Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Vĩnh Long.
KQXS Vĩnh Long 22/05/2015
GiảiKết quả
821
7168
67443-0283-4676
58500
446210-21744-12816-82159-56173-87105-86361
304683-08422
296323
180792
ĐB716614
Kết quả mới của XSKT Vĩnh Long được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS Vĩnh Long 15/05/2015
GiảiKết quả
868
7060
68074-4555-2473
50959
440118-14670-88417-35845-13725-38178-81638
309664-16304
229388
115358
ĐB219095
KQXS Vĩnh Long 08/05/2015
GiảiKết quả
832
7097
61829-3811-6079
52101
402839-98765-56046-71587-83283-37368-72115
393736-16774
232945
139441
ĐB606814
KQXS Vĩnh Long 01/05/2015
GiảiKết quả
839
7029
61116-6590-6997
52387
462439-39956-38950-50147-15035-33192-40508
318831-45224
298591
158810
ĐB376793
KQXS Vĩnh Long 24/04/2015
GiảiKết quả
868
7183
68312-2056-3961
59757
459170-26645-59956-54976-72224-38138-23989
313506-17195
264794
121489
ĐB062544
Note: Kết quả xổ số Vĩnh Long (kqxs Vĩnh Long) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Vĩnh Long (VL) được cập nhật đầy đủ để dò số Vĩnh Long thay thế vé dò Vĩnh Long. Thống kê xổ số (tk xs) Vĩnh Long được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso vinhlong). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Vĩnh Long, kqxs VL, kqxsVL, xskt Vĩnh Long, xskt VL, xs Vĩnh Long, tkxs Vĩnh Long, thống kê xs Vĩnh Long, thống kê sx Vĩnh Long, thống kê xskt Vĩnh Long, xs kiến thiết Vĩnh Long, kq xs Vĩnh Long, kết quả xs Vĩnh Long, kq xổ số Vĩnh Long, xổsố Vĩnh Long, sổxố Vĩnh Long, dự đoán xs Vĩnh Long, dò kqxs Vĩnh Long, ketquaxoso Vĩnh Long, ketquaxosovinhlong, xosokienthietvinhlong, kqxskt Vĩnh Long, kqxskt vinhlong, dự đoán xổ số Vĩnh Long, dự đoán xổ số vinhlong, dudoanxoso vinhlong, xosokienthiet vinhlong, đài Vĩnh Long, dò số Vĩnh Long, dò số VL. chu kỳ xổ số Vĩnh Long, kqxsVĩnh Long, kqxsvinhlong, xsktVĩnh Long, xsktvinhlong, xsktVL, kqxskt, xổ số Vĩnh Long trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Vĩnh Long
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Vĩnh Long.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
1_191____________________044_____041_____040____
5_184___________________041_____038_____044____
8_182___________________033____046______037____
7_165_________________039_____039_____031___
9_163_________________036_____039_____030___
3_161_________________029____030____042____
2_154________________038_____031____027___
6_153________________022___039_____041____
4_152________________031____032____039____
0_135_______________027____025___029___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 10-12
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
68_8________210<111-1--111-1--------<
83_10__________159<2-1-11-1-2---1-1----<
70_7_______151<-1--1--1-1-111------<
45_8________133<-11-1-1--2-----11---<
04_5_____129<-1---1--111---------<
58_6______112<-1---1---11---1---1-<
65_8________110<--1---1---121-1-1---<
76_8________105<1---1-1-1----2----11<
61_4____102<1---1-1---1---------<
38_5_____093<-1--11----1--------1<
73_4____092<11---1-------------1<
92_3___090<1--1--1-------------<
87_5_____086<--11-1--------1----1<
29_4____083<--11----1-1---------<
56_6______078<---12-1----------1-1<
59_4____078<11-------1------1---<
97_5_____077<--11----1-----1--1--<
18_5_____077<-1-----12-----1-----<
93_3___077<---1-1---1----------<
10_3___074<1--1-----1----------<
16_5_____071<1--1------1--1---1--<
12_7_______070<----111----3-1------<
24_3___070<---11----1----------<
43_5_____069<1----1---1--11------<
44_4____069<1---1----1---------1<
36_4____069<--1---1---1------1--<
74_3___069<-11---------1-------<
14_3___068<1-1--------1--------<
95_6______067<-1--1--------2-11---<
11_5_____066<--1----1-11---1-----<
79_3___066<--1----11-----------<
55_2__063<-1---1--------------<
64_3___059<-1----1---1---------<
39_3___059<--12----------------<
57_4____057<----1--11-----1-----<
91_5_____056<---1-1-------1----11<
46_5_____056<--1-----2--1-----1--<
89_6______055<----2--1--1-11------<
31_3___054<---1-1-------------1<
78_3___053<-1------1-----1-----<
05_2__053<1----1--------------<
88_5_____052<-1---------11-11----<
17_3___051<-1------1-------1---<
25_4____050<-1------------111---<
94_9_________048<----1-1---2--1--112-<
23_4____047<1------1-------2----<
42_3___045<-----21-------------<
90_4____044<---1-----1-1-------1<
53_5_____042<-----11---1-----1--1<
60_3___041<-1---------1----1---<
01_4____040<--1---------11---1--<
33_4____039<-------11---1-1-----<
67_4____038<------11---1------1-<
15_4____038<--1--------1---1--1-<
06_4____038<----1--1----2-------<
00_3___036<1-------------1-1---<
84_4____031<--------21--------1-<
41_3___031<--1-------------11--<
20_3___031<------1--1----1-----<
50_2__031<---1----------1-----<
21_2__031<1----------------1--<
71_5_____030<-----2-----1----11--<
47_1_030<---1----------------<
08_1_030<---1----------------<
48_3___029<--------1-11--------<
22_2__029<1------------------1<
85_5_____028<-------1--1---2-1---<
32_2__028<--1---------------1-<
35_2__027<---1--------------1-<
51_6______026<------1-----22---1--<
13_3___023<-------1----1---1---<
26_4____021<--------1-----11--1-<
80_3___021<-------1----1-----1-<
69_3___021<------2------------1<
81_3___020<-------1-------11---<
75_3___020<-------1----1------1<
72_2__020<-------1-----1------<
96_2__016<------1-----------1-<
19_3___009<----------1------11-<
99_2__009<-------------11-----<
34_3___008<------------1--1---1<
03_1_008<----------1---------<
37_3___007<------------1---1--1<
30_1_007<-----------1--------<
28_1_007<-----------1--------<
62_2__006<------------1-----1-<
54_2__006<-------------1---1--<
02_2__004<---------------1-1--<
09_2__003<---------------1--1-<
77_1_003<---------------1----<
52_1_003<---------------1----<
27_4____001<---------------3--1-<
86_2__001<-----------------11-<
07_1_001<-----------------1--<
82_3___000<-----------------2-1<
63_3___000<----------------2--1<
66_1_000<-------------------1<
98_0000<--------------------<
49_0000<--------------------<
40_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
811_3______<--1-------1---1-----<
725_3______<-1-------------11---<
526_3______<--------1------1--1-<
489_3______<----1-------11------<
312_3______<----1------1-1------<
283_3______<1-1----------1------<
195_3______<----1--------1--1---<
183_3______<----1--1-------1----<
118_3______<-1-----1------1-----<
956_2____<---11---------------<
943_2____<-----1-------1------<
894_2____<----------1-------1-<
888_2____<-----------1--1-----<
851_2____<------------11------<
845_2____<-1-------1----------<
781_2____<-------1-------1----<
764_2____<------1---1---------<
746_2____<--------1--------1--<
744_2____<1--------1----------<
658_2____<--------------1---1-<
645_2____<----1----1----------<
586_2____<-----------------11-<
583_2____<-----1---1----------<
565_2____<-----------1--1-----<
497_2____<--------1--------1--<
473_2____<-1---1--------------<
470_2____<---------1---1------<
417_2____<-1------1-----------<
394_2____<------1---1---------<
368_2____<--1------1----------<
282_2____<-----------------2--<
276_2____<-------------1-----1<
271_2____<-----1-----1--------<
270_2____<-----------11-------<
256_2____<------1----------1--<
224_2____<---11---------------<
196_2____<------1-----------1-<
191_2____<-----1------------1-<
190_2____<---------1-1--------<
137_2____<----------------1--1<
116_2____<---1---------1------<
076_2____<-------------1----1-<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Vĩnh Long (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 22/5
-> để tham khảo kết quả xổ số Vĩnh Long ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
810
7?10
6??14 ??58 ??10
5??65
4???12 ???83 ???12 ???14 ???87 ???10 ???16
3???44 ???29
2???59
1???70
ĐB???10
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
10-10-12-87-70-44
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
10-12
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Vĩnh Long 22/05/2015
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 12 - 83

500 01 02 03 04 105 06 07 08 09
210 11 12 13 16614 15 816 17 18 19
20 *21 422 323 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 443 744 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 159
60 361 62 63 64 65 66 67 168 69
70 71 72 173 74 75 676 77 78 79
80 81 82 62832 84 85 86 87 88 89
90 91 792 93 94 95 96 97 98 99

...