Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Quảng Trị.
KQXS Quảng Trị 23/10/2014
GiảiKết quả
898
7550
62880-9234-9822
56620
425917-12740-25162-59445-72433-99417-29756
354713-30890
223830
141999
ĐB334410
Kết quả mới của XSKT Quảng Trị được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Quảng Trị 16/10/2014
GiảiKết quả
834
7548
61158-0688-6132
58532
422787-46283-20213-53191-94824-70117-94217
377584-74334
221639
166217
ĐB575312
KQXS Quảng Trị 09/10/2014
GiảiKết quả
850
7263
67789-2949-4393
57526
413597-63042-85931-92405-91677-89115-14822
353645-33897
233701
145281
ĐB919067
KQXS Quảng Trị 02/10/2014
GiảiKết quả
811
7277
67668-0591-8782
56768
485052-57846-95313-65407-24897-75279-80482
353407-62360
244767
167174
ĐB671058
KQXS Quảng Trị 25/09/2014
GiảiKết quả
897
7468
65427-7285-7713
58517
416369-66887-85673-46808-98947-89318-75665
373096-49921
246537
112884
ĐB685222
Note: Kết quả xổ số Quảng Trị (kqxs Quảng Trị) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Quảng Trị (QT) được cập nhật đầy đủ để dò số Quảng Trị thay thế vé dò Quảng Trị. Thống kê xổ số (tk xs) Quảng Trị được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso quangtri). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Quảng Trị, kqxs QT, kqxsQT, xskt Quảng Trị, xskt QT, xs Quảng Trị, tkxs Quảng Trị, thống kê xs Quảng Trị, thống kê sx Quảng Trị, thống kê xskt Quảng Trị, xs kiến thiết Quảng Trị, kq xs Quảng Trị, kết quả xs Quảng Trị, kq xổ số Quảng Trị, xổsố Quảng Trị, sổxố Quảng Trị, dự đoán xs Quảng Trị, dò kqxs Quảng Trị, ketquaxoso Quảng Trị, ketquaxosoquangtri, xosokienthietquangtri, kqxskt Quảng Trị, kqxskt quangtri, dự đoán xổ số Quảng Trị, dự đoán xổ số quangtri, dudoanxoso quangtri, xosokienthiet quangtri, đài Quảng Trị, dò số Quảng Trị, dò số QT. chu kỳ xổ số Quảng Trị, kqxsQuảng Trị, kqxsquangtri, xsktQuảng Trị, xsktquangtri, xsktQT, kqxskt, xổ số Quảng Trị trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Quảng Trị
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Quảng Trị.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
5_177___________________035_____042_____035____
8_175___________________041_____046______040____
7_175___________________036_____035_____045____
1_166__________________038_____041_____031___
6_164_________________032____030____034___
2_164_________________034____038_____043____
3_161_________________032____032____034___
9_155_________________037_____027____029___
4_153________________027____036_____027___
0_150________________028____033____042____
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 30-46
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
58_7_______158<-1-1---1-1111-------<
87_6______157<-1--1-1-111---------<
17_8________132<23--1---1----1------<
13_5_____132<11-11-----1---------<
22_7_______109<1-1-1----11-1-----1-<
77_7_______107<--11-1---31---------<
84_5_____094<-1--1-1----1----1---<
24_3___090<-1---11-------------<
15_4____088<--1--11------1------<
46_6______087<---1---11---1----11-<
91_5_____087<-1-1-1-----------1-1<
62_5_____087<1----1-1-11---------<
83_5_____085<-1---11---------2---<
81_4____084<--1---1-1-----1-----<
60_6______083<---1--11---------111<
50_4____081<1-1-----1------1----<
45_4____080<1-1----1---------1--<
30_6______072<1-----1-1-1----1-1--<
39_5_____072<-1-----11----1-1----<
34_4____072<12----------1-------<
89_4____071<--1--1---2----------<
97_5_____068<--211--------------1<
93_5_____066<--1--2----11--------<
88_5_____066<-1---------1111-----<
18_5_____062<----11-1--1------1--<
42_3___062<--1---1----1--------<
31_3___060<--1--1--------1-----<
67_4____059<--11---------1-----1<
12_5_____058<-1------1-2--1------<
32_4____058<-2---1-------1------<
05_5_____057<--1-----11-----1-1--<
26_5_____055<--1--1----------11-1<
27_4____054<----11---1---1------<
56_5_____053<1-------1---1--1--1-<
85_4____053<----11---1----1-----<
40_4____053<1------1----1---1---<
74_5_____052<---1---1------2----1<
49_7_______051<--1--------1--11-111<
68_5_____051<---21-------1---1---<
80_8________049<1-----1----1------23<
82_3___048<---2-1--------------<
79_5_____047<---1------1-----111-<
20_5_____047<1--------1----11---1<
52_5_____046<---1----1------11-1-<
01_3___045<--1----1-----------1<
10_4____044<1----------1-1--1---<
48_4____043<-1--------1---2-----<
72_5_____041<-----11----1-----11-<
65_3___039<----1-1---------1---<
53_5_____038<------1-1---1--2----<
09_3___038<-------11---1-------<
33_2__037<1----------1--------<
16_4____036<-------11--1------1-<
96_3___035<----1---1---------1-<
07_5_____034<---2-------11------1<
55_5_____033<-------1--1-1-1---1-<
99_1_033<1-------------------<
98_1_033<1-------------------<
90_1_033<1-------------------<
11_3___032<---1---------1----1-<
63_2__032<--1-----------1-----<
08_6______031<----1------1-1--1-11<
38_4____030<-------1--1---11----<
21_3___030<----1----1-------1--<
25_5_____029<--------1--11--2----<
95_2__028<--------11----------<
43_2__025<------2-------------<
47_2__024<----1-------1-------<
61_2__022<------1-----1-------<
44_2__022<-------1---1--------<
23_3___021<-------1-----1---1--<
06_3___021<---------11-----1---<
73_1_021<----1---------------<
37_1_021<----1---------------<
69_2__020<----1-----------1---<
76_4____019<--------1-----1--11-<
02_3___019<----------1-11------<
36_1_019<------1-------------<
75_1_018<-------1------------<
04_1_018<-------1------------<
51_4____017<-----------1-1-11---<
35_2__016<-----1-------------1<
57_3___015<-----------11---1---<
28_2__015<------1------------1<
41_2__012<----------1---1-----<
70_4____011<---------1------1--2<
29_1_011<---------1----------<
54_3___010<------------1--1-1--<
71_2__010<-----------1---1----<
14_3___008<--------------11-1--<
92_3___007<-------------1--1-1-<
03_4____005<-------------2---11-<
78_1_005<-------------1------<
86_2__004<---------------1-1--<
66_1_004<--------------1-----<
59_1_004<--------------1-----<
94_1_002<----------------1---<
64_0000<--------------------<
19_0000<--------------------<
00_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
991_2____<-----------------1-1<
962_2____<-------1-1----------<
955_2____<----------1-1-------<
949_2____<--1--------1--------<
931_2____<--1-----------1-----<
925_2____<---------------2----<
903_2____<-------------1---1--<
897_2____<--11----------------<
887_2____<----1---1-----------<
884_2____<----1-1-------------<
883_2____<------1---------1---<
848_2____<----------1---1-----<
835_2____<-----1-------------1<
822_2____<1-1-----------------<
808_2____<----1-------------1-<
780_2____<-------------------2<
718_2____<-------1--1---------<
713_2____<1---1---------------<
705_2____<---------1-----1----<
688_2____<-1---------1--------<
687_2____<------1--1----------<
668_2____<---1--------1-------<
646_2____<-----------------11-<
639_2____<-1-------------1----<
620_2____<1--------------1----<
608_2____<-------------1--1---<
577_2____<-----1---1----------<
556_2____<--------1---1-------<
550_2____<1-------1-----------<
526_2____<--1--------------1--<
482_2____<---1-1--------------<
480_2____<------------------2-<
479_2____<----------1-----1---<
416_2____<-----------1------1-<
407_2____<---2----------------<
320_2____<---------1----1-----<
285_2____<----1---------1-----<
277_2____<---1-----1----------<
276_2____<--------1-----1-----<
222_2____<----1-----1---------<
217_2____<-2------------------<
172_2____<-----1------------1-<
158_2____<-1---------1--------<
151_2____<-------------1-1----<
117_2____<-1------1-----------<
115_2____<--1--1--------------<
070_2____<----------------1--1<
058_2____<---1--------1-------<
052_2____<---1-----------1----<
026_2____<-----1----------1---<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Quảng Trị (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 23/10
-> để tham khảo kết quả xổ số Quảng Trị ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
893
7?31
6??77 ??45 ??60
5??17
4???45 ???81 ???77 ???30 ???46 ???30 ???42
3???46 ???31
2???67
1???62
ĐB???97
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
46-77-62-30-67-45
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
30-46
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Quảng Trị 23/10/2014
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 89 - 31

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
34410 11 12 713 14 15 16 49172 18 19
620 21 822 23 24 25 26 27 28 29
830 31 32 433 234 35 36 37 38 39
740 41 42 43 44 445 46 47 48 49
550 51 52 53 54 55 756 57 58 59
60 61 162 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
880 81 82 83 84 85 86 87 88 89
890 91 92 93 94 95 96 97 *98 999

...