Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Quảng Trị.
KQXS Quảng Trị 16/06/2016
GiảiKết quả
816
7091
63124-2899-1122
50231
444023-89768-35670-38458-65025-31229-02611
380642-32208
258938
177737
ĐB73230
Kết quả mới của XSKT Quảng Trị được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Quảng Trị 09/06/2016
GiảiKết quả
850
7482
63373-5744-4889
52438
484998-09405-97343-12097-87777-53793-06602
365755-05876
232606
139984
ĐB73727
KQXS Quảng Trị 02/06/2016
GiảiKết quả
842
7850
64108-9599-4803
51525
469326-23962-64016-18889-20194-58929-47528
374679-57521
279766
124513
ĐB35044
KQXS Quảng Trị 26/05/2016
GiảiKết quả
805
7935
65254-4777-6503
57517
457664-03699-60926-66967-00885-60335-70191
350892-44616
226803
187707
ĐB79341
KQXS Quảng Trị 19/05/2016
GiảiKết quả
870
7567
61377-1935-7739
56376
432613-85794-22464-01172-88656-52714-09776
337724-79485
225066
100460
ĐB43825
Note: Kết quả xổ số Quảng Trị (kqxs Quảng Trị) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Quảng Trị (QT) được cập nhật đầy đủ để dò số Quảng Trị thay thế vé dò Quảng Trị. Thống kê xổ số (tk xs) Quảng Trị được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso quangtri). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Quảng Trị, kqxs QT, kqxsQT, xskt Quảng Trị, xskt QT, xs Quảng Trị, tkxs Quảng Trị, thống kê xs Quảng Trị, thống kê sx Quảng Trị, thống kê xskt Quảng Trị, xs kiến thiết Quảng Trị, kq xs Quảng Trị, kết quả xs Quảng Trị, kq xổ số Quảng Trị, xổsố Quảng Trị, sổxố Quảng Trị, dự đoán xs Quảng Trị, dò kqxs Quảng Trị, ketquaxoso Quảng Trị, ketquaxosoquangtri, xosokienthietquangtri, kqxskt Quảng Trị, kqxskt quangtri, dự đoán xổ số Quảng Trị, dự đoán xổ số quangtri, dudoanxoso quangtri, xosokienthiet quangtri, đài Quảng Trị, dò số Quảng Trị, dò số QT. chu kỳ xổ số Quảng Trị, kqxsQuảng Trị, kqxsquangtri, xsktQuảng Trị, xsktquangtri, xsktQT, kqxskt, xổ số Quảng Trị trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Quảng Trị
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Quảng Trị.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
0_179___________________039_____037_____040____
7_174__________________040_____037_____034___
5_174__________________036_____040_____037____
6_165_________________035_____041_____036____
8_162_________________030____036_____036____
3_162_________________033____032____040____
2_161_________________034____039_____031___
9_154________________033____034____037____
4_150________________031____032____035____
1_148________________029____032____034___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 88-00
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
77_8________129<-1-111------2--11---<
16_5_____122<1-11----11----------<
99_4____122<1-11-1--------------<
25_4____120<1-1-1-1-------------<
44_5_____117<-11---11---------1--<
29_4____116<1-1---1-1-----------<
26_4____116<--11-11-------------<
64_8________107<---11-1--12--2------<
50_5_____103<-11---1---1-------1-<
70_5_____097<1---1--1--1--------1<
91_4____084<1--1----1--1--------<
85_4____083<---11--2------------<
67_6______082<---11-1------1---2--<
13_7_______079<--1-1----11---12----<
42_5_____075<1-1-------1-1--1----<
05_5_____074<-1-1------1---11----<
76_4____073<-1--2----1----------<
38_3___072<11---------1--------<
35_6______070<---21--1--1------1--<
23_6______070<1----1--1---1--1--1-<
51_7_______067<------11--11-111----<
88_6______067<-----1-111---------2<
27_5_____067<-1-----1--11-1------<
00_7_______066<------111---21--1---<
56_5_____066<----1-1-11-------1--<
08_2__064<1-1-----------------<
03_5_____063<--12-------1---1----<
89_3___063<-11---------------1-<
24_2__062<1---1---------------<
66_5_____061<--1-1-------2---1---<
58_4____060<1----1-----11-------<
80_5_____059<-----112-----------1<
02_4____058<-1-----1----11------<
94_3___057<--1-1-------------1-<
41_4____055<---1--1--------1-1--<
43_2__052<-1------1-----------<
68_6______051<1-------------1111-1<
11_2__051<1------1------------<
59_8________050<------2-1-2--1-11---<
06_6______050<-1----1--------3-1--<
92_4____050<---1--1-----------2-<
37_2__050<1-------1-----------<
98_3___049<-1-------1--1-------<
93_4____046<-1---------11----1--<
54_3___046<---1-----11---------<
84_5_____045<-1----------1-1-11--<
82_4____045<-1-------1------1-1-<
30_5_____044<1---------11------2-<
31_3___044<1--------1-----1----<
65_3___041<-----1--1--1--------<
79_5_____040<--1--------1--1--11-<
90_4____040<------2--1-1--------<
39_4____039<----1----11-----1---<
14_4____039<----1----1--1-1-----<
17_6______038<---1-------1--2-1--1<
53_5_____038<--------11--11--1---<
71_5_____036<-----2-----1-11-----<
86_3___035<-----1-1----------1-<
60_3___035<----1--1-----------1<
55_1_035<-1------------------<
48_6______034<-----2----1--2--1---<
75_4____033<-----1-1---------11-<
22_4____033<1------------1-----2<
20_4____033<-----1---1---1----1-<
73_2__033<-1---------------1--<
97_3___032<-1---------------1-1<
28_4____030<--1------------1--2-<
21_2__030<--1-------------1---<
07_1_030<---1----------------<
83_2__028<--------11----------<
62_2__028<--1---------------1-<
81_2__024<-----1-----1--------<
15_3___022<--------1--1-----1--<
72_2__022<----1---------1-----<
12_2__022<--------1-1---------<
69_2__021<--------1--1--------<
40_1_020<-----1--------------<
36_2__019<--------1----1------<
01_3___018<---------1----11----<
47_1_018<-------1------------<
87_2__016<-----1-------------1<
95_4____014<-------1---------2-1<
61_2__013<----------1--1------<
32_2__013<--------1----------1<
49_4____012<------------11--1--1<
19_1_011<---------1----------<
52_2__009<-------------11-----<
34_2__007<--------------11----<
74_1_007<-----------1--------<
18_1_007<-----------1--------<
63_4____006<------------2---2---<
78_1_004<--------------1-----<
46_1_004<--------------1-----<
45_3___003<--------------1---11<
04_2__003<--------------1----1<
09_2__002<----------------1-1-<
10_1_002<----------------1---<
96_1_001<-----------------1--<
33_3___000<----------------1--2<
57_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
351_3______<-------1---1---1----<
248_3______<----------1--1--1---<
967_2____<---1---------1------<
935_2____<---11---------------<
933_2____<-------------------2<
926_2____<---1-1--------------<
913_2____<---------------2----<
889_2____<-11-----------------<
885_2____<---1---1------------<
853_2____<---------1------1---<
803_2____<--11----------------<
786_2____<-------1----------1-<
777_2____<-1-1----------------<
768_2____<1--------------1----<
759_2____<------2-------------<
723_2____<-----1---------1----<
668_2____<----------------1--1<
656_2____<----1---1-----------<
601_2____<--------------11----<
579_2____<-----------1------1-<
571_2____<-----1--------1-----<
517_2____<---1----------1-----<
515_2____<--------1--------1--<
506_2____<---------------2----<
503_2____<---1-------1--------<
488_2____<-----1--1-----------<
470_2____<----------1--------1<
463_2____<------------1---1---<
413_2____<---------1----1-----<
377_2____<----1-------1-------<
375_2____<-------1---------1--<
364_2____<---------1---1------<
326_2____<--1---1-------------<
284_2____<------------1-1-----<
254_2____<---1------1---------<
230_2____<1----------1--------<
229_2____<1-------1-----------<
191_2____<---1----1-----------<
182_2____<---------1--------1-<
150_2____<------1-----------1-<
120_2____<-----1---1----------<
091_2____<1----------1--------<
066_2____<----1-----------1---<
041_2____<------1--------1----<
023_2____<1-----------------1-<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Quảng Trị (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 16/6
-> để tham khảo kết quả xổ số Quảng Trị ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
826
7?08
6??89 ??42 ??16
5??38
4???88 ???56 ???38 ???64 ???76 ???00 ???35
3???44 ???64
2???51
1???23
ĐB???77
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
64-51-38-56-00-88
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
88-00
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Quảng Trị 16/06/2016
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 51 - 16

00 01 02 03 04 05 06 07 208 09
10 611 12 13 14 15 *16 17 18 19
20 21 122 023 124 025 26 27 28 229
73230 231 32 33 34 35 36 737 938 39
40 41 642 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 458 59
60 61 62 63 64 65 66 67 768 69
670 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 091 92 93 94 95 96 97 98 899

...