Xem Thống kê & trực tiếp kết quả của XS Quảng Trị.
10 Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị mới nhất:
KQXS Quảng Trị 20/04/2017
GiảiKết quả
873
7567
67593-7927-6775
50152
459770-40671-75712-84836-49999-52947-28321
399309-60473
227056
163045
ĐB554190
KQXS Quảng Trị 13/04/2017
GiảiKết quả
848
7985
60653-3850-8767
52449
471266-97799-71705-84349-70622-02824-07622
306010-19889
209183
126781
ĐB820800
KQXS Quảng Trị 06/04/2017
GiảiKết quả
886
7131
67607-3908-7347
57070
471406-03011-99432-67618-82237-83290-25749
364549-32791
275222
153465
ĐB617622
KQXS Quảng Trị 30/03/2017
GiảiKết quả
851
7205
68689-2014-5904
51422
412108-66791-38763-49635-55026-65276-70819
338767-89231
200684
152751
ĐB87490
KQXS Quảng Trị 23/03/2017
GiảiKết quả
836
7917
63593-2635-6066
50691
457123-65712-31467-07676-64871-13257-41465
327252-22386
239199
178947
ĐB85310
KQXS Quảng Trị 16/03/2017
GiảiKết quả
886
7083
66804-0987-6880
59838
416242-65312-79960-14298-52604-89759-99791
339190-81319
290848
128370
ĐB19937
KQXS Quảng Trị 09/03/2017
GiảiKết quả
838
7509
66279-6592-8373
54871
438071-56828-79687-19650-15407-26487-27536
381887-90108
264229
190802
ĐB46661
KQXS Quảng Trị 02/03/2017
GiảiKết quả
874
7789
66157-6392-4677
59718
458292-85586-53434-52086-65219-96013-71802
392719-78796
242409
175926
ĐB37562
KQXS Quảng Trị 23/02/2017
GiảiKết quả
893
7331
69892-6711-1296
59345
452280-01713-72494-33479-14100-81972-10196
326119-40732
287368
187725
ĐB02256
KQXS Quảng Trị 16/02/2017
GiảiKết quả
814
7154
68172-4939-9177
54219
426467-02810-88253-59943-19935-54920-46745
325913-82319
206748
101105
ĐB03734
Note:
Xem Thống kê & trực tiếp kết quả của XS Quảng Trị.
Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị 10 -> 20:
KQXS Quảng Trị 09/02/2017
GiảiKết quả
805
7792
60899-1373-2112
59157
444070-95992-94846-43136-35811-05351-99369
306397-38318
200998
110898
ĐB48991
KQXS Quảng Trị 02/02/2017
GiảiKết quả
847
7378
60002-0124-4140
51119
483253-64499-39743-55661-36075-32701-53144
350848-11455
252093
105227
ĐB79412
KQXS Quảng Trị 26/01/2017
GiảiKết quả
808
7064
61957-8872-2419
59123
402750-01684-84665-51051-08425-32334-80460
316520-47187
215086
154287
ĐB90306
KQXS Quảng Trị 19/01/2017
GiảiKết quả
815
7411
66920-1634-9727
50469
427436-01245-45882-27355-85740-91843-52137
390059-32631
255819
195070
ĐB08373
KQXS Quảng Trị 12/01/2017
GiảiKết quả
834
7945
64040-3931-6757
50464
481662-30455-81644-52626-23734-76417-77287
320767-42554
293751
143459
ĐB31984
KQXS Quảng Trị 05/01/2017
GiảiKết quả
887
7606
65232-4644-0042
58524
483112-21932-76013-99536-56336-59369-18348
332658-32245
254232
175583
ĐB54144
KQXS Quảng Trị 29/12/2016
GiảiKết quả
828
7466
67196-6585-3665
55057
409199-23737-89130-75270-48727-10797-44141
357668-88367
296345
172257
ĐB88777
KQXS Quảng Trị 22/12/2016
GiảiKết quả
860
7029
69180-7246-5093
50683
403476-48124-28931-71193-49538-01809-96211
313090-69656
250125
159236
ĐB44903
KQXS Quảng Trị 15/12/2016
GiảiKết quả
831
7013
63596-3153-5387
54995
435064-58266-76538-44386-99929-51105-86001
333031-09569
233816
133162
ĐB21131
KQXS Quảng Trị 08/12/2016
GiảiKết quả
811
7039
64155-4658-2365
51682
402524-92847-92957-51507-17314-14911-75178
317556-56169
256149
102509
ĐB12419
Note:
Xem Thống kê & trực tiếp kết quả của XS Quảng Trị.
Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị 20 -> 30:
KQXS Quảng Trị 01/12/2016
GiảiKết quả
865
7749
68521-7036-3524
59452
470561-08388-15080-87249-46045-78990-73303
333979-71087
231797
141644
ĐB52583
KQXS Quảng Trị 24/11/2016
GiảiKết quả
866
7705
60327-5050-3408
58045
459680-07265-51056-28604-79983-30179-12510
365824-79494
283548
191323
ĐB14947
KQXS Quảng Trị 17/11/2016
GiảiKết quả
836
7656
68966-7271-8307
57924
429785-60252-61212-46521-42197-91622-07629
340656-16189
221857
127741
ĐB05784
KQXS Quảng Trị 10/11/2016
GiảiKết quả
889
7962
62340-4385-6436
52069
423090-26536-86416-82997-13662-69295-44756
359462-24272
275610
114933
ĐB83422
KQXS Quảng Trị 03/11/2016
GiảiKết quả
866
7284
62790-8872-9617
51647
435107-08590-76487-23395-09916-28697-81975
331011-25425
216056
180400
ĐB48594
KQXS Quảng Trị 27/10/2016
GiảiKết quả
848
7831
68983-0214-7041
55162
410597-31380-06060-80376-04744-22419-68637
370457-59089
263465
139118
ĐB67020
KQXS Quảng Trị 20/10/2016
GiảiKết quả
849
7371
61027-6381-2327
51385
489112-38180-42169-20982-84653-47666-93379
306090-64242
206259
117794
ĐB12734
KQXS Quảng Trị 13/10/2016
GiảiKết quả
822
7155
63804-2736-3448
56972
461917-77296-90993-61993-51747-31462-66451
341120-75481
268158
105675
ĐB06179
KQXS Quảng Trị 06/10/2016
GiảiKết quả
890
7340
63549-9479-1497
51992
428134-25832-42671-10932-42093-08471-21152
335951-83116
249862
168631
ĐB82931
KQXS Quảng Trị 29/09/2016
GiảiKết quả
836
7165
67401-9358-9458
53295
440228-49155-53628-98668-31618-45162-24033
320622-92776
283482
176177
ĐB92323
Note:

...