Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Quảng Bình.
KQXS Quảng Bình 21/04/2016
GiảiKết quả
850
7180
62856-1428-8484
59895
430727-13820-05039-09220-17382-17019-48836
319515-94852
230539
190216
ĐB38721
Kết quả mới của XSKT Quảng Bình được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Quảng Bình 14/04/2016
GiảiKết quả
855
7018
63387-3803-3086
52214
494129-70876-83434-84142-61901-21157-06329
392083-70020
288274
198123
ĐB63993
KQXS Quảng Bình 07/04/2016
GiảiKết quả
811
7862
62196-3085-2027
52227
466721-47025-71599-49599-11878-58985-16537
391637-89360
266567
148967
ĐB95029
KQXS Quảng Bình 31/03/2016
GiảiKết quả
841
7978
60165-5708-4499
53573
482121-37894-05985-96641-37831-03363-54894
318725-17993
253296
139044
ĐB260811
KQXS Quảng Bình 24/03/2016
GiảiKết quả
851
7976
64275-9459-8682
52394
457998-34613-22395-76033-21244-72908-72620
304167-10111
235889
106701
ĐB631940
Note: Kết quả xổ số Quảng Bình (kqxs Quảng Bình) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Quảng Bình (QB) được cập nhật đầy đủ để dò số Quảng Bình thay thế vé dò Quảng Bình. Thống kê xổ số (tk xs) Quảng Bình được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso quangbinh). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Quảng Bình, kqxs QB, kqxsQB, xskt Quảng Bình, xskt QB, xs Quảng Bình, tkxs Quảng Bình, thống kê xs Quảng Bình, thống kê sx Quảng Bình, thống kê xskt Quảng Bình, xs kiến thiết Quảng Bình, kq xs Quảng Bình, kết quả xs Quảng Bình, kq xổ số Quảng Bình, xổsố Quảng Bình, sổxố Quảng Bình, dự đoán xs Quảng Bình, dò kqxs Quảng Bình, ketquaxoso Quảng Bình, ketquaxosoquangbinh, xosokienthietquangbinh, kqxskt Quảng Bình, kqxskt quangbinh, dự đoán xổ số Quảng Bình, dự đoán xổ số quangbinh, dudoanxoso quangbinh, xosokienthiet quangbinh, đài Quảng Bình, dò số Quảng Bình, dò số QB. chu kỳ xổ số Quảng Bình, kqxsQuảng Bình, kqxsquangbinh, xsktQuảng Bình, xsktquangbinh, xsktQB, kqxskt, xổ số Quảng Bình trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Quảng Bình
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Quảng Bình.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
5_181___________________034____041_____041____
4_173__________________035_____036_____041____
2_172__________________024___053______033___
7_165_________________029____036_____037____
9_164_________________029____044_____039____
8_161_________________038_____042_____024__
6_159_________________032____029____039____
1_158_________________043_____031____031___
3_157_________________031____024___042____
0_147________________045_____024___033___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 93-27
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
84_7_______130<1----11111--------1-<
21_5_____127<1-11-1----1---------<
20_5_____121<21--1--1------------<
95_8________109<1---11-----111--1--1<
76_6______100<-1--1---11---------2<
11_3___099<--111---------------<
96_5_____090<--11---1----1--1----<
27_9_________087<1-2-----1------11111<
19_8________081<1----1-11--1------21<
29_6______079<-21----2-----------1<
50_4____076<1----11----1--------<
25_7_______075<--11----1-----1-12--<
93_4____075<-1-1-----1------1---<
99_4____070<--21--1-------------<
67_4____068<--2-1--1------------<
94_7_______067<---21---1-1-----1-1-<
70_7_______067<-----131-----1-----1<
44_5_____067<---11-----1---1-1---<
82_6______065<1---1--------1-11--1<
18_3___065<-1---1-------1------<
83_7_______064<-1------12----12----<
28_3___064<1----1---1----------<
01_2__064<-1--1---------------<
74_2__063<-1---1--------------<
78_2__061<--11----------------<
51_6______059<----1--1-1-----111--<
60_4____059<--1---2-----1-------<
08_2__059<---11---------------<
86_5_____058<-1----1-----1-1---1-<
14_3___057<-1-----1---1--------<
85_7_______056<--21--------112-----<
13_6______055<----11---1--1---11--<
57_2__054<-1----1-------------<
87_4____053<-1----1------1----1-<
62_3___053<--1-----1-1---------<
66_4____052<-------121----------<
75_5_____051<----1---11--1---1---<
52_3___051<1----1-----------1--<
36_3___051<1------1-------1----<
34_3___051<-1-------11---------<
23_3___050<-1----1------------1<
63_3___049<---1----1----1------<
53_6______048<------1----111-11---<
49_4____047<-----1-1-1-------1--<
54_6______046<------1--112-1------<
03_6______046<-1-----1---------121<
42_5_____046<-1---------1--11--1-<
56_4____045<1-----1-----------2-<
39_5_____044<2--------1-1-----1--<
24_4____041<-------11-1---1-----<
55_3___040<-1---------1-----1--<
40_4____039<----1--------111----<
98_5_____037<----1---1----1---2--<
05_2__036<------1-1-----------<
59_5_____035<----1---1-----1---11<
80_2__034<1-------------1-----<
47_6______033<-----1----21---1---1<
73_3___032<---1--------2-------<
15_2__032<1---------------1---<
16_2__031<1----------------1--<
31_2__030<---1-----------1----<
37_2__029<--2-----------------<
97_4____028<-------1---1-1---1--<
79_3___028<-------1--1--1------<
90_4____027<-----1----2----1----<
41_3___027<---2------------1---<
71_3___026<-----1------1--1----<
65_3___026<---1--------------11<
46_3___023<---------1-1-1------<
12_3___022<------1------1---1--<
72_2__022<------1-----1-------<
33_2__021<----1----------1----<
89_1_021<----1---------------<
92_1_020<-----1--------------<
69_1_020<-----1--------------<
10_1_020<-----1--------------<
22_5_____019<---------1--2-1----1<
02_3___018<----------1-1-1-----<
00_1_018<-------1------------<
26_6______016<-----------21--11--1<
58_2__015<--------1--------1--<
68_2__014<----------1-1-------<
32_2__014<--------1---------1-<
91_2__013<---------1------1---<
04_2__013<----------1--1------<
48_3___012<---------1------1--1<
07_3___012<----------1---1---1-<
43_2__012<-----------1-1------<
61_3___011<----------1---2-----<
77_3___009<-----------1----1-1-<
35_3___008<----------1------1-1<
09_2__008<------------1---1---<
81_2__007<-----------1------1-<
64_2__005<--------------1--1--<
06_1_005<-------------1------<
38_1_004<--------------1-----<
88_1_003<---------------1----<
30_1_003<---------------1----<
45_1_000<-------------------1<
17_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
993_3______<-1-1-----1----------<
985_3______<--11---------1------<
876_3______<-1------1----------1<
826_3______<------------1--1---1<
384_3______<------11-1----------<
086_3______<-1------------1---1-<
083_3______<-1------11----------<
953_2____<------1------1------<
940_2____<----1--------1------<
929_2____<-------1-----------1<
925_2____<--------------1--1--<
894_2____<---2----------------<
862_2____<--1-----1-----------<
856_2____<1-----------------1-<
852_2____<1----1--------------<
727_2____<1----------------1--<
721_2____<1-1-----------------<
703_2____<-------1---------1--<
684_2____<--------1---------1-<
683_2____<---------------2----<
682_2____<----1--------1------<
613_2____<----1-----------1---<
599_2____<--2-----------------<
573_2____<---1--------1-------<
522_2____<--------------1----1<
466_2____<--------2-----------<
451_2____<---------------1-1--<
449_2____<-----1-1------------<
447_2____<----------1----1----<
419_2____<-----1-------------1<
395_2____<----1-----------1---<
366_2____<-------1-1----------<
360_2____<--1---1-------------<
275_2____<----1-----------1---<
227_2____<--1-----1-----------<
222_2____<---------1--1-------<
196_2____<--1----1------------<
195_2____<-----1-------------1<
167_2____<----1--1------------<
159_2____<--------1----------1<
147_2____<-----1-----1--------<
142_2____<-1-------------1----<
135_2____<----------1------1--<
134_2____<---------11---------<
127_2____<---------------1---1<
103_2____<------------------11<
097_2____<-------1-----1------<
094_2____<----------------1-1-<
085_2____<--1-----------1-----<
082_2____<---------------1---1<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Quảng Bình (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 21/4
-> để tham khảo kết quả xổ số Quảng Bình ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
811
7?82
6??21 ??20 ??93
5??18
4???27 ???99 ???82 ???50 ???76 ???67 ???67
3???01 ???28
2???96
1???21
ĐB???78
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
21-99-27-93-67-21
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
93-27
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Quảng Bình 21/04/2016
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 21 - 13

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 515 216 17 18 019
28202 38721 22 23 24 25 26 727 428 29
30 31 32 33 34 35 836 37 38 50392
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
*50 51 852 53 54 55 856 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
180 81 382 83 484 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 895 96 97 98 99

...