Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Quảng Bình.
KQXS Quảng Bình 08/10/2015
GiảiKết quả
861
7389
68772-2691-7684
57278
487872-87691-47593-75842-03955-05843-41241
359162-20050
211512
153881
ĐB146453
Kết quả mới của XSKT Quảng Bình được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Quảng Bình 01/10/2015
GiảiKết quả
812
7573
61988-0773-0801
56501
441948-59806-42324-31173-77286-97730-74927
385251-33522
235029
126241
ĐB953008
KQXS Quảng Bình 24/09/2015
GiảiKết quả
818
7568
64871-7874-6336
54337
499855-48148-73416-81795-91564-04379-69504
359171-77157
285622
177692
ĐB411587
KQXS Quảng Bình 17/09/2015
GiảiKết quả
844
7887
66797-7777-9336
50196
435256-09115-47502-44295-50165-27330-96576
369728-07315
243736
128994
ĐB045894
KQXS Quảng Bình 10/09/2015
GiảiKết quả
827
7178
65314-9814-2979
54453
483978-81846-67034-91229-71904-17264-83916
325540-59088
284892
109777
ĐB579940
Note: Kết quả xổ số Quảng Bình (kqxs Quảng Bình) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Quảng Bình (QB) được cập nhật đầy đủ để dò số Quảng Bình thay thế vé dò Quảng Bình. Thống kê xổ số (tk xs) Quảng Bình được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso quangbinh). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Quảng Bình, kqxs QB, kqxsQB, xskt Quảng Bình, xskt QB, xs Quảng Bình, tkxs Quảng Bình, thống kê xs Quảng Bình, thống kê sx Quảng Bình, thống kê xskt Quảng Bình, xs kiến thiết Quảng Bình, kq xs Quảng Bình, kết quả xs Quảng Bình, kq xổ số Quảng Bình, xổsố Quảng Bình, sổxố Quảng Bình, dự đoán xs Quảng Bình, dò kqxs Quảng Bình, ketquaxoso Quảng Bình, ketquaxosoquangbinh, xosokienthietquangbinh, kqxskt Quảng Bình, kqxskt quangbinh, dự đoán xổ số Quảng Bình, dự đoán xổ số quangbinh, dudoanxoso quangbinh, xosokienthiet quangbinh, đài Quảng Bình, dò số Quảng Bình, dò số QB. chu kỳ xổ số Quảng Bình, kqxsQuảng Bình, kqxsquangbinh, xsktQuảng Bình, xsktquangbinh, xsktQB, kqxskt, xổ số Quảng Bình trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Quảng Bình
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Quảng Bình.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
4_177___________________028____033____038____
1_176___________________035_____037_____036____
8_174__________________043_____038_____035____
7_173__________________036_____046______032___
3_164_________________039_____038_____040____
5_163_________________030____033____034___
0_156_________________035_____028____039____
6_154________________029____038_____047_____
2_152________________031____031____031___
9_151________________034____038_____028___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 36-53
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
86_5_____127<-1---1-11-1---------<
22_4____119<-11--1--1-----------<
95_6______116<--11--1-1----11-----<
79_6______113<--1-11-1----1------1<
41_5_____106<11-----11---1-------<
04_5_____098<--1-1--1-2----------<
36_7_______094<--12--1--2---------1<
53_6______094<1---1---1-1------1-1<
30_4____092<-1-1-1----------1---<
16_4____090<--1-11-------1------<
29_5_____089<-1--1--1-----1----1-<
87_3___089<--11-1--------------<
64_6______088<--1-1--1----11----1-<
12_5_____088<11-----1-----1-1----<
73_8________085<-3---1-1--1----1--1-<
92_4____084<--1-1-1-----------1-<
15_7_______083<---2--11-1-11-------<
77_4____083<---11--2------------<
18_4____083<--1--11-----------1-<
76_6______076<---1-1---1----1--11-<
40_7_______075<----2-22--------1---<
61_5_____070<1----1--1-----1-1---<
78_6______068<1---2-----1-1--1----<
62_4____067<1----1--1---------1-<
88_3___067<-1--1-------1-------<
48_2__066<-11-----------------<
56_5_____065<---1-----111---1----<
27_4____063<-1--1-------1------1<
55_3___063<1-1-------------1---<
06_2__063<-1---1--------------<
83_6______062<-----1-21---1----1--<
37_6______061<--1-----1-1-1--11---<
01_4____059<-2------2-----------<
43_3___057<1----1-----1--------<
50_4____056<1-----2----------1--<
02_2__056<---1---1------------<
71_5_____052<--2--1----1------1--<
84_2__051<1------1------------<
91_5_____049<2-----1-----1------1<
96_5_____047<---1----1-----11---1<
68_5_____046<--1-----1-----1--1-1<
23_5_____046<------1----111-1----<
57_4____046<--1------1----11----<
44_5_____045<---1-----------1111-<
14_5_____044<----2-1--------1-1--<
46_3___042<----1---1--1--------<
97_4____039<---1-------1---11---<
24_3___039<-1-----------1--1---<
11_5_____038<-----1---2-1----1---<
65_4____038<---1-------1--1---1-<
93_3___038<1------------1-1----<
38_5_____037<------1---1-1-11----<
33_5_____037<------1--2--1--1----<
81_3___037<1------------1--1---<
09_4____036<-------11---1----1--<
74_2__036<--1-------1---------<
51_1_035<-1------------------<
08_2__034<-1--------------1---<
42_1_033<1-------------------<
28_3___032<---1----------1--1--<
89_2__030<1-----------------1-<
66_6______028<------1-----1-1-11-1<
26_4____028<--------2-1----1----<
72_4____025<2----------------2--<
47_4____025<---------1-1-1--1---<
94_3___025<---2--------------1-<
25_3___025<-----1-----1-----1--<
82_5_____024<-----1-----1----1--2<
34_3___024<----1------1-------1<
63_2__023<------1----1--------<
80_7_______020<---------1-1--1--2-2<
85_2__019<---------11---------<
67_1_019<------1-------------<
13_1_019<------1-------------<
54_4____018<---------11-------2-<
99_3___018<--------1----1-----1<
58_4____016<----------1-1--1---1<
35_3___014<----------1--1---1--<
90_4____013<----------21-------1<
60_3___013<----------1----11---<
75_2__013<-----------11-------<
70_3___011<-----------1--1---1-<
05_3___011<----------1---2-----<
00_3___011<-----------1-2------<
45_1_011<---------1----------<
32_1_011<---------1----------<
49_2__007<------------1----1--<
10_4____006<-------------1--1-2-<
69_2__005<-------------1----1-<
07_2__005<-------------1----1-<
39_1_005<-------------1------<
98_1_004<--------------1-----<
03_1_004<--------------1-----<
19_2__003<--------------2-----<
52_1_003<---------------1----<
59_1_002<----------------1---<
31_3___000<----------------1--2<
21_0000<--------------------<
20_0000<--------------------<
17_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
777_3______<---11--1------------<
691_3______<2------------------1<
633_3______<------1--2----------<
115_3______<---1---1-1----------<
979_2____<----1--1------------<
976_2____<-----1---1----------<
962_2____<--------1---------1-<
910_2____<-------------1----1-<
892_2____<----1-1-------------<
883_2____<--------1---1-------<
866_2____<------1-------1-----<
858_2____<---------------1---1<
814_2____<----1------------1--<
797_2____<---1-------1--------<
795_2____<--1----------1------<
773_2____<-1---1--------------<
772_2____<1----------------1--<
768_2____<--------1----------1<
743_2____<-----1-----1--------<
696_2____<--------1------1----<
631_2____<----------------1--1<
580_2____<---------1-------1--<
568_2____<--1-----------1-----<
564_2____<--1----------1------<
504_2____<--1----1------------<
500_2____<-------------2------<
454_2____<----------1-------1-<
453_2____<1---1---------------<
437_2____<---------------11---<
436_2____<------1------------1<
416_2____<--1--1--------------<
395_2____<------1-------1-----<
379_2____<--1--1--------------<
361_2____<--------------1-1---<
337_2____<--1-----1-----------<
336_2____<--11----------------<
330_2____<---1------------1---<
315_2____<---1-------1--------<
309_2____<------------1----1--<
290_2____<----------11--------<
278_2____<1--------------1----<
266_2____<----------------1--1<
263_2____<------1----1--------<
241_2____<11------------------<
196_2____<---1---------------1<
183_2____<-----1-1------------<
182_2____<-----------1-------1<
073_2____<---------------1--1-<
065_2____<-----------1------1-<
050_2____<1-----1-------------<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Quảng Bình (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 8/10
-> để tham khảo kết quả xổ số Quảng Bình ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
822
7?92
6??79 ??92 ??22
5??61
4???36 ???61 ???73 ???18 ???53 ???77 ???41
3???12 ???53
2???41
1???36
ĐB???76
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
53-36-36-18-73-77
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
36-53
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Quảng Bình 08/10/2015
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 92 - 30

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 512 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 241 842 843 44 45 46 47 48 49
050 51 52 46453 54 955 56 57 58 59
60 *61 162 63 64 65 66 67 68 69
70 71 87722 73 74 75 76 77 278 79
80 881 82 83 684 85 86 87 88 389
90 66912 92 593 94 95 96 97 98 99

...