Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Quảng Bình.
KQXS Quảng Bình 08/12/2016
GiảiKết quả
847
7508
63384-1781-1937
50009
455611-11773-22548-36503-12555-07686-56901
371802-16910
257018
129779
ĐB11992
Kết quả mới của XSKT Quảng Bình được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Quảng Bình 01/12/2016
GiảiKết quả
843
7369
62364-6844-0194
55763
415811-91853-18979-34450-36429-28149-95786
386538-59962
271396
142543
ĐB89056
KQXS Quảng Bình 24/11/2016
GiảiKết quả
830
7639
68360-8367-5995
56935
438552-32524-85337-26025-28732-28040-52118
365373-33612
273059
162542
ĐB43211
KQXS Quảng Bình 17/11/2016
GiảiKết quả
895
7056
63709-5708-5285
51528
433359-74572-95709-68861-24509-89728-16572
321605-98595
292490
197026
ĐB28587
KQXS Quảng Bình 10/11/2016
GiảiKết quả
813
7809
65160-6298-4485
56383
422222-64252-65805-85127-45023-05788-80220
396147-94117
233066
195988
ĐB55512
Note: Kết quả xổ số Quảng Bình (kqxs Quảng Bình) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Quảng Bình (QB) được cập nhật đầy đủ để dò số Quảng Bình thay thế vé dò Quảng Bình. Thống kê xổ số (tk xs) Quảng Bình được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso quangbinh). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Quảng Bình, kqxs QB, kqxsQB, xskt Quảng Bình, xskt QB, xs Quảng Bình, tkxs Quảng Bình, thống kê xs Quảng Bình, thống kê sx Quảng Bình, thống kê xskt Quảng Bình, xs kiến thiết Quảng Bình, kq xs Quảng Bình, kết quả xs Quảng Bình, kq xổ số Quảng Bình, xổsố Quảng Bình, sổxố Quảng Bình, dự đoán xs Quảng Bình, dò kqxs Quảng Bình, ketquaxoso Quảng Bình, ketquaxosoquangbinh, xosokienthietquangbinh, kqxskt Quảng Bình, kqxskt quangbinh, dự đoán xổ số Quảng Bình, dự đoán xổ số quangbinh, dudoanxoso quangbinh, xosokienthiet quangbinh, đài Quảng Bình, dò số Quảng Bình, dò số QB. chu kỳ xổ số Quảng Bình, kqxsQuảng Bình, kqxsquangbinh, xsktQuảng Bình, xsktquangbinh, xsktQB, kqxskt, xổ số Quảng Bình trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Quảng Bình
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Quảng Bình.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
1_185___________________031____038_____040____
5_176___________________044_____039_____038____
6_172__________________030____036_____041____
8_171__________________032____052______032___
2_167__________________028____042_____040____
3_160_________________035_____032____033___
4_156_________________030____034____029___
9_145_______________027____028____038____
7_145_______________041_____028____033___
0_143_______________042_____031____036____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 12-59
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
85_7_______142<---111--1-1-1-----1-<
87_6______134<---1-1--111--1------<
11_5_____125<111----1--------1---<
56_4____118<-1-1--11------------<
28_7_______096<---2-111-----1-1----<
79_4____096<11------11----------<
37_5_____094<1-1---1------11-----<
47_4____094<1---11-----1--------<
09_7_______093<1--31-------11------<
18_3___092<1-1--1--------------<
86_9_________090<11-----1---1-1--11-2<
12_4____082<--1-1--1-----------1<
61_8________080<---1-1---1----1121--<
60_5_____080<--1-11-------------2<
08_6______078<1--1-----1--11-----1<
40_5_____074<--1---1--1-----1--1-<
52_6______073<--1-1-----11---1-1--<
73_4____068<1-1---------1-1-----<
05_4____068<---11----1-------1--<
55_4____067<1----1--1---------1-<
72_7_______066<---2-11-----1---1-1-<
90_6______066<---1--1----21--1----<
64_6______065<-1----1---1--11---1-<
96_5_____063<-1-----1---11--1----<
42_5_____063<--1---1-----1-1--1--<
95_4____062<--12--------1-------<
59_2__061<--11----------------<
39_5_____057<--1--1---------21---<
29_5_____057<-1-----1-1--------2-<
50_3___057<-1------1-1---------<
10_5_____056<1-------11------2---<
94_4____056<-1-----1-----11-----<
26_4____056<---1---1-----1---1--<
63_5_____055<-1--------11-1-1----<
25_4____055<--1-----11---------1<
84_4____054<1-----1------1-1----<
83_4____054<----1-1-1---------1-<
43_3___053<-2------1-----------<
03_3___051<1-----1---------1---<
06_5_____050<-----2-1--1---1-----<
17_4____050<----1--1-1-----1----<
27_5_____048<----1-----111-----1-<
32_2__048<--1-----1-----------<
51_6______046<------2-1-1---1--1--<
13_3___045<----1-1---1---------<
54_5_____042<-----11-----1-1----1<
88_4____042<----2--1----------1-<
53_3___042<-1---------1---1----<
20_3___042<----1--1----1-------<
30_2__042<--1------1----------<
24_2__042<--1------1----------<
82_6______041<--------12-----111--<
49_3___041<-1-----------11-----<
38_3___040<-1---------1-----1--<
62_3___039<-1----------1----1--<
80_2__039<-----11-------------<
81_4____038<1-------------11-1--<
92_2__037<1----------1--------<
69_2__037<-1-----------1------<
44_1_035<-1------------------<
66_4____034<----1-1----------1-1<
22_4____034<----1-----11-----1--<
58_3___034<------1-1--------1--<
35_3___034<--1---------1-----1-<
16_4____033<-------1--1-1-1-----<
02_1_033<1-------------------<
31_4____031<-----1----11-------1<
19_3___031<-------11----------1<
48_2__031<1----------------1--<
67_1_031<--1-----------------<
01_2__029<1------------------1<
15_4____024<-----1----2-------1-<
57_3___023<-------2--------1---<
89_6______021<-------1------1-112-<
45_5_____021<-----1--------1-3---<
70_4____020<--------1-----21----<
21_3___019<---------1-1-----1--<
23_5_____018<----1-----------1-12<
34_4____018<-----1----------1-11<
41_3___018<---------1-1------1-<
14_3___017<--------1------1--1-<
98_2__017<----1--------------1<
65_1_017<--------1-----------<
36_1_017<--------1-----------<
91_3___016<---------1--2-------<
46_3___014<-----------1-1--1---<
71_2__013<----------1--1------<
68_1_011<---------1----------<
33_3___008<-------------12-----<
75_2__007<----------2---------<
78_1_007<-----------1--------<
76_2__006<-------------1---1--<
07_2__006<-----------1-------1<
00_1_006<------------1-------<
99_1_005<-------------1------<
97_1_003<---------------1----<
77_2__002<---------------1---1<
93_0000<--------------------<
74_0000<--------------------<
04_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
572_5__________<---2--1---------1-1-<
709_3______<---2---------1------<
490_3______<---1-------1---1----<
396_3______<-1-----1----1-------<
994_2____<-------------11-----<
992_2____<1----------1--------<
886_2____<----------------1--1<
872_2____<-----1------1-------<
861_2____<---1------------1---<
785_2____<--------1---1-------<
770_2____<--------1-----1-----<
763_2____<-1--------1---------<
761_2____<----------------11--<
758_2____<------1-1-----------<
731_2____<-----1-----1--------<
728_2____<---1--1-------------<
708_2____<---1---------1------<
683_2____<------1-----------1-<
666_2____<-----------------1-1<
614_2____<--------1---------1-<
611_2____<1------1------------<
606_2____<-------1------1-----<
595_2____<---1--------1-------<
587_2____<---1-----1----------<
555_2____<1-------1-----------<
545_2____<-----1----------1---<
531_2____<----------1--------1<
529_2____<-------1----------1-<
489_2____<-------1----------1-<
486_2____<-------1-----------1<
485_2____<----11--------------<
434_2____<-----1-------------1<
410_2____<--------1-------1---<
369_2____<-1-----------1------<
364_2____<-1----1-------------<
321_2____<-----------1-----1--<
319_2____<--------1----------1<
252_2____<----1-----1---------<
206_2____<-----1----1---------<
154_2____<------1------------1<
146_2____<-------------1--1---<
118_2____<--1--1--------------<
117_2____<----1--1------------<
116_2____<-------1--1---------<
088_2____<-------1----------1-<
063_2____<-----------1---1----<
061_2____<-----1---1----------<
056_2____<-1-1----------------<
040_2____<--1------------1----<
025_2____<--1-----1-----------<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Quảng Bình (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 8/12
-> để tham khảo kết quả xổ số Quảng Bình ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
859
7?86
6??39 ??12 ??64
5??61
4???72 ???05 ???56 ???05 ???12 ???40 ???28
3???37 ???96
2???86
1???59
ĐB???87
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
12-96-59-39-86-12
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
12-59
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Quảng Bình 08/12/2016
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 28 - 13

00 901 802 503 04 05 06 07 508 009
910 611 12 13 14 15 16 17 018 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 937 38 39
40 41 42 43 44 45 46 *47 548 49
50 51 52 53 54 555 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 773 74 75 76 77 78 779
80 781 82 83 384 85 686 87 88 89
90 91 11992 93 94 95 96 97 98 99

...