Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Sóc Trăng.
KQXS Sóc Trăng 25/02/2015
GiảiKết quả
819
7599
67346-9941-5146
53560
406133-60733-66952-97870-71268-07685-56650
325904-66837
224575
152691
ĐB068803
Kết quả mới của XSKT Sóc Trăng được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS Sóc Trăng 18/02/2015
GiảiKết quả
859
7548
67311-6372-8153
59743
432145-21981-91834-98038-61342-47446-17297
378235-44185
204173
156942
ĐB649184
KQXS Sóc Trăng 11/02/2015
GiảiKết quả
857
7038
68603-9243-0822
52643
444854-12226-20256-62371-86186-91292-27797
365121-89663
295696
165300
ĐB020678
KQXS Sóc Trăng 04/02/2015
GiảiKết quả
868
7082
62258-0152-5138
58527
491751-05489-91137-26503-45149-70155-58047
368615-86950
212743
175572
ĐB191654
KQXS Sóc Trăng 28/01/2015
GiảiKết quả
866
7585
64433-2445-5046
50546
469952-09222-58961-11027-75824-21325-11571
325596-52178
275367
117212
ĐB140022
Note: Kết quả xổ số Sóc Trăng (kqxs Sóc Trăng) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Sóc Trăng (ST) được cập nhật đầy đủ để dò số Sóc Trăng thay thế vé dò Sóc Trăng. Thống kê xổ số (tk xs) Sóc Trăng được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso soctrang). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Sóc Trăng, kqxs ST, kqxsST, xskt Sóc Trăng, xskt ST, xs Sóc Trăng, tkxs Sóc Trăng, thống kê xs Sóc Trăng, thống kê sx Sóc Trăng, thống kê xskt Sóc Trăng, xs kiến thiết Sóc Trăng, kq xs Sóc Trăng, kết quả xs Sóc Trăng, kq xổ số Sóc Trăng, xổsố Sóc Trăng, sổxố Sóc Trăng, dự đoán xs Sóc Trăng, dò kqxs Sóc Trăng, ketquaxoso Sóc Trăng, ketquaxososoctrang, xosokienthietsoctrang, kqxskt Sóc Trăng, kqxskt soctrang, dự đoán xổ số Sóc Trăng, dự đoán xổ số soctrang, dudoanxoso soctrang, xosokienthiet soctrang, đài Sóc Trăng, dò số Sóc Trăng, dò số ST. chu kỳ xổ số Sóc Trăng, kqxsSóc Trăng, kqxssoctrang, xsktSóc Trăng, xsktsoctrang, xsktST, kqxskt, xổ số Sóc Trăng trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Sóc Trăng
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Sóc Trăng.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
2_184___________________041_____037_____046_____
7_176___________________035_____038_____035____
5_174__________________030____039_____037____
6_165_________________042_____031____033___
3_161_________________030____046______050_____
0_161_________________037_____034____028___
1_158_________________035_____030____033___
4_156_________________028____037_____038____
9_154________________032____036_____026___
8_151________________030____032____034___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 50-97
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
33_10__________165<2---11-111-2-----1--<
38_8________134<-111-1-----1--1-1-1-<
63_5_____123<--1--11-1--1--------<
03_5_____116<1-11----1-1---------<
46_7_______114<21--21--------1-----<
50_4____109<1--1--1--1----------<
45_4____109<-1--1--1-1----------<
61_7_______105<----1-11111-----1---<
72_5_____102<-1-1---1---1----1---<
85_5_____098<11--1-------1----1--<
52_6______094<1--11-----1----1--1-<
97_5_____093<-11---1------1---1--<
43_5_____092<-121-------------1--<
37_3___090<1--1--1-------------<
78_4____085<--1-1---1------1----<
26_4____083<--1---1-1------1----<
71_7_______080<--1-1-2-------1--1-1<
53_5_____080<-1---1---1----1---1-<
22_8________079<--1-2-1-----112-----<
68_4____078<1--1----1--------1--<
54_5_____074<--11-----1-1-----1--<
27_5_____073<---11----1---11-----<
67_4____069<----111--------1----<
70_7_______064<1------21--------1-2<
92_5_____064<--1----1-----111----<
56_4____064<--1----1-1-1--------<
96_4____060<--1-1-------1-----1-<
42_8________059<-2---1----1-1-----12<
93_7_______058<-----1-11-1----21---<
58_3___058<---1--1-------1-----<
34_5_____056<-1-----1-----11---1-<
15_5_____055<---1---1----1-----11<
84_4____055<-1----1---1--------1<
23_4____054<-----1-11-------1---<
11_2__054<-1----1-------------<
04_6______053<1---------11-11----1<
35_3___053<-1-----1-------1----<
49_4____052<---1-1-----------2--<
41_2__050<1-------1-----------<
00_5_____049<--1----1-----1--2---<
55_6______044<---1----1------2-11-<
75_2__044<1--------1----------<
82_6______042<---1------2-1--1---1<
91_3___041<1----------1--1-----<
25_2__041<----11--------------<
73_2__040<-1--------1---------<
65_5_____039<-------2-2--1-------<
64_2__039<-----11-------------<
66_2__038<----1---1-----------<
88_4____037<-----11------1-----1<
51_3___037<---1------1-----1---<
57_2__035<--1--------1--------<
48_2__035<-1-------------1----<
28_2__035<-------11-----------<
81_1_035<-1------------------<
59_1_035<-1------------------<
21_3___034<--1----------1---1--<
99_2__034<1-------------1-----<
32_4____033<----------111--1----<
24_3___033<----1----1----1-----<
47_2__033<---1--------1-------<
60_1_033<1-------------------<
19_3___032<1--------------1---1<
18_3___031<-----1----1-1-------<
09_6______030<---------121-1----1-<
89_3___029<---1------------1-1-<
86_3___029<--1-------------2---<
31_4____024<---------1-1-1---1--<
98_3___024<--------1--1---1----<
39_3___024<-----2-----------1--<
74_3___023<------1---1--------1<
79_3___022<-----1------2-------<
80_2__022<-----1-------1------<
94_4____020<------1------1----2-<
05_3___019<----------1-11------<
12_2__019<----1------------1--<
83_2__018<--------1-----1-----<
76_2__018<------1---------1---<
01_1_017<--------1-----------<
13_5_____016<---------1--2----1-1<
44_3___014<-------1----------11<
95_2__014<---------1-----1----<
87_2__013<--------1----------1<
06_2__013<----------1--1------<
30_2__012<-----------1-1------<
10_1_011<---------1----------<
02_1_011<---------1----------<
36_4____010<------------1-1--1-1<
17_5_____009<-------------21-2---<
14_3___008<-----------1----1--1<
90_1_007<-----------1--------<
62_1_007<-----------1--------<
20_5_____006<--------------1-112-<
77_3___005<------------2-----1-<
07_4____004<---------------11-11<
08_1_003<---------------1----<
16_1_002<----------------1---<
29_1_000<------------------1-<
69_0000<--------------------<
40_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
893_4________<-----1--1------2----<
952_3______<1---1----------1----<
622_3______<------------1-2-----<
953_2____<-----1------------1-<
923_2____<--------1-------1---<
904_2____<1-------------1-----<
834_2____<-1----------------1-<
822_2____<--1---1-------------<
809_2____<-----------1------1-<
788_2____<-------------1-----1<
777_2____<------------2-------<
751_2____<---1------1---------<
743_2____<-1-1----------------<
736_2____<--------------1--1--<
733_2____<1-------1-----------<
731_2____<-----------1-1------<
709_2____<----------1--1------<
704_2____<----------11--------<
678_2____<--1------------1----<
650_2____<1-----1-------------<
643_2____<--1--------------1--<
638_2____<--------------1-1---<
636_2____<------------1------1<
633_2____<-----------1-----1--<
585_2____<----1------------1--<
571_2____<----1--------------1<
527_2____<---1----------1-----<
491_2____<-----------1--1-----<
461_2____<-------1--1---------<
442_2____<-----1-------------1<
420_2____<-----------------11-<
297_2____<-1----1-------------<
292_2____<--1----1------------<
284_2____<----------1--------1<
271_2____<------1----------1--<
256_2____<--1--------1--------<
254_2____<---------1-1--------<
219_2____<---------------1---1<
212_2____<----1------------1--<
200_2____<-------1--------1---<
185_2____<-1----------1-------<
170_2____<--------1--------1--<
142_2____<----------1-1-------<
092_2____<-------------11-----<
065_2____<-------1----1-------<
038_2____<-11-----------------<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Sóc Trăng (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 25/2
-> để tham khảo kết quả xổ số Sóc Trăng ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
850
7?42
6??27 ??38 ??38
5??72
4???71 ???33 ???53 ???52 ???63 ???37 ???03
3???97 ???72
2???70
1???33
ĐB???63
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
37-72-97-50-27-63
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
50-97
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Sóc Trăng 25/02/2015
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 72 - 45

00 01 02 68803 904 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 *19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 71332 34 35 36 837 38 39
40 941 42 43 44 45 13462 47 48 49
650 51 952 53 54 55 56 57 58 59
560 61 62 63 64 65 66 67 268 69
870 71 72 73 74 575 76 77 78 79
80 81 82 83 84 685 86 87 88 89
90 691 92 93 94 95 96 97 98 599

...