Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Quảng Bình.
KQXS Quảng Bình 30/07/2015
GiảiKết quả
838
7385
65837-4853-8160
55273
443105-99186-52458-33271-20835-71074-18626
324056-38078
211290
182454
ĐB117590
Kết quả mới của XSKT Quảng Bình được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Quảng Bình 23/07/2015
GiảiKết quả
875
7047
64780-3065-6625
57356
405182-50290-43646-85800-71370-40611-12743
331123-14315
212263
180534
ĐB172797
KQXS Quảng Bình 16/07/2015
GiảiKết quả
815
7023
62309-5041-7883
58549
411758-55791-59479-10788-22727-15478-64466
373464-54637
222275
137733
ĐB066338
KQXS Quảng Bình 09/07/2015
GiảiKết quả
829
7816
60547-0439-4424
55935
460799-04795-60581-51612-61269-91910-08607
341500-49893
244564
141223
ĐB521500
KQXS Quảng Bình 02/07/2015
GiảiKết quả
838
7003
67128-9905-7419
55361
489376-62568-82796-24805-00698-61257-33880
389770-79866
254719
125365
ĐB281395
Note: Kết quả xổ số Quảng Bình (kqxs Quảng Bình) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Quảng Bình (QB) được cập nhật đầy đủ để dò số Quảng Bình thay thế vé dò Quảng Bình. Thống kê xổ số (tk xs) Quảng Bình được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso quangbinh). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Quảng Bình, kqxs QB, kqxsQB, xskt Quảng Bình, xskt QB, xs Quảng Bình, tkxs Quảng Bình, thống kê xs Quảng Bình, thống kê sx Quảng Bình, thống kê xskt Quảng Bình, xs kiến thiết Quảng Bình, kq xs Quảng Bình, kết quả xs Quảng Bình, kq xổ số Quảng Bình, xổsố Quảng Bình, sổxố Quảng Bình, dự đoán xs Quảng Bình, dò kqxs Quảng Bình, ketquaxoso Quảng Bình, ketquaxosoquangbinh, xosokienthietquangbinh, kqxskt Quảng Bình, kqxskt quangbinh, dự đoán xổ số Quảng Bình, dự đoán xổ số quangbinh, dudoanxoso quangbinh, xosokienthiet quangbinh, đài Quảng Bình, dò số Quảng Bình, dò số QB. chu kỳ xổ số Quảng Bình, kqxsQuảng Bình, kqxsquangbinh, xsktQuảng Bình, xsktquangbinh, xsktQB, kqxskt, xổ số Quảng Bình trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Quảng Bình
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Quảng Bình.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
1_179___________________035_____037_____027___
6_169__________________037_____040_____039____
3_169__________________032____046______037____
0_167__________________035_____030____044____
8_166__________________037_____029____041____
4_164_________________033____031____036____
7_160_________________035_____035_____035____
2_158_________________034____037_____027___
9_156_________________032____042_____038____
5_152________________030____033____036____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 33-15
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
23_5_____135<-111-1-------1------<
66_6______130<--1-1-11-1-------1--<
38_11___________119<1-1-11-------11-1211<
37_6______116<1-1--11-------2-----<
58_5_____108<1-1--1---1--------1-<
56_4____100<11---1-----1--------<
97_6______097<-1---11----11--1----<
47_4____094<-1-1--1------1------<
78_4____093<1-1--1--------1-----<
80_8________092<-1--1--2-2---------2<
70_3___089<-1--1---1-----------<
44_4____086<-----1111-----------<
65_6______082<-1--1---1------1--11<
35_6______082<1--1---1--------21--<
10_6______077<---1--1-2-------11--<
64_4____077<--11----1-------1---<
60_6______076<1----11----1--1-1---<
90_6______071<21-------1-------1-1<
73_5_____069<1----1--1------11---<
15_4____069<-11----------11-----<
00_5_____068<-1-2------1----1----<
53_4____067<1------1-11---------<
71_5_____066<1------1-----111----<
75_2__066<-11-----------------<
82_5_____065<-1----1--2------1---<
96_7_______062<----11---1----1-111-<
93_5_____062<---1-1----1-----1-1-<
33_4____061<--1--1-----1-----1--<
29_7_______060<---1----1-211------1<
05_3___060<1---2---------------<
95_3___059<---11----------1----<
41_5_____058<--1--------111-1----<
76_4____058<----1--11----1------<
81_2__057<---1--1-------------<
34_5_____056<-1-------1--11--1---<
54_6______055<1-------2-----11-1--<
12_4____055<---1-1--------2-----<
49_3___054<--1----1--1---------<
68_5_____053<----1--1-11------1--<
24_4____053<---1--1--------1---1<
69_4____052<---1----1---11------<
83_3___052<--1----1----1-------<
11_3___052<-1----1----------1--<
27_5_____051<--1------11---1---1-<
26_3___051<1----1-----------1--<
25_3___051<-1-----1---------1--<
46_5_____049<-1---------121------<
09_4____047<--1----1-----1-----1<
57_5_____046<----11------1--11---<
85_4____044<1---------1---1-1---<
07_4____044<---1----1-----2-----<
14_5_____043<-----1-1----11----1-<
91_2__042<--1------1----------<
79_2__042<--1------1----------<
99_3___041<---1-----1-----1----<
28_3___041<----1--1-----1------<
61_2__040<----1-1-------------<
39_5_____038<---1------1---1---11<
16_4____037<---1------1-----1-1-<
88_3___037<--1--------1----1---<
86_2__036<1-----------1-------<
19_6______035<----2-----11------11<
63_3___034<-1-------------1---1<
43_3___033<-1--------------1--1<
74_1_033<1-------------------<
72_6______031<-------2----11-1---1<
31_3___031<------1--2----------<
55_3___029<------1----11-------<
59_3___028<------1----1-1------<
98_5_____027<----1------1--1----2<
20_5_____026<-----------111----2-<
40_3___025<------1---1------1--<
03_2__025<----1------1--------<
94_4____021<--------1-1-------11<
08_2__020<------1-------1-----<
36_3___019<---------11-------1-<
30_1_019<------1-------------<
50_1_018<-------1------------<
52_2__017<-----1------------1-<
92_1_017<--------1-----------<
89_1_017<--------1-----------<
18_1_017<--------1-----------<
02_3___015<-----------11---1---<
32_2__015<----------11--------<
77_3___014<------------11-1----<
62_3___014<--------1--------2--<
48_2__013<----------1--1------<
13_3___010<-----------1---1--1-<
01_4____008<------------1--2--1-<
04_2__008<-----------1-----1--<
67_1_008<----------1---------<
22_1_006<------------1-------<
45_2__002<---------------1---1<
06_1_002<----------------1---<
17_1_001<-----------------1--<
84_1_000<------------------1-<
21_1_000<-------------------1<
87_0000<--------------------<
51_0000<--------------------<
42_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
696_4________<-----1--------1-1-1-<
454_3______<1-------1------1----<
385_3______<1---------1---1-----<
338_3______<--1----------11-----<
135_3______<-------1--------2---<
993_2____<----------1-------1-<
972_2____<-------1-------1----<
962_2____<--------1--------1--<
960_2____<-----1-----1--------<
941_2____<------------11------<
935_2____<---1-------------1--<
929_2____<----------2---------<
910_2____<---1----1-----------<
883_2____<--1---------1-------<
880_2____<----1--------------1<
866_2____<----1------------1--<
858_2____<-----1---1----------<
837_2____<1-------------1-----<
801_2____<------------1-----1-<
743_2____<-1-----------------1<
733_2____<--1--------1--------<
719_2____<----1-------------1-<
690_2____<---------1-------1--<
638_2____<----------------1--1<
637_2____<--1-----------1-----<
631_2____<------1--1----------<
620_2____<------------1-----1-<
580_2____<-------1-----------1<
546_2____<------------2-------<
500_2____<---2----------------<
437_2____<-----11-------------<
434_2____<---------1---1------<
432_2____<----------11--------<
410_2____<--------1--------1--<
365_2____<----1--------------1<
361_2____<----1-1-------------<
309_2____<--1----1------------<
290_2____<11------------------<
266_2____<------1--1----------<
257_2____<----1----------1----<
241_2____<-----------1---1----<
182_2____<-1-------1----------<
160_2____<1-------------1-----<
129_2____<--------1----------1<
073_2____<-----1--1-----------<
065_2____<-1------1-----------<
055_2____<------1-----1-------<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Quảng Bình (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 30/7
-> để tham khảo kết quả xổ số Quảng Bình ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
897
7?64
6??15 ??10 ??33
5??15
4???00 ???44 ???80 ???47 ???65 ???33 ???15
3???75 ???38
2???65
1???44
ĐB???35
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
35-15-97-44-33-44
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
33-15
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Quảng Bình 30/07/2015
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 68 - 33

00 01 02 03 04 105 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 626 27 28 29
30 31 32 33 34 835 36 837 *38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 853 454 55 056 57 458 59
160 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 271 72 273 074 75 76 77 078 79
80 81 82 83 84 385 186 87 88 89
2175902 91 92 93 94 95 96 97 98 99

...