Kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng trong năm:

Kết quả xổ số Sóc Trăng 16/04/2014
KQXS soc trang 16-04-2014 - ketquaxoso soctrang 16 4 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 16 thang 04 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 23/04/2014
KQXS soc trang 23-04-2014 - ketquaxoso soctrang 23 4 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 23 thang 04 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 30/04/2014
KQXS soc trang 30-04-2014 - ketquaxoso soctrang 30 4 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 30 thang 04 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 07/05/2014
KQXS soc trang 07-05-2014 - ketquaxoso soctrang 7 5 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 07 thang 05 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 14/05/2014
KQXS soc trang 14-05-2014 - ketquaxoso soctrang 14 5 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 14 thang 05 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 21/05/2014
KQXS soc trang 21-05-2014 - ketquaxoso soctrang 21 5 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 21 thang 05 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 28/05/2014
KQXS soc trang 28-05-2014 - ketquaxoso soctrang 28 5 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 28 thang 05 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 04/06/2014
KQXS soc trang 04-06-2014 - ketquaxoso soctrang 4 6 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 04 thang 06 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 11/06/2014
KQXS soc trang 11-06-2014 - ketquaxoso soctrang 11 6 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 11 thang 06 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 18/06/2014
KQXS soc trang 18-06-2014 - ketquaxoso soctrang 18 6 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 18 thang 06 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 25/06/2014
KQXS soc trang 25-06-2014 - ketquaxoso soctrang 25 6 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 25 thang 06 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 02/07/2014
KQXS soc trang 02-07-2014 - ketquaxoso soctrang 2 7 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 02 thang 07 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 09/07/2014
KQXS soc trang 09-07-2014 - ketquaxoso soctrang 9 7 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 09 thang 07 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 16/07/2014
KQXS soc trang 16-07-2014 - ketquaxoso soctrang 16 7 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 16 thang 07 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 23/07/2014
KQXS soc trang 23-07-2014 - ketquaxoso soctrang 23 7 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 23 thang 07 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 30/07/2014
KQXS soc trang 30-07-2014 - ketquaxoso soctrang 30 7 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 30 thang 07 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 06/08/2014
KQXS soc trang 06-08-2014 - ketquaxoso soctrang 6 8 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 06 thang 08 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 13/08/2014
KQXS soc trang 13-08-2014 - ketquaxoso soctrang 13 8 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 13 thang 08 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 20/08/2014
KQXS soc trang 20-08-2014 - ketquaxoso soctrang 20 8 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 20 thang 08 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 27/08/2014
KQXS soc trang 27-08-2014 - ketquaxoso soctrang 27 8 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 27 thang 08 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 03/09/2014
KQXS soc trang 03-09-2014 - ketquaxoso soctrang 3 9 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 03 thang 09 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 10/09/2014
KQXS soc trang 10-09-2014 - ketquaxoso soctrang 10 9 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 10 thang 09 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 17/09/2014
KQXS soc trang 17-09-2014 - ketquaxoso soctrang 17 9 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 17 thang 09 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 24/09/2014
KQXS soc trang 24-09-2014 - ketquaxoso soctrang 24 9 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 24 thang 09 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 01/10/2014
KQXS soc trang 01-10-2014 - ketquaxoso soctrang 1 10 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 01 thang 10 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 08/10/2014
KQXS soc trang 08-10-2014 - ketquaxoso soctrang 8 10 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 08 thang 10 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 15/10/2014
KQXS soc trang 15-10-2014 - ketquaxoso soctrang 15 10 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 15 thang 10 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 22/10/2014
KQXS soc trang 22-10-2014 - ketquaxoso soctrang 22 10 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 22 thang 10 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 29/10/2014
KQXS soc trang 29-10-2014 - ketquaxoso soctrang 29 10 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 29 thang 10 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 05/11/2014
KQXS soc trang 05-11-2014 - ketquaxoso soctrang 5 11 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 05 thang 11 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 12/11/2014
KQXS soc trang 12-11-2014 - ketquaxoso soctrang 12 11 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 12 thang 11 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 19/11/2014
KQXS soc trang 19-11-2014 - ketquaxoso soctrang 19 11 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 19 thang 11 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 26/11/2014
KQXS soc trang 26-11-2014 - ketquaxoso soctrang 26 11 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 26 thang 11 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 03/12/2014
KQXS soc trang 03-12-2014 - ketquaxoso soctrang 3 12 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 03 thang 12 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 10/12/2014
KQXS soc trang 10-12-2014 - ketquaxoso soctrang 10 12 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 10 thang 12 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 17/12/2014
KQXS soc trang 17-12-2014 - ketquaxoso soctrang 17 12 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 17 thang 12 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 24/12/2014
KQXS soc trang 24-12-2014 - ketquaxoso soctrang 24 12 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 24 thang 12 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 31/12/2014
KQXS soc trang 31-12-2014 - ketquaxoso soctrang 31 12 2014 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 31 thang 12 nam 2014

Kết quả xổ số Sóc Trăng 07/01/2015
KQXS soc trang 07-01-2015 - ketquaxoso soctrang 7 1 2015 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 07 thang 01 nam 2015

Kết quả xổ số Sóc Trăng 14/01/2015
KQXS soc trang 14-01-2015 - ketquaxoso soctrang 14 1 2015 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 14 thang 01 nam 2015

Kết quả xổ số Sóc Trăng 21/01/2015
KQXS soc trang 21-01-2015 - ketquaxoso soctrang 21 1 2015 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 21 thang 01 nam 2015

Kết quả xổ số Sóc Trăng 28/01/2015
KQXS soc trang 28-01-2015 - ketquaxoso soctrang 28 1 2015 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 28 thang 01 nam 2015

Kết quả xổ số Sóc Trăng 04/02/2015
KQXS soc trang 04-02-2015 - ketquaxoso soctrang 4 2 2015 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 04 thang 02 nam 2015

Kết quả xổ số Sóc Trăng 11/02/2015
KQXS soc trang 11-02-2015 - ketquaxoso soctrang 11 2 2015 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 11 thang 02 nam 2015

Kết quả xổ số Sóc Trăng 18/02/2015
KQXS soc trang 18-02-2015 - ketquaxoso soctrang 18 2 2015 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 18 thang 02 nam 2015

Kết quả xổ số Sóc Trăng 25/02/2015
KQXS soc trang 25-02-2015 - ketquaxoso soctrang 25 2 2015 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 25 thang 02 nam 2015

Kết quả xổ số Sóc Trăng 04/03/2015
KQXS soc trang 04-03-2015 - ketquaxoso soctrang 4 3 2015 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 04 thang 03 nam 2015

Kết quả xổ số Sóc Trăng 11/03/2015
KQXS soc trang 11-03-2015 - ketquaxoso soctrang 11 3 2015 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 11 thang 03 nam 2015

Kết quả xổ số Sóc Trăng 18/03/2015
KQXS soc trang 18-03-2015 - ketquaxoso soctrang 18 3 2015 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 18 thang 03 nam 2015

Kết quả xổ số Sóc Trăng 25/03/2015
KQXS soc trang 25-03-2015 - ketquaxoso soctrang 25 3 2015 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 25 thang 03 nam 2015

--> Xem thống kê chi tiết của XSKT Sóc Trăng

...