____<1------------1------<
971_2____<---------1-------1--<
931_2____<------------1--1----<
894_2____<-----------1-----1--<
849_2____<--------1----1------<
819_2____<---------------11---<
810_2____<--11----------------<
805_2____<-----1----1---------<
782_2____<----------2---------<
768_2____<------1---------1---<
751_2____<-1-------------1----<
748_2____<-------------1---1--<
747_2____<---1-----------1----<
741_2____<1-------1-----------<
740_2____<-------1-1----------<
682_2____<---1-----------1----<
674_2____<---11---------------<
672_2____<--1--1--------------<
511_2____<-1---1--------------<
507_2____<--------1---------1-<
477_2____<---1---1------------<
461_2____<----1-------1-------<
416_2____<----------------1-1-<
407_2____<--------1------1----<
392_2____<----11--------------<
389_2____<--------------1---1-<
353_2____<----1-------1-------<
334_2____<-------------1----1-<
305_2____<1------1------------<
272_2____<-------1-----------1<
252_2____<11------------------<
242_2____<------------1-----1-<
215_2____<-----1----------1---<
207_2____<-------------1--1---<
174_2____<---1----------1-----<
163_2____<---------------1--1-<
143_2____<----1-----------1---<
136_2____<---1-1--------------<
132_2____<-1-----1------------<
086_2____<----1----------1----<
084_2____<------------1-1-----<
082_2____<-----------1-----1--<
050_2____<------------------11<
009_2____<------------------2-<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Ninh Thuận (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 26/5
-> để tham khảo kết quả xổ số Ninh Thuận ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
826
7?53
6??23 ??02 ??02
5??41
4???92 ???43 ???36 ???58 ???26 ???65 ???32
3???61 ???41
2???61
1???37
ĐB???32
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
65-37-26-41-58-26
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
58-26
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Ninh Thuận 26/05/2017
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 38 - 23

00 01 802 03 04 3*052 06 07 08 409
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 25327 28 29
30 831 32 33 34 35 36 37 38 39
40 247413 42 543 44 945 46 47 48 49
50 51 252 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 684 85 86 687 88 89
90 91 56922 93 94 995 696 97 98 99

...