Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Tây Ninh.
KQXS Tây Ninh 05/03/2015
GiảiKết quả
875
7363
68009-4834-0459
56623
493049-63912-94873-71366-20227-67984-62395
363652-22788
220253
124638
ĐB504783
Kết quả mới của XSKT Tây Ninh được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS Tây Ninh 26/02/2015
GiảiKết quả
856
7875
68583-1315-7358
57316
468282-44463-98372-62091-48828-44957-10371
384288-21294
280035
178115
ĐB809965
KQXS Tây Ninh 19/02/2015
GiảiKết quả
886
7418
64063-6220-3610
57557
438461-78056-83776-80591-25631-57021-99432
310539-95130
298684
199077
ĐB831741
KQXS Tây Ninh 12/02/2015
GiảiKết quả
887
7526
64610-9982-0607
50873
419783-61953-20061-34558-69280-08655-48374
375616-56807
237298
146731
ĐB020859
KQXS Tây Ninh 05/02/2015
GiảiKết quả
889
7705
67547-8547-6180
57970
402380-47553-56123-82730-44594-22794-73062
334390-48942
240336
110971
ĐB337442
Note: Kết quả xổ số Tây Ninh (kqxs Tây Ninh) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Tây Ninh (TN) được cập nhật đầy đủ để dò số Tây Ninh thay thế vé dò Tây Ninh. Thống kê xổ số (tk xs) Tây Ninh được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso tayninh). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Tây Ninh, kqxs TN, kqxsTN, xskt Tây Ninh, xskt TN, xs Tây Ninh, tkxs Tây Ninh, thống kê xs Tây Ninh, thống kê sx Tây Ninh, thống kê xskt Tây Ninh, xs kiến thiết Tây Ninh, kq xs Tây Ninh, kết quả xs Tây Ninh, kq xổ số Tây Ninh, xổsố Tây Ninh, sổxố Tây Ninh, dự đoán xs Tây Ninh, dò kqxs Tây Ninh, ketquaxoso Tây Ninh, ketquaxosotayninh, xosokienthiettayninh, kqxskt Tây Ninh, kqxskt tayninh, dự đoán xổ số Tây Ninh, dự đoán xổ số tayninh, dudoanxoso tayninh, xosokienthiet tayninh, đài Tây Ninh, dò số Tây Ninh, dò số TN. chu kỳ xổ số Tây Ninh, kqxsTây Ninh, kqxstayninh, xsktTây Ninh, xskttayninh, xsktTN, kqxskt, xổ số Tây Ninh trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Tây Ninh
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Tây Ninh.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
8_188____________________039_____041_____033___
3_187____________________035_____048______044____
0_168__________________028____030____047_____
2_164_________________032____035_____040____
6_162_________________031____038_____041____
4_161_________________027____037_____028___
1_158_________________041_____031____044____
5_155_________________037_____037_____028___
9_151________________037_____037_____027___
7_146________________033____026____028___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 59-63
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
53_7_______186<1--11111---------1--<
30_11___________162<--1-11-11--11--1--21<
57_5_____130<-11---1-1--1--------<
63_9_________116<111------2--1----2-1<
41_6______116<--1---1---111---1---<
31_4____114<--11-1--1-----------<
61_7_______111<--11-1--1-----1-1-1-<
83_4____100<11-1---------1------<
82_5_____097<-1-1--1-----11------<
10_5_____096<--11---1--1--------1<
23_5_____091<1---1----111--------<
58_4____091<-1-1-1-----------1--<
71_4____090<-1--1---1-----1-----<
73_3___089<1--1---1------------<
91_4____087<-11----1----1-------<
39_4____079<--1--1---1----1-----<
62_5_____077<----121--1----------<
56_4____077<-11------1-----1----<
84_6______075<1-1-----1------1-1-1<
59_4____073<1--1-----1------1---<
86_6______072<--1---1-1---------21<
35_4____069<-1----11----------1-<
01_4____069<-----111----1-------<
88_3___068<11-------------1----<
52_3___068<1------11-----------<
75_2__068<11------------------<
16_4____067<-1-1--------1---1---<
94_4____066<-1--2------1--------<
38_7_______062<1-------11---1-1--11<
43_5_____061<-----11-2-------1---<
09_6______060<1-------2-1--1----1-<
80_6______058<---12------1----11--<
18_4____058<--1--1--------1--1--<
98_5_____057<---1-2----1--------1<
95_4____057<1-----1---1----1----<
66_3___056<1-----1----1--------<
49_2__052<1-----1-------------<
42_7_______048<----2--1--1----1-11-<
72_5_____047<-1---------1-21-----<
20_5_____047<--1----1-------21---<
32_4____047<--1------2-1--------<
07_4____045<---2---1--------1---<
90_6______044<----1----11---11--1-<
34_2__044<1--------1----------<
11_5_____043<-----1-1-----11-1---<
37_4____040<------1-1---1-1-----<
89_3___040<----1-1--------1----<
36_5_____039<----1--1--1--------2<
26_4____037<---1------1----1---1<
15_3___037<-2------------1-----<
46_2__035<-------11-----------<
12_2__035<1------------1------<
65_1_035<-1------------------<
28_1_035<-1------------------<
27_2__034<1-------------1-----<
21_4____033<--1----------1---1-1<
76_3___033<--1----------1----1-<
33_3___032<-----1----11--------<
96_8________031<-------1-3--4-------<
50_4____031<------2---1---1-----<
87_1_030<---1----------------<
05_4____029<----1-----1---2-----<
85_3___027<-----------111------<
55_3___027<---1-------------2--<
77_2__027<--1----------------1<
74_2__026<---1---------------1<
47_5_____024<----2---------1---11<
81_4____024<-------1----1---11--<
29_3___023<-----2------------1-<
44_4____022<-----------1---111--<
22_4____022<--------1--1----1--1<
03_2__022<-------1---1--------<
70_1_021<----1---------------<
17_2__020<------1-------1-----<
54_1_019<------1-------------<
67_3___018<-----1----------2---<
04_2__018<---------1-1--------<
79_1_018<-------1------------<
14_2__016<--------1-------1---<
60_4____015<-----------1-11----1<
93_3___015<-----------1-1-1----<
48_2__015<--------1--------1--<
02_3___012<------------11---1--<
00_2__012<---------2----------<
13_3___011<------------11----1-<
25_3___010<----------1-----1-1-<
92_2__010<----------1-----1---<
51_2__009<-------------11-----<
24_4____008<------------1--2--1-<
78_3___008<----------1------2--<
19_1_008<----------1---------<
08_1_008<----------1---------<
64_1_007<-----------1--------<
40_3___006<--------------12----<
69_2__006<------------1-----1-<
68_3___004<-------------2----1-<
06_2__001<----------------1--1<
99_1_001<-----------------1--<
45_1_000<-------------------1<
97_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
936_3______<-------1--1--------1<
796_3______<-------1-1--1-------<
730_3______<----1----------1--1-<
638_3______<1-------1----------1<
547_3______<----2--------------1<
957_2____<-1----1-------------<
953_2____<---1-1--------------<
886_2____<------1-1-----------<
873_2____<1--1----------------<
861_2____<----------------1-1-<
841_2____<----------11--------<
830_2____<-----1-----1--------<
824_2____<------------1-----1-<
807_2____<---1------------1---<
788_2____<1--------------1----<
783_2____<1--1----------------<
616_2____<---1------------1---<
610_2____<--11----------------<
606_2____<----------------1--1<
584_2____<-----------------1-1<
557_2____<--1-----1-----------<
530_2____<-------1----1-------<
442_2____<----1----------1----<
422_2____<--------1-------1---<
421_2____<-------------1-----1<
418_2____<--1--1--------------<
372_2____<-1-----------1------<
366_2____<1----------1--------<
263_2____<---------1-------1--<
242_2____<----------1------1--<
233_2____<-----1-----1--------<
232_2____<---------2----------<
196_2____<------------2-------<
190_2____<----------1---1-----<
115_2____<-1------------1-----<
111_2____<-------1------1-----<
109_2____<--------1-1---------<
086_2____<------------------11<
081_2____<-------1---------1--<
063_2____<--1------1----------<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Tây Ninh (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 5/3
-> để tham khảo kết quả xổ số Tây Ninh ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
841
7?73
6??63 ??30 ??53
5??31
4???86 ???63 ???62 ???75 ???94 ???41 ???01
3???63 ???75
2???59
1???61
ĐB???91
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
01-63-59-31-63-41
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
59-63
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Tây Ninh 05/03/2015
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 61 - 82

00 01 02 03 04 05 06 07 08 009
10 11 912 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 623 24 25 26 227 28 29
30 31 32 33 834 35 36 37 638 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 049
50 51 652 253 54 55 56 57 58 459
60 61 62 363 64 65 366 67 68 69
70 71 72 873 74 *75 76 77 78 79
80 81 82 04783 984 85 86 87 788 89
90 91 92 93 94 395 96 97 98 99

...