Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Vĩnh Long.
KQXS Vĩnh Long 24/10/2014
GiảiKết quả
873
7028
66329-2226-1902
54016
419864-03977-39045-82042-56084-84436-91295
339310-99972
261612
198595
ĐB630755
Kết quả mới của XSKT Vĩnh Long được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS Vĩnh Long 17/10/2014
GiảiKết quả
853
7239
68829-0452-2929
55023
442772-18819-52110-17093-17033-35174-18623
362644-61601
218792
195317
ĐB776256
KQXS Vĩnh Long 10/10/2014
GiảiKết quả
867
7045
62093-6209-1325
55328
481928-17099-74144-40973-65976-32492-28822
350938-03576
252075
153907
ĐB786769
KQXS Vĩnh Long 03/10/2014
GiảiKết quả
826
7542
66072-4928-9117
53611
477579-38989-23359-65737-08224-87865-55214
365280-95619
266402
187758
ĐB585690
KQXS Vĩnh Long 26/09/2014
GiảiKết quả
814
7406
66741-2660-6612
50956
430317-21413-89149-65032-79799-35698-44647
313256-95444
238794
110448
ĐB262943
Note: Kết quả xổ số Vĩnh Long (kqxs Vĩnh Long) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Vĩnh Long (VL) được cập nhật đầy đủ để dò số Vĩnh Long thay thế vé dò Vĩnh Long. Thống kê xổ số (tk xs) Vĩnh Long được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso vinhlong). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Vĩnh Long, kqxs VL, kqxsVL, xskt Vĩnh Long, xskt VL, xs Vĩnh Long, tkxs Vĩnh Long, thống kê xs Vĩnh Long, thống kê sx Vĩnh Long, thống kê xskt Vĩnh Long, xs kiến thiết Vĩnh Long, kq xs Vĩnh Long, kết quả xs Vĩnh Long, kq xổ số Vĩnh Long, xổsố Vĩnh Long, sổxố Vĩnh Long, dự đoán xs Vĩnh Long, dò kqxs Vĩnh Long, ketquaxoso Vĩnh Long, ketquaxosovinhlong, xosokienthietvinhlong, kqxskt Vĩnh Long, kqxskt vinhlong, dự đoán xổ số Vĩnh Long, dự đoán xổ số vinhlong, dudoanxoso vinhlong, xosokienthiet vinhlong, đài Vĩnh Long, dò số Vĩnh Long, dò số VL. chu kỳ xổ số Vĩnh Long, kqxsVĩnh Long, kqxsvinhlong, xsktVĩnh Long, xsktvinhlong, xsktVL, kqxskt, xổ số Vĩnh Long trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Vĩnh Long
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Vĩnh Long.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
2_189____________________030____054______046_____
4_182___________________039_____045_____043____
9_181___________________039_____037_____042____
6_175___________________035_____027____042____
0_160_________________040_____025___033___
7_157_________________039_____033____031___
1_156_________________033____045_____024__
8_149________________028____031____030___
3_149________________030____030____034___
5_142_______________027____033____035____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 55-02
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
72_7_______134<11-1--2--1-----1----<
14_6______127<---11--121----------<
17_6______126<-1-111----------1--1<
28_11___________125<1-21---31------1-2--<
26_8________113<1--1--1-2-1-----1--1<
42_7_______110<1--1-2-1--1------1--<
44_4____099<-11-1------1--------<
45_6______094<1-1---1----1---11---<
10_5_____089<11----1------1-1----<
56_7_______082<-1--2---1-1---1---1-<
12_6______075<1---1-----11--1---1-<
33_4____074<-1-----11--1--------<
80_5_____072<---1-1----11-1------<
29_7_______071<12---------2--1--1--<
02_6______070<1--1------1----11-1-<
74_4____070<-1-----11------1----<
94_5_____068<----111-------1--1--<
36_4____067<1-----1-1--------1--<
93_3___066<-11------------1----<
99_5_____065<--1-1----1-------1-1<
25_5_____065<--1------111----1---<
73_2__064<1-1-----------------<
95_5_____063<2-------11-1--------<
92_4____063<-11------------1--1-<
19_4____063<-1-1----------1---1-<
22_5_____061<--1---1------11---1-<
55_5_____060<1----1----1--1----1-<
43_4____060<----11--1----1------<
90_3___060<---1--1-----1-------<
20_5_____059<-------111-1---1----<
79_3___059<---1---1----1-------<
11_3___059<---1---1----1-------<
49_6______057<----1-1-1---1-2-----<
13_4____056<----11-1----------1-<
41_6______055<----1-1-1-1-------11<
77_3___055<1-----1-----1-------<
84_5_____053<1--------1-11------1<
24_5_____053<---1--1-------2----1<
09_4____052<--1---------111-----<
96_4____051<-----31-------------<
16_5_____050<1---------1-11---1--<
23_4____050<-2-------1--1-------<
64_3___049<1-------1-------1---<
58_5_____048<---1-----11----1---1<
39_5_____047<-1--------1---11--1-<
32_4____043<----11-----1-----1--<
52_3___043<-1----------11------<
89_4____041<---1-----1------11--<
75_4____041<--1--------1--1-1---<
60_3___041<----1---1---1-------<
67_6______037<--1---------1--1-12-<
65_2__035<---1------1---------<
53_1_035<-1------------------<
01_1_035<-1------------------<
59_2__034<---1-------1--------<
31_5_____032<-------1---1-11--1--<
98_2__032<----1----1----------<
38_1_031<--1-----------------<
37_1_030<---1----------------<
83_6______029<-----2-------1-12---<
15_4____029<-----1--1----------2<
76_2__029<--2-----------------<
71_2__029<-------1-1----------<
07_2__029<--1--------------1--<
48_4____028<----1--------1-11---<
69_2__028<--1---------------1-<
70_5_____026<-------2---1-----11-<
46_5_____026<-------1----1-1--11-<
04_4____022<-----1------1-----11<
21_2__022<-----1-------1------<
63_5_____021<-------1-----1--1-11<
06_3___021<----1----------1--1-<
27_2__021<------1------1------<
54_3___020<-----1----------11--<
00_2__020<-------1-----1------<
68_2__019<---------11---------<
18_2__019<------1--------1----<
35_1_019<------1-------------<
34_4____017<---------3----1-----<
85_3___017<----------11----1---<
50_3___017<-----------11-1-----<
66_2__017<------1----------1--<
47_2__017<----1--------------1<
82_2__016<---------1---1------<
87_2__014<---------1-----1----<
62_2__013<--------1----------1<
91_3___011<-------------11-1---<
86_2__009<------------1--1----<
40_1_008<----------1---------<
30_1_008<----------1---------<
57_4____007<----------1------1-2<
97_3___004<------------2------1<
08_2__004<-------------1-----1<
78_1_002<----------------1---<
81_2__001<----------------2---<
03_1_000<-------------------1<
88_0000<--------------------<
61_0000<--------------------<
51_0000<--------------------<
05_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
928_3______<--11----1-----------<
741_3______<----1-----1--------1<
449_3______<--------1---1-1-----<
417_3______<-----1----------1--1<
328_3______<--1------------1-1--<
283_3______<-----2-------1------<
980_2____<-----1-----1--------<
972_2____<1-----1-------------<
963_2____<----------------1-1-<
931_2____<-----------1-1------<
929_2____<-1---------1--------<
906_2____<---------------1--1-<
902_2____<1---------------1---<
884_2____<------------1------1<
856_2____<--------1---------1-<
799_2____<----1------------1--<
770_2____<-----------------11-<
746_2____<-------1---------1--<
725_2____<---------1-1--------<
724_2____<--------------2-----<
698_2____<----1----1----------<
691_2____<-------------11-----<
685_2____<-----------1----1---<
612_2____<1---1---------------<
542_2____<---1-------------1--<
531_2____<--------------1--1--<
526_2____<----------1-----1---<
477_2____<------1-----1-------<
458_2____<---------------1---1<
413_2____<----11--------------<
363_2____<-------------1-----1<
342_2____<-----2--------------<
332_2____<-----1-----1--------<
329_2____<1----------------1--<
325_2____<--1-------------1---<
317_2____<-1--1---------------<
310_2____<1--------------1----<
280_2____<---1---------1------<
256_2____<-1--1---------------<
248_2____<-------------1-1----<
245_2____<-----------1----1---<
196_2____<-----2--------------<
195_2____<--------1--1--------<
126_2____<--------2-----------<
102_2____<----------1-------1-<
093_2____<-11-----------------<
055_2____<-----1------------1-<
045_2____<1-1-----------------<
036_2____<------1-1-----------<
034_2____<---------1----1-----<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Vĩnh Long (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 24/10
-> để tham khảo kết quả xổ số Vĩnh Long ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
802
7?22
6??74 ??92 ??73
5??44
4???29 ???02 ???93 ???45 ???56 ???55 ???29
3???55 ???73
2???99
1???33
ĐB???95
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
73-74-22-93-55-02
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
55-02
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Vĩnh Long 24/10/2014
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 90 - 13

00 01 902 03 04 05 06 07 08 09
310 11 612 13 14 15 016 17 18 19
20 21 22 23 24 25 226 27 028 329
30 31 32 33 34 35 436 37 38 39
40 41 042 43 44 045 46 47 48 49
50 51 52 53 54 30755 56 57 58 59
60 61 62 63 864 65 66 67 68 69
70 71 972 *73 74 75 76 977 78 79
80 81 82 83 084 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 52952 96 97 98 99

...