Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Tây Ninh.
KQXS Tây Ninh 08/12/2016
GiảiKết quả
877
7651
65650-2035-2598
57205
467073-86378-65622-63890-04835-96676-25760
338536-80302
278744
198073
ĐB523780
Kết quả mới của XSKT Tây Ninh được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS Tây Ninh 01/12/2016
GiảiKết quả
813
7377
66451-2598-8099
50599
400421-16804-44263-53805-08295-42424-69611
326944-17012
253197
152501
ĐB657093
KQXS Tây Ninh 24/11/2016
GiảiKết quả
802
7272
68514-2067-3197
56923
495082-73763-94941-11646-20599-00439-74737
390991-28011
253767
196441
ĐB744037
KQXS Tây Ninh 17/11/2016
GiảiKết quả
842
7519
62199-5548-9149
57380
497083-40908-65871-23723-71504-88586-18970
353305-13486
211897
134700
ĐB134811
KQXS Tây Ninh 10/11/2016
GiảiKết quả
860
7471
63291-6092-3620
53500
454468-86817-82289-54544-74686-82490-68995
393163-59537
253909
127819
ĐB122058
Note: Kết quả xổ số Tây Ninh (kqxs Tây Ninh) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Tây Ninh (TN) được cập nhật đầy đủ để dò số Tây Ninh thay thế vé dò Tây Ninh. Thống kê xổ số (tk xs) Tây Ninh được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso tayninh). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Tây Ninh, kqxs TN, kqxsTN, xskt Tây Ninh, xskt TN, xs Tây Ninh, tkxs Tây Ninh, thống kê xs Tây Ninh, thống kê sx Tây Ninh, thống kê xskt Tây Ninh, xs kiến thiết Tây Ninh, kq xs Tây Ninh, kết quả xs Tây Ninh, kq xổ số Tây Ninh, xổsố Tây Ninh, sổxố Tây Ninh, dự đoán xs Tây Ninh, dò kqxs Tây Ninh, ketquaxoso Tây Ninh, ketquaxosotayninh, xosokienthiettayninh, kqxskt Tây Ninh, kqxskt tayninh, dự đoán xổ số Tây Ninh, dự đoán xổ số tayninh, dudoanxoso tayninh, xosokienthiet tayninh, đài Tây Ninh, dò số Tây Ninh, dò số TN. chu kỳ xổ số Tây Ninh, kqxsTây Ninh, kqxstayninh, xsktTây Ninh, xskttayninh, xsktTN, kqxskt, xổ số Tây Ninh trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Tây Ninh
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Tây Ninh.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
3_180___________________033____033____049_____
9_174__________________041_____043_____033___
6_172__________________034____034____031___
7_170__________________038_____040_____035____
1_170__________________036_____039_____042____
8_161_________________031____033____044____
5_159_________________035_____040_____027___
2_156_________________029____030____035____
4_154________________032____034____029___
0_144_______________031____034____035____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 99-13
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
11_7_______150<-111---1-1-2--------<
97_6______134<-111---1----1--1----<
05_5_____129<11-1-1------1-------<
71_5_____128<---111---11---------<
83_7_______123<---1-11-12----1-----<
77_5_____104<11---1----1-1-------<
63_7_______102<-11-1----1--1-----2-<
44_4____101<11--1------1--------<
00_4____098<---111-------1------<
99_7_______097<-211----1------11---<
51_6______093<11---1--------21----<
58_8________078<----1-21-1-12-------<
95_3___069<-1--1-----1---------<
23_5_____068<--11------1--1----1-<
80_4____068<1--1-------1--1-----<
02_3___067<1-1---------1-------<
98_4____066<11-----------1-----1<
60_3___066<1---1------1--------<
04_2__065<-1-1----------------<
19_5_____063<---11----1--------11<
72_6______062<--1-----2-11----1---<
91_3___061<--1-1---------1-----<
13_5_____059<-1-----2---1-------1<
90_4____059<1---1----------1--1-<
82_3___059<--1-----11----------<
36_3___059<1----2--------------<
42_2__058<---1-1--------------<
48_5_____056<---1---1------12----<
35_5_____056<2-----1---1---1-----<
39_3___056<--1---2-------------<
01_3___055<-1------1---1-------<
22_7_______051<1--------1------1112<
37_6______051<--2-1-----1-----1-1-<
50_5_____051<1-----1-------1--11-<
24_3___051<-1------1-------1---<
86_4____050<---21---------1-----<
12_4____050<-1------1------1-1--<
15_3___048<------11-1----------<
93_4____047<-1--------1--1--1---<
73_5_____046<2-------1-----1---1-<
41_5_____044<--2-----1----2------<
40_4____043<------1-1-1--1------<
79_4____042<------11--1----1----<
14_4____042<--1------1----2-----<
94_5_____041<-------1-11--1--1---<
46_4____040<--1------1------1--1<
70_3___040<---1------1--1------<
26_3___040<-------11-1---------<
18_6______039<-------11---2--11---<
96_4____039<------21-----------1<
55_2__038<-----1-1------------<
54_2__038<-----1-1------------<
78_4____037<1------------1--1-1-<
17_4____036<----1--1--------11--<
33_2__036<------1-1-----------<
68_5_____035<----1--1--------21--<
38_5_____035<----------111--11---<
08_3___035<---1---------1-1----<
76_3___034<1--------------1-1--<
81_4____033<-----1--1------1---1<
67_3___033<--2--------1--------<
20_4____032<----1------1-1--1---<
92_3___031<----1----1------1---<
21_2__031<-1-----------------1<
03_6______030<-----1---3-------1-1<
09_5_____030<----1----------1-111<
75_3___030<-----1----1--1------<
64_3___029<------1----11-------<
61_4____027<--------1--11-----1-<
84_3___027<------1-----11------<
49_2__027<---1--------------1-<
87_2__024<-----1-----1--------<
85_2__023<-------1--1---------<
06_3___022<-----1------2-------<
89_2__021<----1----------1----<
62_2__021<-----1--------1-----<
53_6______019<------1------1---2-2<
47_6______019<------1-------2--21-<
34_1_019<------1-------------<
59_3___017<-----------11-1-----<
30_3___017<--------1-------11--<
31_3___016<---------1--1------1<
32_2__016<-----1-------------1<
65_2__015<-------1----------1-<
28_2__015<--------1--------1--<
66_3___013<----------1---1--1--<
56_4____009<-----------2--1----1<
74_2__008<----------1-------1-<
69_2__008<-----------1-----1--<
27_2__008<-------------1-1----<
52_3___005<-------------1---1-1<
57_1_005<-------------1------<
88_2__002<---------------2----<
43_2__001<----------------1--1<
25_2__001<-----------------11-<
10_1_000<------------------1-<
45_0000<--------------------<
29_0000<--------------------<
16_0000<--------------------<
07_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
909_3______<----1------------1-1<
780_3______<1----------1--1-----<
439_3______<--1---2-------------<
322_3______<-----------------1-2<
253_3______<-------------1---1-1<
183_3______<--------12----------<
158_3______<------1--1--1-------<
996_2____<------1------------1<
974_2____<----------1-------1-<
908_2____<---1---------1------<
879_2____<-------1-------1----<
877_2____<----------1-1-------<
843_2____<----------------1--1<
819_2____<----1-------------1-<
811_2____<---1---1------------<
799_2____<--------1-------1---<
768_2____<----------------11--<
761_2____<-----------11-------<
661_2____<--------1---------1-<
650_2____<1-----------------1-<
646_2____<--1------1----------<
620_2____<----1-----------1---<
599_2____<-11-----------------<
598_2____<11------------------<
594_2____<----------1--1------<
537_2____<----1-----1---------<
519_2____<---1---------------1<
463_2____<---------1--------1-<
451_2____<-1------------1-----<
441_2____<--1-----1-----------<
440_2____<------1-1-----------<
353_2____<------1------------1<
305_2____<---1--------1-------<
271_2____<-----1----1---------<
222_2____<----------------1-1-<
203_2____<-----1-----------1--<
197_2____<-11-----------------<
172_2____<-----------1----1---<
150_2____<------1----------1--<
100_2____<-----1-------1------<
073_2____<2-------------------<
051_2____<-----1--------1-----<
038_2____<----------1-1-------<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Tây Ninh (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 8/12
-> để tham khảo kết quả xổ số Tây Ninh ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
819
7?51
6??60 ??63 ??99
5??02
4???48 ???13 ???13 ???90 ???72 ???05 ???58
3???71 ???83
2???82
1???13
ĐB???91
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
91-51-13-19-71-99
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
99-13
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Tây Ninh 08/12/2016
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 00 - 77

00 01 302 03 04 205 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 622 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 80352 536 37 38 39
40 41 42 43 744 45 46 47 48 49
650 651 52 53 54 55 56 57 58 59
760 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 00732 74 75 676 *77 378 79
23780 81 82 83 84 85 86 87 88 89
890 91 92 93 94 95 96 97 598 99

...