Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Vĩnh Long.
KQXS Vĩnh Long 17/10/2014
GiảiKết quả
853
7239
68829-0452-2929
55023
442772-18819-52110-17093-17033-35174-18623
362644-61601
218792
195317
ĐB776256
Kết quả mới của XSKT Vĩnh Long được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS Vĩnh Long 10/10/2014
GiảiKết quả
867
7045
62093-6209-1325
55328
481928-17099-74144-40973-65976-32492-28822
350938-03576
252075
153907
ĐB786769
KQXS Vĩnh Long 03/10/2014
GiảiKết quả
826
7542
66072-4928-9117
53611
477579-38989-23359-65737-08224-87865-55214
365280-95619
266402
187758
ĐB585690
KQXS Vĩnh Long 26/09/2014
GiảiKết quả
814
7406
66741-2660-6612
50956
430317-21413-89149-65032-79799-35698-44647
313256-95444
238794
110448
ĐB262943
KQXS Vĩnh Long 19/09/2014
GiảiKết quả
854
7283
63980-9115-0055
59196
481443-57417-23196-82694-11404-09283-82321
378332-87342
269596
101413
ĐB609342
Note: Kết quả xổ số Vĩnh Long (kqxs Vĩnh Long) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Vĩnh Long (VL) được cập nhật đầy đủ để dò số Vĩnh Long thay thế vé dò Vĩnh Long. Thống kê xổ số (tk xs) Vĩnh Long được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso vinhlong). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Vĩnh Long, kqxs VL, kqxsVL, xskt Vĩnh Long, xskt VL, xs Vĩnh Long, tkxs Vĩnh Long, thống kê xs Vĩnh Long, thống kê sx Vĩnh Long, thống kê xskt Vĩnh Long, xs kiến thiết Vĩnh Long, kq xs Vĩnh Long, kết quả xs Vĩnh Long, kq xổ số Vĩnh Long, xổsố Vĩnh Long, sổxố Vĩnh Long, dự đoán xs Vĩnh Long, dò kqxs Vĩnh Long, ketquaxoso Vĩnh Long, ketquaxosovinhlong, xosokienthietvinhlong, kqxskt Vĩnh Long, kqxskt vinhlong, dự đoán xổ số Vĩnh Long, dự đoán xổ số vinhlong, dudoanxoso vinhlong, xosokienthiet vinhlong, đài Vĩnh Long, dò số Vĩnh Long, dò số VL. chu kỳ xổ số Vĩnh Long, kqxsVĩnh Long, kqxsvinhlong, xsktVĩnh Long, xsktvinhlong, xsktVL, kqxskt, xổ số Vĩnh Long trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Vĩnh Long
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Vĩnh Long.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
2_182___________________029____052______043____
4_181___________________039_____044_____042____
6_180___________________037_____028____042____
9_169__________________036_____036_____041____
1_161_________________035_____045_____028___
0_159_________________038_____025___033___
8_158_________________030____035_____032___
7_157_________________039_____030____032___
3_151________________029____031____034___
5_142_______________028____034____033___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 90-13
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
14_6______137<--11--121-----------<
17_7_______125<1-111----------1--11<
72_6______108<1-1--2--1-----1-----<
28_10__________104<-21---31------1-2---<
44_4____103<11-1------1---------<
41_6______098<---1-1-1-1-------11-<
94_5_____097<---111-------1--1---<
49_6______094<---1-1-1---1-2------<
26_7_______091<--1--1-2-1-----1--1-<
56_7_______090<1--2---1-1---1---1--<
43_4____088<---11--1----1-------<
42_6______087<--1-2-1--1------1---<
13_4____084<---11-1----------1--<
80_6______078<--1-1----11-1------1<
99_5_____078<-1-1----1-------1-1-<
25_5_____077<-1------111----1----<
33_4____075<1-----11--1---------<
45_5_____072<-1---1----1---11----<
74_4____071<1-----11------1-----<
22_5_____069<-1---1------11---1--<
20_5_____069<------111-1---1-----<
60_3___068<---1---1---1--------<
92_4____067<11------------1--1--<
93_4____065<11------------1----1<
19_4____064<1-1----------1---1--<
32_4____063<---11-----1-----1---<
90_3___063<--1--1-----1--------<
79_3___062<--1---1----1--------<
09_4____059<-1---------111------<
11_4____058<--1---1----1-------1<
58_5_____057<--1-----11----1---1-<
24_5_____057<--1--1-------2----1-<
10_4____057<1----1------1-1-----<
96_4____053<----31--------------<
12_5_____052<---1-----11--1---1--<
23_4____052<2-------1--1--------<
39_5_____051<1--------1---11--1--<
75_4____048<-1--------1--1-1----<
89_4____047<--1-----1------11---<
98_2__047<---1----1-----------<
02_6______046<--1------1----11-1-1<
67_6______045<-1---------1--1-12--<
52_3___043<1----------11-------<
65_2__042<--1------1----------<
95_3___040<-------11-1---------<
29_6______039<2---------2--1--1---<
48_5_____039<---1--------1-11---1<
36_3___037<-----1-1--------1---<
31_6______036<------1---1-11--1--1<
76_2__036<-2------------------<
71_2__036<------1-1-----------<
59_2__036<--1-------1---------<
55_5_____035<----1----1--1----1-1<
73_1_035<-1------------------<
38_1_035<-1------------------<
07_2__034<-1--------------1---<
83_6______033<----2-------1-12----<
69_2__033<-1---------------1--<
53_1_033<1-------------------<
01_1_033<1-------------------<
15_4____032<----1--1----------2-<
06_3___032<---1----------1--1--<
46_5_____031<------1----1-1--11--<
34_4____031<--------3----1------<
70_5_____030<------2---1-----11--<
84_4____029<--------1-11------1-<
47_2__027<---1--------------1-<
37_2__027<--1----------------1<
63_5_____026<------1-----1--1-11-<
16_4____026<---------1-11---1---<
04_4____026<----1------1-----11-<
68_3___024<--------11---------1<
77_2__024<-----1-----1--------<
21_3___023<----1-------1------1<
27_2__023<-----1------1-------<
54_4____022<----1----------11--1<
00_2__022<------1-----1-------<
85_4____021<---------11----1---1<
50_3___020<----------11-1------<
18_3___020<-----1--------1----1<
82_2__020<--------1---1-------<
35_1_020<-----1--------------<
66_3___018<-----1----------1--1<
87_2__018<--------1-----1-----<
64_2__018<-------1-------1----<
62_2__015<-------1----------1-<
91_3___014<------------11-1----<
57_4____012<---------1------1-2-<
40_1_011<---------1----------<
30_1_011<---------1----------<
86_4____009<-----------1--1----2<
97_3___006<-----------2------1-<
08_2__006<------------1-----1-<
78_1_003<---------------1----<
81_3___001<---------------2---1<
03_1_000<------------------1-<
88_0000<--------------------<
61_0000<--------------------<
51_0000<--------------------<
05_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
417_4________<----1----------1--11<
928_3______<-11----1------------<
741_3______<---1-----1--------1-<
449_3______<-------1---1-1------<
328_3______<-1------------1-1---<
283_3______<----2-------1-------<
980_2____<----1-----1---------<
963_2____<---------------1-1--<
931_2____<----------1-1-------<
929_2____<1---------1---------<
906_2____<--------------1--1--<
884_2____<-----------1------1-<
856_2____<-------1---------1--<
799_2____<---1------------1---<
770_2____<----------------11--<
746_2____<------1---------1---<
737_2____<--1----------------1<
725_2____<--------1-1---------<
724_2____<-------------2------<
698_2____<---1----1-----------<
691_2____<------------11------<
685_2____<----------1----1----<
542_2____<--1-------------1---<
531_2____<-------------1--1---<
526_2____<---------1-----1----<
477_2____<-----1-----1--------<
458_2____<--------------1---1-<
413_2____<---11---------------<
363_2____<------------1-----1-<
342_2____<----2---------------<
332_2____<----1-----1---------<
325_2____<-1-------------1----<
317_2____<1--1----------------<
280_2____<--1---------1-------<
256_2____<1--1----------------<
248_2____<------------1-1-----<
245_2____<----------1----1----<
196_2____<----2---------------<
195_2____<-------1--1---------<
126_2____<-------2------------<
102_2____<---------1-------1--<
093_2____<11------------------<
055_2____<----1------------1--<
036_2____<-----1-1------------<
034_2____<--------1----1------<
033_2____<1-----1-------------<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Vĩnh Long (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 17/10
-> để tham khảo kết quả xổ số Vĩnh Long ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
819
7?72
6??99 ??60 ??93
5??90
4???33 ???45 ???44 ???92 ???99 ???43 ???13
3???94 ???44
2???32
1???80
ĐB???13
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
43-13-33-90-44-99
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
90-13
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Vĩnh Long 17/10/2014
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 12 - 43

00 601 02 03 04 05 06 07 08 09
110 11 12 13 14 15 16 317 18 819
20 21 22 60232 24 25 26 27 28 98292
30 31 32 033 34 35 36 37 38 239
40 41 42 43 644 45 46 47 48 49
50 51 452 *53 54 55 76256 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 772 73 174 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 792 093 94 95 96 97 98 99

...