Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Quảng Trị.
KQXS Quảng Trị 25/05/2017
GiảiKết quả
840
7854
68912-1742-2986
59286
455518-06248-36321-23675-96410-90277-23115
350447-16800
233298
141357
ĐB342438
Kết quả mới của XSKT Quảng Trị được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Quảng Trị 18/05/2017
GiảiKết quả
889
7774
69083-6672-6701
53045
445238-31218-87765-55278-11843-77124-37989
306522-82290
283463
123245
ĐB454276
KQXS Quảng Trị 11/05/2017
GiảiKết quả
870
7469
61922-3348-9546
58133
488966-38331-85515-48844-21806-49724-09102
365395-28447
285894
153404
ĐB335756
KQXS Quảng Trị 04/05/2017
GiảiKết quả
885
7458
69256-1510-8480
58964
480322-88216-88912-45201-06159-17545-17320
333090-07034
235098
139032
ĐB062974
KQXS Quảng Trị 27/04/2017
GiảiKết quả
847
7915
67896-3192-7879
59352
485764-15243-00740-26303-82238-62344-46423
394580-47035
264225
137873
ĐB588171
Note: Kết quả xổ số Quảng Trị (kqxs Quảng Trị) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Quảng Trị (QT) được cập nhật đầy đủ để dò số Quảng Trị thay thế vé dò Quảng Trị. Thống kê xổ số (tk xs) Quảng Trị được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso quangtri). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Quảng Trị, kqxs QT, kqxsQT, xskt Quảng Trị, xskt QT, xs Quảng Trị, tkxs Quảng Trị, thống kê xs Quảng Trị, thống kê sx Quảng Trị, thống kê xskt Quảng Trị, xs kiến thiết Quảng Trị, kq xs Quảng Trị, kết quả xs Quảng Trị, kq xổ số Quảng Trị, xổsố Quảng Trị, sổxố Quảng Trị, dự đoán xs Quảng Trị, dò kqxs Quảng Trị, ketquaxoso Quảng Trị, ketquaxosoquangtri, xosokienthietquangtri, kqxskt Quảng Trị, kqxskt quangtri, dự đoán xổ số Quảng Trị, dự đoán xổ số quangtri, dudoanxoso quangtri, xosokienthiet quangtri, đài Quảng Trị, dò số Quảng Trị, dò số QT. chu kỳ xổ số Quảng Trị, kqxsQuảng Trị, kqxsquangtri, xsktQuảng Trị, xsktquangtri, xsktQT, kqxskt, xổ số Quảng Trị trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Quảng Trị
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Quảng Trị.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
7_173__________________045_____038_____040____
2_172__________________041_____032____041____
9_171__________________035_____040_____039____
4_165_________________039_____043_____036____
8_164_________________036_____034____030___
1_163_________________034____043_____033___
3_159_________________035_____035_____031___
0_159_________________029____031____038____
5_155_________________018___035_____036____
6_147________________028____029____036____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 18-18
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
22_8________171<-111--221-----------<
47_7_______165<1-1-11-1-1------1---<
90_6______157<-1-1-1-11-1---------<
12_7_______122<1--1-1---11----11---<
48_6______120<1-1---1---1---1-1---<
10_5_____110<1--1--1--1----1-----<
38_5_____106<11--1-----11--------<
70_6______095<--1--1-1--1----1--1-<
24_4____092<-11---1---------1---<
56_4____091<--11-1-------1------<
15_4____090<1-1-1-------------1-<
18_5_____089<11-----1----1--1----<
66_3___077<--1---1--1----------<
89_5_____075<-2----1-1---1-------<
45_8________074<-2-1-1-------11---11<
74_3___068<-1-1--------1-------<
98_5_____067<1--1------1----2----<
80_4____066<---11-----1--1------<
86_8________065<2------1-11-2----1--<
67_6______064<-----11-11----1----1<
43_5_____064<-1--1---------1-1-1-<
01_3___064<-1-1------------1---<
91_5_____063<-------1111----1----<
76_3___063<-1------11----------<
65_4____062<-1-----1-1-------1--<
31_6______061<--1----11----1----11<
83_3___059<-1----1---1---------<
32_3___058<---1---1-----1------<
40_5_____057<1---1-----------1-11<
85_2__057<---1--1-------------<
44_4____055<--1-1-----------1--1<
00_3___054<1-----1------1------<
64_4____053<---11------------1-1<
21_2__053<1----1--------------<
71_5_____052<----11---1-2--------<
75_3___052<1----1----------1---<
52_3___052<----11---1----------<
63_2__052<-1------1-----------<
57_6______050<1--------1--1--1-1-1<
35_4____050<----1---11----1-----<
99_5_____049<-----11--1-----11---<
49_4____049<------22------------<
04_4____049<--1-----1-2---------<
73_6______048<----12-----1---1--1-<
19_10__________047<--------1-1-212-111-<
06_3___047<--1----1---------1--<
02_4____043<--1--------11---1---<
72_4____042<-1-----------11--1--<
77_3___040<1-----------1-1-----<
36_5_____038<-----1---1-1---1--1-<
42_2__038<1---------1---------<
92_7_______037<----1------121-2----<
08_4____037<-------11--1-----1--<
05_4____037<------1-1-----11----<
34_7_______036<---1--------1-1--112<
93_4____035<-----1---1---1--1---<
59_4____034<---1------1-------11<
78_2__034<-1--------------1---<
54_3___033<1-------------1----1<
94_2__033<--1----------1------<
20_4____032<---1----------1--11-<
69_3___031<--1------------1--1-<
46_2__031<--1------------1----<
95_1_031<--1-----------------<
33_1_031<--1-----------------<
79_3___030<----1------1-1------<
23_3___030<----1----1-------1--<
09_3___030<-----1-----11-------<
58_1_030<---1----------------<
16_1_030<---1----------------<
96_4____028<----1-------12------<
50_3___024<------1----1-----1--<
25_3___024<----1--------1---1--<
13_3___024<------------111-----<
11_4____023<-------1-----1-1--1-<
37_3___023<-------1--1-------1-<
53_3___022<------1-------1-1---<
07_2__022<-------1---1--------<
03_1_021<----1---------------<
51_5_____020<--------2------1-1-1<
27_3___019<-----1----------1-1-<
26_3___019<--------1---1------1<
81_1_019<------1-------------<
14_2__018<--------1-----1-----<
84_3___014<--------1--------1-1<
87_7_______012<----------13-----2-1<
17_2__010<---------1---------1<
61_2__009<-----------1----1---<
60_2__009<----------1------1--<
29_1_007<-----------1--------<
28_1_007<-----------1--------<
62_2__005<------------1------1<
68_1_005<-------------1------<
39_1_004<--------------1-----<
97_1_003<---------------1----<
55_3___001<----------------1-11<
82_1_000<------------------1-<
88_0000<--------------------<
41_0000<--------------------<
30_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
791_3______<-------11-1---------<
767_3______<------1-1----------1<
622_3______<------21------------<
373_3______<-----------1---1--1-<
070_3______<-------1-------1--1-<
947_2____<-----1---1----------<
920_2____<--------------1---1-<
912_2____<1--1----------------<
871_2____<---------1-1--------<
848_2____<----------1-----1---<
843_2____<-1----------------1-<
819_2____<--------1---------1-<
802_2____<-----------11-------<
800_2____<1-----1-------------<
751_2____<--------1----------1<
740_2____<----1-------------1-<
734_2____<--------------1----1<
712_2____<-----1---1----------<
701_2____<-1--------------1---<
684_2____<--------1--------1--<
661_2____<-----------1----1---<
635_2____<--------11----------<
593_2____<-----1---1----------<
469_2____<--1---------------1-<
467_2____<---------1----1-----<
465_2____<-------1-1----------<
455_2____<----------------1--1<
447_2____<1-1-----------------<
331_2____<--1----------1------<
321_2____<1----1--------------<
319_2____<----------1---1-----<
298_2____<1---------1---------<
290_2____<-1-----1------------<
287_2____<-----------------1-1<
276_2____<-1------1-----------<
256_2____<---1---------1------<
253_2____<--------------1-1---<
245_2____<-1----------------1-<
238_2____<-1--1---------------<
219_2____<------------1-1-----<
190_2____<-----1----1---------<
157_2____<------------1--1----<
124_2____<-1--------------1---<
123_2____<---------1-------1--<
119_2____<-------------1--1---<
108_2____<--------1--1--------<
086_2____<------------1----1--<
083_2____<-1--------1---------<
045_2____<-1---1--------------<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Quảng Trị (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 25/5
-> để tham khảo kết quả xổ số Quảng Trị ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
831
7?86
6??86 ??56 ??70
5??10
4???15 ???31 ???80 ???01 ???22 ???18 ???56
3???32 ???18
2???24
1???22
ĐB???90
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
31-18-70-80-18-01
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
18-18
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Quảng Trị 25/05/2017
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 04 - 43

800 01 02 03 04 05 06 07 08 09
410 11 912 13 14 115 16 17 518 19
20 321 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 42438 39
*40 41 742 43 44 45 46 447 248 49
50 51 52 53 854 55 56 357 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 675 76 277 78 79
80 81 82 83 84 85 29862 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 298 99

...