Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Vũng Tàu.
KQXS Vũng Tàu 24/03/2015
GiảiKết quả
833
7917
66508-0434-0199
51351
489867-81127-98248-87700-63486-68878-23737
364400-64248
237457
165917
ĐB818140
Kết quả mới của XSKT Vũng Tàu được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS Vũng Tàu 17/03/2015
GiảiKết quả
862
7067
60989-7614-2775
59405
464372-27764-99303-55190-97264-71830-48003
395312-53841
235042
196663
ĐB586792
KQXS Vũng Tàu 10/03/2015
GiảiKết quả
897
7347
68949-0492-0018
54958
467734-52810-09398-41320-09988-29470-31209
395767-87642
285134
133164
ĐB504531
KQXS Vũng Tàu 03/03/2015
GiảiKết quả
860
7061
65024-5009-0498
53120
453309-11118-78162-22091-56084-33854-10171
349040-21118
297773
194656
ĐB337046
KQXS Vũng Tàu 24/02/2015
GiảiKết quả
801
7683
60528-0068-9187
57246
400897-60983-05496-53049-10182-01880-94571
343888-02687
236030
119092
ĐB078308
Note: Kết quả xổ số Vũng Tàu (kqxs Vũng Tàu) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Vũng Tàu (VT) được cập nhật đầy đủ để dò số Vũng Tàu thay thế vé dò Vũng Tàu. Thống kê xổ số (tk xs) Vũng Tàu được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso vungtau). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Vũng Tàu, kqxs VT, kqxsVT, xskt Vũng Tàu, xskt VT, xs Vũng Tàu, tkxs Vũng Tàu, thống kê xs Vũng Tàu, thống kê sx Vũng Tàu, thống kê xskt Vũng Tàu, xs kiến thiết Vũng Tàu, kq xs Vũng Tàu, kết quả xs Vũng Tàu, kq xổ số Vũng Tàu, xổsố Vũng Tàu, sổxố Vũng Tàu, dự đoán xs Vũng Tàu, dò kqxs Vũng Tàu, ketquaxoso Vũng Tàu, ketquaxosovungtau, xosokienthietvungtau, kqxskt Vũng Tàu, kqxskt vungtau, dự đoán xổ số Vũng Tàu, dự đoán xổ số vungtau, dudoanxoso vungtau, xosokienthiet vungtau, đài Vũng Tàu, dò số Vũng Tàu, dò số VT. chu kỳ xổ số Vũng Tàu, kqxsVũng Tàu, kqxsvungtau, xsktVũng Tàu, xsktvungtau, xsktVT, kqxskt, xổ số Vũng Tàu trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Vũng Tàu
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Vũng Tàu.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
0_177___________________050______036_____036____
4_173__________________039_____035_____040____
9_169__________________040_____029____036____
6_169__________________026____049______040____
1_169__________________036_____041_____034___
8_166__________________036_____039_____040____
3_160_________________028____030____039____
5_158_________________029____037_____025__
2_157_________________019___036_____040____
7_142_______________037_____028____030___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 20-20
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
42_5_____120<-11--1-1-------1----<
92_5_____118<-11-1--1----------1-<
62_6______117<-1-1--11------1--1--<
67_5_____117<111-------11--------<
20_5_____116<--11-1-1------1-----<
09_7_______113<--12-1--2---1-------<
64_8________102<-21--11-----1-11----<
10_4____088<--1---1--1--1-------<
98_3___088<--11--1-------------<
40_4____086<1--1--1------------1<
58_3___085<--1--1-1------------<
54_4____078<---1--1-1----------1<
34_6______076<1-2----1-------1---1<
48_5_____074<2----1-1--1---------<
73_4____071<---1---21-----------<
61_4____069<---1--1---1-----1---<
37_5_____068<1----1---1-1---1----<
86_6______067<1-----1--2---11-----<
30_4____067<-1--1--------11-----<
08_4____066<1---1-------1-1-----<
14_6______065<-1------1-12-1------<
53_5_____063<-----111--------11--<
66_7_______061<------212-------2---<
71_4____061<---11-----1-------1-<
97_2__060<--1-1---------------<
46_4____059<---11------1-------1<
18_3___059<--12----------------<
88_4____058<--1-1----------1-1--<
49_4____058<--1-1----------1-1--<
52_8________057<-----3--2-1----1--1-<
68_6______056<----1-1-1----1--11--<
91_4____056<---1-1--------1---1-<
41_3___056<-1-----1----1-------<
00_5_____053<2-----1------11-----<
03_5_____052<-2-------11----1----<
90_2__052<-1------1-----------<
05_4____051<-1-------11-------1-<
17_3___051<2----1--------------<
75_3___049<-1------1---------1-<
27_3___048<1--------1-1--------<
70_5_____047<--1------1---1--11--<
87_4____047<----2---1---1-------<
55_4____046<-----1-2-----1------<
84_5_____045<---1----1----1----11<
89_4____043<-1-------1-------1-1<
24_4____043<---1----1-------1-1-<
96_4____041<----1-1-----1----1--<
29_6______040<------1--1-1--1-1-1-<
78_4____040<1------------1-11---<
63_4____038<-1--------3---------<
93_5_____035<--------11-2--1-----<
28_5_____035<----1------1-11--1--<
72_2__035<-1-------------1----<
21_5_____034<-----1----11---2----<
99_2__034<1-------------1-----<
33_2__034<1-------------1-----<
82_5_____033<----1----1----1--2--<
12_4____033<-1-------------2---1<
01_3___031<----1----1------1---<
57_2__031<1----------------1--<
51_2__030<1-----------------1-<
56_4____029<---1------------11-1<
60_2__029<---1------------1---<
31_2__029<--1--------------1--<
15_3___027<-------1---1-1------<
47_2__027<--1----------------1<
81_4____026<-----1-----1----1-1-<
83_3___023<----2--------------1<
07_2__023<------1----1--------<
22_2__022<------1-----1-------<
69_5_____021<--------1---1---1-11<
44_3___020<-------1-----1----1-<
45_1_020<-----1--------------<
16_9_________019<----------1-211---13<
80_2__019<----1------------1--<
13_4____018<----------1-21------<
77_2__018<--------1-----1-----<
39_2__018<-----1-----------1--<
76_1_018<-------1------------<
38_3___017<------1----------11-<
11_3___016<-------1--------1--1<
43_4____015<---------3------1---<
50_3___015<---------1-----1-1--<
65_2__015<---------1----1-----<
35_3___014<----------11-------1<
23_3___013<----------1-1------1<
59_2__011<------------11------<
32_2__010<-----------1---1----<
06_3___009<------------2-1-----<
04_2__009<-----------1----1---<
79_2__008<-------------1-1----<
25_2__008<-------------1-1----<
19_2__008<----------1-------1-<
74_1_008<----------1---------<
85_2__007<-----------1------1-<
36_1_006<------------1-------<
26_1_005<-------------1------<
02_1_002<----------------1---<
95_1_000<------------------1-<
94_1_000<-------------------1<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
867_3______<1---------11--------<
755_3______<-------2-----1------<
069_3______<------------1-----11<
989_2____<-1-----------------1<
968_2____<-------------1--1---<
966_2____<-------11-----------<
929_2____<------1-----------1-<
922_2____<------1-----1-------<
917_2____<2-------------------<
916_2____<------------1------1<
914_2____<--------1--1--------<
884_2____<-------------1----1-<
810_2____<--1---1-------------<
781_2____<-----1----------1---<
766_2____<------1---------1---<
720_2____<-----1--------1-----<
708_2____<------------1-1-----<
704_2____<-----------1----1---<
663_2____<-1--------1---------<
652_2____<-----1--1-----------<
642_2____<--1----1------------<
605_2____<---------1--------1-<
582_2____<---------1----1-----<
577_2____<--------1-----1-----<
554_2____<--------1----------1<
516_2____<----------1-1-------<
509_2____<--------1---1-------<
492_2____<--1---------------1-<
486_2____<1--------1----------<
470_2____<--1--------------1--<
464_2____<------------1-1-----<
430_2____<-------------11-----<
415_2____<-----------1-1------<
403_2____<----------1----1----<
400_2____<1------------1------<
342_2____<-----1---------1----<
320_2____<--1----1------------<
313_2____<----------1-1-------<
293_2____<--------1--1--------<
264_2____<-1----1-------------<
248_2____<2-------------------<
190_2____<-1------1-----------<
162_2____<---1----------1-----<
137_2____<---------1-----1----<
134_2____<--1----------------1<
118_2____<---2----------------<
084_2____<---1----1-----------<
066_2____<--------1-------1---<
061_2____<---1------1---------<
028_2____<-----------1-----1--<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Vũng Tàu (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 24/3
-> để tham khảo kết quả xổ số Vũng Tàu ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
840
7?37
6??20 ??40 ??61
5??10
4???92 ???54 ???54 ???30 ???30 ???62 ???88
3???14 ???20
2???71
1???09
ĐB???53
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
37-20-40-53-54-20
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
20-20
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Vũng Tàu 24/03/2015
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 09 - 92

47002 01 02 03 04 05 06 07 508 09
10 11 12 13 14 15 16 99172 18 19
20 21 22 23 24 25 26 127 28 29
30 31 32 *33 434 35 36 737 38 39
18140 41 42 43 44 45 46 47 22482 49
50 351 52 53 54 55 56 457 58 59
60 61 62 63 64 65 66 867 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 878 79
80 81 82 83 84 85 486 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 199

...