Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Quảng Bình.
KQXS Quảng Bình 03/09/2015
GiảiKết quả
886
7422
61030-2379-8976
56106
484371-87925-21743-48661-73387-91183-58911
321773-63362
229982
171416
ĐB930018
Kết quả mới của XSKT Quảng Bình được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Quảng Bình 27/08/2015
GiảiKết quả
840
7567
60436-8118-6291
55633
440014-14615-82213-77866-20023-29892-67263
364395-50938
204650
164840
ĐB755050
KQXS Quảng Bình 20/08/2015
GiảiKết quả
840
7340
63115-5864-6979
55629
422912-18141-00484-44777-28086-44477-62183
343809-45583
280302
100673
ĐB184504
KQXS Quảng Bình 13/08/2015
GiảiKết quả
899
7761
68768-2301-8696
56553
402909-55541-85486-08822-53901-28962-19195
342826-07346
215026
194337
ĐB195883
KQXS Quảng Bình 06/08/2015
GiảiKết quả
847
7304
61311-6754-0633
54976
443004-59115-54811-30545-24633-45836-79936
331156-58132
281580
143457
ĐB894085
Note: Kết quả xổ số Quảng Bình (kqxs Quảng Bình) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Quảng Bình (QB) được cập nhật đầy đủ để dò số Quảng Bình thay thế vé dò Quảng Bình. Thống kê xổ số (tk xs) Quảng Bình được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso quangbinh). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Quảng Bình, kqxs QB, kqxsQB, xskt Quảng Bình, xskt QB, xs Quảng Bình, tkxs Quảng Bình, thống kê xs Quảng Bình, thống kê sx Quảng Bình, thống kê xskt Quảng Bình, xs kiến thiết Quảng Bình, kq xs Quảng Bình, kết quả xs Quảng Bình, kq xổ số Quảng Bình, xổsố Quảng Bình, sổxố Quảng Bình, dự đoán xs Quảng Bình, dò kqxs Quảng Bình, ketquaxoso Quảng Bình, ketquaxosoquangbinh, xosokienthietquangbinh, kqxskt Quảng Bình, kqxskt quangbinh, dự đoán xổ số Quảng Bình, dự đoán xổ số quangbinh, dudoanxoso quangbinh, xosokienthiet quangbinh, đài Quảng Bình, dò số Quảng Bình, dò số QB. chu kỳ xổ số Quảng Bình, kqxsQuảng Bình, kqxsquangbinh, xsktQuảng Bình, xsktquangbinh, xsktQB, kqxskt, xổ số Quảng Bình trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Quảng Bình
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Quảng Bình.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
1_181___________________034____038_____031___
8_173__________________042_____035_____035____
3_173__________________037_____043_____040____
4_172__________________032____035_____032___
0_164_________________037_____031____041____
7_159_________________033____038_____036____
6_159_________________031____038_____046_____
2_156_________________028____035_____029___
5_153________________030____033____033___
9_150________________036_____034____037____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 41-76
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
15_7_______141<-11-1-11----------11<
86_5_____120<1-11-1-----------1--<
38_7_______114<-1---1-1-11-------11<
37_7_______104<---1-1-1--11-------2<
83_7_______103<1-21---1----1----1--<
23_6______100<-1----111-1-------1-<
73_5_____099<1-1--1----1--1------<
95_4____093<-1-1----11----------<
41_6______090<--11---1--------111-<
09_5_____087<--11---1----1-----1-<
33_6______084<-1--2--1--1-----1---<
11_5_____083<1---2-1----1--------<
79_4____083<1-1----1------1-----<
76_6______078<1---1----1--11----1-<
61_4____078<1--1-----1-1--------<
66_6______075<-1-----1-1-11-1-----<
56_5_____073<----111---1-----1---<
18_3___070<11-----------1------<
40_6______069<-22--------1---1----<
64_4____068<--1----11----1------<
53_5_____065<---1-1------1-11----<
62_3___065<1--1---------1------<
36_5_____063<-1--2---------11----<
22_3___061<1--1-------------1--<
47_5_____058<----1-1-1--1------1-<
04_4____057<--1-2-----------1---<
82_5_____056<1-----1----1--2-----<
25_3___055<1-----1-----1-------<
91_3___054<-1-----1------1-----<
63_2__054<-1----1-------------<
80_7_______053<----1-1--1--2-2-----<
46_6______053<---1--1---------121-<
26_4____053<---2-1----1---------<
29_7_______052<--1-----1----1-211--<
71_5_____052<1----1------1-----11<
43_2__052<1-----1-------------<
68_5_____051<---1-----1--1-11----<
16_3___050<1-------1------1----<
96_5_____049<---1-----11---1----1<
12_5_____048<--1-----1-1--------2<
99_3___048<---1----1-----1-----<
14_5_____047<-1--------1-1----11-<
90_4____046<-----21-------1-----<
58_4____044<-----1-1--1---1-----<
00_4____042<------1-2------1----<
35_3___040<-----1--1---1-------<
78_4____039<-----1-1--1--------1<
50_3___039<-2----------1-------<
54_5_____038<----11-------2-----1<
57_4____038<----1----11------1--<
44_4____038<----------1111------<
85_4____037<----11---------1---1<
92_2__037<-1-----------1------<
75_2__037<------11------------<
30_2__037<1----------1--------<
67_2__035<-1-------------1----<
97_5_____034<------1---11----11--<
13_2__034<-1--------------1---<
60_5_____033<-----1----11----1--1<
87_1_033<1-------------------<
06_1_033<1-------------------<
70_3___032<------1--1---1------<
65_3___032<------1--1---1------<
05_3___032<-----1---2----------<
02_3___031<--1-------------11--<
84_1_031<--1-----------------<
01_3___026<---2-------------1--<
10_4____025<--------1--1-2------<
93_3___025<--------1-1----1----<
77_4____024<--2--------------11-<
49_3___024<-------1----1--1----<
32_3___023<----1----------11---<
34_4____021<------1-------1--11-<
27_4____021<-------1------11---1<
81_2__021<--------1--1--------<
24_2__021<--------1--1--------<
45_1_021<----1---------------<
69_4____020<--------1----1---11-<
74_1_020<-----1--------------<
19_4____017<---------2-----11---<
07_4____017<--------1----1-----2<
28_3___017<---------1--1-----1-<
88_2__017<-------1--------1---<
39_3___016<--------1------1---1<
03_2__013<---------1------1---<
98_3___012<---------1------1--1<
20_3___012<----------------111-<
55_3___010<-----------1----11--<
31_3___010<-----------1--2-----<
59_3___009<-----------1----1-1-<
94_2__008<-------------1-1----<
52_1_008<----------1---------<
72_4____006<------------2----11-<
08_2__006<-----------1-------1<
89_1_005<-------------1------<
48_2__003<---------------1--1-<
51_0000<--------------------<
42_0000<--------------------<
21_0000<--------------------<
17_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
883_3______<---1---1---------1--<
696_3______<---1------1--------1<
633_3______<-1--2---------------<
385_3______<-----1---------1---1<
338_3______<-------1----------11<
976_2____<1---1---------------<
962_2____<---1---------1------<
960_2____<----------1-----1---<
941_2____<-----------------11-<
929_2____<---------------2----<
912_2____<--1----------------1<
910_2____<--------1----1------<
866_2____<-1-------1----------<
858_2____<----------1---1-----<
837_2____<-----1-------------1<
836_2____<----1----------1----<
768_2____<---1----------1-----<
743_2____<1-----1-------------<
733_2____<-------1--------1---<
637_2____<-------1-----------1<
631_2____<-----------1--1-----<
580_2____<----1-------1-------<
546_2____<-----------------2--<
500_2____<--------2-----------<
457_2____<----1------------1--<
454_2____<-----1-------1------<
437_2____<----------11--------<
436_2____<-1------------1-----<
434_2____<--------------1---1-<
432_2____<---------------11---<
395_2____<-1-------1----------<
361_2____<---------1-1--------<
309_2____<-------1----1-------<
290_2____<-----11-------------<
266_2____<-----------1--1-----<
263_2____<-1----1-------------<
183_2____<1-1-----------------<
182_2____<------1-------1-----<
160_2____<-----1-------------1<
115_2____<--1-1---------------<
086_2____<--1--------------1--<
073_2____<----------1--1------<
065_2____<------1------1------<
055_2____<-----------1-----1--<
023_2____<-1-----1------------<
014_2____<-1---------------1--<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Quảng Bình (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 3/9
-> để tham khảo kết quả xổ số Quảng Bình ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
873
7?76
6??62 ??23 ??36
5??22
4???95 ???40 ???41 ???56 ???76 ???76 ???95
3???33 ???15
2???86
1???40
ĐB???73
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
76-95-15-76-41-33
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
41-76
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Quảng Bình 03/09/2015
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 23 - 23

00 01 02 03 04 05 106 07 08 09
10 911 12 13 14 15 416 17 30018 19
20 21 422 23 24 925 26 27 28 29
030 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 743 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 661 362 63 64 65 66 67 68 69
70 371 72 773 74 75 976 77 78 379
80 81 982 183 84 85 *86 387 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

...