Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Trà Vinh.
KQXS Trà Vinh 21/04/2017
GiảiKết quả
832
7520
63650-1226-5089
51557
450907-37881-37234-28249-29889-77554-03863
329873-38729
240960
162000
ĐB364484
Kết quả mới của XSKT Trà Vinh được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS Trà Vinh 14/04/2017
GiảiKết quả
855
7828
66211-5944-3274
56989
476946-19390-33161-30560-16989-88652-41740
311186-91739
252417
156549
ĐB601605
KQXS Trà Vinh 07/04/2017
GiảiKết quả
853
7892
65151-8618-5982
52007
422304-24553-06946-90160-08696-80163-51426
389848-24744
262852
131195
ĐB297380
KQXS Trà Vinh 31/03/2017
GiảiKết quả
848
7973
60186-7414-6119
51502
462977-66397-36213-44135-56173-63785-40186
326565-75575
244176
178206
ĐB104500
KQXS Trà Vinh 24/03/2017
GiảiKết quả
866
7056
66243-8437-8213
56905
486898-03526-91531-39943-95685-93466-38182
319012-40140
239650
159087
ĐB743270
Note: Kết quả xổ số Trà Vinh (kqxs Trà Vinh) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Trà Vinh (TV) được cập nhật đầy đủ để dò số Trà Vinh thay thế vé dò Trà Vinh. Thống kê xổ số (tk xs) Trà Vinh được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso travinh). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Trà Vinh, kqxs TV, kqxsTV, xskt Trà Vinh, xskt TV, xs Trà Vinh, tkxs Trà Vinh, thống kê xs Trà Vinh, thống kê sx Trà Vinh, thống kê xskt Trà Vinh, xs kiến thiết Trà Vinh, kq xs Trà Vinh, kết quả xs Trà Vinh, kq xổ số Trà Vinh, xổsố Trà Vinh, sổxố Trà Vinh, dự đoán xs Trà Vinh, dò kqxs Trà Vinh, ketquaxoso Trà Vinh, ketquaxosotravinh, xosokienthiettravinh, kqxskt Trà Vinh, kqxskt travinh, dự đoán xổ số Trà Vinh, dự đoán xổ số travinh, dudoanxoso travinh, xosokienthiet travinh, đài Trà Vinh, dò số Trà Vinh, dò số TV. chu kỳ xổ số Trà Vinh, kqxsTrà Vinh, kqxstravinh, xsktTrà Vinh, xskttravinh, xsktTV, kqxskt, xổ số Trà Vinh trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Trà Vinh
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Trà Vinh.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
6_173__________________033____034____038____
4_171__________________030____042_____038____
9_170__________________043_____040_____042____
8_170__________________034____035_____037____
5_169__________________034____046______031___
3_164_________________034____038_____033___
1_159_________________041_____028____033___
2_158_________________038_____026____037____
7_153________________028____037_____031___
0_153________________025___034____040____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 73-07
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
44_7_______165<-11--11-1---1--1----<
40_6______147<-1--111--1-----1----<
50_6______135<1---11--1---1-1-----<
26_5_____118<1-1-1-2-------------<
48_9_________113<--11-1-2--1----11--1<
05_5_____107<-1--1---11------1---<
60_4____104<111----------------1<
73_8________101<1--2--11---1---11---<
51_4____091<--1--1---11---------<
46_5_____088<-11---1----------11-<
87_4____086<----111-1-----------<
85_3___085<---11--1------------<
96_5_____083<--1---1-1----1---1--<
49_5_____083<11-----------111----<
13_4____083<---11-1-----------1-<
06_4____083<---1---11----1------<
75_3___083<---1-1--1-----------<
86_5_____078<-1-2----1--------1--<
12_5_____077<----1--111----1-----<
92_4____076<--1---1--1------1---<
89_5_____072<22--------1---------<
54_8________068<1-----1--2-1---1-1-1<
90_7_______068<-1-------11---111--1<
61_4____068<-1-----11--------1--<
39_5_____067<-1-------111------1-<
63_2__064<1-1-----------------<
07_2__064<1-1-----------------<
52_4____063<-11-------------11--<
14_4____063<---1--1----1-1------<
97_5_____060<---1-1-------21-----<
00_4____060<1--1----------1----1<
66_7_______058<----21----11-1----1-<
74_3___058<-1----1----1--------<
77_5_____057<---1--1------1--2---<
95_3___057<--1---1---------1---<
20_4____055<1------2---------1--<
82_4____053<--1-1-------------11<
57_5_____051<1------------111--1-<
32_6______050<1-------1-----1-12--<
55_4____049<-1------1-----1----1<
33_5_____048<-----11---1-1----1--<
11_3___047<-1--------11--------<
71_6______044<------2--1-1--11----<
34_4____044<1--------1----1----1<
80_3___043<--1-------11--------<
56_3___043<----1---1-1---------<
58_3___042<-----1--1-1---------<
38_3___041<-----1-1----1-------<
65_4____039<---1-------12-------<
35_4____039<---1------2--1------<
88_3___038<-------11---1-------<
42_5_____037<-------1--1-11-1----<
37_3___037<----1----11---------<
59_7_______036<--------12---11--11-<
29_2__036<1-----------1-------<
84_4____035<1-----------1-----11<
04_2__035<--1--------1--------<
28_4____033<-1--------------1-11<
31_4____032<----1----2------1---<
02_2__032<---1---------1------<
17_2__031<-1-----------------1<
18_1_031<--1-----------------<
43_3___030<----2-------1-------<
76_1_030<---1----------------<
81_3___029<1-----------------11<
53_2__029<--2-----------------<
19_4____028<---1------------1-11<
98_5_____027<----1------1---2--1-<
68_4____026<--------1--21-------<
64_3___025<-----1-----1-----1--<
72_4____024<-------1----1---11--<
91_3___024<--------1-1-----1---<
21_3___024<-----1-------1--1---<
30_2__024<-----1-----1--------<
09_6______023<-----1-------1-2--11<
79_4____023<-------1----1--1---1<
99_3___023<-------1---1-----1--<
67_3___021<-----1---------1-1--<
01_3___021<-----1--------1---1-<
93_5_____020<---------1---1-1-11-<
70_2__020<----1-----------1---<
03_2__020<-------1-----1------<
10_2__019<-------1------1-----<
08_4____014<------------112-----<
36_2__014<-------1-----------1<
24_3___013<-----------11-----1-<
47_1_011<---------1----------<
25_2__008<----------1-------1-<
83_1_008<----------1---------<
78_1_006<------------1-------<
27_1_006<------------1-------<
15_2__004<--------------1---1-<
45_1_004<--------------1-----<
22_1_003<---------------1----<
69_1_002<----------------1---<
16_1_001<-----------------1--<
62_2__000<-----------------1-1<
23_1_000<-------------------1<
94_0000<--------------------<
41_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
112_4________<-------111----1-----<
744_3______<--1-----1------1----<
639_3______<---------111--------<
397_3______<---1-1-------1------<
186_3______<-1-2----------------<
066_3______<----------11------1-<
990_2____<----------1----1----<
989_2____<-2------------------<
979_2____<------------1--1----<
960_2____<1------------------1<
946_2____<-11-----------------<
932_2____<--------1-------1---<
898_2____<----1----------1----<
893_2____<-------------1---1--<
889_2____<1---------1---------<
873_2____<1-----1-------------<
852_2____<--1-------------1---<
838_2____<-----1-1------------<
828_2____<-1--------------1---<
777_2____<------1------1------<
696_2____<--1---1-------------<
654_2____<---------------1---1<
650_2____<1---1---------------<
644_2____<-----11-------------<
609_2____<---------------1--1-<
605_2____<-1------1-----------<
554_2____<1--------1----------<
548_2____<-----1----1---------<
535_2____<----------2---------<
524_2____<------------1-----1-<
502_2____<---1---------1------<
426_2____<--1---1-------------<
380_2____<--1--------1--------<
359_2____<---------1--------1-<
333_2____<------1---1---------<
284_2____<------------1-----1-<
277_2____<----------------2---<
249_2____<1------------1------<
226_2____<1-----1-------------<
213_2____<---11---------------<
206_2____<---1---1------------<
193_2____<---------------1--1-<
188_2____<-------11-----------<
182_2____<----1--------------1<
181_2____<------------------11<
161_2____<-1-----1------------<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Trà Vinh (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 21/4
-> để tham khảo kết quả xổ số Trà Vinh ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
852
7?12
6??73 ??07 ??13
5??12
4???39 ???60 ???44 ???44 ???40 ???73 ???85
3???73 ???92
2???96
1???96
ĐB???26
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
12-07-39-73-52-73
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
73-07
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Trà Vinh 21/04/2017
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 95 - 14

000 01 02 03 04 05 06 907 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
520 21 22 23 24 25 226 27 28 729
30 31 *32 33 234 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 249
650 51 52 53 554 55 56 557 58 59
960 61 62 863 64 65 66 67 68 69
70 71 72 873 74 75 76 77 78 79
80 881 82 83 64484 85 86 87 88 80892
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

...