Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Quảng Bình.
KQXS Quảng Bình 28/08/2014
GiảiKết quả
851
7724
62330-9331-3342
56433
441031-30662-19359-71139-15183-17834-86825
355978-22734
214899
193096
ĐB055703
Kết quả mới của XSKT Quảng Bình được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Quảng Bình 21/08/2014
GiảiKết quả
818
7666
66765-9371-6877
57227
451514-37953-72929-73140-69571-27664-82174
341522-49202
221707
105269
ĐB107803
KQXS Quảng Bình 14/08/2014
GiảiKết quả
821
7082
68163-9299-2649
51885
458883-31438-77515-96603-49985-37185-52113
361846-96408
230145
188820
ĐB363085
KQXS Quảng Bình 07/08/2014
GiảiKết quả
868
7221
67095-3685-4267
54441
460541-24665-65615-88773-12603-26928-89448
370137-14675
212957
170746
ĐB605712
KQXS Quảng Bình 31/07/2014
GiảiKết quả
889
7276
64011-4031-8885
56819
473300-69704-12350-51481-70729-27684-59628
356851-70216
208231
162447
ĐB758108
Note: Kết quả xổ số Quảng Bình (kqxs Quảng Bình) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Quảng Bình (QB) được cập nhật đầy đủ để dò số Quảng Bình thay thế vé dò Quảng Bình. Thống kê xổ số (tk xs) Quảng Bình được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso quangbinh). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Quảng Bình, kqxs QB, kqxsQB, xskt Quảng Bình, xskt QB, xs Quảng Bình, tkxs Quảng Bình, thống kê xs Quảng Bình, thống kê sx Quảng Bình, thống kê xskt Quảng Bình, xs kiến thiết Quảng Bình, kq xs Quảng Bình, kết quả xs Quảng Bình, kq xổ số Quảng Bình, xổsố Quảng Bình, sổxố Quảng Bình, dự đoán xs Quảng Bình, dò kqxs Quảng Bình, ketquaxoso Quảng Bình, ketquaxosoquangbinh, xosokienthietquangbinh, kqxskt Quảng Bình, kqxskt quangbinh, dự đoán xổ số Quảng Bình, dự đoán xổ số quangbinh, dudoanxoso quangbinh, xosokienthiet quangbinh, đài Quảng Bình, dò số Quảng Bình, dò số QB. chu kỳ xổ số Quảng Bình, kqxsQuảng Bình, kqxsquangbinh, xsktQuảng Bình, xsktquangbinh, xsktQB, kqxskt, xổ số Quảng Bình trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Quảng Bình
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Quảng Bình.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
1_184___________________034____045_____039____
8_167__________________039_____041_____039____
4_167__________________032____035_____046_____
7_166__________________045_____032____027___
2_165_________________040_____039_____027___
3_164_________________038_____036_____036____
6_163_________________031____033____036____
5_163_________________027____037_____045____
0_160_________________034____029____033___
9_141_______________020___033____032___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 99-63
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
03_5_____169<1111-1--------------<
21_6______127<--11-1-1--1-----1---<
85_9_________110<--4111---------1--1-<
38_4____099<--1--11---1---------<
63_4____091<--1--1---11---------<
99_6______089<1-1--1-------1--2---<
73_4____085<---1---1-1---1------<
15_4____084<--11----2-----------<
75_7_______083<---1-1----111---1--1<
28_6______082<---11--2-----1----1-<
14_8________078<-1-------11-111-11--<
45_7_______074<--1--1-----1-1---111<
22_5_____074<-1----11----1---1---<
29_5_____073<-1--1----1---1-----1<
16_4____071<----111------1------<
27_3___071<-1----1-1-----------<
53_6______070<-1----1--1--1-1--1--<
18_5_____070<-1-------111---1----<
25_3___070<1-----11------------<
96_5_____065<1------1-1-1----1---<
65_2__065<-1-1----------------<
40_5_____063<-1------1-1--11-----<
08_5_____062<--1-1-------2--1----<
83_3___060<1-1----------------1<
04_5_____058<----1-1-----111-----<
31_4____058<2---2---------------<
51_4____055<1---1-------------11<
62_3___054<1-------1--1--------<
02_2__054<-1----1-------------<
34_6______053<2------1-1--------2-<
30_2__053<1----1--------------<
66_5_____052<-1------1-2--------1<
46_5_____052<--11---------------3<
13_5_____052<--1------1-11-----1-<
11_5_____051<----1--1------111---<
64_5_____048<-1---------1-1-1-1--<
20_2__048<--1-----1-----------<
41_3___047<---2--1-------------<
94_6______045<------21-----11-1---<
82_3___045<--1----1-----------1<
50_3___045<----11-----1--------<
24_5_____044<1--------1----2---1-<
59_3___044<1--------1-----1----<
19_3___044<----11------1-------<
71_5_____043<-2---------11-----1-<
00_3___043<----1---1-1---------<
74_3___042<-1----------1-1-----<
69_3___042<-1-------1---------1<
52_3___042<------11--1---------<
37_3___041<---1-----1-----1----<
26_3___041<-------12-----------<
06_3___041<-----11------1------<
60_5_____040<--------1----1111---<
48_4____040<---1------1-1------1<
87_4____039<-----1-1---1------1-<
07_2__039<-1---------1--------<
39_6______038<1-------------211-1-<
81_4____038<----1--1-------11---<
33_3___038<1---------1-------1-<
78_3___037<1---------1--------1<
70_3___035<-----1--1--------1--<
61_3___035<-----1--1--------1--<
54_4____034<-----1--1-----1----1<
68_2__033<---1--------1-------<
77_3___032<-1---------------2--<
58_3___032<--------11-1--------<
95_4____031<---1---------1----11<
55_5_____030<----------1---1111--<
42_2__030<1-----------------1-<
67_1_030<---1----------------<
43_4____029<----------1--111----<
57_2__029<---1------------1---<
49_2__029<--1--------------1--<
92_3___028<-------1---11-------<
12_2__028<---1-------------1--<
80_5_____027<-------1---1-1---2--<
36_3___027<------1---1----1----<
88_4____026<-----1------1--1--1-<
56_4____025<------1---1-----1--1<
32_2__025<------2-------------<
84_3___024<----1--------1---1--<
10_5_____023<---------1-1--2-1---<
89_4____023<----1----------11-1-<
17_4____021<---------1--1--1-1--<
76_2__021<----1----------1----<
47_2__021<----1----------1----<
01_3___020<--------2---------1-<
86_2__020<--------1---1-------<
05_1_019<------1-------------<
98_3___018<---------1-1------1-<
23_1_018<-------1------------<
35_3___014<-----------1-1--1---<
91_2__012<---------1-------1--<
44_1_006<------------1-------<
97_3___005<-----------1-------2<
72_2__005<--------------1--1--<
93_1_001<-----------------1--<
90_0000<--------------------<
79_0000<--------------------<
09_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
139_4________<1-------------11--1-<
717_3______<---------1--1----1--<
522_3______<-1----11------------<
394_3______<------11--------1---<
228_3______<-------1-----1----1-<
216_3______<----11-------1------<
092_3______<-------1---11-------<
953_2____<-1----------1-------<
885_2____<--1-1---------------<
866_2____<----------1--------1<
819_2____<----1-------1-------<
813_2____<-----------1------1-<
778_2____<----------1--------1<
774_2____<------------1-1-----<
773_2____<---1---1------------<
756_2____<----------1--------1<
734_2____<1--------1----------<
712_2____<---1-------------1--<
704_2____<----1--------1------<
703_2____<1----1--------------<
664_2____<-1-----------1------<
636_2____<------1---1---------<
614_2____<----------1------1--<
611_2____<-------1-------1----<
603_2____<--11----------------<
515_2____<--1-----1-----------<
440_2____<----------1--1------<
414_2____<------------1-1-----<
408_2____<--1---------1-------<
353_2____<---------1-------1--<
350_2____<----1------1--------<
299_2____<--1----------1------<
238_2____<------1---1---------<
235_2____<-----------1----1---<
201_2____<--------1---------1-<
183_2____<1------------------1<
180_2____<-------1---------1--<
108_2____<----1----------1----<
095_2____<---1---------1------<
061_2____<-----1--1-----------<
056_2____<------1---------1---<
054_2____<-----1-------------1<
031_2____<1---1---------------<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Quảng Bình (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 28/8
-> để tham khảo kết quả xổ số Quảng Bình ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
829
7?75
6??40 ??29 ??16
5??99
4???85 ???21 ???73 ???40 ???22 ???18 ???51
3???73 ???99
2???83
1???15
ĐB???63
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
99-15-29-18-73-63
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
99-63
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Quảng Bình 28/08/2014
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 66 - 08

00 01 02 55703 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 724 825 26 27 28 29
330 03312 32 433 78342 35 36 37 38 139
40 41 342 43 44 45 46 47 48 49
50 *51 52 53 54 55 56 57 58 359
60 61 662 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 978 79
80 81 82 183 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 096 97 98 899

...