Kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng trong năm:

Kết quả xổ số Sóc Trăng 31/07/2013
KQXS soc trang 31-07-2013 - ketquaxoso soctrang 31 7 2013 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 31 thang 07 nam 2013

Kết quả xổ số Sóc Trăng 07/08/2013
KQXS soc trang 07-08-2013 - ketquaxoso soctrang 7 8 2013 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 07 thang 08 nam 2013

Kết quả xổ số Sóc Trăng 14/08/2013
KQXS soc trang 14-08-2013 - ketquaxoso soctrang 14 8 2013 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 14 thang 08 nam 2013

Kết quả xổ số Sóc Trăng 21/08/2013
KQXS soc trang 21-08-2013 - ketquaxoso soctrang 21 8 2013 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 21 thang 08 nam 2013

Kết quả xổ số Sóc Trăng 28/08/2013
KQXS soc trang 28-08-2013 - ketquaxoso soctrang 28 8 2013 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 28 thang 08 nam 2013

Kết quả xổ số Sóc Trăng 04/09/2013
KQXS soc trang 04-09-2013 - ketquaxoso soctrang 4 9 2013 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 04 thang 09 nam 2013

Kết quả xổ số Sóc Trăng 11/09/2013
KQXS soc trang 11-09-2013 - ketquaxoso soctrang 11 9 2013 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 11 thang 09 nam 2013

Kết quả xổ số Sóc Trăng 18/09/2013
KQXS soc trang 18-09-2013 - ketquaxoso soctrang 18 9 2013 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 18 thang 09 nam 2013

Kết quả xổ số Sóc Trăng 25/09/2013
KQXS soc trang 25-09-2013 - ketquaxoso soctrang 25 9 2013 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 25 thang 09 nam 2013

Kết quả xổ số Sóc Trăng 02/10/2013
KQXS soc trang 02-10-2013 - ketquaxoso soctrang 2 10 2013 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 02 thang 10 nam 2013

Kết quả xổ số Sóc Trăng 09/10/2013
KQXS soc trang 09-10-2013 - ketquaxoso soctrang 9 10 2013 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 09 thang 10 nam 2013

Kết quả xổ số Sóc Trăng 16/10/2013
KQXS soc trang 16-10-2013 - ketquaxoso soctrang 16 10 2013 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 16 thang 10 nam 2013

Kết quả xổ số Sóc Trăng 23/10/2013
KQXS soc trang 23-10-2013 - ketquaxoso soctrang 23 10 2013 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 23 thang 10 nam 2013

Kết quả xổ số Sóc Trăng 30/10/2013
KQXS soc trang 30-10-2013 - ketquaxoso soctrang 30 10 2013 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 30 thang 10 nam 2013

Kết quả xổ số Sóc Trăng 06/11/2013
KQXS soc trang 06-11-2013 - ketquaxoso soctrang 6 11 2013 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 06 thang 11 nam 2013

Kết quả xổ số Sóc Trăng 13/11/2013
KQXS soc trang 13-11-2013 - ketquaxoso soctrang 13 11 2013 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 13 thang 11 nam 2013

Kết quả xổ số Sóc Trăng 20/11/2013
KQXS soc trang 20-11-2013 - ketquaxoso soctrang 20 11 2013 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 20 thang 11 nam 2013

Kết quả xổ số Sóc Trăng 27/11/2013
KQXS soc trang 27-11-2013 - ketquaxoso soctrang 27 11 2013 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 27 thang 11 nam 2013

Kết quả xổ số Sóc Trăng 04/12/2013
KQXS soc trang 04-12-2013 - ketquaxoso soctrang 4 12 2013 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 04 thang 12 nam 2013

Kết quả xổ số Sóc Trăng 11/12/2013
KQXS soc trang 11-12-2013 - ketquaxoso soctrang 11 12 2013 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 11 thang 12 nam 2013

Kết quả xổ số Sóc Trăng 18/12/2013
KQXS soc trang 18-12-2013 - ketquaxoso soctrang 18 12 2013 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 18 thang 12 nam 2013

Kết quả xổ số Sóc Trăng 25/12/2013
KQXS soc trang 25-12-2013 - ketquaxoso soctrang 25 12 2013 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 25 thang 12 nam 2013

Kết quả xổ số Sóc Trăng 01/01/2014
KQXS soc trang 01-01-2014 - ketquaxoso soctrang 1 1 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 01 thang 01 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 08/01/2014
KQXS soc trang 08-01-2014 - ketquaxoso soctrang 8 1 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 08 thang 01 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 15/01/2014
KQXS soc trang 15-01-2014 - ketquaxoso soctrang 15 1 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 15 thang 01 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 22/01/2014
KQXS soc trang 22-01-2014 - ketquaxoso soctrang 22 1 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 22 thang 01 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 29/01/2014
KQXS soc trang 29-01-2014 - ketquaxoso soctrang 29 1 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 29 thang 01 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 05/02/2014
KQXS soc trang 05-02-2014 - ketquaxoso soctrang 5 2 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 05 thang 02 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 12/02/2014
KQXS soc trang 12-02-2014 - ketquaxoso soctrang 12 2 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 12 thang 02 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 19/02/2014
KQXS soc trang 19-02-2014 - ketquaxoso soctrang 19 2 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 19 thang 02 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 26/02/2014
KQXS soc trang 26-02-2014 - ketquaxoso soctrang 26 2 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 26 thang 02 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 05/03/2014
KQXS soc trang 05-03-2014 - ketquaxoso soctrang 5 3 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 05 thang 03 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 12/03/2014
KQXS soc trang 12-03-2014 - ketquaxoso soctrang 12 3 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 12 thang 03 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 19/03/2014
KQXS soc trang 19-03-2014 - ketquaxoso soctrang 19 3 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 19 thang 03 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 26/03/2014
KQXS soc trang 26-03-2014 - ketquaxoso soctrang 26 3 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 26 thang 03 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 02/04/2014
KQXS soc trang 02-04-2014 - ketquaxoso soctrang 2 4 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 02 thang 04 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 09/04/2014
KQXS soc trang 09-04-2014 - ketquaxoso soctrang 9 4 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 09 thang 04 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 16/04/2014
KQXS soc trang 16-04-2014 - ketquaxoso soctrang 16 4 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 16 thang 04 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 23/04/2014
KQXS soc trang 23-04-2014 - ketquaxoso soctrang 23 4 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 23 thang 04 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 30/04/2014
KQXS soc trang 30-04-2014 - ketquaxoso soctrang 30 4 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 30 thang 04 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 07/05/2014
KQXS soc trang 07-05-2014 - ketquaxoso soctrang 7 5 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 07 thang 05 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 14/05/2014
KQXS soc trang 14-05-2014 - ketquaxoso soctrang 14 5 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 14 thang 05 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 21/05/2014
KQXS soc trang 21-05-2014 - ketquaxoso soctrang 21 5 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 21 thang 05 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 28/05/2014
KQXS soc trang 28-05-2014 - ketquaxoso soctrang 28 5 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 28 thang 05 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 04/06/2014
KQXS soc trang 04-06-2014 - ketquaxoso soctrang 4 6 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 04 thang 06 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 11/06/2014
KQXS soc trang 11-06-2014 - ketquaxoso soctrang 11 6 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 11 thang 06 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 18/06/2014
KQXS soc trang 18-06-2014 - ketquaxoso soctrang 18 6 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 18 thang 06 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 25/06/2014
KQXS soc trang 25-06-2014 - ketquaxoso soctrang 25 6 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 25 thang 06 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 02/07/2014
KQXS soc trang 02-07-2014 - ketquaxoso soctrang 2 7 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 02 thang 07 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 09/07/2014
KQXS soc trang 09-07-2014 - ketquaxoso soctrang 9 7 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 09 thang 07 nam 2014

--> Xem thống kê chi tiết của XSKT Sóc Trăng

...