Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Vĩnh Long.
KQXS Vĩnh Long 04/09/2015
GiảiKết quả
845
7667
64763-2522-6134
51163
400776-38841-69963-43988-14429-10471-96124
375409-20460
280539
150075
ĐB157112
Kết quả mới của XSKT Vĩnh Long được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS Vĩnh Long 28/08/2015
GiảiKết quả
822
7823
69703-9868-6131
52295
425938-91587-47700-95882-96384-55206-70093
395513-59999
260174
146296
ĐB172286
KQXS Vĩnh Long 21/08/2015
GiảiKết quả
813
7755
67126-9655-1325
50138
407513-37179-10266-26896-40217-42181-34692
330260-88912
263667
170295
ĐB255712
KQXS Vĩnh Long 14/08/2015
GiảiKết quả
833
7486
65149-7146-5185
53061
487045-80070-60978-01427-53527-82763-72372
378563-69356
272191
122747
ĐB399661
KQXS Vĩnh Long 07/08/2015
GiảiKết quả
803
7745
66411-1101-8812
55479
482782-96091-85206-17184-41575-52382-31964
345783-92208
214646
136395
ĐB103500
Note: Kết quả xổ số Vĩnh Long (kqxs Vĩnh Long) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Vĩnh Long (VL) được cập nhật đầy đủ để dò số Vĩnh Long thay thế vé dò Vĩnh Long. Thống kê xổ số (tk xs) Vĩnh Long được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso vinhlong). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Vĩnh Long, kqxs VL, kqxsVL, xskt Vĩnh Long, xskt VL, xs Vĩnh Long, tkxs Vĩnh Long, thống kê xs Vĩnh Long, thống kê sx Vĩnh Long, thống kê xskt Vĩnh Long, xs kiến thiết Vĩnh Long, kq xs Vĩnh Long, kết quả xs Vĩnh Long, kq xổ số Vĩnh Long, xổsố Vĩnh Long, sổxố Vĩnh Long, dự đoán xs Vĩnh Long, dò kqxs Vĩnh Long, ketquaxoso Vĩnh Long, ketquaxosovinhlong, xosokienthietvinhlong, kqxskt Vĩnh Long, kqxskt vinhlong, dự đoán xổ số Vĩnh Long, dự đoán xổ số vinhlong, dudoanxoso vinhlong, xosokienthiet vinhlong, đài Vĩnh Long, dò số Vĩnh Long, dò số VL. chu kỳ xổ số Vĩnh Long, kqxsVĩnh Long, kqxsvinhlong, xsktVĩnh Long, xsktvinhlong, xsktVL, kqxskt, xổ số Vĩnh Long trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Vĩnh Long
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Vĩnh Long.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
1_190____________________055_______038_____042____
6_178___________________036_____046______036____
8_171__________________026____041_____039____
7_171__________________044_____044_____026___
3_165_________________034____030____036____
2_162_________________032____033____038____
9_157_________________026____035_____038____
0_157_________________027____035_____038____
5_155_________________031____031____035____
4_134______________029____027____032___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 96-71
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
75_5_____141<1---11-11-----------<
03_5_____130<-1--11--1-1---------<
12_8________121<1-2-1-11--1--------1<
79_6______117<--1-11---1-1-----1--<
13_5_____117<-12--1--1-----------<
38_6______114<-11---11--------1--1<
60_8________103<1-1------11-111-1---<
31_6______100<-1----111-1-------1-<
82_7_______098<-1--2-1--1-1-1------<
45_8________097<1--11-----1---1-11-1<
91_4____093<---111------------1-<
95_5_____090<-11-1-----------1--1<
22_5_____090<11------1-1----1----<
99_6______089<-1---22-----1-------<
06_4____086<-1--1--1-----------1<
01_5_____084<----111-1--------1--<
46_4____083<---11--1---------1--<
86_5_____079<-1-1-----1---11-----<
67_3___075<1-1------1----------<
63_7_______069<3--2--------1-1-----<
78_5_____069<---1-1----11----1---<
50_5_____067<-----111---1------1-<
00_5_____067<-1--1------2---1----<
71_4____066<1------1-1-1--------<
96_2__066<-11-----------------<
74_5_____065<-1---1-------1--11--<
28_6______064<------1-1--1111-----<
84_2__064<-1--1---------------<
09_3___062<1------1-1----------<
72_4____059<---1----12----------<
83_8________057<----11--1---1--2-1-1<
85_4____057<---1------111-------<
34_3___056<1-----1----1--------<
66_5_____055<--1----1---12-------<
29_5_____053<1------1---1-----11-<
68_6______052<-1----------1--111-1<
64_4____051<----11---1------1---<
17_4____051<--1----1----1---1---<
76_5_____050<1--------1-1---1---1<
41_3___050<1-----1----------1--<
87_4____049<-1----1----------11-<
56_5_____048<---1---1----------12<
92_4____046<--1----1-------1--1-<
61_6______045<---2--1------1-1---1<
32_5_____044<-----1--1-1---1--1--<
10_5_____042<------11--1----1--1-<
88_3___040<1---------1-----1---<
23_3___039<-1------------11----<
54_3___038<-----1--1-----1-----<
70_5_____037<---1---------11-1--1<
11_5_____037<----1---1----2---1--<
08_5_____036<----1--1------2---1-<
49_3___036<---1---------11-----<
55_4____033<--2-------1-----1---<
26_2__033<--1----------1------<
04_4____032<-------1--11----1---<
80_3___032<------1--1---1------<
27_3___032<---2-------1--------<
93_2__032<-1----------------1-<
81_2__032<--1-----------1-----<
39_4____030<1----------------12-<
25_2__030<--1-------------1---<
33_1_030<---1----------------<
24_3___029<1-----------------11<
90_5_____027<-----1------21----1-<
62_3___027<-----2--------1-----<
58_3___027<--------11------1---<
47_2__027<---1--------------1-<
51_4____026<--------1--12-------<
18_3___024<------1-----1---1---<
77_2__023<-------1--1---------<
97_4____019<--------1-----1--11-<
02_1_019<------1-------------<
59_4____018<----------1--1-11---<
14_3___018<--------1------1-1--<
43_2__017<--------1------1----<
48_1_017<--------1-----------<
57_2__015<------1------------1<
05_2__014<---------1-----1----<
65_2__012<---------1-------1--<
73_3___011<------------1--11---<
52_1_011<---------1----------<
40_1_011<---------1----------<
20_1_011<---------1----------<
44_3___010<----------1----1---1<
69_2__010<------------1-1-----<
19_2__010<------------1-1-----<
36_2__008<-----------1-----1--<
37_1_008<----------1---------<
21_3___007<-------------2-1----<
94_2__007<----------1--------1<
07_1_007<-----------1--------<
98_1_005<-------------1------<
35_2__004<--------------1---1-<
89_3___003<-------------1-----2<
16_2__003<---------------1--1-<
15_1_001<-----------------1--<
53_0000<--------------------<
42_0000<--------------------<
30_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
411_3______<----1--------2------<
304_3______<-------1--1-----1---<
978_2____<---1-------1--------<
956_2____<------------------11<
783_2____<----11--------------<
779_2____<---------1-1--------<
776_2____<1--------1----------<
774_2____<-------------1---1--<
763_2____<1--1----------------<
755_2____<--1-------1---------<
745_2____<----1---------1-----<
699_2____<-----11-------------<
690_2____<------------11------<
667_2____<1-1-----------------<
661_2____<---1---------1------<
638_2____<-------1--------1---<
629_2____<-------1---1--------<
628_2____<------1------1------<
609_2____<-------1-1----------<
587_2____<-1---------------1--<
566_2____<-------1---1--------<
513_2____<-11-----------------<
500_2____<----1----------1----<
479_2____<----11--------------<
475_2____<-----1--1-----------<
473_2____<------------1---1---<
382_2____<----1----1----------<
356_2____<---1---1------------<
312_2____<----------1--------1<
295_2____<-11-----------------<
283_2____<---------------1-1--<
271_2____<-------1-1----------<
258_2____<--------11----------<
224_2____<------------------11<
208_2____<----1--1------------<
206_2____<-1--1---------------<
178_2____<-----1----------1---<
170_2____<--------------1----1<
163_2____<1-------------1-----<
138_2____<--1----------------1<
128_2____<--------1---1-------<
122_2____<--------1-1---------<
118_2____<------1---------1---<
113_2____<-----1--1-----------<
101_2____<----1------------1--<
061_2____<---1--1-------------<
060_2____<---------1------1---<
054_2____<-----1--1-----------<
046_2____<-------1---------1--<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Vĩnh Long (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 4/9
-> để tham khảo kết quả xổ số Vĩnh Long ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
806
7?00
6??60 ??71 ??96
5??31
4???67 ???82 ???46 ???06 ???06 ???31 ???95
3???75 ???12
2???63
1???60
ĐB???00
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
96-00-75-46-06-71
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
96-71
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Vĩnh Long 04/09/2015
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 96 - 06

00 01 02 03 04 05 06 07 08 409
10 11 57112 13 14 15 16 17 18 19
20 21 522 23 124 25 26 27 28 429
30 31 32 33 134 35 36 37 38 539
40 841 42 43 44 *45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
460 61 62 917633 64 65 66 667 68 69
70 471 72 73 74 075 776 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 988 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

...