Lịch xổ | 30 kết quả | Thống kê 2 của XS Quảng Trị.
KQXS Quảng Trị 20/11/2014
GiảiKết quả
836
7143
66179-6735-1916
59780
481875-82231-97489-60058-71178-17708-83253
383057-18359
293269
137256
ĐB653472
Kết quả mới của XSKT Quảng Trị được cập nhật 15 giây sau khi xổ (sau 5h28 hàng ngày)
KQXS Quảng Trị 13/11/2014
GiảiKết quả
838
7249
67825-6635-4621
58703
455225-47245-11782-31509-55070-81656-43989
399286-04213
228507
199182
ĐB233852
KQXS Quảng Trị 06/11/2014
GiảiKết quả
823
7556
61762-1697-1044
52877
462128-39068-32466-63151-77223-54609-87154
380765-46628
299437
168217
ĐB309757
KQXS Quảng Trị 30/10/2014
GiảiKết quả
821
7775
62002-0195-7308
58416
419267-98297-40197-74007-63147-86589-67877
341806-92526
296024
131083
ĐB581832
KQXS Quảng Trị 23/10/2014
GiảiKết quả
898
7550
62880-9234-9822
56620
425917-12740-25162-59445-72433-99417-29756
354713-30890
223830
141999
ĐB334410
Note: Kết quả xổ số Quảng Trị (kqxs Quảng Trị) được lấy từ công ty xổ số kiến thiết (xskt) Quảng Trị (QT) được cập nhật đầy đủ để dò số Quảng Trị thay thế vé dò Quảng Trị. Thống kê xổ số (tk xs) Quảng Trị được tạo bởi phần mềm dự đoán xổ số (dudoan xs, dudoanxoso quangtri). Các bạn có thể dùng thêm những từ khóa sau đây để tìm đến website của chúng tôi: kqxs Quảng Trị, kqxs QT, kqxsQT, xskt Quảng Trị, xskt QT, xs Quảng Trị, tkxs Quảng Trị, thống kê xs Quảng Trị, thống kê sx Quảng Trị, thống kê xskt Quảng Trị, xs kiến thiết Quảng Trị, kq xs Quảng Trị, kết quả xs Quảng Trị, kq xổ số Quảng Trị, xổsố Quảng Trị, sổxố Quảng Trị, dự đoán xs Quảng Trị, dò kqxs Quảng Trị, ketquaxoso Quảng Trị, ketquaxosoquangtri, xosokienthietquangtri, kqxskt Quảng Trị, kqxskt quangtri, dự đoán xổ số Quảng Trị, dự đoán xổ số quangtri, dudoanxoso quangtri, xosokienthiet quangtri, đài Quảng Trị, dò số Quảng Trị, dò số QT. chu kỳ xổ số Quảng Trị, kqxsQuảng Trị, kqxsquangtri, xsktQuảng Trị, xsktquangtri, xsktQT, kqxskt, xổ số Quảng Trị trực tiếp, kết quả xổ số trực tiếp Quảng Trị
Xem đầy đủ 30 kết quả gần nhất của XSKT Quảng Trị.
Thống kê 1 số (trong 20 kết quả mới nhất)
Thống kê này giúp mang lại cái nhìn tổng quát về độ lệch lồng cầu (tổng lần ra).
chi tiết số lần ra ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị!
Số Tổng lần ra hàng trăm hàng chục hàng đvị
8_182___________________042_____045_____042____
7_182___________________036_____032____054_____
5_179___________________031____046______039____
2_173__________________042_____040_____043____
3_169__________________029____037_____036____
1_167__________________042_____040_____029___
6_159_________________032____029____032___
9_153________________032____024___031___
4_145_______________027____034____025__
0_131______________027____033____029___
Chú ý: Các số ra ở hàng Ngàn và hàng Chục ngàn không được thống kê riêng nhưng vẫn được tính trong tổng số lần ra!
Dự đoán của phần mềm (miễn phí 60%) 87-68
Thống kê 2 số trong 20 kết quả | Xem trong 50 kết quả
Lưu ý: Chu kỳ được sắp từ kết quả mới nhất đến cũ nhất (đầu chu kỳ là mới nhất)
Điểm được tính trên độ đều của chu kỳ và nhiều tiêu chí khác. Xem thêm hướng dẫn chi tiết
Số Lần ra Điểm Chu kỳ xuất hiện
13_6______144<-1--11-11-----1-----<
89_7_______142<11-1--1--1---2------<
56_7_______135<111-1-------1---1--1<
77_9_________128<--11--11-1---31-----<
97_7_______119<--12--211-----------<
17_9_________108<--1-23--1---1----1--<
58_8________095<1----1-1---1-1111---<
45_4____095<-1--1-1----1--------<
83_4____090<---1-1---11---------<
24_4____090<---1-1---11---------<
07_6______088<-1-1---2-------11---<
21_4____084<-1-1----1----1------<
62_6______081<--1-1----1-1-11-----<
67_4____081<---1--11---------1--<
35_3___079<11-------1----------<
08_5_____078<1--1----1------1-1--<
26_3___076<---1--1--1----------<
09_5_____075<-11--------11---1---<
16_5_____073<1--1-------11--1----<
82_5_____071<-2-----2-1----------<
68_5_____071<--1----21-------1---<
80_4____067<1---1-----1----1----<
75_3___067<1--1-------1--------<
32_5_____065<---1-2---1-------1--<
87_6______063<-----1--1-1-111-----<
57_4____063<1-1------------11---<
31_4____060<1-----1--1--------1-<
22_6______059<----1-1-1----11-1---<
65_3___053<--1-----1-1---------<
72_4____052<1--------11----1----<
52_4____052<-1-----1----1------1<
79_3___052<1------1------1-----<
49_5_____050<-1----1--------1--11<
69_2__050<1-------1-----------<
91_3___049<-----1-1-1----------<
37_2__048<--1-----1-----------<
34_4____046<----12----------1---<
47_3___046<---1----1-------1---<
53_6______044<1---------1-1---1--2<
38_5_____042<-1---------1--1---11<
84_4____042<-----1--1-1----1----<
25_7_______039<-2----------1--11--2<
50_4____039<----1-1-----1------1<
95_3___038<---1--------11------<
44_3___038<--1--------1---1----<
36_2__038<1---------1---------<
43_3___037<1---------2---------<
70_2__037<-1-----------1------<
18_4____036<--------11-1--1-----<
15_4____036<------1--11------1--<
06_3___036<---1---------11-----<
93_5_____035<------1--2----11----<
88_5_____035<-----1---------1111-<
30_5_____035<----1-----1-1-1----1<
02_4____034<---1----------1-11--<
28_3___034<--2-------1---------<
03_3___032<-1---------------2--<
51_4____031<--1------------1-1-1<
27_4____031<--------11---1---1--<
23_4____031<--2--------1-----1--<
86_2__031<-1-----------------1<
78_2__031<1----------------1--<
39_5_____030<-----1-----11----1-1<
85_4____030<--------11---1----1-<
81_4____030<------1---1-1-----1-<
46_4____030<-------1---11---1---<
60_3___030<-------1--11--------<
59_2__030<1-----------------1-<
54_3___029<--1-------------1--1<
66_2__028<--1---------------1-<
12_5_____027<-----1------1-2--1--<
42_3___027<------1---1----1----<
40_3___027<----1------1----1---<
05_4____026<------1-----11-----1<
01_2__023<------1----1--------<
20_4____022<----1--------1----11<
10_3___022<----1----------1-1--<
74_4____021<-------1---1------2-<
33_2__021<----1----------1----<
99_1_021<----1---------------<
98_1_021<----1---------------<
90_1_021<----1---------------<
48_4____020<-----1--------1---2-<
96_2__020<--------1---1-------<
73_1_017<--------1-----------<
63_2__016<------1-----------1-<
11_2__016<-------1---------1--<
55_4____013<-----------1--1-1-1-<
61_2__010<----------1-----1---<
04_1_007<-----------1--------<
76_2__006<------------1-----1-<
29_1_005<-------------1------<
41_2__004<--------------1---1-<
71_2__002<---------------1---1<
92_1_001<-----------------1--<
14_2__000<------------------11<
94_0000<--------------------<
64_0000<--------------------<
19_0000<--------------------<
00_0000<--------------------<
Xem đầy đủ 1000 số (000 - 999) của thống kê 3 số tại đây!
Thống kê bộ 3 số ra 2 lần trở lên (trong 20 kết quả mới nhất)
Số Lần ra Chu kỳ xuất hiện
556_3______<--1---------1---1---<
217_3______<--1--2--------------<
151_3______<--1--------------1-1<
058_3______<1------1--------1---<
024_3______<---1-----11---------<
962_2____<-----------1-1------<
955_2____<--------------1-1---<
949_2____<------1--------1----<
931_2____<------1-----------1-<
925_2____<-------------------2<
897_2____<------11------------<
887_2____<--------1---1-------<
884_2____<--------1-1---------<
877_2____<--11----------------<
848_2____<--------------1---1-<
832_2____<---1-------------1--<
822_2____<----1-1-------------<
782_2____<-1-----1------------<
718_2____<-----------1--1-----<
713_2____<----1---1-----------<
708_2____<1--------------1----<
705_2____<-------------1-----1<
688_2____<-----1---------1----<
687_2____<----------1--1------<
668_2____<-------1--------1---<
639_2____<-----1-------------1<
621_2____<-1-----------1------<
620_2____<----1--------------1<
577_2____<---------1---1------<
550_2____<----1-------1-------<
526_2____<---1--1-------------<
482_2____<-------1-1----------<
416_2____<---1-----------1----<
407_2____<-------2------------<
320_2____<-------------1----1-<
285_2____<--------1---------1-<
277_2____<-------1-----1------<
276_2____<------------1-----1-<
253_2____<1---------1---------<
222_2____<--------1-----1-----<
213_2____<-1---1--------------<
195_2____<---1--------1-------<
158_2____<-----1---------1----<
143_2____<1---------1---------<
117_2____<-----1------1-------<
115_2____<------1--1----------<
052_2____<-------1-----------1<
_0<<
_0<<
_0<<
Xổ ngẫu nhiên KQXS Quảng Trị (bởi phần mềm - miễn phí)
Chú ý: Kết quả ngẫu nhiên được đưa ra sau khi có kết quả ngày 20/11
-> để tham khảo kết quả xổ số Quảng Trị ngày kế tiếp!
Dựa trên dữ liệu của 20 kết quả mới nhất, phần mềm xổ số THẦN TÀI VINA24H đã thực hiện một thuật toán quay số giả lập ngẫu nhiên để cho ra kết quả ngẫu nhiên sau:
GiảiKết quả ngẫu nhiên
822
7?16
6??58 ??67 ??83
5??87
4???22 ???07 ???24 ???68 ???83 ???17 ???89
3???45 ???16
2???67
1???67
ĐB???35
Kết quả ngẫu nhiên lần 2 (6 giải)
Từ 18 giải trên, THẦN TÀI VINA24H ngẫu nhiên chọn 6 cặp số may mắn nhất!
45-07-83-68-17-87
Kết quả ngẫu nhiên lần 3 (2 giải)
2 giải cuối cùng được chọn ra là 2 giải có khả năng trúng thưởng cao nhất!
87-68
Chức năng này chỉ dành cho tài khoản PRO
Thống kê Tìm Cầu và Thống kê Giăng Lưới đặc biệt chỉ có trong Khu vực Chuyên Gia
Bảng Dò & Thống kê nhanh (20 kết quả gần nhất)
Cặp xuất hiện càng nhiều thì cỡ chữ càng lớn! Cặp số màu vàng là cặp vừa mới xuất hiện!

Cập nhật đến KQXS Quảng Trị 20/11/2014
Cặp số xổ ngẫu nhiên bởi phần mềm (miễn phí): 65 - 87

00 01 02 03 04 05 06 07 708 09
10 11 12 13 14 15 916 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 231 32 33 34 735 *36 37 38 39
40 41 42 143 44 45 46 47 48 49
50 51 52 253 54 55 256 057 058 359
60 61 62 63 64 65 66 67 68 269
70 71 53472 73 74 875 76 77 178 179
780 81 82 83 84 85 86 87 88 489
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

...