Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Quảng Trị.
KQXS Quảng Trị 25/08/2016
GiảiKết quả
854
7266
62389-7717-1997
52108
412757-66594-43116-50460-10388-06306-04734
321880-02225
239387
167737
ĐB51327
Kết quả mới của XSKT Quảng Trị được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Quảng Trị 18/08/2016
GiảiKết quả
837
7301
68308-8156-9287
57911
442829-25083-11649-36861-74031-91451-22657
380383-52814
216083
177053
ĐB91306
KQXS Quảng Trị 11/08/2016
GiảiKết quả
895
7286
63258-9087-6721
59064
461127-55263-12870-63733-67890-11320-85551
368008-13675
271399
124587
ĐB73492
KQXS Quảng Trị 04/08/2016
GiảiKết quả
821
7596
69913-0897-7839
51487
448402-21890-63452-59785-03706-78222-56115
311504-62097
238348
116745
ĐB93340
KQXS Quảng Trị 28/07/2016
GiảiKết quả
844
7314
60009-9705-6482
55861
444080-16959-79074-30029-64101-65155-26307
379705-87902
235876
111739
ĐB47773
Note: Kết quả xổ số Quảng Trị (kqxs Quảng Trị) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Quảng Trị (QT) được cập nhật đầy đủ để dò số Quảng Trị thay thế vé dò Quảng Trị. Thống kê xổ số (tk xs) Quảng Trị được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso quangtri). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Quảng Trị, kqxs QT, kqxsQT, xskt Quảng Trị, xskt QT, xs Quảng Trị, tkxs Quảng Trị, thống kê xs Quảng Trị, thống kê sx Quảng Trị, thống kê xskt Quảng Trị, xs kiến thiết Quảng Trị, kq xs Quảng Trị, kết quả xs Quảng Trị, kq xổ số Quảng Trị, xổsố Quảng Trị, sổxố Quảng Trị, dự đoán xs Quảng Trị, dò kqxs Quảng Trị, ketquaxoso Quảng Trị, ketquaxosoquangtri, xosokienthietquangtri, kqxskt Quảng Trị, kqxskt quangtri, dự đoán xổ số Quảng Trị, dự đoán xổ số quangtri, dudoanxoso quangtri, xosokienthiet quangtri, đài Quảng Trị, dò số Quảng Trị, dò số QT. chu kỳ xổ số Quảng Trị, kqxsQuảng Trị, kqxsquangtri, xsktQuảng Trị, xsktquangtri, xsktQT, kqxskt, xổ số Quảng Trị trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Quảng Trị
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Quảng Trị.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
0_184___________________040_____041_____041____
7_181___________________056_______033____038____
6_162_________________033____033____037____
5_162_________________034____036_____035____
3_162_________________038_____028____035____
2_161_________________021___043_____034___
8_160_________________036_____046______029___
9_151________________029____041_____037____
1_149________________025___030____038____
4_148________________028____029____036____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 73-43
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
06_6______135<11-1---1---1----1---<
37_6______131<11---1--1-1-------1-<
87_6______127<1121-----------1----<
08_5_____116<111-------1-1-------<
80_8________106<1---1--11------112--<
01_5_____106<-1--1-1--1---------1<
61_3___090<-1--1--1------------<
14_5_____089<-1--11--------1----1<
22_5_____085<---1--1-2-1---------<
91_7_______082<-----1-1111--1----1-<
24_6______082<-----11-111---1-----<
97_5_____082<1--2----1--1--------<
52_3___082<---1--1-1-----------<
99_6______075<--1--1----1-11-1----<
29_6______074<-1--1-----1-1---1-1-<
94_5_____073<1-----1-1---1-1-----<
57_2__068<11------------------<
27_4____066<1-1--------1-----1--<
43_5_____064<------111--1------1-<
49_3___064<-1-----1-1----------<
21_3___064<--11--------1-------<
51_4____063<-11-------------11--<
73_4____062<----1-11---1--------<
02_4____061<---11------1-----1--<
60_5_____060<1-------11----1--1--<
92_4____059<--1---1------1--1---<
11_4____057<-1----1---1------1--<
70_5_____056<--1----1--1---1--1--<
39_4____056<---11---------1----1<
90_5_____055<--11------------2--1<
82_7_______054<----11---3-1-------1<
48_4____053<---1--1--------2----<
07_4____053<----1-1--1---1------<
05_5_____052<----2-1----1-1------<
69_4____052<-------111--------1-<
56_6______051<-1------1-----1-1-11<
64_7_______050<--1------2---11-1--1<
25_5_____050<1---------1-1-1-1---<
44_6______049<----1--1---11---11--<
16_6______048<1---------1-11----11<
75_4____047<--1----1-------1-1--<
09_3___047<----12--------------<
53_4____046<-1-----1----------11<
20_4____045<--1----1-------1---1<
68_3___044<-----11---1---------<
30_3___044<-----11---1---------<
15_3___044<---1----1---------1-<
89_3___043<1----------11-------<
88_5_____042<1--------------1-111<
77_5_____042<--------1--1-111----<
55_3___042<----1---1--1--------<
66_3___040<1-----------1-1-----<
58_3___039<--1-------1----1----<
31_3___039<-1--------1--------1<
76_6______038<----1----1-1--2----1<
83_5_____038<-3----------------11<
85_5_____036<---1---------11--2--<
13_4____036<---1--------1-1----1<
17_2__035<1------------1------<
54_3___034<1------------1-----1<
34_1_033<1-------------------<
86_3___032<--1------------1-1--<
81_3___031<-----1---1-----1----<
63_1_031<--1-----------------<
33_1_031<--1-----------------<
42_3___030<------1---1-1-------<
40_2__030<---1-----------1----<
96_1_030<---1----------------<
45_1_030<---1----------------<
04_1_030<---1----------------<
00_4____029<-----1----------111-<
93_3___029<------2----1--------<
95_2__029<--1--------------1--<
03_4____027<-----1------12------<
35_5_____026<-----1-------21--1--<
50_4____026<---------1-11---1---<
23_4____026<-------1--1----1--1-<
98_3___023<-----1-----1-------1<
74_1_021<----1---------------<
62_2__020<--------1---1-------<
10_1_020<-----1--------------<
59_4____019<----1-----------2-1-<
72_2__019<-------1------1-----<
78_1_019<------1-------------<
41_3___018<---------1---1--1---<
18_1_018<-------1------------<
71_3___017<-------1-------2----<
79_2__017<---------1--1-------<
28_2__017<---------1--1-------<
12_2__017<-----1------------1-<
46_1_017<--------1-----------<
26_4____016<------------11-11---<
19_2__016<-----1-------------1<
38_2__015<----------11--------<
32_2__015<-------1----------1-<
67_3___011<-------------11-1---<
84_1_007<-----------1--------<
65_2__003<---------------1--1-<
47_1_001<-----------------1--<
36_1_000<------------------1-<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
911_3______<-1----1----------1--<
777_3______<--------1--1-1------<
482_3______<----1----1-1--------<
306_3______<11--------------1---<
064_3______<--1------1------1---<
982_2____<-----1---1----------<
935_2____<-------------11-----<
926_2____<-------------1-1----<
890_2____<--11----------------<
889_2____<-----------11-------<
885_2____<-------------1---1--<
876_2____<----1------1--------<
861_2____<-1--1---------------<
853_2____<-------1-----------1<
850_2____<---------1--1-------<
803_2____<------------11------<
776_2____<---------1----1-----<
768_2____<------1---1---------<
759_2____<----------------2---<
739_2____<----1---------1-----<
737_2____<1---------1---------<
724_2____<---------1----1-----<
723_2____<-------1-------1----<
719_2____<-----1-------------1<
707_2____<------1------1------<
705_2____<----2---------------<
675_2____<--1------------1----<
656_2____<--------------1---1-<
635_2____<-----1-----------1--<
599_2____<-----1------1-------<
544_2____<-------1---------1--<
503_2____<-----1-------1------<
488_2____<---------------1--1-<
464_2____<---------1----1-----<
460_2____<1-------------1-----<
330_2____<-----11-------------<
326_2____<------------1---1---<
320_2____<--1----1------------<
229_2____<----------1-------1-<
200_2____<-----1------------1-<
191_2____<-------------1----1-<
156_2____<-1--------------1---<
137_2____<--------1---------1-<
127_2____<--1--------------1--<
120_2____<---------------1---1<
108_2____<1-----------1-------<
097_2____<---1-------1--------<
091_2____<-------1--1---------<
083_2____<-2------------------<
080_2____<----1--1------------<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Quảng Trị (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 25/8
-> để tham khảo kết quả xổ số Quảng Trị ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
814
7?70
6??92 ??60 ??29
5??01
4???91 ???49 ???57 ???70 ???49 ???51 ???37
3???02 ???22
2???22
1???73
ĐB???43
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
43-91-49-73-37-02
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
73-43
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Quảng Trị 25/08/2016
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 22 - 92

00 01 02 03 04 05 306 07 108 09
10 11 12 13 14 15 116 717 18 19
20 21 22 23 24 225 26 51327 28 29
30 31 32 33 734 35 36 737 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 *54 55 56 757 58 59
460 61 62 63 64 65 266 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
880 81 82 83 84 85 86 387 388 389
90 91 92 93 594 95 96 997 98 99

...