Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Quảng Trị.
KQXS Quảng Trị 18/09/2014
GiảiKết quả
831
7327
66193-8791-2918
52482
418062-84172-66577-95432-33793-76026-71024
366683-63985
260835
170289
ĐB346115
Kết quả mới của XSKT Quảng Trị được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Quảng Trị 11/09/2014
GiảiKết quả
881
7615
68884-6660-4843
56272
437253-18065-40161-13736-59430-51143-96687
300028-29180
241024
173942
ĐB930883
KQXS Quảng Trị 04/09/2014
GiảiKết quả
858
7804
69545-2439-0675
51840
473323-24962-89816-54138-41346-06101-47855
318144-48374
243709
172718
ĐB476460
KQXS Quảng Trị 28/08/2014
GiảiKết quả
825
7152
61946-2381-0930
50812
465887-49316-50239-15117-99805-05195-34753
343276-05550
247556
190809
ĐB272196
KQXS Quảng Trị 21/08/2014
GiảiKết quả
889
7389
63377-0277-6577
57206
495122-85258-70570-89795-40385-97621-01962
367705-57687
275320
151529
ĐB315527
Note: Kết quả xổ số Quảng Trị (kqxs Quảng Trị) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Quảng Trị (QT) được cập nhật đầy đủ để dò số Quảng Trị thay thế vé dò Quảng Trị. Thống kê xổ số (tk xs) Quảng Trị được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso quangtri). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Quảng Trị, kqxs QT, kqxsQT, xskt Quảng Trị, xskt QT, xs Quảng Trị, tkxs Quảng Trị, thống kê xs Quảng Trị, thống kê sx Quảng Trị, thống kê xskt Quảng Trị, xs kiến thiết Quảng Trị, kq xs Quảng Trị, kết quả xs Quảng Trị, kq xổ số Quảng Trị, xổsố Quảng Trị, sổxố Quảng Trị, dự đoán xs Quảng Trị, dò kqxs Quảng Trị, ketquaxoso Quảng Trị, ketquaxosoquangtri, xosokienthietquangtri, kqxskt Quảng Trị, kqxskt quangtri, dự đoán xổ số Quảng Trị, dự đoán xổ số quangtri, dudoanxoso quangtri, xosokienthiet quangtri, đài Quảng Trị, dò số Quảng Trị, dò số QT. chu kỳ xổ số Quảng Trị, kqxsQuảng Trị, kqxsquangtri, xsktQuảng Trị, xsktquangtri, xsktQT, kqxskt, xổ số Quảng Trị trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Quảng Trị
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Quảng Trị.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
8_178___________________041_____048______034___
5_169__________________031____042_____039____
0_168__________________031____039_____042____
6_166__________________034____026____042____
3_164_________________031____029____036____
4_163_________________024___044_____031___
1_162_________________041_____033____032___
7_159_________________039_____036_____030___
2_158_________________033____040_____044____
9_153________________035_____023___030___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 88-24
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
58_5_____153<--1-1111------------<
87_5_____129<-1-111-----------1--<
62_6______118<1-1-11----------11--<
55_5_____114<--1--1-1-1---1------<
30_5_____101<-1-1-1----1-1-------<
18_5_____093<1-1--1------1----1--<
72_5_____092<11----1-----11------<
46_5_____092<--11---1----11------<
60_6______090<-11---------1111----<
16_4____090<--11--1------1------<
53_7_______089<-1-1---1--2------1-1<
27_3___087<1---1---1-----------<
09_3___087<--11---1------------<
25_7_______086<---1--11--2----11---<
38_6______086<--1--1---11--------2<
77_5_____086<1---31--------------<
15_3___085<11------1-----------<
39_4____083<--11----1-1---------<
56_4____079<---1---1--1--1------<
88_4____077<------1111----------<
81_3___076<-1-1-----1----------<
93_4____070<2----11-------------<
05_6______068<---11-----1-1----11-<
85_5_____068<1---1----1------2---<
83_6______067<11---------2------11<
12_6______066<---1-2--1---------11<
24_4____065<11--------------11--<
22_4____061<----11-1-----1------<
49_8________060<------1--11-111--11-<
80_9_________056<-1----1------232----<
89_4____056<1---2--------------1<
84_4____056<-1----1----1-----1--<
95_3___055<---11--------------1<
61_2__053<-1-----1------------<
40_4____052<--1----1---1----1---<
02_4____051<-----1-11----------1<
23_3___051<--1-----1---1-------<
44_4____050<--1---1------------2<
76_5_____049<---1-----1--11----1-<
51_5_____048<------1-1-11---1----<
26_5_____048<1----------11-1--1--<
42_4____048<-1----1----------1-1<
96_5_____047<---1---------1-111--<
06_5_____047<----11-----1---11---<
32_4____047<1-------1------1--1-<
52_5_____046<---1------11-1-----1<
08_5_____046<------1-1--1-11-----<
17_4____046<---1----1------11---<
20_6______045<----1----11---11-1--<
79_5_____045<-----1-----111---1--<
31_2__044<1--------1----------<
74_7_______042<--1------2----1---3-<
91_4____042<1-----------1-1-1---<
57_3___041<------11---1--------<
10_3___040<------1-1--1--------<
65_2__039<-1---------1--------<
28_2__036<-1------------1-----<
45_4____035<--1---------1---1--1<
07_4____035<------11------1---1-<
01_3___035<--1-----------11----<
50_2__035<---1------1---------<
36_2__035<-1-------------1----<
54_5_____034<-------1--1-1--11---<
35_2__034<1-------------1-----<
41_4____033<-----1---1-----11---<
75_2__031<--1------------1----<
03_5_____029<--------2---11---1--<
48_4____029<-----1---2--------1-<
43_4____029<-2----------------11<
82_3___029<1-----------------11<
70_4____028<----1------1--2-----<
04_2__028<--1---------------1-<
92_3___026<--------1--1-1------<
14_3___025<---------11-1-------<
21_4____024<----1-------1----1-1<
71_2__024<------1---1---------<
11_3___022<--------1----1-1----<
68_2__022<-------1---1--------<
33_3___021<------1--------11---<
13_1_020<-----1--------------<
67_2__018<--------1-----1-----<
29_2__018<----1-------------1-<
34_1_018<-------1------------<
78_1_017<--------1-----------<
86_5_____016<----------1-1---11-1<
47_3___016<-------1---------11-<
66_2__013<---------1------1---<
63_3___012<---------1-------11-<
59_1_011<---------1----------<
94_1_007<-----------1--------<
69_1_007<-----------1--------<
00_2__005<---------------11---<
97_1_004<--------------1-----<
90_1_002<----------------1---<
99_1_000<------------------1-<
19_1_000<-------------------1<
98_0000<--------------------<
73_0000<--------------------<
64_0000<--------------------<
37_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
845_3______<------------1---1--1<
786_3______<----------1-----1--1<
374_3______<--1---------------2-<
991_2____<------------1-1-----<
962_2____<--1-1---------------<
955_2____<-----1-1------------<
925_2____<----------2---------<
920_2____<--------------1--1--<
903_2____<--------1---1-------<
883_2____<-1---------1--------<
848_2____<-----1---1----------<
844_2____<------1------------1<
835_2____<1-------------1-----<
805_2____<---1-------------1--<
780_2____<--------------2-----<
753_2____<---1-------------1--<
718_2____<--1--1--------------<
705_2____<----1-----1---------<
703_2____<-------------1---1--<
687_2____<-1--1---------------<
646_2____<------------11------<
626_2____<--------------1--1--<
620_2____<----------1----1----<
608_2____<--------1--1--------<
577_2____<1---1---------------<
556_2____<---1---1------------<
529_2____<----1-------------1-<
525_2____<-------1-------1----<
480_2____<-------------2------<
479_2____<-----1-----1--------<
416_2____<------1------1------<
320_2____<----1----1----------<
276_2____<---1-----1----------<
249_2____<-------------1----1-<
242_2____<------1----------1--<
241_2____<-----1----------1---<
206_2____<----1----------1----<
172_2____<1------------1------<
151_2____<--------1-1---------<
149_2____<--------------1--1--<
117_2____<---1-----------1----<
083_2____<-----------1------1-<
070_2____<-----------1--1-----<
026_2____<1----------1--------<
024_2____<11------------------<
012_2____<--------1----------1<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Quảng Trị (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 18/9
-> để tham khảo kết quả xổ số Quảng Trị ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
893
7?24
6??09 ??55 ??46
5??15
4???22 ???24 ???38 ???22 ???12 ???39 ???88
3???93 ???72
2???72
1???81
ĐB???77
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
24-81-38-88-24-09
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
88-24
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Quảng Trị 18/09/2014
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 56 - 46

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 46115 16 17 918 19
20 21 22 23 024 25 026 327 28 29
30 *31 432 33 34 835 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 062 63 64 65 66 67 68 69
70 71 172 73 74 75 76 577 78 79
80 81 482 683 84 985 86 87 88 289
90 791 92 71932 94 95 96 97 98 99

...