Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Quảng Bình.
KQXS Quảng Bình 24/07/2014
GiảiKết quả
875
7750
63119-1054-2538
55216
416087-66061-29730-19421-25206-28488-99485
389663-39099
289703
134545
ĐB867070
Kết quả mới của XSKT Quảng Bình được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Quảng Bình 17/07/2014
GiảiKết quả
804
7425
64616-1394-8406
57238
476153-14102-99522-02732-49932-01056-74636
395752-11405
250027
190041
ĐB642994
KQXS Quảng Bình 10/07/2014
GiảiKết quả
826
7394
62534-1522-9596
58587
417223-19773-05582-74525-85321-82180-28092
392611-83228
292328
119952
ĐB037781
KQXS Quảng Bình 03/07/2014
GiảiKết quả
860
7927
66501-2270-0201
56158
412720-39061-88166-07500-01740-52854-76362
306815-26515
246126
137486
ĐB275726
KQXS Quảng Bình 26/06/2014
GiảiKết quả
810
7498
68717-7737-7059
56924
420734-69353-85714-20618-52696-38469-48091
311913-16058
200229
126873
ĐB926363
Note: Kết quả xổ số Quảng Bình (kqxs Quảng Bình) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Quảng Bình (QB) được cập nhật đầy đủ để dò số Quảng Bình thay thế vé dò Quảng Bình. Thống kê xổ số (tk xs) Quảng Bình được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso quangbinh). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Quảng Bình, kqxs QB, kqxsQB, xskt Quảng Bình, xskt QB, xs Quảng Bình, tkxs Quảng Bình, thống kê xs Quảng Bình, thống kê sx Quảng Bình, thống kê xskt Quảng Bình, xs kiến thiết Quảng Bình, kq xs Quảng Bình, kết quả xs Quảng Bình, kq xổ số Quảng Bình, xổsố Quảng Bình, sổxố Quảng Bình, dự đoán xs Quảng Bình, dò kqxs Quảng Bình, ketquaxoso Quảng Bình, ketquaxosoquangbinh, xosokienthietquangbinh, kqxskt Quảng Bình, kqxskt quangbinh, dự đoán xổ số Quảng Bình, dự đoán xổ số quangbinh, dudoanxoso quangbinh, xosokienthiet quangbinh, đài Quảng Bình, dò số Quảng Bình, dò số QB. chu kỳ xổ số Quảng Bình, kqxsQuảng Bình, kqxsquangbinh, xsktQuảng Bình, xsktquangbinh, xsktQB, kqxskt, xổ số Quảng Bình trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Quảng Bình
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Quảng Bình.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
1_179___________________035_____050______031___
2_172__________________043_____040_____031___
0_171__________________034____030____038____
4_169__________________032____036_____046_____
3_167__________________041_____031____032___
7_164_________________044_____035_____033___
5_161_________________029____038_____043____
6_157_________________026____033____037____
8_151________________037_____035_____034___
9_148________________019___032____035____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 73-21
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
53_5_____120<-1--1--1-1--1-------<
14_8________100<----11-111-11-----1-<
75_8________099<1----111---1--1-2---<
40_6______099<---1-1--11------11--<
21_5_____092<1-1--1-----1-------1<
52_4____092<-11--1-----------1--<
38_4____092<11---1-------------1<
94_6______091<-21-----11-1--------<
96_4____091<--1-1-1----1--------<
04_4____090<-1-----111----------<
63_3___090<1---11--------------<
87_6______086<1-1---1------1----11<
54_6______086<1--1-----1----111---<
58_3___086<---11-1-------------<
45_8________085<1-----1-1---111--11-<
22_5_____085<-11----1---1------1-<
16_4____085<11------1------1----<
92_3___084<--1---11------------<
73_5_____081<--1-1---1-------1-1-<
60_7_______080<---1----1111-----11-<
80_6______080<--1---1-1---2----1--<
06_7_______073<11------1---------22<
18_5_____070<----111---1--------1<
70_5_____068<1--1--------1--11---<
56_4____068<-1---1-----1--1-----<
36_3___068<-1---1----1---------<
61_4____065<1--1--------1---1---<
25_3___064<-11--------------1--<
11_5_____063<--1------111------1-<
43_4____062<-----1--111---------<
55_6______060<-----1---1111------1<
13_4____060<----1-11-----1------<
26_3___059<--12----------------<
88_4____058<1------1--1--1------<
34_4____058<--1-1--------2------<
27_4____058<-1-1--------------11<
62_2__057<---1--1-------------<
66_5_____056<---1-2--------1-1---<
10_5_____056<----1-1--2-1--------<
00_3___056<---1-1-----------1--<
86_2__056<---1---1------------<
99_5_____053<1-------1--2---1----<
50_3___048<1-----1------------1<
19_3___048<1------1----------1-<
17_9_________047<----1--1--1-1--2--12<
64_5_____047<------1-1-1-1--1----<
82_4____046<--1-----------111---<
28_5_____044<--2-----1----1-----1<
85_3___043<1---------1--1------<
81_3___043<--1-------11--------<
98_3___042<----1-1------1------<
35_3___040<------1-1--1--------<
71_3___039<------11-----1------<
48_3___039<-----1-1------1-----<
29_4____038<----1---1-----1-1---<
05_3___037<-1-------------11---<
32_2__036<-2------------------<
24_6______035<----1----2---1---1-1<
02_1_035<-1------------------<
41_2__034<-1--------------1---<
23_3___033<--1------------11---<
03_2__033<1--------------1----<
30_1_033<1-------------------<
39_7_______032<---------211-1---1-1<
01_3___030<---2---------1------<
08_3___029<-------2--1---------<
20_2__028<---1-------------1--<
74_3___027<-------1-1-------1--<
37_3___026<----1-----1-------1-<
59_4____025<----1-----1-------2-<
33_3___025<-----1-------1-1----<
15_4____023<---2------------1--1<
95_3___023<--------1----11-----<
91_3___023<----1-------1------1<
69_3___022<----1---------1---1-<
97_4____021<------1-------2-1---<
78_2__021<-----1--------1-----<
42_4____020<-------------1-111--<
89_3___020<----------11-1------<
84_2__020<--------1---1-------<
07_2__019<------1--------1----<
72_3___018<---------1--1----1--<
44_2__016<-------1---------1--<
68_2__014<-------1-----------1<
76_2__011<----------1----1----<
12_3___009<------------1--1--1-<
51_2__009<-------------11-----<
47_2__009<----------1------1--<
49_2__007<------------1----1--<
57_1_007<-----------1--------<
83_2__006<--------------1-1---<
93_1_006<------------1-------<
77_2__005<------------2-------<
09_2__005<---------------11---<
79_2__004<---------------1-1--<
46_3___002<--------------3-----<
31_1_001<-----------------1--<
65_2__000<------------------11<
90_0000<--------------------<
67_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
774_3______<-------1-1-------1--<
717_3______<----1--1----1-------<
614_3______<-----1------1-----1-<
394_3______<-11--------1--------<
238_3______<-1---1-------------1<
228_3______<--1-----1----1------<
139_3______<---------11--1------<
092_3______<--1---11------------<
924_2____<----1------------1--<
897_2____<--------------1-1---<
866_2____<-----1--------1-----<
817_2____<-------------------2<
815_2____<---1---------------1<
813_2____<------1------1------<
806_2____<--------1---------1-<
778_2____<-----1--------1-----<
756_2____<-----1--------1-----<
712_2____<------------1-----1-<
636_2____<-1---1--------------<
611_2____<--1-------1---------<
560_2____<---------1-------1--<
522_2____<-11-----------------<
440_2____<-----1--1-----------<
427_2____<------------------11<
414_2____<-------1-1----------<
406_2____<-1-----------------1<
366_2____<-----1----------1---<
353_2____<----1-------1-------<
339_2____<-----------------1-1<
321_2____<--1----------------1<
299_2____<--------1------1----<
275_2____<-------1--------1---<
273_2____<--------1---------1-<
237_2____<----------1-------1-<
235_2____<------1----1--------<
229_2____<----1-----------1---<
216_2____<1-------1-----------<
205_2____<---------------11---<
201_2____<---1---------1------<
180_2____<--1---------1-------<
152_2____<-----1-----------1--<
061_2____<1--1----------------<
059_2____<----1-------------1-<
056_2____<-1---------1--------<
054_2____<1-------------1-----<
045_2____<-----------------11-<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Quảng Bình (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 24/7
-> để tham khảo kết quả xổ số Quảng Bình ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
875
7?22
6??21 ??16 ??75
5??18
4???22 ???18 ???70 ???25 ???16 ???73 ???52
3???45 ???96
2???52
1???94
ĐB???53
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
73-70-22-21-16-53
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
73-21
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Quảng Bình 24/07/2014
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 18 - 87

00 01 02 703 04 05 206 07 08 09
10 11 12 13 14 15 216 17 18 119
20 421 22 23 24 25 26 27 28 29
730 31 32 33 34 35 36 37 538 39
40 41 42 43 44 545 46 47 48 49
750 51 52 53 054 55 56 57 58 59
60 061 62 663 64 65 66 67 68 69
67070 71 72 73 74 *75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 485 86 087 488 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 099

...