Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Quảng Trị.
KQXS Quảng Trị 28/04/2016
GiảiKết quả
895
7547
68688-7911-3585
52544
499885-73127-24351-36635-08070-40780-54786
349660-85500
200502
146680
ĐB32375
Kết quả mới của XSKT Quảng Trị được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Quảng Trị 21/04/2016
GiảiKết quả
843
7716
61032-9069-0653
50065
466523-01656-91191-88859-35137-35515-61936
362212-28229
277783
130200
ĐB81488
KQXS Quảng Trị 14/04/2016
GiảiKết quả
888
7654
67816-0639-5120
51801
482576-73931-26914-61290-46698-47356-80364
395883-45182
224719
111413
ĐB20853
KQXS Quảng Trị 07/04/2016
GiảiKết quả
805
7042
65254-9130-9435
53264
457259-51159-91327-70164-62851-76248-09812
301439-08470
245450
128161
ĐB95313
KQXS Quảng Trị 31/03/2016
GiảiKết quả
869
7091
64338-2558-8351
51503
475081-04490-86771-90015-45365-93418-30579
333827-62993
299817
150274
ĐB850230
Note: Kết quả xổ số Quảng Trị (kqxs Quảng Trị) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Quảng Trị (QT) được cập nhật đầy đủ để dò số Quảng Trị thay thế vé dò Quảng Trị. Thống kê xổ số (tk xs) Quảng Trị được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso quangtri). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Quảng Trị, kqxs QT, kqxsQT, xskt Quảng Trị, xskt QT, xs Quảng Trị, tkxs Quảng Trị, thống kê xs Quảng Trị, thống kê sx Quảng Trị, thống kê xskt Quảng Trị, xs kiến thiết Quảng Trị, kq xs Quảng Trị, kết quả xs Quảng Trị, kq xổ số Quảng Trị, xổsố Quảng Trị, sổxố Quảng Trị, dự đoán xs Quảng Trị, dò kqxs Quảng Trị, ketquaxoso Quảng Trị, ketquaxosoquangtri, xosokienthietquangtri, kqxskt Quảng Trị, kqxskt quangtri, dự đoán xổ số Quảng Trị, dự đoán xổ số quangtri, dudoanxoso quangtri, xosokienthiet quangtri, đài Quảng Trị, dò số Quảng Trị, dò số QT. chu kỳ xổ số Quảng Trị, kqxsQuảng Trị, kqxsquangtri, xsktQuảng Trị, xsktquangtri, xsktQT, kqxskt, xổ số Quảng Trị trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Quảng Trị
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Quảng Trị.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
2_187____________________046______039_____043____
5_173__________________036_____040_____037____
3_172__________________039_____036_____046_____
8_169__________________032____034____036____
7_161_________________029____034____030___
6_159_________________031____044_____030___
1_157_________________030____037_____034___
0_156_________________033____029____035____
9_151________________031____030____036____
4_151________________033____037_____033___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 88-20
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
51_7_______179<1--11-111------1----<
53_7_______146<-11--11--1---1-----1<
00_6______124<11---21--1----------<
27_4____119<1--11-1-------------<
59_7_______112<-1-2--1-11---1------<
23_7_______106<-1---1--1--1-1----11<
13_7_______106<--11---12-------1-1-<
88_6______105<111---------2----1--<
64_5_____084<--12--2-------------<
14_4____083<--1--1-1---------1--<
42_3___083<---1-1--1-----------<
05_3___081<---1---11-----------<
56_5_____074<-11-------1---1-1---<
15_5_____073<-1--1-----1--1--1---<
02_3___072<1----11-------------<
39_4____071<--11-----1------1---<
35_4____069<1--1------1---1-----<
68_7_______068<-------1111-1---1-1-<
16_3___068<-11----------1------<
70_4____067<1--1--------1-1-----<
83_3___067<-11-----------1-----<
48_5_____064<---1--2--1-------1--<
20_4____064<--1---1----1-1------<
01_4____063<--1----11---------1-<
69_5_____062<-1--1---------1--1-1<
12_5_____062<-1-1-----------1-1-1<
91_4____062<-1--1---------1---1-<
90_3___062<--1-1--------1------<
98_3___061<--1--1-------1------<
65_3___060<-1--1--------------1<
30_4____059<---11------2--------<
54_3___059<--11-------------1--<
71_3___058<----1-11------------<
17_6______057<----1--2-1--1----1--<
84_4____054<-----1-1-11---------<
77_4____054<-----2--11----------<
36_2__054<-1----1-------------<
49_6______053<-----11--1--1--1--1-<
61_4____053<---1--1--------1---1<
31_2__048<--1-----1-----------<
79_5_____047<----1--1--11-------1<
44_5_____046<1---------1---11-1--<
75_4____046<1---------11-----1--<
82_4____045<--1------1-1-------1<
95_5_____043<1---------2-1-----1-<
93_4____042<----11----1--------1<
32_5_____041<-1----------1--1-1-1<
29_3___041<-1-----------11-----<
58_3___039<----11-----------1--<
03_2__038<----1---1-----------<
86_2__037<1----------1--------<
52_2__037<------11------------<
60_2__036<1-----------1-------<
34_5_____035<-------11----1--1--1<
43_3___035<-1--------------11--<
47_2__035<1------------1------<
80_5_____034<2-----------1--1--1-<
66_5_____034<-----2---1------11--<
63_5_____034<-----2---2---------1<
06_4____034<--------3-1---------<
50_2__034<---1-------1--------<
37_2__033<-1---------------1--<
85_5_____032<2------------2-1----<
11_2__032<1---------------1---<
41_6______031<--------1-1--1-1-11-<
19_1_031<--1-----------------<
45_3___028<-------1---11-------<
76_3___027<--1---------------11<
67_4____025<------1---2-----1---<
72_5_____023<-------1-----12---1-<
28_5_____023<--------1--2--1----1<
04_3___023<-------1----1---1---<
33_5_____021<---------1--2--11---<
38_3___021<----1----------1--1-<
09_3___021<---------1-1---1----<
81_1_021<----1---------------<
74_1_021<----1---------------<
18_1_021<----1---------------<
22_8________020<------1-----2--4---1<
97_4____019<----------1-11----1-<
10_3___018<---------1----11----<
78_2__017<-------1--------1---<
46_2__017<-------1--------1---<
62_4____013<-----------1--21----<
94_2__011<-----------1--1-----<
21_1_011<---------1----------<
87_2__008<------------1---1---<
96_1_008<----------1---------<
92_4____007<-----------2----2---<
73_3___007<----------1-------2-<
26_3___006<-------------1--1--1<
89_2__006<-----------1-------1<
40_2__006<-------------1---1--<
55_2__005<--------------1--1--<
57_2__004<--------------1---1-<
25_3___003<--------------1---2-<
24_1_001<-----------------1--<
08_1_000<-------------------1<
99_0000<--------------------<
07_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
351_3______<1---1---1-----------<
248_3______<---1--1--1----------<
993_2____<----1--------------1<
962_2____<--------------11----<
956_2____<----------1---1-----<
933_2____<------------2-------<
913_2____<--------2-----------<
853_2____<--1------1----------<
816_2____<--1----------1------<
809_2____<---------1-----1----<
786_2____<1----------1--------<
722_2____<---------------2----<
680_2____<1--------------1----<
668_2____<---------1--1-------<
654_2____<--1--------------1--<
653_2____<-1-----------------1<
622_2____<------------1------1<
601_2____<-------11-----------<
579_2____<----1------1--------<
566_2____<----------------11--<
547_2____<1------------1------<
544_2____<1-------------1-----<
528_2____<--------------1----1<
515_2____<-1--------1---------<
506_2____<--------2-----------<
470_2____<---1--------1-------<
463_2____<-----1---1----------<
438_2____<---------------1--1-<
423_2____<-----1------------1-<
413_2____<--1----1------------<
398_2____<-----1-------1------<
375_2____<1---------1---------<
364_2____<--1---1-------------<
344_2____<----------1------1--<
322_2____<------1--------1----<
285_2____<-------------1-1----<
284_2____<-----1-1------------<
282_2____<---------1---------1<
272_2____<-------1------1-----<
268_2____<----------------1-1-<
259_2____<---1---------1------<
249_2____<------1--------1----<
220_2____<------1------1------<
212_2____<-1-------------1----<
182_2____<--1--------1--------<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Quảng Trị (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 28/4
-> để tham khảo kết quả xổ số Quảng Trị ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
864
7?15
6??70 ??69 ??27
5??15
4???56 ???51 ???02 ???05 ???27 ???23 ???39
3???88 ???20
2???20
1???88
ĐB???00
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
88-20-88-20-69-27
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
88-20
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Quảng Trị 28/04/2016
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 83 - 64

500 01 502 03 04 05 06 07 08 09
10 911 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 127 28 29
30 31 32 33 34 635 36 37 38 39
40 41 42 43 544 45 46 547 48 49
50 351 52 53 54 55 56 57 58 59
660 61 62 63 64 65 66 67 68 69
070 71 72 73 74 32375 76 77 78 79
67802 81 82 83 84 85852 786 87 688 89
90 91 92 93 94 *95 96 97 98 99

...