Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Sóc Trăng.
KQXS Sóc Trăng 19/10/2016
GiảiKết quả
880
7300
68433-8521-6602
52719
431388-24094-33466-72691-51978-74366-48520
390165-43536
269032
191195
ĐB073774
Kết quả mới của XSKT Sóc Trăng được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 4h35 hàng ngày)
KQXS Sóc Trăng 12/10/2016
GiảiKết quả
815
7486
61196-8574-5757
57828
473537-46689-16682-22185-26548-12843-77813
344260-42037
207480
152745
ĐB616210
KQXS Sóc Trăng 05/10/2016
GiảiKết quả
836
7253
68240-9639-0085
57073
437809-42964-84449-17405-82855-95193-11534
344858-90495
275104
164969
ĐB351830
KQXS Sóc Trăng 28/09/2016
GiảiKết quả
882
7244
66042-6353-1864
58450
499344-28047-22459-11926-55946-91695-58852
379941-57657
249765
195129
ĐB541212
KQXS Sóc Trăng 21/09/2016
GiảiKết quả
857
7887
65324-3442-9514
58188
429157-67264-48801-41948-90297-58086-41614
353938-12791
247632
140344
ĐB753318
Note: Kết quả xổ số Sóc Trăng (kqxs Sóc Trăng) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Sóc Trăng (ST) được cập nhật đầy đủ để dò số Sóc Trăng thay thế vé dò Sóc Trăng. Thống kê xổ số (tk xs) Sóc Trăng được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso soctrang). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Sóc Trăng, kqxs ST, kqxsST, xskt Sóc Trăng, xskt ST, xs Sóc Trăng, tkxs Sóc Trăng, thống kê xs Sóc Trăng, thống kê sx Sóc Trăng, thống kê xskt Sóc Trăng, xs kiến thiết Sóc Trăng, kq xs Sóc Trăng, kết quả xs Sóc Trăng, kq xổ số Sóc Trăng, xổsố Sóc Trăng, sổxố Sóc Trăng, dự đoán xs Sóc Trăng, dò kqxs Sóc Trăng, ketquaxoso Sóc Trăng, ketquaxososoctrang, xosokienthietsoctrang, kqxskt Sóc Trăng, kqxskt soctrang, dự đoán xổ số Sóc Trăng, dự đoán xổ số soctrang, dudoanxoso soctrang, xosokienthiet soctrang, đài Sóc Trăng, dò số Sóc Trăng, dò số ST. chu kỳ xổ số Sóc Trăng, kqxsSóc Trăng, kqxssoctrang, xsktSóc Trăng, xsktsoctrang, xsktST, kqxskt, xổ số Sóc Trăng trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Sóc Trăng
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Sóc Trăng.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
8_189____________________032____048______038____
1_187____________________036_____039_____043____
4_178___________________045_____038_____039____
3_175___________________038_____041_____033___
2_163_________________026____036_____040____
9_159_________________031____035_____037____
6_156_________________031____028____040____
7_148________________036_____029____029___
5_143_______________027____033____030___
0_142_______________038_____033____031___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 14-41
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
85_5_____146<-11--11-1-----------<
13_7_______138<-1---111-1-------1-1<
64_4____130<--1111--------------<
65_5_____126<1--1---11--1--------<
57_5_____118<-1-12--1------------<
82_8________115<-1-1--21--1--1-1----<
88_7_______110<1---1-11----3-------<
26_5_____106<---1--11--1--1------<
59_5_____100<---1-11--1---------1<
80_5_____095<11---1-------1----1-<
29_5_____094<---1--11---1----1---<
95_4____093<1-11------------1---<
36_6______090<1-1---1------21-----<
39_7_______089<--1---1-3---1---1---<
48_6______088<-1--1--1----1----11-<
04_6______075<--1--21-------1--1--<
28_7_______074<-1----12-----1---1-1<
74_4____070<11--------1-------1-<
10_3___070<-1-----11-----------<
49_4____069<--1---1---1------1--<
86_4____068<-1--1------1---1----<
32_3___066<1---1------1--------<
91_7_______065<1---1-----1----3--1-<
42_5_____061<---11--------21-----<
14_5_____061<----21---1--1-------<
46_5_____060<---1-1-----2----1---<
44_4____060<---21----1----------<
41_3___060<---1-1-------1------<
43_4____059<-1---1----------1-1-<
53_3___059<--11-------------1--<
89_5_____058<-1------11------1--1<
30_5_____055<--1--1--------1----2<
12_4____055<---1---1------1--1--<
93_3___055<--1--1-------------1<
60_2__054<-1----1-------------<
66_6______053<2-------1-11-------1<
78_5_____053<1--------11---1---1-<
00_3___053<1----1---------1----<
21_2__053<1----1--------------<
20_2__052<1-----1-------------<
37_5_____050<-2-------1---11-----<
73_4____050<--1-----1--1-----1--<
24_5_____048<----1-1--1------11--<
55_4____047<--1-------11--1-----<
97_6______046<----1-1---1--1----11<
83_3___043<-----1--2-----------<
50_5_____041<---1-----1-----2-1--<
52_2__041<---1-----1----------<
81_3___040<-------11-1---------<
34_3___038<--1-------1-----1---<
02_3___036<1------------1---1--<
45_2__036<-1------------1-----<
99_3___035<-------2-1----------<
19_3___035<1-----------2-------<
06_3___035<---------111--------<
71_5_____034<--------1----111---1<
84_4____034<-----1----1-1--1----<
76_3___034<-------1-11---------<
05_2__034<--1---------1-------<
01_6______033<----1------1-11---11<
94_2__033<1--------------1----<
09_2__033<--1----------1------<
40_3___032<--1-----------1---1-<
96_2__032<-1----------------1-<
15_2__032<-1----------------1-<
18_4____031<----1------1--1-1---<
33_2__031<1----------------1--<
69_1_031<--1-----------------<
22_6______028<-------1---1-2--1-1-<
58_2__028<--1---------------1-<
98_3___027<-----1---1---------1<
47_2__027<---1--------------1-<
51_4____025<--------1---1-1--1--<
92_3___025<---------11-1-------<
16_5_____024<------------1-111-1-<
31_6______023<--------1---2--11--1<
87_4____023<----1-------2-----1-<
17_2__023<--------2-----------<
07_3___021<---------11-----1---<
25_3___020<--------1--1-------1<
75_1_018<-------1------------<
38_2__017<----1--------------1<
90_2__016<------1-----------1-<
11_4____015<---------1-----11--1<
62_3___014<----------1---1-1---<
72_3___011<---------1-------1-1<
54_2__010<----------1-----1---<
03_3___009<-----------1----1-1-<
35_2__008<-----------1-----1--<
08_2__008<-----------1-----1--<
61_3___007<-------------1-1---1<
77_1_007<-----------1--------<
63_3___006<--------------12----<
70_1_006<------------1-------<
79_2__005<--------------1--1--<
23_1_003<---------------1----<
67_1_002<----------------1---<
56_1_001<-----------------1--<
68_0000<--------------------<
27_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
719_3______<1-----------2-------<
328_3______<-------2-----------1<
324_3______<----1----1------1---<
999_2____<-------2------------<
938_2____<----1--------------1<
892_2____<---------11---------<
887_2____<----1-------1-------<
855_2____<--1-----------1-----<
830_2____<--1----------------1<
797_2____<-------------1-----1<
774_2____<1-----------------1-<
771_2____<-------------11-----<
743_2____<-----1------------1-<
742_2____<-------------11-----<
702_2____<-------------1---1--<
689_2____<-1-------1----------<
632_2____<----1------1--------<
614_2____<----1----1----------<
573_2____<--------1--------1--<
548_2____<-1---------------1--<
510_2____<-------11-----------<
495_2____<--1-------------1---<
450_2____<---1-----1----------<
439_2____<--------1-------1---<
429_2____<-------1--------1---<
411_2____<---------1---------1<
366_2____<1-------1-----------<
344_2____<---11---------------<
318_2____<----1------1--------<
288_2____<------------2-------<
282_2____<----------1----1----<
271_2____<---------------1---1<
185_2____<-1---1--------------<
178_2____<--------------1---1-<
165_2____<1----------1--------<
131_2____<--------1---1-------<
130_2____<--------------1----1<
113_2____<---------1-------1--<
104_2____<--1--1--------------<
084_2____<----------1----1----<
082_2____<------11------------<
051_2____<--------1---1-------<
042_2____<---1---------1------<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Sóc Trăng (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 19/10
-> để tham khảo kết quả xổ số Sóc Trăng ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
829
7?28
6??59 ??64 ??36
5??36
4???49 ???41 ???95 ???32 ???39 ???14 ???48
3???91 ???49
2???82
1???95
ĐB???39
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
49-36-39-95-41-14
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
14-41
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Sóc Trăng 19/10/2016
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 59 - 13

300 01 602 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 719
520 521 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 032 433 34 35 536 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 165 34662 67 68 69
70 71 72 73 73774 75 76 77 978 79
*80 81 82 83 84 85 86 87 388 89
90 691 92 93 094 195 96 97 98 99

...