Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Vĩnh Long.
KQXS Vĩnh Long 19/09/2014
GiảiKết quả
854
7283
63980-9115-0055
59196
481443-57417-23196-82694-11404-09283-82321
378332-87342
269596
101413
ĐB609342
Kết quả mới của XSKT Vĩnh Long được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS Vĩnh Long 12/09/2014
GiảiKết quả
849
7272
69726-6324-1410
58796
420922-36036-69477-86972-43127-28445-76890
382418-69041
283166
114835
ĐB045294
KQXS Vĩnh Long 05/09/2014
GiảiKết quả
800
7170
66420-0213-7014
52874
493063-02471-29242-85028-01870-71779-12746
344731-85033
211528
148411
ĐB604828
KQXS Vĩnh Long 29/08/2014
GiảiKết quả
815
7960
61141-8374-0449
54733
458814-61064-93020-96743-02662-16126-72195
322914-20126
277928
108036
ĐB604856
KQXS Vĩnh Long 22/08/2014
GiảiKết quả
899
7687
62358-9823-7698
57572
426414-91434-69671-40220-23034-75684-49725
386795-56868
276234
166482
ĐB830389
Note: Kết quả xổ số Vĩnh Long (kqxs Vĩnh Long) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Vĩnh Long (VL) được cập nhật đầy đủ để dò số Vĩnh Long thay thế vé dò Vĩnh Long. Thống kê xổ số (tk xs) Vĩnh Long được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso vinhlong). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Vĩnh Long, kqxs VL, kqxsVL, xskt Vĩnh Long, xskt VL, xs Vĩnh Long, tkxs Vĩnh Long, thống kê xs Vĩnh Long, thống kê sx Vĩnh Long, thống kê xskt Vĩnh Long, xs kiến thiết Vĩnh Long, kq xs Vĩnh Long, kết quả xs Vĩnh Long, kq xổ số Vĩnh Long, xổsố Vĩnh Long, sổxố Vĩnh Long, dự đoán xs Vĩnh Long, dò kqxs Vĩnh Long, ketquaxoso Vĩnh Long, ketquaxosovinhlong, xosokienthietvinhlong, kqxskt Vĩnh Long, kqxskt vinhlong, dự đoán xổ số Vĩnh Long, dự đoán xổ số vinhlong, dudoanxoso vinhlong, xosokienthiet vinhlong, đài Vĩnh Long, dò số Vĩnh Long, dò số VL. chu kỳ xổ số Vĩnh Long, kqxsVĩnh Long, kqxsvinhlong, xsktVĩnh Long, xsktvinhlong, xsktVL, kqxskt, xổ số Vĩnh Long trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Vĩnh Long
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Vĩnh Long.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
6_181___________________037_____033____043____
4_175___________________039_____039_____038____
2_172__________________027____046______041____
8_167__________________030____042_____034___
9_165_________________032____034____041____
7_164_________________041_____029____031___
1_161_________________039_____045_____030___
0_161_________________036_____026____033___
3_158_________________030____034____034___
5_136_______________029____032____035____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 36-15
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
20_5_____139<--111-1---1---------<
31_6______121<--1---1-11--1--1----<
49_6______102<-1-1---1-2------1---<
41_5_____096<-1-1-1-------11-----<
42_6______092<2-1--1------1---1---<
80_6______088<1----11-1------11---<
26_6______088<-1-2-1-----1--1-----<
14_4____088<--121---------------<
33_3___088<--11--1-------------<
56_4____087<---1-1---1---1------<
95_4____085<---11-1---------1---<
94_4____082<11-------1--1-------<
43_3___080<1--1----1-----------<
25_4____073<----111----1--------<
96_4____072<31------------------<
55_6______068<1----1--1----1-1---1<
46_6______066<--1----1-1--11---1--<
74_3___066<--11------1---------<
13_5_____065<1-1----------1--1-1-<
36_4____064<-1-1--------1------1<
45_4____063<-1----1---11--------<
22_6______062<-1------11---1---2--<
72_4____062<-2--1-----1---------<
28_7_______061<--31------1-2-------<
15_4____060<1--1----------2-----<
71_2__060<--1-1---------------<
84_4____059<----1-11------1-----<
63_6______058<--1-----1--1-11---1-<
10_3___057<-1------1-1---------<
83_7_______055<2-------1-12----1---<
60_3___055<---1---1--------1---<
09_3___055<-------111----------<
04_5_____054<1------1-----11---1-<
32_4____054<1-----1-----1---1---<
16_6______053<-----1-11---1----11-<
70_5_____053<--2---1-----11------<
90_2__053<-1-----1------------<
77_2__053<-1-----1------------<
12_4____052<-----11--1---1------<
27_2__052<-1------1-----------<
58_5_____049<----11----1---1-1---<
24_4____048<-1-------2----1-----<
50_3___048<------11-1----------<
21_4____047<1-------1------1--1-<
11_5_____046<--1----1-------1-2--<
54_4____046<1----------11--1----<
00_3___045<--1-----1---------1-<
34_7_______044<----3----1-------111<
85_5_____044<-----11----1---1-1--<
79_6______043<--1----1--------1-12<
17_5_____043<1----------1--11---1<
66_4____043<-1----------1--11---<
18_4____043<-1--------1----1--1-<
39_5_____040<-----1---11--1-----1<
02_5_____040<-----1----11-1-1----<
23_3___038<----1--1--------1---<
68_4____037<----11---------1---1<
29_5_____035<------2--1--1------1<
82_4____035<----1---1-------11--<
52_2__035<-------11-----------<
35_1_035<-1------------------<
75_4____034<------1--1-1------1-<
64_2__034<---1-------1--------<
67_6______033<-------1--1-12----1-<
62_4____032<---1----------1-1--1<
91_3___032<--------11-1--------<
48_5_____031<--------1-11---1---1<
89_3___031<----1------11-------<
99_4____028<----1-------1-1---1-<
86_6______026<-------1--1----21--1<
57_4____026<-----1------1-2-----<
87_2__026<----1-----1---------<
97_5_____024<-------2------1-1-1-<
30_1_020<-----1--------------<
44_1_019<------1-------------<
98_2__018<----1-------------1-<
65_2__018<-----1-----------1--<
40_2__018<-----1-----------1--<
08_2__018<--------1-----1-----<
59_3___016<------1----------1-1<
19_5_____015<---------1---1---2-1<
92_2__013<----------1--1------<
06_3___012<----------1--1-----1<
93_4____010<----------1----1--2-<
81_3___009<-----------2---1----<
78_2__007<-----------1------1-<
07_2__007<------------1----1--<
03_2__006<--------------1-1---<
69_1_005<-------------1------<
47_1_004<--------------1-----<
88_2__003<----------------11--<
37_2__002<---------------1---1<
61_1_001<-----------------1--<
38_1_001<-----------------1--<
73_1_000<-------------------1<
51_1_000<-------------------1<
05_1_000<------------------1-<
76_0000<--------------------<
53_0000<--------------------<
01_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
417_4________<1----------1--11----<
283_4________<2-------1-------1---<
746_3______<--1---------1----1--<
449_3______<---1---1-1----------<
248_3______<--------1-1--------1<
980_2____<1-----1-------------<
963_2____<-----------1-1------<
931_2____<------1-1-----------<
922_2____<-1---------------1--<
906_2____<----------1--1------<
884_2____<-------1------1-----<
860_2____<-------1--------1---<
856_2____<---1---------1------<
779_2____<--1---------------1-<
770_2____<------------11------<
741_2____<-----1--------1-----<
725_2____<----1-1-------------<
724_2____<---------2----------<
691_2____<--------11----------<
685_2____<------1----1--------<
666_2____<------------1---1---<
662_2____<---1------------1---<
600_2____<--------1---------1-<
542_2____<------------1---1---<
531_2____<---------1--1-------<
526_2____<-----1-----1--------<
477_2____<-1-----1------------<
458_2____<----------1---1-----<
434_2____<----1------------1--<
413_2____<1---------------1---<
411_2____<--1--------------1--<
363_2____<--------1-----1-----<
342_2____<2-------------------<
332_2____<1-----1-------------<
328_2____<----------1-1-------<
245_2____<------1----1--------<
196_2____<2-------------------<
195_2____<---1--1-------------<
126_2____<---2----------------<
119_2____<---------1-------1--<
113_2____<-------------1----1-<
104_2____<-------1----------1-<
102_2____<-----1-------1------<
068_2____<---------------1---1<
055_2____<1------------1------<
036_2____<-1-1----------------<
034_2____<----1----1----------<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Vĩnh Long (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 19/9
-> để tham khảo kết quả xổ số Vĩnh Long ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
849
7?46
6??42 ??42 ??13
5??36
4???63 ???15 ???95 ???15 ???13 ???22 ???94
3???25 ???74
2???41
1???14
ĐB???56
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
15-74-42-14-36-15
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
36-15
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Vĩnh Long 19/09/2014
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 58 - 28

00 01 02 03 404 05 06 07 08 09
10 11 12 413 14 115 16 417 18 19
20 321 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 332 33 34 35 36 37 38 39
40 41 3093422 443 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 *54 055 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
980 81 82 22832 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 694 95 511963 97 98 99

...