Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Quảng Bình.
KQXS Quảng Bình 02/07/2015
GiảiKết quả
838
7003
67128-9905-7419
55361
489376-62568-82796-24805-00698-61257-33880
389770-79866
254719
125365
ĐB281395
Kết quả mới của XSKT Quảng Bình được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Quảng Bình 25/06/2015
GiảiKết quả
833
7526
66278-3858-4323
53114
424073-88093-36197-13856-40960-40696-43752
318844-28437
283957
128712
ĐB675738
KQXS Quảng Bình 18/06/2015
GiảiKết quả
860
7708
64266-1437-6361
57247
444740-72282-88631-09824-71330-79044-59055
332397-11710
240011
157081
ĐB998359
KQXS Quảng Bình 11/06/2015
GiảiKết quả
849
7225
61972-4135-0309
54166
401772-76244-65068-33580-92953-59850-19176
354980-93814
219983
171071
ĐB312228
KQXS Quảng Bình 04/06/2015
GiảiKết quả
894
7618
65664-6192-6270
58069
451289-12073-27410-75454-67444-45065-92910
364807-12876
258129
124354
ĐB072962
Note: Kết quả xổ số Quảng Bình (kqxs Quảng Bình) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Quảng Bình (QB) được cập nhật đầy đủ để dò số Quảng Bình thay thế vé dò Quảng Bình. Thống kê xổ số (tk xs) Quảng Bình được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso quangbinh). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Quảng Bình, kqxs QB, kqxsQB, xskt Quảng Bình, xskt QB, xs Quảng Bình, tkxs Quảng Bình, thống kê xs Quảng Bình, thống kê sx Quảng Bình, thống kê xskt Quảng Bình, xs kiến thiết Quảng Bình, kq xs Quảng Bình, kết quả xs Quảng Bình, kq xổ số Quảng Bình, xổsố Quảng Bình, sổxố Quảng Bình, dự đoán xs Quảng Bình, dò kqxs Quảng Bình, ketquaxoso Quảng Bình, ketquaxosoquangbinh, xosokienthietquangbinh, kqxskt Quảng Bình, kqxskt quangbinh, dự đoán xổ số Quảng Bình, dự đoán xổ số quangbinh, dudoanxoso quangbinh, xosokienthiet quangbinh, đài Quảng Bình, dò số Quảng Bình, dò số QB. chu kỳ xổ số Quảng Bình, kqxsQuảng Bình, kqxsquangbinh, xsktQuảng Bình, xsktquangbinh, xsktQB, kqxskt, xổ số Quảng Bình trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Quảng Bình
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Quảng Bình.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
1_176___________________036_____038_____029___
8_174__________________036_____035_____044____
6_172__________________040_____038_____036____
9_170__________________035_____043_____037____
4_168__________________032____037_____036____
3_163_________________029____042_____033___
0_157_________________035_____029____041____
7_155_________________035_____030____035____
2_155_________________032____033____035____
5_150________________030____035_____034___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 55-29
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
44_4____137<-1111---------------<
66_5_____124<1-11-1-------1------<
68_5_____120<1--1-11------1------<
96_7_______119<11---1----1-111-----<
97_6______104<-11----11--1----1---<
76_4____103<1--11----1----------<
38_11___________099<11-------11-12112---<
14_6______093<-1-1----11----1-1---<
57_5_____092<11------1--11-------<
60_6______090<-11----1--1-1----1--<
80_8________082<1--2-2---------21---<
65_6______081<1---1------1--111---<
29_6______081<----1-211------1----<
53_5_____078<---1-11-----------11<
73_4____071<-1--1------11-------<
19_6______069<2-----11------11----<
28_5_____069<1--1-----1-------11-<
37_5_____067<-11-------2-------1-<
58_3___064<-1---1--------1-----<
10_6______062<--1-2-------11--1---<
55_5_____062<--1----11-------1-1-<
71_4____062<---1-----111--------<
61_4____061<1-1-------------11--<
70_3___061<1---1-----------1---<
41_4____059<-------111-1--------<
72_7_______058<---2----11-1---1-1--<
93_4____058<-1----1-----1-1-----<
82_5_____057<--1--2------1-----1-<
31_3___057<--1--2--------------<
59_4____056<--1----1-1---------1<
40_5_____055<--1---1------1-----2<
33_3___055<-1-----1-----1------<
98_7_______053<1------1--1----2---2<
56_2__053<-1-----1------------<
20_5_____052<-------111----2-----<
34_4____051<-----1--11--1-------<
49_4____050<---1--1-----------2-<
46_5_____049<-------121--------1-<
03_3___048<1------1----------1-<
69_4____047<----1---11-------1--<
83_2__047<---1----1-----------<
23_2__046<-1-------1----------<
27_4____045<-----11---1---1-----<
09_4____042<---1-----1-----1-1--<
94_4____041<----1-1-------11----<
54_6______040<----2-----11-1-----1<
47_4____040<--1------1------2---<
12_4____040<-1--------2------1--<
95_3___039<1----------1----1---<
78_3___039<-1--------1--------1<
26_3___038<-1-----------1---1--<
24_3___038<--1--------1---1----<
35_5_____037<---1--------21----1-<
36_4____037<-----11-------1---1-<
32_2__037<------11------------<
02_4____036<-------11---1----1--<
08_2__036<--1-------1---------<
52_3___035<-1------------1----1<
77_4____034<--------11-1----1---<
11_3___033<--1----------1----1-<
25_2__032<---1---------1------<
39_4____031<------1---1---11----<
05_2__031<2-------------------<
30_1_031<--1-----------------<
85_5_____030<------1---1-1----1-1<
50_1_030<---1----------------<
48_4____028<------1--1-------11-<
90_4____027<-----1-------1-11---<
07_4____027<----1-----2-----1---<
81_3___027<--1---------------11<
16_3___026<------1-----1-1-----<
13_4____025<-------1---1--1----1<
99_2__024<-----1-----1--------<
64_2__024<----1-------1-------<
01_5_____023<--------1--2--1----1<
00_2__023<------1----1--------<
62_3___022<----1--------2------<
43_4____021<------------1--111--<
88_2__021<-------1----1-------<
15_3___020<---------11------1--<
04_2__020<-------1-----1------<
91_1_020<-----1--------------<
79_1_020<-----1--------------<
89_2__019<----1------------1--<
67_1_019<------1-------------<
92_5_____017<----1------------22-<
18_2__017<----1--------------1<
22_2__016<--------1-------1---<
86_2__013<--------1----------1<
45_3___011<-----------1---1-1--<
63_2__010<-----------1---1----<
06_1_006<------------1-------<
17_1_005<-------------1------<
84_5_____003<--------------1--112<
21_1_003<---------------1----<
87_1_000<-------------------1<
51_1_000<------------------1-<
75_0000<--------------------<
74_0000<--------------------<
42_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
696_4________<-1--------1-1-1-----<
580_3______<---1-----------11---<
338_3______<---------11-----1---<
135_3______<---1--------2-------<
993_2____<------1-------1-----<
972_2____<---1-------1--------<
962_2____<----1--------1------<
960_2____<-1-----1------------<
941_2____<--------11----------<
938_2____<-------------1--1---<
936_2____<--------------1---1-<
929_2____<------2-------------<
884_2____<------------------11<
880_2____<1--------------1----<
866_2____<1------------1------<
859_2____<---------1---------1<
858_2____<-1---1--------------<
801_2____<--------1-----1-----<
719_2____<1-------------1-----<
712_2____<-1---------------1--<
690_2____<-----1-------1------<
638_2____<------------1--1----<
631_2____<--1--1--------------<
628_2____<---------1--------1-<
620_2____<--------1-----1-----<
618_2____<----1--------------1<
598_2____<---------------1---1<
554_2____<----------1--------1<
546_2____<--------2-----------<
477_2____<-----------1----1---<
454_2____<----1------1--------<
437_2____<-11-----------------<
434_2____<-----1---1----------<
432_2____<------11------------<
410_2____<----1--------1------<
385_2____<------1---1---------<
365_2____<1--------------1----<
361_2____<1-1-----------------<
266_2____<--1--1--------------<
257_2____<1----------1--------<
249_2____<------1-----------1-<
247_2____<--1-------------1---<
241_2____<-------1---1--------<
228_2____<---1-------------1--<
197_2____<-1--------------1---<
155_2____<-------1--------1---<
153_2____<------1------------1<
129_2____<----1----------1----<
086_2____<--------1----------1<
073_2____<-1--1---------------<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Quảng Bình (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 2/7
-> để tham khảo kết quả xổ số Quảng Bình ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
861
7?14
6??96 ??29 ??61
5??71
4???60 ???70 ???55 ???29 ???73 ???41 ???28
3???68 ???68
2???28
1???65
ĐB???97
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
68-29-68-29-96-55
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
55-29
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Quảng Bình 02/07/2015
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 57 - 76

00 01 02 003 04 89052 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 74192
20 21 22 23 24 25 26 27 128 29
30 31 32 33 34 35 36 37 *38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 257 58 59
60 361 62 63 64 365 866 67 568 69
770 71 72 73 74 75 376 77 78 79
880 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 81395 796 97 698 99

...