Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Quảng Bình.
KQXS Quảng Bình 17/04/2014
GiảiKết quả
851
7782
69248-1075-2183
54769
446046-51945-30756-18054-52778-34297-36346
384446-46295
257866
182829
ĐB057897
Kết quả mới của XSKT Quảng Bình được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Quảng Bình 10/04/2014
GiảiKết quả
817
7982
66554-8103-5116
53379
429112-03123-40870-99776-91533-32205-41299
303042-67564
224917
196307
ĐB326309
KQXS Quảng Bình 03/04/2014
GiảiKết quả
842
7229
61282-5661-1040
51897
493241-49823-25709-51575-54415-71275-91205
383654-23373
250470
112283
ĐB619366
KQXS Quảng Bình 27/03/2014
GiảiKết quả
842
7900
67747-3339-8931
50045
454549-82924-03120-08140-38779-27344-38580
359560-58774
289872
137225
ĐB49152
KQXS Quảng Bình 20/03/2014
GiảiKết quả
865
7059
64419-6614-3617
50387
414712-40660-43122-50659-26427-69069-94411
372045-06273
273237
102106
ĐB935806
Note: Kết quả xổ số Quảng Bình (kqxs Quảng Bình) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Quảng Bình (QB) được cập nhật đầy đủ để dò số Quảng Bình thay thế vé dò Quảng Bình. Thống kê xổ số (tk xs) Quảng Bình được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso quangbinh). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Quảng Bình, kqxs QB, kqxsQB, xskt Quảng Bình, xskt QB, xs Quảng Bình, tkxs Quảng Bình, thống kê xs Quảng Bình, thống kê sx Quảng Bình, thống kê xskt Quảng Bình, xs kiến thiết Quảng Bình, kq xs Quảng Bình, kết quả xs Quảng Bình, kq xổ số Quảng Bình, xổsố Quảng Bình, sổxố Quảng Bình, dự đoán xs Quảng Bình, dò kqxs Quảng Bình, ketquaxoso Quảng Bình, ketquaxosoquangbinh, xosokienthietquangbinh, kqxskt Quảng Bình, kqxskt quangbinh, dự đoán xổ số Quảng Bình, dự đoán xổ số quangbinh, dudoanxoso quangbinh, xosokienthiet quangbinh, đài Quảng Bình, dò số Quảng Bình, dò số QB. chu kỳ xổ số Quảng Bình, kqxsQuảng Bình, kqxsquangbinh, xsktQuảng Bình, xsktquangbinh, xsktQB, kqxskt, xổ số Quảng Bình trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Quảng Bình
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Quảng Bình.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
3_186____________________039_____034____039____
1_171__________________039_____032____041____
2_167__________________040_____040_____035____
7_166__________________038_____040_____034___
8_164_________________038_____039_____028___
6_162_________________032____034____037____
9_158_________________028____035_____042____
0_157_________________035_____031____029___
5_156_________________029____036_____043____
4_152________________022___039_____032___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 72-17
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
54_5_____123<111----1----------1-<
39_5_____109<---1-112------------<
42_4____108<-111--------1-------<
82_4____105<111---------------1-<
45_5_____097<1--11-------11------<
75_6______095<1-2----1-1-1--------<
17_6______094<-2--12---1----------<
12_5_____091<-1--1-1------1---1--<
23_6______089<-11-------111------1<
15_4____087<--1--11-------1-----<
73_5_____086<--1-1---1-----11----<
70_5_____081<-11-----1-----1---1-<
66_6______080<1-1------1---11-1---<
72_4____079<---1--1-1---------1-<
74_5_____077<---1---11------2----<
52_5_____077<---1---11------1---1<
09_6______074<-11-------1-1----1-1<
24_5_____073<---1-1---1-----1---1<
83_6______071<1-1--------11----1-1<
79_5_____070<-1-1-------1--1---1-<
06_5_____070<----22--1-----------<
05_4____070<-11--------1---1----<
47_3___070<---1--1---1---------<
97_5_____068<2-1-------1---1-----<
29_4____067<1-1----------11-----<
49_6______066<---1--1---21-----1--<
40_3___065<--11-------1--------<
91_6______061<-----111-------11--1<
69_5_____060<1---1----------1-11-<
60_3___060<---11---------1-----<
61_7_______057<--1-----12----1---2-<
95_5_____057<1------1---1---11---<
41_4____057<--1----2-----1------<
50_6______056<-----1--11-1-1--1---<
87_4____056<----11---1-1--------<
51_3___056<1-----1----1--------<
00_2__056<---1---1------------<
20_3___055<---1---1--------1---<
16_5_____053<-1----1-------1-2---<
46_5_____051<3------1-----------1<
48_2__050<1-------1-----------<
33_4____047<-1-------1---1-----1<
21_7_______046<-----11---1---21---1<
19_3___043<----1-1-----1-------<
38_5_____041<-----1--1--1----11--<
65_2__041<----11--------------<
27_2__041<----11--------------<
93_5_____040<------11--1------11-<
88_4____039<------1-1---1--1----<
76_3___037<-1-------------11---<
14_3___037<----1--1---------1--<
44_3___036<---1---------11-----<
55_5_____035<-----1---1-1-----1-1<
78_2__035<1------------1------<
31_2__035<---1------1---------<
07_2__035<-1-------------1----<
99_1_035<-1------------------<
64_1_035<-1------------------<
80_2__033<---1--------1-------<
56_1_033<1-------------------<
22_4____032<----1-------11-1----<
03_2__032<-1----------------1-<
02_4____030<-------1---1-1-1----<
36_3___030<--------11---1------<
25_3___028<---1-------------11-<
59_2__027<----2---------------<
34_4____025<------2------1---1--<
58_3___025<--------1---11------<
85_5_____024<--------1--1--2---1-<
89_5_____023<---------12-1------1<
01_4____023<--------1---1-1----1<
35_4____021<------1------1---1-1<
63_3___021<--------1-1--------1<
28_3___021<-----1---------1-1--<
94_2__021<------1------1------<
37_2__021<----1----------1----<
98_5_____020<-----------1--1--111<
11_3___020<----1-----------1-1-<
18_1_020<-----1--------------<
43_4____019<---------2--1----1--<
68_2__019<-----1----------1---<
13_1_019<------1-------------<
04_1_018<-------1------------<
62_1_017<--------1-----------<
08_1_017<--------1-----------<
84_3___015<---------1---2------<
90_2__015<----------11--------<
77_3___014<---------2------1---<
53_3___014<-----------11----1--<
26_3___014<-------1----------2-<
67_4____012<----------1-2------1<
57_3___012<---------1------1--1<
96_3___011<----------1----1--1-<
86_3___009<----------1-----1--1<
32_3___009<----------2-----1---<
71_2__006<--------------1-1---<
81_3___005<------------2-----1-<
30_2__003<----------------11--<
92_1_002<----------------1---<
10_1_001<-----------------1--<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
897_3______<1-1-------1---------<
801_3______<--------1---1------1<
685_3______<--------1-----1---1-<
335_3______<------1------1-----1<
122_3______<----1-------11------<
938_2____<--------1--1--------<
924_2____<---1---------------1<
893_2____<------1-----------1-<
881_2____<------------2-------<
866_2____<1-------------1-----<
855_2____<-----1-------------1<
817_2____<-----2--------------<
777_2____<---------2----------<
776_2____<-1--------------1---<
774_2____<---1---1------------<
728_2____<-----1---------1----<
709_2____<--1----------------1<
614_2____<----1------------1--<
606_2____<-----1--1-----------<
552_2____<--------1----------1<
533_2____<-1-----------1------<
516_2____<------1-------1-----<
470_2____<--1---------------1-<
427_2____<----11--------------<
379_2____<-1----------------1-<
366_2____<--1-------------1---<
361_2____<------------------2-<
354_2____<-------1----------1-<
339_2____<---1-1--------------<
298_2____<-----------------1-1<
295_2____<1----------1--------<
269_2____<---------------1-1--<
261_2____<---------1----1-----<
241_2____<--1----1------------<
229_2____<--1-----------1-----<
209_2____<----------1------1--<
205_2____<-11-----------------<
193_2____<-------1---------1--<
175_2____<-------1-1----------<
150_2____<-----1-------1------<
103_2____<-1----------------1-<
073_2____<--------------11----<
067_2____<------------1------1<
045_2____<---11---------------<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Quảng Bình (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 17/4
-> để tham khảo kết quả xổ số Quảng Bình ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
873
7?54
6??23 ??17 ??05
5??17
4???82 ???47 ???29 ???70 ???74 ???83 ???05
3???74 ???45
2???40
1???72
ĐB???06
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
54-06-17-72-70-83
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
72-17
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Quảng Bình 17/04/2014
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 24 - 47

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 829
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 945 430463 47 248 49
50 *51 52 53 054 55 756 57 58 59
60 61 62 63 64 65 866 67 68 769
70 71 72 73 74 075 76 77 778 79
80 81 782 183 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 295 96 2578972 98 99

...