Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Vũng Tàu.
KQXS Vũng Tàu 24/05/2016
GiảiKết quả
848
7358
67882-7233-4729
56115
434508-22473-69716-53386-02649-01859-46134
382157-68600
292080
195909
ĐB061934
Kết quả mới của XSKT Vũng Tàu được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS Vũng Tàu 17/05/2016
GiảiKết quả
835
7883
60721-5432-4525
55223
405605-13328-82996-38800-68758-18897-36021
320788-12651
260091
124640
ĐB669321
KQXS Vũng Tàu 10/05/2016
GiảiKết quả
818
7086
63766-0522-6652
54265
444121-10942-91897-41162-67001-80249-54706
319455-54301
293972
130796
ĐB503746
KQXS Vũng Tàu 03/05/2016
GiảiKết quả
809
7450
67180-5571-2512
55846
477590-32938-71137-36757-66336-04740-44840
324940-52081
231421
129954
ĐB877434
KQXS Vũng Tàu 26/04/2016
GiảiKết quả
874
7387
63556-6528-0182
58174
499929-77040-90596-09906-45501-16633-22846
357258-67867
250842
133753
ĐB629966
Note: Kết quả xổ số Vũng Tàu (kqxs Vũng Tàu) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Vũng Tàu (VT) được cập nhật đầy đủ để dò số Vũng Tàu thay thế vé dò Vũng Tàu. Thống kê xổ số (tk xs) Vũng Tàu được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso vungtau). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Vũng Tàu, kqxs VT, kqxsVT, xskt Vũng Tàu, xskt VT, xs Vũng Tàu, tkxs Vũng Tàu, thống kê xs Vũng Tàu, thống kê sx Vũng Tàu, thống kê xskt Vũng Tàu, xs kiến thiết Vũng Tàu, kq xs Vũng Tàu, kết quả xs Vũng Tàu, kq xổ số Vũng Tàu, xổsố Vũng Tàu, sổxố Vũng Tàu, dự đoán xs Vũng Tàu, dò kqxs Vũng Tàu, ketquaxoso Vũng Tàu, ketquaxosovungtau, xosokienthietvungtau, kqxskt Vũng Tàu, kqxskt vungtau, dự đoán xổ số Vũng Tàu, dự đoán xổ số vungtau, dudoanxoso vungtau, xosokienthiet vungtau, đài Vũng Tàu, dò số Vũng Tàu, dò số VT. chu kỳ xổ số Vũng Tàu, kqxsVũng Tàu, kqxsvungtau, xsktVũng Tàu, xsktvungtau, xsktVT, kqxskt, xổ số Vũng Tàu trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Vũng Tàu
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Vũng Tàu.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
6_179___________________036_____035_____049_____
5_175___________________048______039_____033___
3_175___________________032____048______032___
0_174__________________027____049______048_____
1_165_________________039_____029____031___
2_162_________________022___031____044____
9_160_________________039_____031____030___
7_157_________________036_____030____036____
8_154________________029____034____033___
4_139_______________032____034____024__
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 49-06
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
33_10__________182<1---12--111-11--1---<
80_8________162<1--1-112-1----1-----<
57_8________128<1--1-1--1--1-----111<
38_5_____116<---1-111-----------1<
06_9_________114<--1-11--12--------12<
34_6______113<2--1-1-1---------1--<
40_9_________109<-1-31--1--2----1----<
46_3___099<--111---------------<
96_7_______098<-11-1------1--1--11-<
58_3___097<11--1---------------<
86_4____096<1-1--1-----1--------<
09_5_____092<1--1-1-----1------1-<
97_4____091<-11---1----------1--<
05_4____090<-1---11--------1----<
16_7_______088<1------131--------1-<
12_5_____085<---1--1--1--1----1--<
72_4____085<--1---11------1-----<
21_7_______084<-311-------------2--<
00_4____083<11----1------------1<
08_6______077<1-----12--1--------1<
82_5_____073<1---1------11-1-----<
15_5_____073<1----1-1----1---1---<
36_6______072<---1---21----1--1---<
42_5_____072<--1-1---------111---<
49_4____064<1-1---------1-----1-<
28_3___063<-1--1-----------1---<
66_3___060<--1-1----------1----<
29_3___059<1---1-------------1-<
90_6______057<---1---1-----1-2--1-<
23_3___055<-1------1---1-------<
60_7_______053<-------12---1--111--<
25_3___052<-1-----1--------1---<
35_3___051<-1-------11---------<
02_8________050<------2-1-----111-11<
62_4____049<--1------11-----1---<
99_5_____047<---------1111--1----<
74_5_____047<----2---1-1------1--<
22_4____047<--1----1-----2------<
32_5_____045<-1--------22--------<
01_7_______044<--2-1----------1-21-<
48_2__044<1--------1----------<
37_7_______043<---1----------111-21<
56_5_____043<----11-----1----2---<
65_4____043<--1-------1---11----<
59_4____042<1--------1------1--1<
63_4____041<-----11-----1---1---<
79_5_____039<-----11------1--1--1<
51_5_____039<-1--------2------1-1<
55_3___039<--1---------11------<
88_2__039<-1---------1--------<
87_4____038<----11---------1--1-<
54_4____038<---1---------11-1---<
68_5_____035<--------21--1----1--<
83_4____035<-1-----------2-----1<
18_3___035<--1-------1--------1<
73_2__035<1------------1------<
91_2__034<-1--------------1---<
71_2__034<---1-------1--------<
81_2__033<---1--------1-------<
53_2__032<----1----1----------<
50_3___031<---1---------1-----1<
52_2__031<--1------------1----<
41_2__031<-----1---1----------<
85_2__030<------1--1----------<
64_2__030<------1--1----------<
45_5_____029<-----1-----21-----1-<
10_4____027<------2---1-------1-<
84_2__025<-----1----1---------<
69_2__024<-------2------------<
77_3___023<--------1----11-----<
43_3___022<------1----2--------<
30_3___022<--------1----1-1----<
67_3___021<----1---------1----1<
78_2__018<------1---------1---<
89_1_017<--------1-----------<
39_1_017<--------1-----------<
95_2__015<---------1----1-----<
04_2__015<----------11--------<
24_2__014<----------1-1-------<
20_2__012<---------1-------1--<
26_2__011<-----------1--1-----<
07_3___010<------------1-1---1-<
17_2__009<------------1--1----<
92_2__007<--------------11----<
70_2__007<--------------11----<
61_1_007<-----------1--------<
76_3___006<------------1----1-1<
13_2__006<-------------1---1--<
44_1_006<------------1-------<
75_2__004<-------------1-----1<
31_2__004<-------------2------<
27_2__003<--------------2-----<
98_2__001<-----------------11-<
03_1_001<-----------------1--<
93_1_000<-------------------1<
11_1_000<------------------1-<
94_0000<--------------------<
47_0000<--------------------<
19_0000<--------------------<
14_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
508_4________<1------2--1---------<
960_3______<--------1---1--1----<
737_3______<---------------1--2-<
690_3______<-------1-----1-1----<
605_3______<-1---11-------------<
433_3______<-----1--1---1-------<
976_2____<-----------------1-1<
942_2____<--1-------------1---<
938_2____<---1--1-------------<
934_2____<1------1------------<
897_2____<-11-----------------<
859_2____<1--------1----------<
846_2____<---11---------------<
716_2____<1-----------------1-<
712_2____<------------1----1--<
706_2____<--1---------------1-<
695_2____<---------1----1-----<
640_2____<-1--------1---------<
633_2____<----1-----------1---<
596_2____<----1---------1-----<
572_2____<------11------------<
557_2____<-----------1-------1<
556_2____<----1-----------1---<
516_2____<--------11----------<
502_2____<------1-------1-----<
501_2____<----1----------1----<
460_2____<-------1--------1---<
455_2____<--1----------1------<
443_2____<------1----1--------<
357_2____<-----1------------1-<
356_2____<-----------1----1---<
345_2____<-----------2--------<
330_2____<-------------1-1----<
321_2____<-1---------------1--<
223_2____<-1----------1-------<
196_2____<-----------1------1-<
183_2____<-------------1-----1<
180_2____<---1---1------------<
137_2____<---1---------------1<
121_2____<--1--------------1--<
120_2____<---------1-------1--<
108_2____<------1------------1<
082_2____<-----------1--1-----<
033_2____<-----1---1----------<
027_2____<--------------2-----<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Vũng Tàu (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 24/5
-> để tham khảo kết quả xổ số Vũng Tàu ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
857
7?96
6??33 ??49 ??06
5??06
4???09 ???08 ???38 ???82 ???05 ???34 ???72
3???40 ???16
2???09
1???66
ĐB???38
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
09-33-05-06-49-09
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
49-06
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Vũng Tàu 24/05/2016
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 28 - 46

600 01 02 03 04 05 06 07 508 909
10 11 12 13 14 115 716 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 729
30 31 32 233 1619342 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 *48 649
50 51 52 53 54 55 56 157 358 859
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 473 74 75 76 77 78 79
080 81 882 83 84 85 386 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

...