Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Quảng Bình.
KQXS Quảng Bình 26/05/2016
GiảiKết quả
866
7386
68113-6648-7304
53733
497350-90545-66783-14232-91017-30527-99714
384160-92206
283177
181534
ĐB52333
Kết quả mới của XSKT Quảng Bình được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Quảng Bình 19/05/2016
GiảiKết quả
834
7179
68312-2820-0427
54347
436427-07301-60484-81140-04123-01329-60542
356940-37654
253842
156693
ĐB74605
KQXS Quảng Bình 12/05/2016
GiảiKết quả
845
7105
67088-9547-2300
58533
474491-37274-94417-19838-93401-10528-84125
306849-61348
290907
164424
ĐB17878
KQXS Quảng Bình 05/05/2016
GiảiKết quả
873
7483
61463-7678-8561
55599
436441-07026-74019-16672-99208-30064-21276
363046-87445
260307
183384
ĐB79335
KQXS Quảng Bình 28/04/2016
GiảiKết quả
831
7092
65268-2687-8081
56398
477577-98852-76847-34988-55795-04858-00263
376010-39669
273949
188905
ĐB40183
Note: Kết quả xổ số Quảng Bình (kqxs Quảng Bình) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Quảng Bình (QB) được cập nhật đầy đủ để dò số Quảng Bình thay thế vé dò Quảng Bình. Thống kê xổ số (tk xs) Quảng Bình được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso quangbinh). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Quảng Bình, kqxs QB, kqxsQB, xskt Quảng Bình, xskt QB, xs Quảng Bình, tkxs Quảng Bình, thống kê xs Quảng Bình, thống kê sx Quảng Bình, thống kê xskt Quảng Bình, xs kiến thiết Quảng Bình, kq xs Quảng Bình, kết quả xs Quảng Bình, kq xổ số Quảng Bình, xổsố Quảng Bình, sổxố Quảng Bình, dự đoán xs Quảng Bình, dò kqxs Quảng Bình, ketquaxoso Quảng Bình, ketquaxosoquangbinh, xosokienthietquangbinh, kqxskt Quảng Bình, kqxskt quangbinh, dự đoán xổ số Quảng Bình, dự đoán xổ số quangbinh, dudoanxoso quangbinh, xosokienthiet quangbinh, đài Quảng Bình, dò số Quảng Bình, dò số QB. chu kỳ xổ số Quảng Bình, kqxsQuảng Bình, kqxsquangbinh, xsktQuảng Bình, xsktquangbinh, xsktQB, kqxskt, xổ số Quảng Bình trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Quảng Bình
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Quảng Bình.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
4_180___________________035_____041_____046_____
3_171__________________041_____025___041____
7_169__________________025___038_____038____
0_164_________________043_____029____036____
9_162_________________031____039_____037____
8_159_________________039_____042_____030___
6_157_________________029____034____034___
2_157_________________024___049______031___
1_157_________________039_____030____030___
5_156_________________034____033____037____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 88-21
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
84_8________129<-1-1-1----11111-----<
27_7_______123<12---1-2-----1------<
83_8________114<1--11-1------12----1<
78_4____112<--11---11-----------<
01_4____112<-11---1--1----------<
05_5_____101<-11-1------1-1------<
47_7_______098<-11-1-----1----21---<
76_5_____095<---1--1--1---11-----<
20_6______094<-1---21--1--1-------<
45_3___094<1-11----------------<
34_5_____088<11----1-------11----<
63_5_____083<---11---1----1----1-<
29_6______077<-1----21----2-------<
99_5_____075<---1---21--1--------<
19_6______073<---1-1----1-11--1---<
33_4____073<2-1------1----------<
49_5_____072<--1-1-----1-1-1-----<
93_4____072<-1----1-1-----1-----<
74_3___071<--1---1---1---------<
95_7_______066<----11---11-----111-<
28_4____065<--1--1----1---1-----<
48_3___065<1-1-----------1-----<
50_5_____064<1----1----11----1---<
25_5_____064<--1----11----1-----1<
17_2__064<1-1-----------------<
77_3___061<1---1-----------1---<
21_5_____060<-----1-11-1----1----<
88_2__060<--1-1---------------<
23_3___058<-1----1----1--------<
08_3___058<---1----11----------<
07_4____057<--11-----------1---1<
11_3___055<-------111----------<
13_5_____054<1--------11---1--1--<
14_4____054<1-----1-----1---1---<
86_5_____053<1-----1----1-----1-1<
41_3___053<---1----2-----------<
60_5_____052<1------1---2-----1--<
42_5_____050<-2----1---------1--1<
54_7_______047<-1---------1--112-1-<
52_3___046<----11----1---------<
66_5_____044<1-----------121-----<
24_5_____041<--1---------11-1---1<
87_4____041<----1-1----1------1-<
79_4____041<-1----------1--1--1-<
73_4____041<---1----1--------2--<
40_5_____040<-2-------1--------11<
12_3___039<-1---------1------1-<
67_4____038<-------2-1--1-------<
31_2__038<----1---1-----------<
94_5_____036<--------21---1-1----<
96_4____036<-------11---1----1--<
72_3___035<---1-------1-----1--<
32_2__035<1------------1------<
98_4____034<----1----1---1----1-<
00_2__034<--1---------1-------<
46_4____033<---1----------1-1-1-<
04_3___033<1--------------1--1-<
91_2__032<--1-----------1-----<
85_7_______031<-------21--------112<
35_2__030<---1-----------1----<
06_2__030<1-----------------1-<
26_4____029<---1------------21--<
61_4____028<---1-----------1---2<
82_3___028<-----1---1--------1-<
44_4____027<--------11-----1---1<
38_2__027<--1----------------1<
39_4____026<-----2--------1-1---<
92_2__026<----1-----1---------<
69_2__026<----1-----1---------<
64_2__026<---1---------------1<
10_2__026<----1-----1---------<
18_3___024<------1---1-------1-<
56_2__024<-----1-----1--------<
37_2__024<-------2------------<
62_3___023<-------1-----1-1----<
58_2__023<----1--------1------<
57_2__023<------1----1--------<
36_2__023<-----1------1-------<
68_3___022<----1----------1-1--<
03_2__022<------1-----1-------<
75_4____021<---------1---11--1--<
51_3___021<---------1--1-1-----<
81_2__020<----1-----------1---<
16_1_020<-----1--------------<
15_1_020<-----1--------------<
70_6______019<----------131-----1-<
53_4____019<-----------1----111-<
55_2__018<------1---------1---<
65_1_017<--------1-----------<
80_2__016<-----1-------------1<
59_3___015<---------1---1-----1<
89_1_011<---------1----------<
90_3___010<----------1----2----<
71_2__009<----------1------1--<
97_3___008<------------1---1-1-<
22_4____003<--------------1--2-1<
02_3___003<---------------1-1-1<
43_2__002<----------------1-1-<
09_1_001<-----------------1--<
30_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
384_4________<---1-------11-1-----<
993_3______<------1-1-----1-----<
985_3______<-------11---------1-<
940_3______<-1-------1--------1-<
852_3______<----11----1---------<
599_3______<---1---2------------<
083_3______<------1------11-----<
953_2____<-----------1------1-<
894_2____<--------2-----------<
878_2____<--1----1------------<
876_2____<------1------1------<
862_2____<-------1-----1------<
838_2____<--1----------------1<
820_2____<-1---1--------------<
795_2____<----1------------1--<
721_2____<-----1-1------------<
682_2____<---------1--------1-<
672_2____<---1-------------1--<
573_2____<--------1--------1--<
561_2____<---1---------------1<
547_2____<--1------------1----<
484_2____<-1---1--------------<
466_2____<-------------2------<
449_2____<----------1-1-------<
427_2____<-2------------------<
366_2____<------------1-1-----<
360_2____<-------1---1--------<
329_2____<-1----1-------------<
307_2____<---1---------------1<
274_2____<--1---1-------------<
227_2____<-------1-----1------<
222_2____<--------------1--1--<
196_2____<-------1----1-------<
183_2____<----1---------1-----<
167_2____<---------1--1-------<
147_2____<----------1-----1---<
134_2____<--------------11----<
123_2____<-1----1-------------<
097_2____<------------1-----1-<
086_2____<------1------------1<
085_2____<-------1-----------1<
046_2____<---1------------1---<
026_2____<---1------------1---<
019_2____<---1-1--------------<
002_2____<-----------------1-1<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Quảng Bình (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 26/5
-> để tham khảo kết quả xổ số Quảng Bình ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
877
7?84
6??50 ??49 ??21
5??21
4???01 ???63 ???21 ???99 ???47 ???88 ???20
3???47 ???01
2???95
1???21
ĐB???88
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
01-84-88-21-99-47
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
88-21
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Quảng Bình 26/05/2016
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 83 - 05

00 01 02 03 304 05 206 07 08 09
10 11 12 113 714 15 16 017 18 19
20 21 22 23 24 25 26 527 28 29
30 31 232 7523332 534 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 545 46 47 648 49
350 51 52 53 54 55 56 57 58 59
160 61 62 63 64 65 *66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 177 78 79
80 81 82 783 84 85 386 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

...