Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Trà Vinh.
KQXS Trà Vinh 20/05/2016
GiảiKết quả
804
7167
65851-0598-9450
52730
473157-06279-76353-95636-00770-72495-71706
372433-54247
263313
161601
ĐB959073
Kết quả mới của XSKT Trà Vinh được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS Trà Vinh 13/05/2016
GiảiKết quả
840
7883
66772-8167-0869
50143
473160-71698-43496-61378-61421-40814-24960
303323-47312
240590
108173
ĐB428289
KQXS Trà Vinh 06/05/2016
GiảiKết quả
856
7980
68099-6437-6060
58254
400971-71492-78869-16595-11273-95861-76441
314165-65257
208967
104411
ĐB600646
KQXS Trà Vinh 29/04/2016
GiảiKết quả
894
7691
62288-6960-4664
55936
407084-80470-01222-84470-18648-19791-09699
369140-18730
273756
151923
ĐB284315
KQXS Trà Vinh 22/04/2016
GiảiKết quả
889
7719
69359-0590-6975
55239
419507-74375-19495-97688-07721-23373-17991
302281-09178
289265
148783
ĐB934989
Note: Kết quả xổ số Trà Vinh (kqxs Trà Vinh) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Trà Vinh (TV) được cập nhật đầy đủ để dò số Trà Vinh thay thế vé dò Trà Vinh. Thống kê xổ số (tk xs) Trà Vinh được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso travinh). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Trà Vinh, kqxs TV, kqxsTV, xskt Trà Vinh, xskt TV, xs Trà Vinh, tkxs Trà Vinh, thống kê xs Trà Vinh, thống kê sx Trà Vinh, thống kê xskt Trà Vinh, xs kiến thiết Trà Vinh, kq xs Trà Vinh, kết quả xs Trà Vinh, kq xổ số Trà Vinh, xổsố Trà Vinh, sổxố Trà Vinh, dự đoán xs Trà Vinh, dò kqxs Trà Vinh, ketquaxoso Trà Vinh, ketquaxosotravinh, xosokienthiettravinh, kqxskt Trà Vinh, kqxskt travinh, dự đoán xổ số Trà Vinh, dự đoán xổ số travinh, dudoanxoso travinh, xosokienthiet travinh, đài Trà Vinh, dò số Trà Vinh, dò số TV. chu kỳ xổ số Trà Vinh, kqxsTrà Vinh, kqxstravinh, xsktTrà Vinh, xskttravinh, xsktTV, kqxskt, xổ số Trà Vinh trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Trà Vinh
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Trà Vinh.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
0_184___________________034____031____045____
9_175___________________039_____043_____032___
8_170__________________030____044_____039____
6_167__________________035_____034____042____
7_166__________________037_____038_____036____
1_164_________________026____033____042____
4_155_________________039_____031____028___
3_155_________________032____031____032___
2_154________________039_____038_____024__
5_150________________029____037_____040____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 72-73
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
95_9_________153<1-1-1--11----111--1-<
88_7_______153<---1111-1----1-1----<
73_6______134<111-1-----------11--<
30_5_____127<1--1---11-1---------<
98_4____122<11---1-1------------<
23_4____116<-1-1---11-----------<
60_7_______111<-211---1-1----1-----<
21_7_______108<-1--11---1---2--1---<
67_3___108<111-----------------<
50_7_______101<1-----111-12--------<
80_6______097<--1---1-11------1--1<
90_4____096<-1--11-----1--------<
69_6______092<-11---1-----1---1-1-<
78_4____092<-1--1--1-----1------<
36_7_______085<1--1--2----2------1-<
56_4____083<--11----1-1---------<
91_7_______082<---21---12-1--------<
84_4____080<---1-1--1---------1-<
11_9_________079<--1---2-11---2--11--<
54_5_____076<--1---1--1----1--1--<
15_3___076<---1--1--1----------<
57_5_____071<1-1--------1--1-1---<
04_5_____070<1-----11----1-----1-<
51_4____069<1------11-----1-----<
47_5_____067<1----1---1---11-----<
72_4____067<-1---1------1-1-----<
40_3___067<-1-1---------1------<
89_6______066<-1--2-----1--1----1-<
33_6______065<1----2-----11---1---<
75_7_______063<----2-1--1-----111--<
83_5_____062<-1--1----------1-11-<
65_5_____061<--1-1-------1----11-<
99_2__061<--11----------------<
64_2__057<---1--1-------------<
06_5_____055<1-----1-----1-1----1<
14_3___055<-1-----1-----1------<
07_6______054<----1-11---2-------1<
94_3___052<---1---1-----------1<
70_6______050<1--2--------------12<
96_3___046<-1--------1-1-------<
46_6______045<--1------2----1-1--1<
97_3___044<-----1-2------------<
48_4____043<---1-----1--1------1<
39_4____043<----12-------------1<
53_3___043<1----------11-------<
61_2__042<--1------1----------<
79_4____040<1----------1----11--<
43_2__040<-1--------1---------<
01_2__038<1---------1---------<
41_3___037<--1---------1--1----<
27_3___037<-----11----------1--<
92_6______036<--1-------2----2---1<
00_3___036<-----1--1-------1---<
17_6______035<-------1-1--2--1-1--<
12_1_035<-1------------------<
71_3___034<--1---------1-----1-<
58_3___033<-----1--1----------1<
81_4____031<----1-------1-11----<
26_6______030<--------1-1-1---12--<
22_4____030<---1----------1---11<
62_3___030<------1--1-----1----<
37_2__030<--1-------------1---<
13_3___029<1-----------------2-<
18_3___028<-------1---11-------<
19_3___025<----1-------1----1--<
28_5_____023<----------11--11-1--<
08_5_____023<-----1--------11--11<
68_2__022<-----1-------1------<
87_2__021<------1------1------<
59_1_021<----1---------------<
49_2__019<-----1----------1---<
74_1_018<-------1------------<
32_1_018<-------1------------<
66_4____017<----------1--1-1-1--<
52_1_017<--------1-----------<
82_2__016<--------1-------1---<
05_2__016<--------1-------1---<
55_4____015<-----------11---1-1-<
20_3___015<----------1---11----<
34_2__015<--------1--------1--<
09_2__015<----------11--------<
45_3___013<---------1-----1---1<
85_4____012<-----------1-1---1-1<
93_2__011<---------1--------1-<
42_2__011<----------1----1----<
29_2__008<-------------1-1----<
44_1_008<----------1---------<
31_1_008<----------1---------<
03_1_008<----------1---------<
76_2__007<--------------11----<
25_2__007<-------------1--1---<
10_1_007<-----------1--------<
35_1_005<-------------1------<
38_2__003<--------------2-----<
24_2__003<--------------1----1<
77_1_001<-----------------1--<
86_4____000<-----------------112<
16_1_000<------------------1-<
63_0000<--------------------<
02_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
869_3______<-11---1-------------<
730_3______<1--1---1------------<
495_3______<1---1---1-----------<
433_3______<1----1------1-------<
288_3______<---1----1------1----<
991_2____<----1----1----------<
960_2____<-1-1----------------<
936_2____<---1--------------1-<
911_2____<------1------1------<
908_2____<--------------1----1<
860_2____<---------1----1-----<
838_2____<--------------2-----<
827_2____<-----11-------------<
826_2____<----------------11--<
821_2____<-------------1--1---<
807_2____<-----------2--------<
770_2____<1------------------1<
750_2____<--------1--1--------<
745_2____<---------1---------1<
717_2____<-------1----1-------<
691_2____<---1----1-----------<
648_2____<---1---------------1<
646_2____<--1----------------1<
636_2____<1-----1-------------<
600_2____<-----1----------1---<
592_2____<----------2---------<
590_2____<-1--1---------------<
507_2____<----1-1-------------<
497_2____<-----1-1------------<
494_2____<-------1-----------1<
492_2____<--1----------------1<
470_2____<---2----------------<
450_2____<1-----1-------------<
373_2____<----1-----------1---<
315_2____<---1--1-------------<
311_2____<--------1--------1--<
284_2____<-----1--1-----------<
275_2____<---------------11---<
266_2____<---------------1-1--<
265_2____<----1-------1-------<
257_2____<--1-----------1-----<
247_2____<1-------------1-----<
211_2____<---------1---1------<
206_2____<------1-------1-----<
175_2____<------1----------1--<
167_2____<11------------------<
140_2____<---1---------1------<
079_2____<-----------1-----1--<
071_2____<------------1-----1-<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Trà Vinh (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 20/5
-> để tham khảo kết quả xổ số Trà Vinh ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
851
7?15
6??36 ??47 ??47
5??88
4???50 ???47 ???90 ???30 ???72 ???60 ???40
3???98 ???73
2???84
1???51
ĐB???72
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
15-72-73-47-90-50
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
72-73
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Trà Vinh 20/05/2016
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 72 - 95

00 601 02 03 *04 05 706 07 08 09
10 11 12 313 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
730 31 32 433 34 35 636 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 247 48 49
450 851 52 353 54 55 56 157 58 59
60 61 62 63 64 65 66 167 68 69
770 71 72 59073 74 75 76 77 78 279
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 495 96 97 598 99

...