Kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng trong năm:

Kết quả xổ số Sóc Trăng 08/07/2015
KQXS soc trang 08-07-2015 - ketquaxoso soctrang 8 7 2015 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 08 thang 07 nam 2015

Kết quả xổ số Sóc Trăng 15/07/2015
KQXS soc trang 15-07-2015 - ketquaxoso soctrang 15 7 2015 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 15 thang 07 nam 2015

Kết quả xổ số Sóc Trăng 22/07/2015
KQXS soc trang 22-07-2015 - ketquaxoso soctrang 22 7 2015 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 22 thang 07 nam 2015

Kết quả xổ số Sóc Trăng 29/07/2015
KQXS soc trang 29-07-2015 - ketquaxoso soctrang 29 7 2015 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 29 thang 07 nam 2015

Kết quả xổ số Sóc Trăng 05/08/2015
KQXS soc trang 05-08-2015 - ketquaxoso soctrang 5 8 2015 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 05 thang 08 nam 2015

Kết quả xổ số Sóc Trăng 12/08/2015
KQXS soc trang 12-08-2015 - ketquaxoso soctrang 12 8 2015 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 12 thang 08 nam 2015

Kết quả xổ số Sóc Trăng 19/08/2015
KQXS soc trang 19-08-2015 - ketquaxoso soctrang 19 8 2015 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 19 thang 08 nam 2015

Kết quả xổ số Sóc Trăng 26/08/2015
KQXS soc trang 26-08-2015 - ketquaxoso soctrang 26 8 2015 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 26 thang 08 nam 2015

Kết quả xổ số Sóc Trăng 02/09/2015
KQXS soc trang 02-09-2015 - ketquaxoso soctrang 2 9 2015 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 02 thang 09 nam 2015

Kết quả xổ số Sóc Trăng 09/09/2015
KQXS soc trang 09-09-2015 - ketquaxoso soctrang 9 9 2015 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 09 thang 09 nam 2015

Kết quả xổ số Sóc Trăng 16/09/2015
KQXS soc trang 16-09-2015 - ketquaxoso soctrang 16 9 2015 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 16 thang 09 nam 2015

Kết quả xổ số Sóc Trăng 23/09/2015
KQXS soc trang 23-09-2015 - ketquaxoso soctrang 23 9 2015 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 23 thang 09 nam 2015

Kết quả xổ số Sóc Trăng 30/09/2015
KQXS soc trang 30-09-2015 - ketquaxoso soctrang 30 9 2015 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 30 thang 09 nam 2015

Kết quả xổ số Sóc Trăng 07/10/2015
KQXS soc trang 07-10-2015 - ketquaxoso soctrang 7 10 2015 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 07 thang 10 nam 2015

Kết quả xổ số Sóc Trăng 14/10/2015
KQXS soc trang 14-10-2015 - ketquaxoso soctrang 14 10 2015 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 14 thang 10 nam 2015

Kết quả xổ số Sóc Trăng 21/10/2015
KQXS soc trang 21-10-2015 - ketquaxoso soctrang 21 10 2015 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 21 thang 10 nam 2015

Kết quả xổ số Sóc Trăng 28/10/2015
KQXS soc trang 28-10-2015 - ketquaxoso soctrang 28 10 2015 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 28 thang 10 nam 2015

Kết quả xổ số Sóc Trăng 04/11/2015
KQXS soc trang 04-11-2015 - ketquaxoso soctrang 4 11 2015 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 04 thang 11 nam 2015

Kết quả xổ số Sóc Trăng 11/11/2015
KQXS soc trang 11-11-2015 - ketquaxoso soctrang 11 11 2015 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 11 thang 11 nam 2015

Kết quả xổ số Sóc Trăng 18/11/2015
KQXS soc trang 18-11-2015 - ketquaxoso soctrang 18 11 2015 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 18 thang 11 nam 2015

Kết quả xổ số Sóc Trăng 25/11/2015
KQXS soc trang 25-11-2015 - ketquaxoso soctrang 25 11 2015 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 25 thang 11 nam 2015

Kết quả xổ số Sóc Trăng 02/12/2015
KQXS soc trang 02-12-2015 - ketquaxoso soctrang 2 12 2015 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 02 thang 12 nam 2015

Kết quả xổ số Sóc Trăng 09/12/2015
KQXS soc trang 09-12-2015 - ketquaxoso soctrang 9 12 2015 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 09 thang 12 nam 2015

Kết quả xổ số Sóc Trăng 16/12/2015
KQXS soc trang 16-12-2015 - ketquaxoso soctrang 16 12 2015 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 16 thang 12 nam 2015

Kết quả xổ số Sóc Trăng 23/12/2015
KQXS soc trang 23-12-2015 - ketquaxoso soctrang 23 12 2015 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 23 thang 12 nam 2015

Kết quả xổ số Sóc Trăng 30/12/2015
KQXS soc trang 30-12-2015 - ketquaxoso soctrang 30 12 2015 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 30 thang 12 nam 2015

Kết quả xổ số Sóc Trăng 06/01/2016
KQXS soc trang 06-01-2016 - ketquaxoso soctrang 6 1 2016 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 06 thang 01 nam 2016

Kết quả xổ số Sóc Trăng 13/01/2016
KQXS soc trang 13-01-2016 - ketquaxoso soctrang 13 1 2016 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 13 thang 01 nam 2016

Kết quả xổ số Sóc Trăng 20/01/2016
KQXS soc trang 20-01-2016 - ketquaxoso soctrang 20 1 2016 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 20 thang 01 nam 2016

Kết quả xổ số Sóc Trăng 27/01/2016
KQXS soc trang 27-01-2016 - ketquaxoso soctrang 27 1 2016 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 27 thang 01 nam 2016

Kết quả xổ số Sóc Trăng 03/02/2016
KQXS soc trang 03-02-2016 - ketquaxoso soctrang 3 2 2016 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 03 thang 02 nam 2016

Kết quả xổ số Sóc Trăng 10/02/2016
KQXS soc trang 10-02-2016 - ketquaxoso soctrang 10 2 2016 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 10 thang 02 nam 2016

Kết quả xổ số Sóc Trăng 17/02/2016
KQXS soc trang 17-02-2016 - ketquaxoso soctrang 17 2 2016 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 17 thang 02 nam 2016

Kết quả xổ số Sóc Trăng 24/02/2016
KQXS soc trang 24-02-2016 - ketquaxoso soctrang 24 2 2016 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 24 thang 02 nam 2016

Kết quả xổ số Sóc Trăng 02/03/2016
KQXS soc trang 02-03-2016 - ketquaxoso soctrang 2 3 2016 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 02 thang 03 nam 2016

Kết quả xổ số Sóc Trăng 09/03/2016
KQXS soc trang 09-03-2016 - ketquaxoso soctrang 9 3 2016 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 09 thang 03 nam 2016

Kết quả xổ số Sóc Trăng 16/03/2016
KQXS soc trang 16-03-2016 - ketquaxoso soctrang 16 3 2016 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 16 thang 03 nam 2016

Kết quả xổ số Sóc Trăng 23/03/2016
KQXS soc trang 23-03-2016 - ketquaxoso soctrang 23 3 2016 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 23 thang 03 nam 2016

Kết quả xổ số Sóc Trăng 30/03/2016
KQXS soc trang 30-03-2016 - ketquaxoso soctrang 30 3 2016 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 30 thang 03 nam 2016

Kết quả xổ số Sóc Trăng 06/04/2016
KQXS soc trang 06-04-2016 - ketquaxoso soctrang 6 4 2016 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 06 thang 04 nam 2016

Kết quả xổ số Sóc Trăng 13/04/2016
KQXS soc trang 13-04-2016 - ketquaxoso soctrang 13 4 2016 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 13 thang 04 nam 2016

Kết quả xổ số Sóc Trăng 20/04/2016
KQXS soc trang 20-04-2016 - ketquaxoso soctrang 20 4 2016 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 20 thang 04 nam 2016

Kết quả xổ số Sóc Trăng 27/04/2016
KQXS soc trang 27-04-2016 - ketquaxoso soctrang 27 4 2016 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 27 thang 04 nam 2016

Kết quả xổ số Sóc Trăng 04/05/2016
KQXS soc trang 04-05-2016 - ketquaxoso soctrang 4 5 2016 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 04 thang 05 nam 2016

Kết quả xổ số Sóc Trăng 11/05/2016
KQXS soc trang 11-05-2016 - ketquaxoso soctrang 11 5 2016 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 11 thang 05 nam 2016

Kết quả xổ số Sóc Trăng 18/05/2016
KQXS soc trang 18-05-2016 - ketquaxoso soctrang 18 5 2016 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 18 thang 05 nam 2016

Kết quả xổ số Sóc Trăng 25/05/2016
KQXS soc trang 25-05-2016 - ketquaxoso soctrang 25 5 2016 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 25 thang 05 nam 2016

Kết quả xổ số Sóc Trăng 01/06/2016
KQXS soc trang 01-06-2016 - ketquaxoso soctrang 1 6 2016 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 01 thang 06 nam 2016

Kết quả xổ số Sóc Trăng 08/06/2016
KQXS soc trang 08-06-2016 - ketquaxoso soctrang 8 6 2016 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 08 thang 06 nam 2016

Kết quả xổ số Sóc Trăng 15/06/2016
KQXS soc trang 15-06-2016 - ketquaxoso soctrang 15 6 2016 - Thống kê xs Sóc Trăng ngày 15 thang 06 nam 2016

--> Xem thống kê chi tiết của XSKT Sóc Trăng

...