Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Trà Vinh.
KQXS Trà Vinh 29/04/2016
GiảiKết quả
894
7691
62288-6960-4664
55936
407084-80470-01222-84470-18648-19791-09699
369140-18730
273756
151923
ĐB284315
Kết quả mới của XSKT Trà Vinh được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS Trà Vinh 22/04/2016
GiảiKết quả
889
7719
69359-0590-6975
55239
419507-74375-19495-97688-07721-23373-17991
302281-09178
289265
148783
ĐB934989
KQXS Trà Vinh 15/04/2016
GiảiKết quả
898
7033
65639-4290-7284
51349
442047-90827-80508-63072-24600-69468-44839
361221-60858
219188
197433
ĐB927497
KQXS Trà Vinh 08/04/2016
GiảiKết quả
880
7236
61636-9911-6827
58175
403315-25111-50206-36604-25954-37487-13450
365869-09507
259464
103962
ĐB043388
KQXS Trà Vinh 01/04/2016
GiảiKết quả
850
7660
61014-9174-7730
54497
444717-48498-37118-94051-31597-02607-99623
354404-03095
292032
117494
ĐB429078
Note: Kết quả xổ số Trà Vinh (kqxs Trà Vinh) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Trà Vinh (TV) được cập nhật đầy đủ để dò số Trà Vinh thay thế vé dò Trà Vinh. Thống kê xổ số (tk xs) Trà Vinh được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso travinh). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Trà Vinh, kqxs TV, kqxsTV, xskt Trà Vinh, xskt TV, xs Trà Vinh, tkxs Trà Vinh, thống kê xs Trà Vinh, thống kê sx Trà Vinh, thống kê xskt Trà Vinh, xs kiến thiết Trà Vinh, kq xs Trà Vinh, kết quả xs Trà Vinh, kq xổ số Trà Vinh, xổsố Trà Vinh, sổxố Trà Vinh, dự đoán xs Trà Vinh, dò kqxs Trà Vinh, ketquaxoso Trà Vinh, ketquaxosotravinh, xosokienthiettravinh, kqxskt Trà Vinh, kqxskt travinh, dự đoán xổ số Trà Vinh, dự đoán xổ số travinh, dudoanxoso travinh, xosokienthiet travinh, đài Trà Vinh, dò số Trà Vinh, dò số TV. chu kỳ xổ số Trà Vinh, kqxsTrà Vinh, kqxstravinh, xsktTrà Vinh, xskttravinh, xsktTV, kqxskt, xổ số Trà Vinh trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Trà Vinh
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Trà Vinh.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
9_180___________________038_____040_____033___
0_177___________________036_____033____045____
8_172__________________029____044_____042____
6_164_________________040_____029____042____
2_163_________________038_____041_____029___
1_162_________________028____034____037____
7_159_________________036_____034____032___
3_159_________________034____033____028___
5_158_________________027____040_____044____
4_146________________034____032____028___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 30-48
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
88_8________174<1111-1----1-1-----1-<
50_6______145<---111-12-----------<
91_7_______144<21---12-1-----------<
95_8________116<-1--11----111--1--1-<
07_6______116<-1-11---2-------1---<
30_5_____114<1---11-1---------1--<
21_6______096<-11---1---2--1------<
75_7_______092<-2-1--1-----111-----<
84_4____092<1-1--1---------1----<
15_3___090<1--1--1-------------<
60_6______086<1---1-1----1------2-<
80_5_____086<---1-11------1--1---<
23_4____086<1---11-------------1<
47_4____083<--1---1---11--------<
90_3___083<-11-----1-----------<
36_8________077<1--2----2------1--2-<
11_8________071<---2-11---2--11-----<
04_4____070<---11----1-----1----<
56_4____069<1----1-1---------1--<
78_5_____066<-1--1-----1------2--<
64_2__063<1--1----------------<
54_4____062<---1--1----1--1-----<
48_4____062<1-----1--1------1---<
27_3___062<--11----------1-----<
62_3___060<---1--1-----1-------<
89_5_____059<-2-----1--1----1----<
39_5_____059<-12-------------1--1<
33_5_____059<--2-----11---1------<
00_5_____058<--1--1-------1---1-1<
94_4____058<1---1-----------1-1-<
97_3___058<--1-2---------------<
17_7_______057<----1-1--2--1-1--1--<
81_4____056<-1-------1-11-------<
58_4____054<--1--1----------1--1<
22_5_____052<1----------1---111--<
98_4____052<--1-1--------------2<
65_5_____051<-1-------1----11-1--<
26_7_______050<-----1-1-1---12----1<
18_3___049<----1---11----------<
06_4____047<---1-----1-1----1---<
69_5_____046<---1-----1---1-1--1-<
28_5_____046<-------11--11-1-----<
08_5_____046<--1--------11--11---<
19_4____046<-1-------1----1----1<
72_3___046<--1------1-1--------<
83_4____045<-1----------1-11----<
51_3___045<----11-----1--------<
73_3___041<-1-----------11-----<
40_3___039<1---------1------1--<
68_2__036<--1-------1---------<
87_2__035<---1------1---------<
55_6______033<--------11---1-1-2--<
46_6______033<------2----1-1--1-1-<
66_4____033<-------1--1-1-1-----<
49_2__033<--1----------1------<
99_1_033<1-------------------<
09_3___031<-------11----------1<
59_3___030<-1-----------------2<
96_2__029<-------1-1----------<
70_6______028<2--------------12--1<
85_4____028<--------1-1---1-1---<
20_4____027<-------1---11------1<
53_4____026<--------11-------11-<
57_3___026<--------1--1-1------<
14_2__026<----1-----1---------<
92_5_____025<-------2----2---1---<
45_4____025<------1-----1---11--<
79_3___023<--------1----11-----<
05_2__022<-----1-------1------<
82_4____021<-----1-------1----11<
34_2__021<-----1--------1-----<
74_1_021<----1---------------<
32_1_021<----1---------------<
93_3___020<------1--------1-1--<
42_3___020<-------1----1------1<
61_1_019<------1-------------<
43_1_018<-------1------------<
41_2__017<---------1--1-------<
52_3___016<-----1------------11<
44_3___016<-------1---------11-<
10_2__015<--------1--------1--<
03_2__015<-------1----------1-<
01_2__015<-------1----------1-<
25_3___014<----------1--1---1--<
71_2__014<---------1-----1----<
31_2__014<-------1-----------1<
29_2__014<----------1-1-------<
76_2__013<-----------11-------<
24_2__009<-----------1----1---<
86_4____008<--------------112---<
35_2__007<----------1--------1<
38_2__006<-----------2--------<
37_1_005<-------------1------<
77_2__004<--------------1---1-<
16_1_003<---------------1----<
13_2__002<---------------2----<
12_2__001<-----------------11-<
67_1_000<------------------1-<
63_0000<--------------------<
02_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
717_3______<----1----1-------1--<
600_3______<--1----------1-----1<
288_3______<1----1------1-------<
991_2____<-1----1-------------<
953_2____<--------1--------1--<
936_2____<1--------------1----<
911_2____<---1------1---------<
908_2____<-----------1----1---<
860_2____<------1----1--------<
838_2____<-----------2--------<
827_2____<--11----------------<
826_2____<-------------11-----<
821_2____<----------1--1------<
807_2____<--------2-----------<
756_2____<1----------------1--<
750_2____<-----1--1-----------<
745_2____<------1---------1---<
730_2____<1---1---------------<
691_2____<1----1--------------<
682_2____<-----1------------1-<
653_2____<---------1--------1-<
648_2____<1---------------1---<
639_2____<--1----------------1<
636_2____<---1--------------1-<
620_2____<------------1------1<
592_2____<-------2------------<
507_2____<-1-1----------------<
497_2____<--1-1---------------<
495_2____<-1---1--------------<
494_2____<----1-----------1---<
470_2____<2-------------------<
433_2____<--1------1----------<
373_2____<-1-----------1------<
315_2____<1--1----------------<
311_2____<-----1--------1-----<
303_2____<-------1----------1-<
284_2____<--1--1--------------<
275_2____<------------11------<
270_2____<---------------1---1<
266_2____<------------1-1-----<
265_2____<-1-------1----------<
245_2____<------------1----1--<
211_2____<------1---1---------<
206_2____<---1-------1--------<
178_2____<-1---------------1--<
175_2____<---1----------1-----<
140_2____<1---------1---------<
079_2____<--------1-----1-----<
078_2____<----1------------1--<
071_2____<---------1-----1----<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Trà Vinh (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 29/4
-> để tham khảo kết quả xổ số Trà Vinh ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
850
7?48
6??80 ??88 ??78
5??48
4???60 ???30 ???07 ???30 ???91 ???80 ???36
3???80 ???27
2???11
1???11
ĐB???75
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
30-27-48-88-75-80
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
30-48
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Trà Vinh 29/04/2016
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 58 - 07

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 84315 16 17 18 19
20 21 222 923 24 25 26 27 28 29
730 31 32 33 34 35 936 37 38 39
140 41 42 43 44 45 46 47 648 49
50 51 52 53 54 55 756 57 58 59
960 61 62 63 664 65 66 67 68 69
44702 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 084 85 86 87 288 89
90 76912 92 93 *94 95 96 97 98 699

...